Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Joillakin ohjelmilla on yhteensopivuusongelmia Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n Service Pack 1:n kanssa

Oire
Kun olet asentanut Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n Service Pack 1:n (SP1) tai asentanut ohjelmia tietokoneeseen, jossa jo on Windows 7 SP1 tai Windows Server 2008 R2 SP1, jotkin ohjelmat eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla.
Syy
Windows 7 SP1 ja Windows Server 2008 R2 SP1 sisältävät Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tietoturvan, luotettavuuden ja ominaisuuksien päivityksiä. Tiettyjen ohjelmien toiminta saattaa heikentyä Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n SP1:n asentamisen jälkeen. Useimmat ohjelmat kuitenkin toimivat edelleen odotetulla tavalla. Tässä artikkelissa on luettelo ohjelmista, joiden toiminnan on ilmoitettu heikentyneen, kun ne asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä Windows 7 SP1 tai Windows Server 2008 R2 SP1.

Huomautuksia
  • Lisätietojen osassa olevia luetteloita ei tule pitää täydellisinä luetteloina ohjelmista, joiden toiminta heikentyy, kun niitä käytetään tietokoneessa, jossa on käytössä Windows 7 SP1 tai Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Jos käytät jotakin näissä luetteloissa olevaa ohjelmaa, saatat joutua ottamaan yhteyttä ohjelmiston toimittajaan ja kysymään lisätietoja.
Enemmän tietoa
Seuraavissa taulukoissa on lueteltu ohjelmia, joiden toiminnan tiedetään heikentyneen, kun niitä käytetään tietokoneessa, jossa on käytössä Windows 7 SP1 tai Windows Server 2008 R2 SP1.

Jos jonkin tässä artikkelissa mainitun ohjelman toiminta muuttuu Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n SP1:n asentamisen jälkeen, kierrä tämä ongelma seuraavilla tavoilla:
  • Kun olet huomannut, ettei jokin ohjelma toimi oikein, käynnistä tietokone uudelleen vähintään kerran. Tämän tekeminen saattaa ratkaista ongelman pakottamalla palveluiden tai odottavien toimintojen suorittamisen lopettamisen.
  • Ota yhteyttä ohjelmiston toimittajaan. Käy esimerkiksi ohjelmiston toimittajan WWW-sivuston tukiosassa. Saatat myös löytää sovelluspäivityksen, jossa mainitaan Windows 7 SP1 ja Windows Server 2008 R2 SP1. Saatat myös löytää uudemman version ohjelmasta, joka julkaistiin SP1:n julkaisemisen jälkeen.
  • Raportoi ongelmasta ohjelmiston toimittajalle. Saatat pystyä raportoimaan ongelman ja pyytämään ohjelman päivitetyn version käyttämällä ohjelmiston toimittajan WWW-sivustossa olevaa yhteystietolinkkiä.

Ohjelmat, joita ei suoriteta sen jälkeen, kun Service Pack 1 on asennettu

Seuraavassa taulukossa lueteltuja ohjelmia ei suoriteta Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n SP1:n asentamisen jälkeen.

Ohjelma
Nimi
Ohjelma
Versio
Ohjelmisto
Toimittaja
WWW-sivusto lisätietoja tai päivitettyä ohjelmistoa varten
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader7.0; 6.5Ninja Traderhttp://www.ninjatrader.com

Ohjelmat, joiden toiminta heikkenee Service Pack 1:n asentamisen jälkeen

Seuraavassa taulukossa lueteltujen ohjelmien toiminnot saattavat heikentyä huomattavasti tai hieman Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n SP1:n asentamisen jälkeen. Microsoft suosittelee, että otat yhteyttä ohjelmiston toimittajaan. Voit myös etsiä suositeltua ratkaisua tai ohjelmapäivitystä ohjelmiston toimittajan WWW-sivustosta.
Ohjelma
Nimi
Ohjelma
Versio
Ohjelmisto
Toimittaja
WWW-sivusto lisätietoja tai päivitettyä ohjelmistoa varten
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

Tietoja yhteyden ottamisesta ohjelmiston toimittajaan on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Tässä artikkelissa käsitellyt muiden valmistajien tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
win7
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2492938 – Viimeisin tarkistus: 05/18/2011 14:36:00 – Versio: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938
Palaute
microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>p;did=1&t=">