Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Et voi käynnistää näennäiskoneita Windows Server 2008 R2 -tietokoneessa, johon on asennettu AVX-ominaisuutta tukeva keskusyksikkö

Oire
Oletetaan seuraava tilanne:
 • Windows Server 2008 R2 -tietokoneessa on käytössä Intel-keskusyksikkö, joka tukee AVX (Advanced Vector Extensions) -ominaisuutta.

  Huomautus
  Intel lisää AVX-ominaisuuden tuen Sandy Bridge -suoritinperheeseen.
 • Asennat Hyper-V-palvelinroolin tietokoneeseen.
 • Yrität käynnistää näennäiskoneen sen jälkeen, kun olet luonut sen tietokoneeseen.
Tässä tilanteessa et pysty käynnistämään näennäiskonetta. Lisäksi näyttöön tulee virhesanoma, joka muistuttaa jotakin seuraavista virhesanomista:
Virhe yritettäessä käynnistää valittuja näennäiskoneita.
Kohteen <näennäiskoneen nimi> käynnistys ei onnistu

Kohteen <näennäiskoneen nimi> käynnistys ei onnistu. (Näennäiskoneen tunnus <näennäiskoneen GUID-tunnus>)
Lisäksi Hyper-V-Worker-solmuun kohtaan Sovellus- ja palvelulokit kirjataan tapahtuma 3040, joka sisältää seuraavankaltaisen virhesanoman:
<näennäiskoneen nimi> Osio-ominaisuuden määrittäminen/muuttaminen epäonnistui
Syy
Tämä ongelma ilmenee, koska Windows Server 2008 R2 ei tue AVX-ominaisuutta.
Ratkaisu
Huomautus Tämä hotfix-korjauspaketti poistaa AVX-ominaisuuden käytöstä näennäisprosessoreissa, jotta näennäiskoneet voi käynnistää. AVX-ominaisuutta tukeva Windows Server 2008 R2 SP1 -päivitys on tehtävä, jotta näennäiskoneet voidaan suorittaa odotetulla tavalla ja jotta AVX-ohjeita voidaan käyttää.

Hotfix-korjauksen tiedot

Tuettu hotfix-korjaus on saatavana Microsoftilta. Tämä hotfix-korjaus on kuitenkin tarkoitettu korjaamaan vain tässä artikkelissa kuvattu ongelma. Asenna tämä hotfix-korjaus vain järjestelmiin, joissa ilmenee tässä artikkelissa kuvattu ongelma. Tämä hotfix-korjaus saatetaan testata vielä perusteellisemmin. Jos ongelma ei ole vakava, Microsoft suosittelee odottamaan seuraavaa ohjelmistopäivitystä, joka sisältää tämän hotfix-korjauksen.

Jos hotfix-korjaus on ladattavissa, tämän Knowledge Base -tietokannan artikkelin yläosassa on hotfix-latauksen saatavuudesta kertova osa. Jos kyseistä osaa ei ole, ota yhteyttä Microsoftin asiakaspalveluun ja tukeen, jotta saat hotfix-korjauksen.

Huomautus Saatat joutua luomaan erillisen palvelupyynnön, jos ilmenee muita ongelmia tai jos on tehtävä vianmääritystoimia. Tavalliset tukikustannukset pätevät lisäkysymyksiin ja ongelmiin, jotka eivät liity tähän tiettyyn hotfix-korjaukseen. Jos haluat tarkastella täydellistä luetteloa Microsoftin asiakaspalvelun ja tuen puhelinnumeroista tai luoda erillisen palvelupyynnön, käy seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Huomautus Hotfix-latauksen saatavuudesta kertovassa osassa näkyvät kieliversiot, joille hotfix-korjaus on saatavana. Jos et näe kieliversiotasi, hotfix-korjausta ei ole saatavana kyseiselle kieliversiolle.

Edellytykset

Tämän hotfix-korjauksen käyttöönotto edellyttää, että tietokoneessa on käynnissä Windows Server 2008 R2 ja että Hyper-V-palvelinrooli on asennettu.

Rekisterin tiedot

Sinun ei tarvitse tehdä rekisteriin mitään muutoksia, jotta voit käyttää tämän paketin hotfix-korjausta.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä tietokone tämän hotfix-korjauksen asentamisen jälkeen.

Hotfix-korjauksen korvaamistiedot

Tämä hotfix-korjaus ei korvaa mitään aiemmin julkaistua hotfix-korjausta.

Tiedostojen tiedot

Tämän hotfix-korjauksen yleinen versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.
Huomautuksia Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedoista
 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2 RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2 RTMLDR
 • Kussakin ympäristössä asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen Windows Server 2008 R2:n tiedostojen lisätietoja -osassa. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat erittäin tärkeitä päivitettyjen osien tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot, joiden määritteitä ei ole lueteltu, on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.
Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n x64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64
Workaround

Windows Server 2008 R2:n kiertotapa

Tämän ongelman voi kiertää pakottamalla yhteensopivat keskusyksikkömerkinnät WMI-ominaisuuden määrityksen kautta. Tätä ominaisuutta ei voi käyttää mistään käyttöliittymästä. Tämä ominaisuus on kuitenkin dokumentoitu Microsoft Software Developer Networkin (MSDN) verkkosivustoon. Tämä kiertotoimenpide on ehkä suoritettava kaikille luoduille näennäiskoneille. Muutos on pysyvä tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Tätä kiertotoimenpidettä suoritettaessa ilmenee kuitenkin kaksi tunnettua ongelmaa. Katso myös seuraavaa Windows PowerShell -komentosarjamallia.
 • Kiertotoimenpide määrittää yhteensopivuuden myös muille keskusyksikön ominaisuuksille, kuten välimuistirivin koolle. Siksi näennäiskoneet eivät voi käyttää keskusyksikön ominaisuuksia täysimittaisesti.
 • Kiertotoimenpide on tehtävä joka kerta, kun uusi näennäiskone luodaan.
Seuraavassa on esimerkki Windows PowerShell -komentosarjasta.
        LimitProcFeatures.ps1:$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementServiceforeach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Tässä artikkelissa käsitellyt muiden valmistajien tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Enemmän tietoa
Lisätietoja AVX-ominaisuudesta Intelin WWW-sivustossa:Lisätietoja ohjelmistopäivitysten yhteydessä käytettävistä termeistä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus

Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Tiedostojen lisätietoja


Windows Server 2008 R2:n tiedostojen lisätietoja

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n x64-versioiden muut tiedostot
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Vierasnäennäiskoneen käynnistys epäonnistuu AVX:ää tukevissa keskusyksiköissä
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2517374 – Viimeisin tarkistus: 08/24/2011 10:43:00 – Versio: 1.0

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2517374
Palaute
>document.write("