Tietoja Microsoftin automatisoiduista vianmäärityspalveluista ja Support Diagnostic Platform -työkalusta

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on vastauksia Microsoftin automatisoituja vianmäärityspalveluja (MATS) ja SDP (Support Diagnostics Platform) -työkalua koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. MATS:n avulla Microsoftin tuki kerää vianmääritystietoja Windows-tietokoneesta, analysoi kerätyt tiedot tunnettujen pääsyiden löytämiseksi ja määrittää oikean ratkaisun löytyneisiin ongelmiin. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös yleisten vianmääritystehtävien automaattiseen suorittamiseen tai tietokoneessa olevien tunnettujen ongelmien automaattiseen korjaamiseen. Keräämiesi tietojen tulokset voidaan ladata Microsoftin tukeen.

Vianmääritystietoja on tämän asiakirjan vianmääritystä käsittelevässä osassa.
Enemmän tietoa
Kysymys 1: Miten diagnostiikkapaketit suoritetaan?
Kysymys 2: Miten SDP-diagnostiikka suoritetaan tietokoneessa, jossa ei ole Internet-yhteyttä?
Kysymys 3: Voiko MATS-/SDP-diagnostiikka muuttaa järjestelmäkokoonpanoa?
Kysymys 4: Missä käyttöjärjestelmissä Microsoftin tuen diagnostiikkapaketit voi suorittaa?
Kysymys 5: Onko olemassa asennusympäristöjä, joita ei tueta ja jotka täten eivät voi suorittaa diagnostiikkapaketteja?
Kysymys 6: Edellyttääkö diagnostiikkapaketin suorittaminen mitään erityistä?
Kysymys 7: Miten pitää toimia, jos PowerShell-liittymää ei voi asentaa tietokoneeseen, jolle vianmääritys tehdään?
Kysymys 8: Mitkä komponentit ja tiedostot säilyvät tietokoneessa sen jälkeen, kun MATS on ladannut tiedostot Microsoftille?
Kysymys 9: Voivatko diagnostiikkapaketit muuttaa PowerShell-suorituskäytäntöä?
Kysymys 10: Miten diagnostiikkapaketti käynnistetään Windows Server 2008 R2:n Server Core -asennuksessa?
Kysymys 11: Miksi Päivitetään järjestelmätietoja... -ikkuna tulee näkyviin, kun suoritat tietyt diagnostiikkapaketit?
Kysymys 12: Miten diagnostiikka suoritetaan Windows Server -tietokoneessa, jossa on otettu käyttöön Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano (IESC)?
Kysymys 13: Mitkä URL-osoitteet on määritettävä palomuuriin/välityspalvelimeen, jotta diagnostiikkapaketti voidaan suorittaa?
Kysymys 14: Ympäristöni on todella monimutkainen. Miten valitsen, missä tietokoneissa diagnostiikka suoritetaan?
Kysymys 15: Miten Microsoftin tuki käyttää diagnostiikkapaketin lataamia tietoja?

Ongelma 1: Kun suoritat diagnostiikan, Tämä tietokone -vaihtoehto näkyy himmennettynä, eikä vianmääritystä voi tehdä.
Ongelma 2: Kun suoritat diagnostiikkapaketin, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tarvittavien komponenttien lataus palvelimelta ei onnistunut. Yritä myöhemmin uudelleen." Sovellus suljetaan.
Ongelma 3: Kun tiedostoja siirretään Microsoftin tukeen, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Sovellus ei voinut muodostaa yhteyttä diagnostiikkapalvelimeen. Varmista, että olet muodostanut Internet-yhteyden ja yritä sitten uudelleen.
Ongelma 4: Kun suoritat siirrettävän diagnostiikkapaketin ("Portable_Diagnostic.exe"), saat jonkin seuraavankaltaisista virhesanomista: "Tämä käyttöjärjestelmä ei tue tätä sovellusta" tai "Tämä diagnostiikkatyökalu ei tue tietokoneen kokoonpanoa". Sovellus suljetaan.
Ongelma 5: Kun suoritat diagnostiikan, saat jonkin seuraavankaltaisista virhesanomista: "Tämä vianmääritys ei ole käytössä tässä tietokoneessa" (virhe 0x80005005) tai "Tämä vianmääritys ei ole käytössä tässä järjestelmässä". Sovellus suljetaan.
Ongelma 6: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tämän diagnostiikkatyökalun todentamisavain on vanhentunut". Diagnostiikkaa ei voi suorittaa.
Ongelma 7: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Ohjelmassa ilmeni virhe yritettäessä muodostaa yhteyttä palvelimeen. Yritä myöhemmin uudelleen. [Koodi 80072EE7]".
Ongelma 8: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tulostiedostot ovat liian suuria lähetettäväksi Microsoftille..."
Ongelma 9: Kun suoritat diagnostiikan Windows XP- tai Windows Server 2003 -tietokoneessa, saat seuraavan virhesanoman: "Tämän sovelluksen suorittamiseen soveltuvaa suoritettavan ohjelman versiota ei löydy".
Ongelma 10: Kun olet napsauttanut Suorita-painiketta suorittaaksesi diagnostiikan Windows Server -tietokoneessa, saat virhesanoman "Tämänhetkiset suojausasetukset eivät salli tämän tiedoston lataamista", eikä diagnostiikkaa suoriteta.
Ongelma 11: Kun napsautat Suorita-painiketta suorittaaksesi diagnostiikan Windows Server -tietokoneessa, vain Tallenna- ja Peruuta-vaihtoehdot ovat käytettävissä.
Ongelma 12: Kun suoritat diagnostiikan napsauttamalla Suorita-painiketta, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Ohjelmassa ilmeni virhe: Evästeitä ei joko ole otettu käyttöön selaimessa tai ne on poistettu".

Kysymys 1: Miten diagnostiikkapaketit suoritetaan?

 • Tietokoneet, joissa on muodostettu Internet-yhteys:
  1. Napsauta URL-osoitetta, jonka Microsoft on toimittanut, tai kopioi URL-osoite ja liitä se WWW-selaimen osoiteriville.
  2. Kun sivu ladataan, napsauta suurta sivulle näkyviin tulevaa Suorita-painiketta ja varmista, että valitset Suorita-vaihtoehdon (tai Avaa), kun sinulta kysytään, haluatko suorittaa vai tallentaa tiedoston.
  3. Saatat saada kehotteena Käyttäjätilien valvonta -valintaikkunan, jossa kysytään, haluatko MATS:n muuttavan tietokonetta. Napsauta Kyllä-painiketta.
  4. Noudata diagnostiikan luomien tietojen suoritus- ja lataamisohjeita.
 • Tietokoneet, joissa ei ole muodostettu Internet-yhteyttä: katso tämän artikkelin kysymystä 2.

Kysymys 2: Miten SDP-diagnostiikka suoritetaan tietokoneessa, jossa ei ole Internet-yhteyttä?

 1. Tietokone, jossa on muodostettu Internet-yhteys:
  1. Napsauta URL-osoitetta, jonka Microsoft on toimittanut, tai liitä URL-osoite WWW-selaimen osoiteriville.
  2. Kun sivu ladataan, napsauta suurta Suorita-painiketta ja varmista, että valitset Suorita-vaihtoehdon (tai Avaa), kun sinulta kysytään, haluatko suorittaa vai tallentaa tiedoston.
  3. Saatat saada kehotteena Käyttäjätilien valvonta -valintaikkunan, jossa kysytään, haluatko MATS:n muuttavan tietokonetta. Napsauta Kyllä-painiketta.
  4. Kun MATS käynnistyy, napsauta Hyväksy-painiketta.
  5. Valitse toinen tietokone ja napsauta sitten Seuraava-painiketta.
   Huomautus: Jos kohdetietokoneeseen on jo asennettu PowerShell tai jos se sijaitsee Windows 7- tai Windows Server 2008 R2 -tietokoneessa, voit valita valintaruudun, jonka mukaan tietokoneeseen on jo asennettu Windows PowerShell.
  6. Napsauta Aloita-painiketta.
  7. Tallenna diagnostiikka USB-asemaan tai jaettuun verkkoresurssiin. Järjestelmä luo tiedoston, jonka nimi on "Portable_Diagnostic.exe".
 2. Tietokone, jolle vianmääritys tehdään:
  1. Suorita "Portable_Diagnostic.exe"-tiedosto (tämä on tiedosto, joka on luotu Internet-yhteyden muodostaneessa tietokoneessa). Vianmääritys alkaa.
  2. Napsauta Hyväksy-painiketta ja noudata vianmäärityksen suorittamisohjeita.
  3. Kun vianmääritys on tehty, saat kehotteen tarkistaa ja tallentaa lataustulokset. Tallenna vianmääritystulokset USB-asemaan tai jaettuun verkkoresurssiin. Sanoilla "Upload Results" (lataustulokset) alkava alikansio luodaan sijaintiin, jonka olet valinnut tulosten tallentamiseen.
 3. Tietokone, jossa on muodostettu Internet-yhteys:
  1. Etsi tallennetut tulokset lataustuloskansiosta (vaiheesta 2c aiemmin tässä artikkelissa) ja suorita tiedosto Upload_results.exe.
  2. Lataa tulokset takaisin Microsoftin tuelle napsauttamalla Lähetä-painiketta.

Kysymys 3: Voiko MATS-/SDP-diagnostiikka muuttaa järjestelmäkokoonpanoa?

Kyllä, MATS-/SDP-diagnostiikka saattaa muuttaa järjestelmäkokoonpanoa. Diagnostiikka saattaa esimerkiksi ottaa käyttöön virheenkorjaukseen liittyvän kirjauksen ja edellyttää käyttäjää sitten toisintamaan koetun ongelman. Osa tästä kirjauksesta on saatettu ottaa käyttöön ja sitä saatetaan ylläpitää, kunnes diagnostiikkapaketti lataa vianmääritystiedot Microsoftin tukeen.

MATS voi myös asentaa suorituksenaikaisia paketteja, kuten PowerShell-liittymän, jotta diagnostiikkapaketit voidaan suorittaa. Kaikkia MATS:n tekemiä kokoonpanomuutoksia ei palauteta, kun diagnostiikkapaketti on valmis. Etenkin jos PowerShell asennetaan, sitä ei poisteta automaattisesti tietokoneesta.

Lisäksi jokin diagnostiikka voi havaita tiettyjä ongelmia. Jos diagnostiikka löytää ja korjaa ongelmia automaattisesti, saat mahdollisuuden ottaa korjaukset käyttöön. Jos päätät ottaa korjaukset käyttöön, kyseisen korjauksen tekemät muutokset pysyvät voimassa, kun diagnostiikka on valmis.

Kysymys 4: Missä käyttöjärjestelmissä Microsoftin tuen diagnostiikkapaketit voi suorittaa?

 • Windows XP (x86 ja x64)
 • Windows Server 2003 (x86 ja x64)
 • Windows Vista (x86 ja x64)
 • Windows Server 2008 (x86 ja x64)
 • Windows 7 (x86 ja x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 ja x64)
 • Windows Server 2012

Kysymys 5: Onko olemassa asennusympäristöjä, joita ei tueta ja jotka täten eivät voi suorittaa diagnostiikkapaketteja?

Uudempia diagnostiikkapaketteja ei voi suorittaa seuraavissa:
 • Itanium (IA-64)
 • Windows Server 2008 (muu kuin R2) Server Core -asennus
Jos kohdetietokoneessa on jompikumpi näistä ympäristöistä, voit ehkä suorittaa vanhemman rajoitetun toiminnan diagnostiikkapaketin, jos se on käytettävissä. Lisätietoja on kysymyksessä 7.

Jos rajoitetun toiminnan paketti ei ole käytettävissä WWW-diagnostiikkasivulla, voit pyytää tukihenkilöä lähettämään rajoitetun toiminnan diagnostiikkapaketin, joka on yhteensopiva Itaniumin (IA-64) tai Windows Server 2008 Server Core -asennuksen kanssa.

Kysymys 6: Edellyttääkö diagnostiikkapaketin suorittaminen mitään erityistä?

Diagnostiikkapakettien suorittamiselle on erilaisia edellytyksiä kohdetietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen. Diagnostiikka tarkistaa automaattisesti, täyttääkö tietokone nämä vaatimukset, ja aloittaa suorittamisen, vaikka ne olisi jo asennettu, tai kehottaa asentamaan ne, jos ne eivät ole vielä käytettävissä tietokoneessa.

Huomautus Tietyt diagnostiikkapaketit saattavat edellyttää myös PowerShell 2.0:aa, jota MATS ei asenna automaattisesti. Voit ladata PowerShell 2.0:n tässä artikkelissa olevien linkkien avulla. Diagnostiikkapaketilla saattaa olla myös muita vianmääritykseen liittyviä edellytyksiä. Esimerkiksi Exchange Server -komponenttien vianmääritykseen suunniteltu diagnostiikkapaketti saattaa edellyttää, että Exchange Server on asennettu tietokoneeseen.

Diagnostiikan suorittamisen vähimmäisvaatimukset seuraavissa käyttöjärjestelmissä

Windows XP tai Windows Server 2003
 • Windows XP (32-bittinen) edellyttää Service Pack 3:a tai uudempaa versiota
 • Windows XP (64-bittinen) ja Windows Server 2003 edellyttävät Service Pack 2:ta tai uudempaa versiota
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 tai 3.5 (.NET Framework 4.0:n tai uudemman version asennuksen yhteydessä ei asenneta näiden Windows-versioiden tarvittavaa kokoonpanoa)
 • Windows PowerShell 1.0 tai 2.0 (Windows PowerShell 2.0 on osa Windows Management Frameworkia)

  Huomautus: Diagnostiikka asentaa PowerShell 1.0:n automaattisesti puolestasi. Jos kuitenkin tarvitaan 2.0:aa, se on asennettava manuaalisesti itse.
Windows Vista tai Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 tai 2.0 (Windows PowerShell 2.0 on osa Windows Management Frameworkia)

  Huomautus: Diagnostiikka asentaa PowerShell 1.0:n automaattisesti puolestasi. Jos kuitenkin tarvitaan 2.0:aa, se on asennettava manuaalisesti itse.
Windows 7 tai Windows Server 2008 R2
 • Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttyvät.
Windows 8 tai Windows Server 2012
 • Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

  Huomautus: Jotkin Windows 8 -diagnostiikkapaketit saattavat edellyttää .NET Framework 3.5.1:n asennusta – sen asennus aloitetaan automaattisesti, kun diagnostiikkapaketti suoritetaan ensimmäisen kerran.

Vähimmäisvaatimusten lataussijainnit

Uudelleenkäynnistysvaatimukset

Yleensä vähimmäisvaatimusten asentaminen ei edellytä uudelleenkäynnistystä. Joissakin tilanteissa uudelleenkäynnistys on kuitenkin tehtävä. Tietokoneeseen on asennettu esimerkiksi PowerShell 1.0 ja päivität PowerShell 2.0:aan, tai päivitys on juuri asennettu tietokoneeseen, joka odottaa uudelleenkäynnistystä.

Kysymys 7: Miten pitää toimia, jos PowerShell-liittymää ei voi asentaa tietokoneeseen, jolle vianmääritys tehdään?

Jos kohdetietokoneessa on Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista tai Windows Server 2008, etkä voi asentaa PowerShell-liittymää, saatat ehkä voida suorittaa diagnostiikkapaketin rajoitetun toiminnan tilassa. Vastaavaa "rajoitetun toiminnan" pakettia ei ehkä kuitenkaan ole saatavilla kaikelle diagnostiikalle. Lisäksi rajoitetun toiminnan paketit eivät ehkä kerää kaikkia vakiopaketin keräämiä tietoja (paketti voi ehkä kerätä vain alijoukon tietoja).

Voit määrittää, voitko suorittaa rajoitetun toiminnan paketin, joka ei edellytä kysymyksessä 6 eriteltyjen vähimmäisvaatimusten asentamista, avaamalla Microsoftin sähköpostiviestissä toimittaman URL-osoitteen ja laajentamalla diagnostiikkapaketin lisäsuoritustavat erittelevän osion. Jos näet tekstin, jossa ilmoitetaan Windows XP-, Windows Server 2003-, Windows Vista- ja Windows Server 2008 -yhteensopivuudesta, paketin rajoitetun toiminnan version voi suorittaa tietokoneessa. Tässä tapauksessa voit laajentaa osion ja napsauttaa sitten linkkiä, jolla diagnostiikka suoritetaan. Seuraavassa artikkelissa on lisätietoja siitä, miten rajoitetun toiminnan paketit suoritetaan:

Kysymys 8: Mitkä komponentit ja tiedostot säilyvät tietokoneessa sen jälkeen, kun MATS on ladannut tiedostot Microsoftille?

Kuten kysymyksessä 3 kuvattiin, jotkin asetukset ja suorituksenaikaiset komponentit saattavat pysyä tietokoneessa. Jos PowerShell esimerkiksi asennettiin diagnostiikkapaketin suorituksen aikana, PowerShell pysyy tietokoneessa.

Tietojen keräämisen aikana MATS-diagnostiikkatiedot tallennetaan tilapäisesti kansioon %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (jossa GUID on satunnaisesti muodostettu yksilöllistä diagnostiikkasuoritusesiintymää vastaava GUID-tunnus), %TEMP%\msdtadmin ja/tai %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Nämä kansiot poistetaan, kun diagnostiikkapaketti on suoritettu.

Kysymys 9: Voivatko diagnostiikkapaketit muuttaa PowerShell-suorituskäytäntöä?

Useimmat diagnostiikkapaketit eivät tee muutoksia PowerShell-suorituskäytäntöön. Jotkin etätietokoneista tietoja keräävät diagnostiikkapaketit saattavat kuitenkin muuttaa PowerShell-suorituskäytännöksi tilapäisesti "RemoteSigned".

Diagnostiikkapaketti muuttaa kokoonpanon takaisin alkuperäisen käytännön mukaiseksi, ennen kuin se lopettaa tietojen keräämisen. Huomaa, että "RemoteSigned" saattaa pysyä käytäntönä, jos peruutat diagnostiikan, ennen kuin paketin suoritus on päättynyt.

Kysymys 10: Miten diagnostiikkapaketti käynnistetään Windows Server 2008 R2:n Server Core -asennuksessa?

Windows Server 2008 R2 Server Core ei tue diagnostiikkapakettien suorittamista suoraan tietokoneessa. Windows Server 2008 R2 Server Core -tietokoneen vianmääritys edellyttää, että otat yhteyttä tukihenkilöön ja pyydät todentamisavainta, jolla suoritetaan tietty diagnostiikkapaketti. Tätä pakettia voidaan käyttää Server Core R2 -tietokoneen tietojen keräämiseen etätietokoneella.

Kysymys 11: Miksi Päivitetään järjestelmätietoja... -ikkuna tulee näkyviin, kun suoritat tietyt diagnostiikkapaketit?

Järjestelmätiedot-apuohjelma (MSInfo32) muodostaa tämän viestin, kun se kerää tietoja tietokoneesta. Diagnostiikkapaketti suorittaa yleensä msinfo32-apuohjelman taustalla ja suorittaa samalla muita diagnostiikkatehtäviä edustalla nopeuttaakseen tietojenkeräysprosessia. Tämä prosessi kerää vain tietoja järjestelmästä eikä päivitä mitään tietokoneen asetuksia.

Kysymys 12: Miten diagnostiikka suoritetaan Windows Server -tietokoneessa, jossa on otettu käyttöön Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano (IESC)?

Vaihtoehtoja on kaksi:
 1. Voit luoda PE (Portable Executable) -tiedoston palvelimeen, jonka Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano on poistettu käytöstä, tai tietokoneeseen, jossa on käynnissä asiakaskäyttöjärjestelmä, kuten Windows Vista tai Windows 7. Voit sitten suorittaa PE-tiedoston kohdetietokoneessa. Lisätietoja PE (Portable Executable) -tiedoston luomisesta on kysymyksessä 2.
 2. Lisää seuraavat sivustot luotettujen sivustojen luetteloon:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

Kysymys 13: Mitkä URL-osoitteet on määritettävä palomuuriin/välityspalvelimeen, jotta diagnostiikkapaketti voidaan suorittaa?

Seuraavia URL-osoitteita käytetään diagnostiikkapakettia suoritettaessa:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

Kysymys 14: Ympäristöni on todella monimutkainen. Miten valitsen, missä tietokoneissa diagnostiikka suoritetaan?

Jos et ole varma, missä tietokoneissa diagnostiikkapaketit olisi syytä suorittaa, keskustele asiasta lisää Microsoftin tukihenkilön kanssa.

Kysymys 15: Miten Microsoftin tuki käyttää diagnostiikkapaketin lataamia tietoja?

Diagnostiikkapaketin lataamia tietoja käytetään vianmääritykseen. Emme paljasta mitään tuloksiin sisältyviä tietoja Microsoftin ja sen hallinnoimien tytäryhtiöiden ulkopuolisille tahoille ilman lupaasi.

Microsoft on sitoutunut suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi. Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta käytöltä ja julkaisulta useilla erilaisilla suojaustekniikoilla ja -menetelmillä. Tallennamme esimerkiksi keräämämme henkilötiedot hallituissa tiloissa sijaitseviin, rajoitetusti käytettävissä oleviin tietokonejärjestelmiin. Kun lähetämme äärimmäisen luottamuksellista tietoa Internetissä, suojaamme sitä salauksella, kuten SSL (Secure Socket Layer) -protokollalla.

Lue verkossa olevien Microsoftin tietosuojatietojen lisätiedot, jotka käsittelevät sitä, miten Microsoft on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi:
VIANMÄÄRITYS
Tässä osiossa on kuvaus yleisimmistä ongelmista, joita saattaa ilmetä, kun diagnostiikkapaketit suoritetaan tietokoneessa.

Ongelma 1: Kun suoritat diagnostiikan, Tämä tietokone -vaihtoehto näkyy himmennettynä, eikä vianmääritystä voi tehdä

Tämä ongelma saattaa ilmetä, koska diagnostiikkapaketti, jota yrität suorittaa, ei ole yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Saatat esimerkiksi olla suorittamassa Windows XP:tä, mutta Microsoftin tuen lähettämä diagnostiikkapaketti on yhteensopiva vain Windows 7:n kanssa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Microsoftin tukihenkilöön ja pyydä diagnostiikkapakettia, joka on yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Ongelma 2: Kun suoritat diagnostiikkapaketin, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tarvittavien komponenttien lataus palvelimelta ei onnistunut. Yritä myöhemmin uudelleen." Sovellus suljetaan.

Korjaa ongelma puolestani

Voit tarkistaa SDP-palvelun URL-osoiteyhteydet napsauttamalla Fix it -painiketta tai -linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.

Huomautuksia
 • Fix it -paketti on yhteensopiva vain Windows 7:n ja uudempien versioiden kanssa. Paketti päivitetään pian siten, että se sisältää myös aiempien Windows-versioiden tuen.
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.
 • Arvostamme palautettasi. Voit antaa meille palautetta tai ilmoittaa tähän ratkaisuun liittyvistä ongelmista jättämällä kommentin Fix it for me (Korjaa ongelma puolestani) -blogiin tai lähettämällä meille sähköpostiviestin.

Haluan korjata ongelman itse

Tämä ilmenee yleensä, kun tietokone ei saa yhteyttä Microsoftin palvelimiin yrittäessään ladata asiakaskomponentteja tai diagnostiikkapakettia. Varmista, että selain voi avata aiemmin kysymyksessä 13 käsitellyt sivustot. Huomaa, että osoitteeseen https://diagnostics.support.microsoft.com siirryttäessä näkyviin pitäisi tulla verkkosivu Käyttö estetty. Kun selaat osoitteeseen https://dcupload.microsoft.com ja https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com, näkyviin pitäisi tulla tervehdysviesti.

Ongelman voi kiertää jollakin toisella Internet-yhteyden muodostaneella tietokoneella, jolla voi luoda kysymyksessä 2 kuvatun siirrettävän diagnostiikkapaketin, tai pyytämällä Microsoftin tukihenkilöä luomaan PE (Portable Executable) -tiedoston ja lähettämään sen kohdetietokoneessa suoritettavaksi.

Ongelma 3: Kun tiedostoja siirretään Microsoftin tukeen, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Sovellus ei voinut muodostaa yhteyttä diagnostiikkapalvelimeen. Varmista, että olet muodostanut Internet-yhteyden ja yritä sitten uudelleen.

Tämä virhe ilmene, kun tietokone, jota käytetään tulosten siirtämiseen Microsoftin tukeen, ei saa yhteyttä Microsoftin palvelimiin tai kun tietoliikenne palvelinten kanssa keskeytyy tai se aikakatkaistaan. Jos ongelma ei poistu Yritä uudelleen -painikkeen napsauttamisen jälkeen, voit kokeilla seuraavien vianmääritystoimien tekemistä:
 1. Voit suorittaa tämän ongelman vianmäärityksen tekemällä kohdassa Ongelma 2 kuvatut toimenpiteet.
 2. Varmista, että selain voi avata kysymyksessä 13 eritellyt sivustot.
 3. Jos et edelleenkään voi ladata tuloksia Microsoftin tuelle edellisten vaiheiden tekemisen jälkeen ja olet tallentanut kopion CAB-tulostiedostosta, ota yhteys Microsoftin tukeen CAB-tiedoston siirron järjestämiseksi.
 4. Jos et ole tallentanut kopiota tuloksista, kun aloitat tiedostonsiirron, saatat pystyä hankkimaan ne, jos diagnostiikka on vielä käynnissä. Tiedosto tallennetaan joko kansioon "%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" tai "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}" (jossa GUID on satunnaisesti muodostettu diagnostiikkasuoritusesiintymää vastaava tunnus).

Ongelma 4: Kun suoritat siirrettävän diagnostiikkapaketin ("Portable_Diagnostic.exe"), saat jonkin seuraavankaltaisista virhesanomista: "Tämä käyttöjärjestelmä ei tue tätä sovellusta" tai "Tämä diagnostiikkatyökalu ei tue tietokoneen kokoonpanoa". Sovellus suljetaan.

Tämä ongelma saattaa ilmetä, koska diagnostiikkapaketti, jota yrität suorittaa, ei ole yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Saatat esimerkiksi olla suorittamassa Windows XP:tä, mutta Microsoftin tuen lähettämä diagnostiikkapaketti on yhteensopiva vain Windows 7:n kanssa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Microsoftin tukihenkilöön ja pyydä diagnostiikkapakettia, joka on yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Ongelma 5: Kun suoritat diagnostiikan, saat jonkin seuraavankaltaisista virhesanomista: "Tämä vianmääritys ei ole käytössä tässä tietokoneessa" (virhe 0x80005005) tai "Tämä vianmääritys ei ole käytössä tässä järjestelmässä". Sovellus suljetaan.

Tämä ongelma saattaa ilmetä, koska diagnostiikkapaketti, jota yrität suorittaa, ei ole yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Saatat esimerkiksi olla suorittamassa Windows XP:tä, mutta Microsoftin tuen lähettämä diagnostiikkapaketti on yhteensopiva vain Windows 7:n kanssa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Microsoftin tukihenkilöön ja pyydä diagnostiikkapakettia, joka on yhteensopiva kohdetietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Ongelma 6: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tämän diagnostiikkatyökalun todentamisavain on vanhentunut". Diagnostiikkaa ei voi suorittaa.

Tämä virhe saattaa ilmetä, jos Microsoftin lähettämä URL-osoite on vanhentunut tai olet saavuttanut diagnostiikkasuorituksen sallimien latausten enimmäismäärän. Tässä tapauksessa on otettava yhteyttä Microsoftin tukeen ja pyydettävä jatkoaikaa tai uutta URL-osoitetta.

Ongelma 7: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Ohjelmassa ilmeni virhe yritettäessä muodostaa yhteyttä palvelimeen. Yritä myöhemmin uudelleen. [Koodi 80072EE7]".

Tämä ilmenee yleensä, kun tietokone ei saa yhteyttä Microsoftin palvelimiin yrittäessään ladata asiakaskomponentteja tai diagnostiikkapakettia. Suorita ongelmassa 2 kuvattu Fix It -vianmääritys tai vahvista, että selain voi käyttää kysymyksessä 13 eriteltyjä sivustoja. Huomaa, että osoitteeseen https://diagnostics.support.microsoft.com siirryttäessä näkyviin pitäisi tulla verkkosivu Käyttö estetty. Kun selaat osoitteeseen https://dcupload.microsoft.com ja https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com, näkyviin pitäisi tulla tervehdysviesti.

Ongelman voi kiertää jollakin toisella Internet-yhteyden muodostaneella tietokoneella, jolla voi luoda kysymyksessä 2 kuvatun siirrettävän diagnostiikkapaketin. Voit myös pyytää Microsoftin tukihenkilöä luomaan PE (Portable Executable) -tiedoston ja lähettämään sen kohdetietokoneessa suoritettavaksi.

Ongelma 8: Kun suoritat diagnostiikan, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Tulostiedostot ovat liian suuria lähetettäväksi Microsoftille..."

Tämä virhe ilmenee, kun diagnostiikan keräämät tiedot kertyvät pakattuun tiedostoon, jonka koko on yli 2 Gt. Diagnostiikkatulosten CAB-tiedosto voidaan luoda ja ladata automaattisesti vain, jos sen koko on alle 2 Gt.

Kun tämä virhe ilmenee, voit hankkia laajennetun version tuloksista ja lähettää ne manuaalisesti Microsoftin tukihenkilölle. Tämän tekeminen edellyttää, että ennen kuin valitset diagnostiikkanäytössä Sulje, avaat kansion %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (jossa GUID on satunnaisesti muodostettu diagnostiikkasuoritusesiintymää vastaava tunnus) ja kopioit ja pakkaat tulokset johonkin toiseen kansioon. Kun olet kopioinut kansion sisällön, palaa diagnostiikkaan ja puhdista tilapäinen kansio sitten valitsemalla Sulje. Ota lopuksi yhteys tukihenkilöön ja järjestä tiedostojen siirto Microsoftille.

Ongelma 9: Kun suoritat diagnostiikan Windows XP- tai Windows Server 2003 -tietokoneessa, saat seuraavan virhesanoman: "Tämän sovelluksen suorittamiseen soveltuvaa suoritettavan ohjelman versiota ei löydy".

Tämä virhe voi ilmetä, jos tietokoneeseen on asennettu .NET Framework 4.0, mutta ei .NET Framework 2.0:aa eikä .NET Framework 3.5:tä. Voit korjata ongelman asentamalla .NET Framework 2.0:n tai .NET Framework 3.5:n tietokoneeseen. .NET Framework -asennuslinkit löytyvät kysymyksestä 6.

Ongelma 10: Kun olet napsauttanut "Suorita"-painiketta suorittaaksesi diagnostiikan Windows Server -tietokoneessa, saat virhesanoman "Tämänhetkiset suojausasetukset eivät salli tämän tiedoston lataamista", eikä diagnostiikkaa suoriteta.

Tämä virhe voi ilmetä, jos tietokoneessa on otettu käyttöön Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano. Noudata kysymyksessä 12 olevia ohjeita ja suorita diagnostiikka tietokoneessa, jossa on otettu käyttöön Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano.

Ongelma 11: Kun napsautat Suorita-painiketta suorittaaksesi diagnostiikan Windows Server -tietokoneessa, vain Tallenna- ja Peruuta-vaihtoehdot ovat käytettävissä.

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Älä tallenna salattuja sivuja levylle -asetus on valittuna Internet-asetuksissa. Kun Internet Explorerin parannettu suojauskokoonpano on otettu käyttöön Windows Server -tietokoneessa, tämä asetus määritetään automaattisesti.

Kun tämä asetus on käytössä, diagnostiikan suorittaminen tietokoneessa edellyttää, että tallennat tiedoston ja suoritat diagnostiikan sitten latauskansiosta. Voit poista asetuksen käytöstä avaamalla Internet-asetukset, valitsemalla Lisäasetukset-välilehden ja poistamalla sitten Älä tallenna salattuja sivuja levylle -valintaruudun valinnan kohdasta Suojaus.

Ongelma 12: Kun suoritat diagnostiikan napsauttamalla Suorita-painiketta, saat seuraavankaltaisen virhesanoman: "Ohjelmassa ilmeni virhe: Evästeitä ei joko ole otettu käyttöön selaimessa tai ne on poistettu".

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos evästeet on poistettu käytöstä selaimessa. Voit ratkaista tämän ongelman ottamalla evästeet käyttöön selaimessa ja päivittämällä sivun. Voit ottaa evästeet käyttöön Internet Explorerissa valitsemalla Internet-asetukset, valitsemalla Tietosuoja-välilehden ja valitsemalla sitten Asetukset-kohdasta Oletus ja siirtämällä liukusäätimen Keskitaso-asetukseen.

Toinen mahdollinen virheelle voi olla se, että parannettu suojauskokoonpano on otettu käyttöön Windows Server -tietokoneessa, mutta kaikkia kysymyksessä 12 eriteltyjä sivustoja ei ole lisätty turvallisten sivustojen luetteloon. Voit ratkaista tämän ongelman noudattamalla kysymyksessä 12 olevia ohjeita. Voit vaihtoehtoisesti määrittää parannetun suojauksen asetuksiin liittyvät ongelmat ongelmassa 2 olevalla Fix It -vianmäärityksellä.


Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Propiedades

Id. de artículo: 2598970 - Última revisión: 05/29/2014 13:43:00 - Revisión: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional N, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Surface Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Pro, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Release Candidate, Windows Server 2012 Standard

 • kbfixme kbmsifixme KB2598970
Comentarios