SQL Serverin käyttäminen Windows 8- ja Windows Server 2012 -ympäristöissä

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on ohjeita erilaisten Microsoft SQL Server -versioiden käyttöön Windows Server 2012- tai Windows 8 -tietokoneissa.

Artikkelin aiheita ovat:

Huomautus Saat lisätietoja aiheesta napsauttamalla Lisätietoja-kohdassa olevaa linkkiä.

 • Microsoft SQL Server 2005:n tiedot – Tässä ohjeaiheessa on Windows 8 -ympäristössä käytettäviä SQL Server 2005 -esiintymiä koskevia tukitietoja. Aiheessa kuvataan myös erilaisia vaihtoehtoja, joita SQL Server 2005 -asiakkaiden saatavilla on.
 • Windows Server 2012:n tai Windows 8:n SQL Server -version vähimmäisvaatimukset – Tässä ohjeaiheessa on kuvattu vähimmäisversiovaatimukset, joita Microsoft SQL Serverin asentaminen Windows Server 2012- tai Windows 8 -tietokoneeseen edellyttää.
 • Tilojen vaihtamisen tuki Windows Server 2012:ssa Tässä ohjeaiheessa on kuvattu tukikäytäntö, jolla Windows 2012 -toimintatiloja vaihdetaan SQL Serverin ollessa asennettuna.
 • Tunnetut Microsoft SQL Server 2012:n asennus- ja siirtymisongelmat – Tässä ohjeaiheessa on kuvaus SQL Server 2012:n asennus- ja siirtymisongelmista.
 • Tunnetut Microsoft SQL Server 2008 R2:n ja Microsoft SQL Server 2008:n asennusongelmat – Tässä ohjeaiheessa on kuvaus SQL Server 2008 R2:n ja SQL Server 2008:n asennus- ja siirtymisongelmista.
 • Uusien Windows 8- ja Windows Server 2012 -ominaisuuksien SQL Server -tuki – Tässä osiossa on yhteenveto siitä, miten eri SQL Server -versiot toimivat joidenkin uusien Windows 8- ja Windows Server 2012 -ominaisuuksien kanssa:
 • Microsoft .NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa ja Windows Server 2012:ssa – Tässä ohjeaiheessa käsitellään seuraavaa:
  • .NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa
  • Roolien ja toimintojen lisääminen Windows Server 2012:ssa
 • SQL Server Reporting Servicesin integroitu SharePoint-tila – Tässä ohjeaiheessa käsitellään asioita, jotka on huomioitava suunniteltaessa SQL Server -kokoonpanoa integroidussa SharePoint-tilassa.

Enemmän tietoa

Microsoft SQL Server 2005:n tiedot

Microsoft SQL Server 2005:tä (julkaisuversio ja Service Pack -paketit) ja aiempia SQL Server -versioita ei tueta Windows Server 2012:ssa eikä Windows 8:ssa. Käyttäjä saa varoituksen Toimintokeskuksessa, jos Windows 8 havaitsee SQL Server 2005 -esiintymän.

Voit ratkaista tämän ongelman päivittämällä tai poistamalla SQL Server 2005 -esiintymän. Lisätietoja SQL Serverin päivittämisestä on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:

http://msdn.microsoft.com/fi-fi/library/bb677622.aspx

Huomautus Tämä linkki osoittaa SQL Server 2012:een. Saat tietoja muista versioista MSDN-linkin (muut versiot) yläosassa olevaa versionvalintatyökalua käyttämällä.

Lisätietoja SQL Serverin Express-versioista on seuraavissa Microsoft-verkkosivustoissa:

SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Express Edition

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) Express Edition

SQL Server 2008 Express Edition

HuomautusService Pack 3 on asennettava manuaalisesti SQL Server 2008 Express Editionin asentamisen jälkeen.

Saat lisätietoja aiemmin määritetyn SQL Server 2005 -esiintymän asennuksen poistamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

909967 SQL Server 2005 -esiintymän asennuksen poistaminen manuaalisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja aiemmin määritetyn SQL Server 2005 -esiintymän asennuksen poistamisesta on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:

http://msdn.microsoft.com/fi-fi/library/ms143412(v=SQL.90).aspx

SQL Server -vähimmäisversiovaatimukset Windows Server 2012:ssa tai Windows 8:ssa

Ennen kuin asennat SQL Serverin Windows Server 2012- tai Windows 8 -tietokoneeseen, sinun on varmistettava, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät tilanteen mukaisesti:

Microsoft SQL Server 2012

Voit asentaa SQL Server 2012 -julkaisuversion tai uudemman version.

Huomautus Tarkista tunnetut asennusongelmat, kun asennat SQL Server 2012:n Windows 8:aan tai Windows Server 2012:een

Microsoft SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 tai uudempi päivitys on otettava käyttöön.

Huomautus Tuotteen RTM-asennusta tuetaan. Vastaavat Service Pack -paketit on kuitenkin asennettava alustavan asennuksen jälkeen. Ratkaisukeskuksen sivulle tulee näkyviin seuraava viesti:Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2527041 SQL Server 2008 R2:n uusimman Service Pack -paketin hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 tai uudempi päivitys on otettava käyttöön.

Huomautus Tuotteen RTM-asennusta tuetaan. Vastaavat Service Pack -paketit on kuitenkin asennettava alustavan asennuksen jälkeen. SQL Server 2008 -asennusta ei tueta, ellet ota Service Pack 3:a käyttöön RTM-version asentamisen jälkeen. Ratkaisukeskuksen sivulle tulee näkyviin seuraava viesti:Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

968382 SQL Server 2008:n uusimman Service Pack -paketin hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Huomautus SQL Server 2008 R2:een ja SQL Server 2008:aan tulee näkyviin seuraava valintaikkuna, kun suoritat asennusohjelman:
Kun SQL Server -asennus on valmis, sinun on asennettava Service Pack -paketit, ennen kuin voit suorittaa SQL Serverin tässä Windows-versiossa. Jos kyseessä on SQL Server 2008, sinun on asennettava Service Pack 3 (SP3) tai uudempi. Jos kyseessä on SQL Server 2008 R2, sinun on asennettava Service Pack 1 (SP1) tai uudempi.

SQL Server Compact -versiot

Windows 8- ja Windows 2012 -ympäristöt tukevat seuraavia versioita:
 • SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 tai uudemmat versiot
 • SQL Server Compact 4.0 tai uudemmat versiot

  Huomautus Windows RT -laitteille ei ole suunniteltu mitään tukea.

Tilojen vaihtamisen tuki Windows Server 2012:ssa


Windows Server 2012:ssa on kolme toimintotilaa tai tilaa:
 • Full Server (kokonaispalvelin)
 • Minimal Server Interface (minimaalinen palvelinliittymä)
 • Server Core (palvelimen ydinosat)
Voit vaihtaa näitä toimintotiloja milloin tahansa. Voit vaihtaa Server Core- tai Minimal Server Interface -tilasta Full Server -tilaan, kun SQL Server 2012 -esiintymiä on asennettu useita. Huomaa kuitenkin, että et voi vaihtaa Full Server -tilasta Minimal Server Interface- tai Server Core -tilaan, kun SQL Server 2012 -esiintymiä on asennettu useita.

Jos haluat vaihtaa Full Server -tilasta Minimal Server Interface- tai Server Core -tilaan, kun SQL Server 2012 -esiintymiä on asennettu useita, sinun on poistettava SQL Server 2012:n asennus, vaihdettava tiloja ja asennettava sitten SQL Server 2012 uudelleen. Voit kuitenkin ottaa SQL Server 2012 -asennusedellytykset käyttöön Full Server -tilassa, vaihtaa Server Core -tilaan ja asentaa sitten SQL Server 2012:n.

Huomautus Minimal Server on Server Core -asennus, joka sisältää Server Managerin ja muita palvelintyökaluja. SQL Server -asennusohjelma tekee tästä syystä samat asennusvaiheet Windows Server 2012:n Minimal Server Interface -tilassa ja Server Core -tilassa. Voit lisäksi vaihtaa Server Core- ja Minimal Server -tilojen välillä, kun SQL Server 2012 -esiintymiä on asennettu useita. Tätä skenaariota tuetaan.


Huomautus SQL Server Reporting Services 2012:ta ei tueta Windows Server 2012 Server Core- eikä Windows 2012 Minimal Server Interface -tilassa. Voit asentaa SQL Server Reporting Services 2012:n palvelimeen, jossa Windows Server 2012 on käynnissä Full Server -tilassa, ja vaihtaa sitten Windows Server 2012 Server Core -tilaan. Tätä kokoonpanoa ei kuitenkaan tueta.

Huomautus Microsoft suosittelee, että poistat kaikkien sellaisten SQL Server 2012 -toimintojen asennuksen, joita ei tueta Server Core -tilassa olevassa Windows Server 2012 -palvelimessa. Lisätietoja tämän tekemisestä on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:Huomautus Tämä ongelma ei koske SQL Server 2008:aa eikä SQL Server 2008 R2:ta. SQL Server 2008:aa ja SQL Server 2008 R2:ta ei tueta Minimal Server Interface- ja Server Core -tilassa.

Lisätietoja Windows Server 2012 -asennusvaihtoehdoista on seuraavassa TechNet-verkkosivustossa:

Tunnetut Microsoft SQL Server 2012:n asennus- ja siirtymisongelmat

Yleisiä huomautuksia
 • Windows 8 sisältää .NET Framework 4.0:n oletusarvoisesti. Seuraavat SQL Server 2012 -komponentit ovat kuitenkin riippuvaisia .NET Framework 3.5:stä:
  • SQL Server 2012 -tietokantamoduuli
  • Replikointipalvelu
  • SQL Server -datatyökalut
  • Data Quality Service
  • Master Data Service
  • Raportointipalvelu alkuperäistilassa
  • Tekstihaku


  Tästä syystä Microsoft suosittelee, että otat .NET Framework 3.5:n käyttöön, ennen kuin asennat SQL Server 2012:n erillisasennuksena tai klusteriympäristöön, jotta SQL Server -asennusongelmia ei ilmenisi.

  Huomautus Lisätietoja .NET Framework 3.5:n käyttöönotosta on tämän artikkelin kohdassa .NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa.
Jotkin SQL Server 2012:n asennus- ja määritysongelmat on korjattu uusimmissa SQL Server 2012:n kootuissa päivityksissä. Tästä syystä Microsoft suosittelee, että luot päivitykset sisältävän asennuspaketin, joka sisältää SQL Server 2012:n ja CU3:n tai uudemman päivityksen. Lisätietoja tämän tekemisestä on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:

Asennusongelmia, joita saattaa ilmetä, kun .Net Framework 3.5:tä ei ole otettu käyttöön

Ongelma 1 – Puutteellinen SQL-vikasietoklusterin asennus tai erillisasennus

Jos .NET Framework 3.5:tä ei ole asennettu palvelimeen tai palvelimen Internet-käyttöä on rajoitettu, SQL Server 2012 -asennusohjelma ei asenna .NET Framework 3.5:stä riippuvaisia komponentteja. SQL Server 2012 -asennus saattaa siksi olla puutteellinen.

Huomautus Luettelo .NET Framework 3.5:stä riippuvaisista SQL Server 2012 -komponenteista on ohjeaiheessa Tunnetut SQL Server 2012:n asennus- ja siirtymisongelmat.

Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma SQL Server 2012 -asennuksen aikana, kun .NET Framework ei ole käytössä:Estäminen

Voit estää tämän ongelman ilmenemisen ottamalla .NET Framework 3.5:n käyttöön kaikissa klusterin solmuissa tai erillisessä palvelimessa, ennen kuin asennat SQL Server 2012:n.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman erillisessä palvelimessa ottamalla .NET Framework 3.5:n käyttöön ja suorittamalla sitten asennuksen uudelleen ja lisäämällä lisätoiminnot.

Voit ratkaista tämän ongelman klusteriympäristössä poistamalla puutteellisten SQL Server 2012 -esiintymien asennukset, ottamalla .NET Framework 3.5:n käyttöön ja asentamalla sitten SQL Server 2012:n uudelleen.

Huomautus Klusteriympäristössä ohitettuja toimintoja ei voi lisätä suorittamalla SQL Server 2012 -asennuksen uudelleen.

Voit ratkaista tämän ongelman erillisessä palvelimessa ottamalla .NET Framework 3.5:n käyttöön ja suorittamalla sitten SQL Server -asennuksen uudelleen.


Ongelma 2 – Käyttäjiä kehotetaan virheellisesti lataamaan ja asentamaan .NET Framework 3.5

Käyttäjiä saatetaan virheellisesti kehottaa lataamaan ja asentamaan .NET Framework 3.5, kun he yrittävät asentaa CU1:n tai CU2:n. Tämä ongelma voi ilmetä, vaikka asennetut komponentit eivät ole riippuvaisia .NET Framework 3.5:stä.

Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:Syy

Tämä on tunnettu CU1:n ja CU2:n ongelma.

Huomautus Tämä ongelma on korjattu SQL Server 2012:n ja uudempien versioiden kootussa päivityksessä 3.

Estäminen

Microsoft suosittelee, että estät ongelman jollakin seuraavista toimenpiteistä:
 • Ota .NET Framework 3.5 käyttöön, asenna CU1- tai CU2-päivityspaketti ja poista sitten .NET Framework 3.5 käytöstä.

  Huomautus Poista .NET Framework 3.5 käytöstä vain, jos asennus ei sisällä .NET Framework 3.5:stä riippuvaisia komponentteja.
 • Asenna SQL Server 2012 päivitykset sisältävästä asennuspaketista, joka sisältää SQL Server 2012:n ja CU3:n tai uudemman.
 • Ota koottu päivitys 3 tai uudempi käyttöön. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  2692828 SQL Server 2012:n julkaisemisen jälkeen julkaistut SQL Server 2012:n koontiversiot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 3 – Windowsin sovellusten yhteensopivuustilan ilmoituksia tulee näkyviin hiljaisessa asennuksessa

Windows 8:ssa ja Windows Server 2012:ssa .NET Framework on FOD (Feature-On-Demand) -komponentti. Lisäksi Windows 8- ja Windows Server 2012 -järjestelmäkäytännöt edellyttävät, että käyttäjille ilmoitetaan, kun FOD-komponentit otetaan käyttöön.

Huomautus Oletusarvon mukaan .NET Framework 4.0 on käytössä. .NET Framework 3.5 on kuitenkin poistettu käytöstä.

Tästä syystä hiljaisen asennuksen aikana saattaa tulla näkyviin ohjelman yhteensopivuustilan ilmoitus, joka kehottaa käyttäjiä lataamaan ja asentamaan .NET Framework 3.5:n:

Huomautus Näitä ohjelmien yhteensopivuusilmoituksia ei voi estää. Ilmoitusten näyttökuvia on täällä:

Windows Server 2012 – Full ServerWindows Server 2012 – Server CoreKäyttäjä voi estää tämän ongelman ottamalla .NET Framework 3.5:n käyttöön ennen hiljaisen asennuksen tekemistä.

Muita SQL Server 2012:n asennusongelmia

Ongelma 1 – Käsittelemätön .NET Framework -poikkeus saatetaan muodostaa, kun yrität asentaa toisen SQL Server 2012 -esiintymän

Oletetaan seuraava tilanne:
 • Asennat SQL Server 2012 -esiintymän.
 • .NET Framework 4.0 -käyttäjäkokoonpanotiedosto luodaan, kun asennat SQL Server 2012 -esiintymän. Lisäksi .NET Framework 3.5 otetaan käyttöön asennuksen aikana.
 • Yrität asentaa toisen SQL Server 2012 -esiintymän.
Tässä tilanteessa saatetaan muodostaa käsittelemätön poikkeus. Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:

Virhe luotaessa kohteen userSettings/Microsoft.SqlServer.Configuration.LandingPage.Properties.Settings määritysosan käsittelyä: Tiedostoa tai kokoonpanoa ‘System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxx’ tai jotakin sen riippuvuutta ei voi ladata. Järjestelmä ei löydä määritettyä tiedostoa. (C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0\user.config)

Tämä virhesanoma on seuraavankaltainen:
Tämä ongelma ilmenee, koska .NET Framework 4.0 on oletusarvoisesti käytössä Windows 8:ssa ja Windows Server 2012:ssa. Siksi SQL Server 2012:n asennuksen yhteydessä luodaan .NET Framework 4.0 -käyttäjäkokoonpanotiedosto. Lisäksi .NET Framework 3.5 otetaan käyttöön asennuksen aikana.

Kun yrität asentaa toisen SQL Server 2012 -esiintymän, asennuksessa käytetään oletusarvoisesti .NET Framework 2.0:aa, koska .NET Framework 3.5 on jo asennettu. Tämä on ristiriidassa käyttäjäkokoonpanotiedostossa olevan asetuksen kanssa ja aiheuttaa käsittelemättömän poikkeuksen.

Voit estää tämän ongelman poistamalla seuraavassa kansiossa olevan User.config-tiedoston, ennen kuin asennat toisen SQL Server 2012 -esiintymän:
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0


Huomautus Tämä ongelma korjataan Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1:ssä (SP1).


Ongelma 2 – Et voi asentaa SQL Server 2012 vikasietoklusteria, kun tiedostovirran jakamistoiminto on otettu käyttöön Windows Server 2012:ssa

Saatat saada seuraavankaltaisen virheilmoituksen uuden SQL Server 2012 -vikasietoklusterin asennusyrityksen yhteydessä, kun tiedostovirran jakamistoiminto on otettu käyttöön Windows Server 2012:ssa:
Yksityisen ominaisuuden 'Security0x20Descriptor' arvoa 'System.Byte[]' resurssiin 'SQL Server Filestream share (FILESTREAM)' määritettäessä ilmeni virhe. Virhe: Toimittajan klusterikoodin kutsu epäonnistui. Poikkeuksen sanoma: Ei löydy.

Syy

Tämä ongelma aiheutuu siitä, että Suojauskuvain-ominaisuus on jätetty pois Windows Server 2012:sta.

Estäminen

Voit estää tämän ongelman asentamalla vikasietoklusterin siten, että tiedostovirran jakamistoimintoa ei ole otettu käyttöön. Kun asennus on valmis, ota tiedostovirran jakamistoiminto käyttöön.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla vikatilassa olevan klusteriesiintymän asennuksen Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla ja asentamalla sitten vikasietoklusterin siten, että tiedostovirran jakamistoimintoa ei ole otettu käyttöön. Kun asennus on valmis, ota tiedostovirran jakamistoiminto käyttöön.

Ongelma 3 – Virhe SQL Server 2012:n asennuksen aikana: "Yritettiin ladata ohjelma, joka on väärää muotoa."

Oletetaan seuraava tilanne:
 • Asennat Windows 8:n 64-bittisen version.
 • Yrität asentaa SQL Server 2012:n WoW (Windows-on-Windows) -tilassa.
 • SQL Server 2012 -asennus sisältää raportointipalvelut.
Tässä tilanteessa asennus epäonnistuu. Lisäksi näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:

Toiminto epäonnistui virhekoodilla 0x8007000B

Yritettiin ladata ohjelma, joka on väärää muotoaVoit estää tämän ongelman asentamalla IIS ASP .NET 3.5 -komponentin Server Managerin avulla ennen SQL Server 2012:n asentamista. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2748719 ASP.NET 2.0 ja ASP.NET 3.5 eivät toimi sen jälkeen, kun olet poistanut ASP.NET 4.5:n asennuksen Windows 8:ssa tai Windows Server 2012:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Ongelma 4: SQL Server 2012 Enterprise Edition -vikasietoklusteriesiintymää ei voi asentaa

Oletetaan seuraava tilanne:
 • Teet jonkin seuraavista:
  • Luot päivitykset sisältävän asennuspaketin, jossa on SQL Server 2012 ja CU1.
  • Teet korjausasennuksen CU1:n avulla ennen SQL Server 2012:n asentamista.
 • Asennat SQL Server 2012:n UIMODE=EnableUIOnServerCore-asetusta käyttämällä.
Tässä tilanteessa asennus epäonnistuu. Näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Virheen tiedot ovat seuraavankaltaiset:
Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska DQ-ominaisuus valitaan implisiittisesti yhdessä Engine-komponentin kanssa asennuksen aikana.

Huomautus DQ-ominaisuutta ei tueta Server Core -tilassa.

Huomautus Ongelma on korjattu SQL Server 2012 RTM CU3:ssa ja SQL Server 2012 Service Pack 1:ssä.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Luo päivitykset sisältävä asennuspaketti, jossa on SQL Server 2012 ja CU3.
 • Asenna SQL Server 2012 ja asenna sitten CU1 tai CU2.

Ongelma 5: Virheilmoitus yritettäessä päivittää klusterisolmu SQL Server 2012:een: "Resurssin 'SQL-verkon nimi (<SQL-nimi>)' yleisiä ominaisuuksia ei voitu tallentaa"

Saat lisätietoja tästän ongelmasta ja sen korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

2782511 "Resurssin 'SQL-verkon nimi (<SQL-nimi>)' yleisiä ominaisuuksia ei voitu tallentaa" -virhesanoma yritettäessä päivittää klusterisolmu SQL Server 2012:een (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tunnetut SQL Server 2008 R2:n ja SQL Server 2008:n asennusongelmat


Ongelma 1 – Et voi poistaa SQL Server 2008 Express Editionin tai SQL Server 2008 R2 Express Editionin asennusta

Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma, kun yrität poistaa SQL Server 2008 R2:n tai Microsoft SQL Server 2008 Express Editionin asennuksen:

Seuraavaa ominaisuutta ei voitu asentaa:

.NET Framework 3.5 (sisältää .NET 2.0:n ja 3.0:n)
Syy

Tätä ongelmaa tutkitaan edelleen.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää ongelman jollakin seuraavista tavoista:
 • Ota .Net Framework 3.5 käyttöön, ennen kuin poistat SQL Server 2008 Express Editionin asennuksen.
 • Kopioi MediaInfo.xml-tiedosto SQL Server 2008 R2 -asennusvälineeltä tai SQL Server 2008 Express Edition -asennusvälineeltä seuraavaan kansioon, ennen kuin yrität poistaa SQL Server 2008 R2:n tai SQL Server 2008 Express Editionin asennuksen:
  \Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2

Ongelma 2 – "Klusteripalvelun vahvistus" -sääntö epäonnistuu, kun yrität asentaa SQL Server 2008 R2:n vikasietoklusteriesiintymän

Kun yrität asentaa SQL Server 2008 R2:n vikasietoklusteriesiintymän, asennus epäonnistuu "Klusteripalvelun vahvistus" -säännön kohdalla. Kun tarkastelet tietoja, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Syy

Tämä ongelma ilmenee, jos COM-pohjaista MSClus.dll-kirjastoa ei ole otettu käyttöön.

Huomautus SQL Server 2008- ja SQL Server 2008 R2 -klusterin asennusohjelmat ovat riippuvaisia COM-pohjaisesta MSClus.dll-kirjastosta. Jos tätä kirjastoa ei ole otettu käyttöön klusterisolmussa, asennus epäonnistuu.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Ota vikasietoklusterin automaatiopalvelintoiminto käyttöön kussakin solmussa Server Managerin avulla. Laajenna Server Managerissa Etäpalvelimen hallintatyökalut, laajenna Toimintojen hallintatyökalut, laajenna Vikasietoklusteroinnin työkalut ja valitse sitten Vikasietoklusterin automaatiopalvelin.

 • Ota vikasietoklusterin automaatiopalvelintoiminto käyttöön suorittamalla seuraava Windows PowerShell -cmdlet-komento kussakin solmussa:

  add-windowsfeature RSAT-Clustering-AutomationServer 
  Huomautus Tämä cmdlet-komento on suoritettava järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.

Uusien Windows 8- ja Windows Server 2012 -ominaisuuksien SQL Server -tuki

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten eri SQL Server -versiot toimivat joidenkin uusien Windows 8- ja Windows Server 2012 -ominaisuuksien kanssa:

Huomautus Ellei seuraavassa taulukossa ole toisin ilmoitettu, kaikkia Windows Server 2012 -ominaisuuksia tuetaan kaikissa tuetuissa SQL Server -versioissa.


OminaisuusSQL-ominaisuus tai -komponentti, joka on vuorovaikutuksessa tämän uuden ominaisuuden kanssaSQL-ominaisuus, johon tilanne vaikuttaa tai jota tuetaanSQL:n vähimmäisversio- ja Service Pack -vaatimuksetPoikkeukset tai tuen rajoituksetLisätietoja
TallennustilatSQL Server 2008 R2 Service Pack 1 tai uudempi versio, SQL Server 2012 (RTM ja uudemmat versiot)Tätä ominaisuutta tuetaan Service Pack -paketeissa, jotka on määritetty eri versioille.
Resilient File System (ReFS)ReFS:ää ei tueta SQL 2012:ssa ja muissa sitä edeltävissä versioissa. Tuki saatetaan lisätä jatkossa.
RAM-laitteistovirheiden lieventäminenLazyWriterTarkistussummasivun tutkijaSQL Server 2012 Kun SQL Server 2012 asennetaan Windows 2012 -käyttöjärjestelmään, jossa on vioittuneen muistin vianmääritystä tukeva laitteisto, näkyviin tulee LazyWriterin tavanomaisesti muodostamien 832-virheiden sijaan uusia virheilmoituksia, kuten 854, 855 ja 856.
Klusterikohtaisten esiintymien määräSuuri käytettävyysVikasietoklusterointiSQL Server 201225 kutakin vikasietoklusteria kohden, jos asemakirjaimet ovat käytössä, ja enintään 50, jos käytössä on jaettu SMB-tiedostoresurssi
CSV (Cluster Share Volume) -asematEi tuettu missään SQL Server -versiossa

.NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa ja Windows Server 2012:ssa

.NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa ja Windows Server 2012:ssa edellyttää seuraavaa:
 • Internet-yhteys, jotta Windows Updatea voidaan käyttää.

  Huomautus Lisätietoja .NET Framework 3.5:n käyttöönottamisesta ilman Internet-yhteyttä on seuraavassa TechNet-verkkosivustossa:

  Huomautus Jos päivitettävä tietokone on suojattu palomuurilla tai jos se käyttää välityspalvelinta, napsauta seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  900935 Tapa, jolla Windows Update -asiakas määrittää, mitä välityspalvelinta käytetään yhteyden muodostamiseen Windows Update -sivustoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Windows-ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen edellyttää, että käyttäjä on Paikallinen järjestelmänvalvoja -ryhmän jäsen.

.NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:n Ohjauspaneelista

Voit ottaa .NET Framework 3.5:n käyttöön Windows 8:n Ohjauspaneelista. .NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows 8:ssa edellyttää seuraavaa:

Jos haluat ottaa .NET Framework 3.5:n käyttöön Windows 8:ssa, toimi seuraavasti:
 1. Kirjoita aloitusnäytössäWindowsin ominaisuuksien ottaminen käyttöön, valitse Asetukset ja valitse sitten Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä.


 2. Valitse Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä -kohdassa .Net Framework 3.5 (sisältää .NET 2.0:n ja 3.0:n).

  Huomautus Ohjattu toiminto hakee tarvittavia tiedostoja ja kehottaa sitten lataamaan tiedostot Windows Updatesta.
 3. Valitse Lataa tiedostoja Windows Update -sivustosta.
 4. Valitse Valmis.


.NET Framework 3.5:n ottaminen käyttöön Windows Server 2012:n ohjatulla roolien ja toimintojen lisäämistoiminnolla

Jos haluat ottaa .NET Framework 3.5:n käyttöön Windows Server 2012:ssa, toimi seuraavasti:
 1. Valitse Server Managerissa Hallinta ja sitten roolien ja toimintojen lisäämisvaihtoehto.


 2. Valitse Ennen aloittamista -näytössä Seuraava.
 3. Valitse Valitse asennustyyppi -näytössä roolipohjainen tai toimintopohjainen asennus ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse kohdepalvelin kohdepalvelimen valintanäytössä ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse palvelinroolien valintanäytössäSeuraava.
 6. Valitse toimintojen valintanäytössä.NET Framework 3.5 -ominaisuuksien -valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.
 7. Sulje varoitus ja valitse sitten Asenna.

  Jos tietokoneessa ei ole Internet-yhteyttä, valitse vaihtoehtoisen lähdepolun määritysvaihtoehto, kirjoita polku asennusvälineellä olevaan kansioon \sources\SxS ja valitse sitten OK. Sulje varoitus ja valitse sitten Asenna.  Huomautus Huomioi näyttökuvassa oleva ilmoitus, että .NET Framework 3.5 ei kuulu tyypillisesti asennukseen. Asennustiedostot ovat kuitenkin käytettävissä rinnakkaistallennuskansiossa. Lisäksi mitään tiettyä WIM-lähdettä ei tarvitse asentaa eikä siihen tarvitse viitata.

Huomautus
Jos käytät Server Manageria Windows Server 2012:ssa roolin tai toiminnon lisäämiseen etäpalvelimeen, etäpalvelimen tietokonetili edellyttää vaihtoehtoisen lähdetiedostopolun käyttöä, koska käyttöönottotoiminto suoritetaan SYSTEM-kontekstissa kohdepalvelimessa.

SQL Server Reporting Servicesin integroitu SharePoint-tila

Saat lisätietoja asioista, jotka on huomioitava suunniteltaessa SQL Server -kokoonpanoa integroidussa SharePoint-tilassa, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2724471 Windows Server 2012 ei tue SharePoint Server 2010:tä (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

System Center Advisor -sääntötiedot


SääntöohjelmistoSäännön otsikkoSäännös kuvausTuoteversiot, joissa sääntöä arvioidaan
System Center AdvisorSQL Server -tietokantatiedostot sijaitsevat tiedostojärjestelmässä, jota ei tuetaNeuvoja on havainnut tässä SQL Server -esiintymässä vähintään yhden tietokantatiedoston, joka sijaitsee ReFS (Resilient File System) -järjestelmässä Windows 2012:ssa. Tietokantojen isännöintiä ei tueta tuotantokäytössä Win 2012 -palvelintiedostojärjestelmässä ReFS. Tarkista alla oleva tietokantaluettelo ja tee korjaustoimenpiteet. Lisätietoja on KB-artikkelissa.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

Suositukset
Lisätietoja .NET Framework 3.5:n käyttöönotosta on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:

Lisätietoja ASP.NET 3.5:n ja ASP.NET 4.5:n käyttämisestä IIS 8.0:ssa on seuraavassa IIS-verkkosivustossa:

Saat lisätietoja ongelmista, jotka voivat ilmetä ASP.NET 4.5:n asentamisen jälkeen, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2748719 ASP.NET 2.0 ja ASP.NET 3.5 eivät toimi sen jälkeen, kun olet poistanut ASP.NET 4.5:n asennuksen Windows 8:ssa tai Windows Server 2012:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lisätietoja uusista Windows Server 2012 -ominaisuuksista on seuraavassa TechNet-verkkosivustossa:

Lisätietoja vikasietoklusteroinnin asentamisesta Windows Server 2012:een on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa:


Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Propiedades

Id. de artículo: 2681562 - Última revisión: 06/03/2013 12:00:00 - Revisión: 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbtshoot kbsurveynew kbinfo KB2681562
Comentarios