Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

"Järjestelmävirhe 2148073478", "laajennettu virhe" tai "virheellinen allekirjoitus" -virhe Windows 8:n tai Windows Server 2012:n SMB-yhteyksissä

Oire
Kun Windows Server 2012- tai Windows 8 -tietokone yrittää muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen tiedostopalvelimeen, joka tukee SMB2-tiedostoprotokollaa, saatat havaita yhteysvirheen. Saatat saada erilaisia virhesanomia sen mukaan, miten käytät kolmannen osapuolen tiedostopalvelinta. Näitä saattavat olla seuraavat:
 • Kun UNC-polussa käytetään DIR-komentoa, saat "Virheellinen allekirjoitus" -virheen. 
 • NET USE -komentoa suoritettaessa näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että järjestelmävirhe 2148073478 on ilmennyt.
 • Kun yrität selata UNC-polkuun, saat viestin, jossa ilmoitetaan, että laajennettu virhe on ilmennyt.
Seuraavassa on kaksi yleistä tilannetta, joissa virheitä voi ilmetä:
 • Hyper-V-palvelinten (joko Hyper-V Server 2012 tai Windows 8 / Windows Server 2012) suora siirto epäonnistuu. Tämä johtuu siitä, että tallennustilaa on isännöitävä jaetussa SMB-resurssissa.
 • Verkkoasemia ei voi yhdistää järjestelmäverkkoon Windows 8:ssa / Windows Server 2012:ssa.
Syy
Tämä toiminta saattaa johtua Windows Server 2012:n ja Windows 8:n SMB 3.0:aan lisätystä "Secure Negotiate" -ominaisuudesta, joka luottaa kaikkien SMB 2 -palvelinten asianmukaiseen virhevastausten allekirjoitukseen (mukaan lukien vain protokollaversioita 2.0 ja 2.1 tukevat palvelimet). Jotkin kolmansien osapuolten tiedostopalvelimet eivät vastaa allekirjoitetulla virhevastauksella, mikä aiheuttaa yhteyden epäonnistumisen.
Ratkaisu
Ota yhteys kolmannen osapuolen tiedostopalvelimen valmistajaan ja pyydä päivitystä, jolla tiedostopalvelin voi tukea Windows Server 2012- ja Windows 8 -asiakkaita. 


Enemmän tietoa
Ongelman kiertotavat
 • Ota allekirjoitus käyttöön kolmannen osapuolen tiedostopalvelimessa.

  Edellytä allekirjoitusta SMB-asiakkaassa tai SMB-palvelimessa ottamalla "RequireSecuritySignature"-asetus käyttöön. Katso valmistajan oppaista ohjeet, joilla allekirjoituksen voi määrittää pakolliseksi toimittajan SMB-palvelimessa.

  Voit ottaa allekirjoituksen käyttöön PowerShell-liittymässä Windows Server 2012- tai Windows 8 -asiakkaassa tällä komennolla:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Poista "Secure Negotiate" käytöstä asiakkaassa.
  Voit tehdä tämän PowerShell-liittymässä Windows Server 2012- tai Windows 8 -asiakkaassa tällä komennolla:
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Huomautus: Yllä oleva komento saattaa rivittyä useille riveille selaimessa.

Suositukset
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:  
2709568  Windows Server 2012 -palvelimen uudet SMB 3.0 -ominaisuudet    (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2686098 – Viimeisin tarkistus: 02/28/2013 10:06:00 – Versio: 1.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 8

 • KB2686098
Palaute