Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Excel-tiedostojen tallentamisen yhteydessä ilmenevien virheiden vianmääritys

Yhteenveto
Microsoft Excel -tiedostoa tallennettaessa saattaa ilmetä ongelmia, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Tallennat Excel-tiedoston verkkoasemaan, johon sinulla on rajoitetut käyttöoikeudet.
 • Tallennat Excel-tiedoston sijaintiin, jossa ei ole tarpeeksi levytilaa.
 • Yhteys Excel-tiedostoon menetettiin.
 • Virustentorjuntaohjelman kanssa on ristiriita.
 • Tallennat jaetun Excel-tiedoston.
 • 218 merkin polkurajoitus ylitetään, kun tallennat Excel-tiedoston.
 • Muulla ohjelmistolla luodun kaavan arviointi -toiminto on käytössä Excelissä.
 • Tiedosto luotiin mallista, joka sisältää upotettuja objekteja.
JOHDANTO
Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excel -tiedostojen tallentamisen yhteydessä ilmenevien ongelmien vianmääritys.
Enemmän tietoa

Huomioon otettavia asioita ennen ongelman vianmäärityksen aloittamista

Jos tämä ongelma ilmenee parhaillaan sellaisen tiedoston kanssa, jota et ole vielä tallentanut onnistuneesti, lue Excel-tiedoston tallentaminen ennen ongelman vianmäärityksen aloittamista -osa, ennen kuin jatkat tämän ongelman vianmääritystä.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Excel tallentaa tiedostoja, lue Excel-tiedoston tallennusprosessi -osa.

Tee Excel-tallennusongelman vianmääritys noudattamalla näitä ohjeita niiden esittämisjärjestyksessä, kunnes ongelma on ratkennut.

Vaihe 1: Yritä tallentaa Excel-tiedosto toiseen sijaintiin

Jos pystyt tallentamaan Excel-tiedoston oikein, kun tallennat sen paikalliseen kiintolevyasemaan, verkkoasemaan tai levykeasemaan, ilmenneen ongelman mahdollisia syitä ovat seuraavat: Jos et pysty tallentamaan Excel-tiedostoa oikein, kun tallennat sen paikalliseen kiintolevyasemaan, verkkoasemaan tai levykeasemaan, ilmenneen ongelman mahdollisia syitä ovat seuraavat: Jos kumpikaan näistä ei ole ongelman aiheuttaja, kokeile vaiheen 2 toimien tekemistä.

Vaihe 2: Yritä tallentaa uusi Excel-tiedosto alkuperäiseen sijaintiin seuraavasti

Yritä tallentaa uusi Excel-tiedosto alkuperäiseen sijaintiin seuraavasti:
 1. Luo uusi Excel-työkirja.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 3. Toimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavasti:
  1. Valitse Kohde-ruudussa sijainti, johon alkuperäinen Excel-tiedostosi on tallennettu.
  2. Kirjoita Tiedostonimi-ruudussa uusi nimi uudelle Excel-tiedostollesi.
  3. Valitse Tallenna.
Jos pystyt tallentamaan uuden Excel-tiedoston alkuperäiseen sijaintiin, ongelman mahdollisia syitä ovat seuraavat: Jos et pysty tallentamaan uutta Excel-tiedostoa alkuperäiseen sijaintiin, ongelman mahdollinen syy on seuraava: Jos levytilaa on riittävästi, kokeile vaiheen 3 toimien tekemistä.

Vaihe 3: Yritä tallentaa Excel-tiedosto Microsoft Windowsin vikasietotilassa

Jos vaiheiden 1 ja 2 toimien tekeminen ei korjannut ongelmaa, käynnistä Windows uudelleen vikasietotilassa ja yritä sitten tallentaa Excel-tiedostosi paikalliseen kiintolevyasemaasi.

Huomautus Jos käytät Excel-tiedostojesi tallennussijaintina verkkosijaintia, yritä käynnistää Windows uudelleen verkkoa tukevassa vikasietotilassa ja yritä sitten tallentaa Excel-tiedostosi.

Saat lisätietoja Windowsin käynnistämisestä vikasietotilassa tai puhtaan käynnistyksen tekemisestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
156126 Windows 95:n vianmääritys vikasietotilan avulla (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla
267288 Puhtaan käynnistyksen tekeminen Windows Millennium Editionissa
266169 Windows 2000:n valmiustilan, lepotilan ja sammutuksen ongelmien vianmääritys (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
281770 Windows 2000:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Jos Excel-tiedoston tallentaminen onnistuu sen jälkeen, kun Windows on käynnistetty vikasietotilassa, yritä tallentaa tiedosto uudelleen. Voit tehdä tämän valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

Jos Excel-tiedoston tallentaminen (tai tallentaminen uudelleen) ei onnistu sen jälkeen, kun Windows on käynnistetty uudelleen vikasietotilassa, ongelman mahdollisia syitä ovat seuraavat:

Syyt

Kolmannen osapuolen lisäohjelma

Jos Excel-tiedoston tallentaminen ei onnistu, kun Exceliä käytetään Windowsin vikasietotilassa, ongelman saattaa aiheuttaa kolmannen osapuolen apuohjelma tai tiedosto, joka sijaitsee jossakin Excelin käynnistyssijainneista. Oletusarvon mukaan nämä tiedostot ladataan, kun käynnistät Excelin.

Joskus kolmannen osapuolen ohjelmistovalmistajat asentavat Excelin kanssa toimivia mukautettuja apuohjelmia. Jotkin näistä apuohjelmista on suunniteltu toimiviksi Excelin ominaisuuksien kanssa ja jotkin on suunniteltu tekemään kolmannen osapuolen tuotteen ja Excelin yhteiskäytöstä saumatonta. Yleensä nämä kolmannen osapuolen apuohjelmat eivät haittaa Excelin normaalia toimintaa. Tästä on kuitenkin joitakin poikkeuksia, jolloin apuohjelma aiheuttaa Excel-tallennusristiriidan.

Käynnistä Excel vikasietotilassa, jotta voit testata, aiheuttaako kolmannen osapuolen Excel-apuohjelma Excel-tallennusongelman. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Sulje Excel.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat.
 3. Pidä CTRL-näppäintä painettuna käynnistäessäsi Excelin, kunnes näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:
  Kohde Excel havaitsi, että pidät CTRL-näppäintä painettuna. Haluatko käynnistää kohteen Excel vikasietotilassa?
 4. Valitse Kyllä.
 5. Yritä tallentaa uusi Excel-tiedosto ja tallenna sitten sama Excel-tiedosto uudelleen.
Jos tiedoston tallentaminen onnistuu, ongelma aiheutui todennäköisimmin mukautetusta apuohjelmasta tai tiedostosta, joka sijaitsee Excelin käynnistyssijainnissa. Sinun on etsittävä ja poistettava kyseinen apuohjelma tai tiedosto, jotta voit tarkistaa, aiheuttiko se ongelman. Kun olet selvittänyt ongelman aiheuttaneen apuohjelman tai tiedoston, ota yhteyttä sen suunnitelleeseen valmistajaan. Valmistajalla voi olla lisätietoja tästä ongelmasta ja päivitetty tiedoston tai apuohjelman versio, joka ei aiheuta tätä ongelmaa.

Saat lisätietoja Microsoft Officen vikasietotilasta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Excel Ohje, kirjoittamalla tukitoiminnon Etsi-ruutuun officen vikasietotila ja tuomalla ohjeaiheen näyttöön valitsemalla sitten Aloita etsintä.

Saat lisätietoja Excelin käynnistyksen aikana käyttämistä kansioista sekä tietoja muista tavoista poistaa tämä toiminto käytöstä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
291218 Excelin käynnistyskansioiden käyttäminen Excel 2002:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826922 Tiedostojen automaattisen avaamisen estäminen Excel 2003:ssa ja Excel 2002:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

TSR (Terminate and Stay Resident) -ohjelma

Jos Excel-tiedoston tallentaminen paikalliseen asemaan ja verkkoasemaan (jos sellainen on käytettävissä) ei onnistu käytettäessä Exceliä vikasietotilassa, ongelma saattaa aiheutua TSR (Terminate and Stay Resident) -ohjelmasta, joka suoritetaan Windowsin reaalitilassa. Tämäntyyppiset ohjelmat ladataan yleensä automaattisesti Windowsin käynnistysprosessin aikana.

HuomautusTestaamalla Excel-tallennusongelman ilmenemistä Windowsin vikasietotilassa voit selvittää, aiheutuuko ongelma TSR-ohjelmista.

Kun olet käynnistänyt Windowsin uudelleen vikasietotilassa, voit myös käynnistää Excelin vikasietotilassa ja tarkistaa, ilmenevätkö ongelmat edelleen. Voit käynnistää Excelin vikasietotilassa Kolmannen osapuolen apuohjelma -osan ohjeiden mukaisesti.

Jos ongelma ei enää ilmene, selvitä ongelman aiheuttava TSR-ohjelma eliminointiprosessin avulla. Jos et tiedä, miten tämä tehdään, ota yhteyttä Microsoft Windowsin jälleenmyyjään ja kysy lisätietoja siitä, miten kukin Windowsin käynnistyessä ladattava ohjelma poistetaan käytöstä.

Saat lisätietoja Windowsin käynnistysprosessin ongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
281965 Vianmääritys Windows 98:ssä Msconfig-apuohjelman avulla (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
281995 Vianmääritys Windows Millennium Editionissa Msconfig-apuohjelman avulla (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Rajoitetut käyttöoikeudet

Kun tallennat Excel-tiedoston, sinulla on oltava seuraavat käyttöoikeudet kansioon, johon tallennat tiedoston:
 • lukuoikeudet
 • kirjoitusoikeudet
 • uudelleennimeämisoikeudet
 • poistamisoikeudet.
Huomautus Jos sinulla ei ole näitä oikeuksia, Excelin tallennusprosessia ei voi viimeistellä.

palaa alkuun

Riittämätön levytila

Kun tallennat johonkin asemaan (levykeasemaan, paikalliseen kiintolevyasemaan tai verkkoasemaan), sinun on varmistettava, että asemassa on tarpeeksi tilaa tiedoston tallentamiseen. Jos kohdeasemassa ei ole tarpeeksi levytilaa, Excel ei pysty viimeistelemään tallennusta ja näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Levy on täynnä.


Saat lisätietoja tästä virhesanomasta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
214245 Saat Levy on täynnä -virhesanoman tallentaessasi työkirjaa Excelissä (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
223813 Virhesanoma: Tiedostoa ei tallennettu. Kaikki aiemmin tallennetut kopiot on saatettu poistaa. (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
214073 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä tallentaa tiedostoa Excelissä
palaa alkuun

Menetetty verkkoyhteys

Jos työstät Excel-tiedostoa ja yhteys tiedoston sisältämään asemaan menetetään, näyttöön saattaa tulla virhesanoma, kun yrität tallentaa tiedoston.

Tämä ongelma ilmenee, koska avatessasi Excel-tiedoston verkkosijainnista kaikkea tiedoston sisältöä ei välttämättä ladata paikalliseen tietokoneeseen avaamishetkellä. Tiedoston pivot-taulukkovälimuisteja, ActiveX-objekteja ja Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -osia ei ladata paikalliseen tietokoneeseen, ennen kuin niitä käytetään paikallisessa Excel-istunnossa.

Tämän vuoksi, kun verkkoyhteys menetetään, Excel ei pysty käyttämään niitä tiedoston osia, joita ei ole ladattu paikalliseen tietokoneeseen, eikä tiedostoa voi tallentaa.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
291204 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä tallentaa tiedostoa Excelissä verkkoyhteyden katkettua (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
214073 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä tallentaa tiedostoa Excelissä
114440 Virhe muokattaessa tai tallennettaessa tiedostoa, kun levyn tiedostoa ei voi käyttää (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Virustentorjuntaohjelmiston ristiriita

Kun virustentorjuntaohjelma on asennettu tai käynnissä, näyttöön saattaa tulla virhesanoma, kun yrität tallentaa aiemmin luodun Excel-tiedoston. Näyttöön ei tule virhesanomaa, kun yrität tallentaa uuden Excel-tiedoston. Virhesanoma saattaa tulla näyttöön, koska jotkin virustentorjuntaohjelmat tarkistavat tietokoneen uudet tiedostot nopeasti. Tämä tarkistus voi joskus keskeyttää Excelin tallennusprosessin. Tämä keskeytys saattaa estää Exceliä tallentamasta tiedostoa oikein.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
265103 Saat "Tiedostoa <tiedostonimi> ei voi käyttää... saattaa olla vain luku -tiedosto" -virhesanoman yrittäessäsi tallentaa tiedoston Excel 2000:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Tiedostojen jakamisen ristiriita

Jos työstät jaettua Excel-tiedostoa samanaikaisesti jonkun toisen käyttäjän kanssa, näyttöön saattaa tulla virhesanoma, jos yrität tallentaa Excel-tiedoston samanaikaisesti toisen käyttäjän kanssa. Näyttöön tulee virhesanoma, koska Excel ei pysty tallentamaan tiedostoa samaan aikaan, kun toinen Excel-esiintymä tallentaa samaa tiedostoa.

Saat lisätietoja tästä virhesanomasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
130494 Saat Excel 2002:ssa virhesanoman jaetun työkirjan tallentamisen yhteydessä siitä, että toinen käyttäjä on varannut tiedoston (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Tiedostonimen pituus

Jos yrität tallentaa tai avata Excel-tiedoston, jonka polku tiedostonimi mukaan lukien on yli 218 merkkiä pitkä, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Tiedostonimi ei kelpaa.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
213983 Virhesanoma tiedostoa tallennettaessa tai avattaessa Excel 2002:ssa: Tiedostonimi ei kelpaa. (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Muulla ohjelmistolla luodun kaavan arviointi -toiminto on käytössä

Kun tallennat Excel-tiedoston aiemmassa Excelin versiossa, näyttöön saattaa tulla virhesanoma, jos tiedosto sisältää tiettyjä funktioita ja jos Muulla ohjelmistolla luodun kaavan arviointi -toiminto on käytössä.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
215281 Virheitä tallennettaessa aiempaan tiedostomuotoon, kun Muulla ohjelmistolla luodun kaavan arviointi -toiminto on käytössä Excel 2000:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
palaa alkuun

Upotetun objektin sisältävä malli

Kun tallennat Excel-tiedoston, joka alun perin luotiin upotetun objektin sisältävästä mallista, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Tiedostoa ei tallennettu.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
121942 Tiedostoa ei tallennettu -virhesanoma tallennettaessa mallista luotua tiedostoa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Palaa alkuun

Lisätietoja

Excel-tiedoston tallentaminen ennen ongelman vianmäärityksen aloittamista

Uusimmat tekemäsi muutokset sisältävä Excel-tiedosto kannattaa lähes aina tallentaa, ennen kuin jatkat Excel-tallennusongelman vianmääritystä. Excel-tallennusongelman syystä riippuen et välttämättä pysty tallentamaan nykyistä tiedostoa sellaisenaan. Seuraavien tapojen käyttäminen on kuitenkin yleensä toimivaa. Seuraavat ehdotukset ovat järjestyksessä niin, että kun yrität säilyttää tiedoston mahdollisimman paljon alkuperäisen kaltaisena, muotoilua ja ominaisuuksia eniten säästävät tavat ovat ensin.

Huomautus Seuraavien tapojen käyttäminen ei välttämättä tallenna kaikkia tiedoston uusimpia muutoksia ja muotoilua sekä ominaisuuksia, jotka ovat käyttämäsi Excel-version versiokohtaisia ominaisuuksia. Seuraavat tavat on tarkoitettu mahdollistamaan tiedoston käyttökelpoisen tallennetun version saaminen. Kaikki seuraavat tavat edellyttävät, että tallennat tiedoston paikalliseen kiintolevyasemaan ja että käytät tallennuksessa yksilöllistä tiedostonimeä.

Tapa 1: Tallenna Excel-tiedosto uudella nimellä
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 2. Tallenna Excel-tiedosto uudella yksilöllisellä tiedostonimellä.
Tapa 2: Siirrä alkuperäiset laskentataulukot uuteen työkirjaan
 1. Valitse Lisää-valikosta Laskentataulukko.

  Tätä laskentataulukkoa tarvitaan täytetaulukoksi, koska työkirjassa on oltava vähintään yksi taulukko sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat taulukot on siirretty.
 2. Valitse Muokkaa-valikosta Siirrä tai kopioi taulukko.
 3. Valitse Työkirjaan-luettelosta (uusi kirja).
 4. Valitse OK.
Huomautus Näiden vaiheiden tekemisen pitäisi siirtää aktiivinen laskentataulukko uuteen työkirjaan. Toista vaiheita 1 - 4, kunnes kaikki laskentataulukot (täytetaulukkoa lukuun ottamatta) on siirretty uuteen työkirjaan.

Jos työkirjassasi on VBA-makroja, kopioi moduulit vanhasta työkirjasta uuteen työkirjaan.

Tapa 3: Tallenna tiedosto eri Excel-tiedostotyyppinä
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 2. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta tiedostomuoto, joka ei ole sama kuin nykyinen tiedostomuoto. Jos käytössäsi on Microsoft Excel 97 tai Microsoft Excel 2000, tallenna tiedosto Excel 5.0/95 -muodossa.
Tapa 4: Tallenna tiedosto HTML-muodossa
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 2. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta Web-sivu.
 3. Valitse Tallenna.
palaa alkuun

Excel-tiedoston tallennusprosessi

Kun Excel tallentaa tiedoston, se tekee sen seuraavalla tavalla:
 1. Excel luo Tallenna nimellä -valintaikkunassa määrittämääsi kohdekansioon satunnaisesti nimetyn tilapäistiedoston (esimerkiksi Cedd4100 ilman tiedostotunnistetta). Koko työkirja kirjoitetaan tilapäistiedostoon.
 2. Jos muutokset tallennetaan aiemmin luotuun tiedostoon, Excel poistaa alkuperäisen tiedoston.
 3. Excel nimeää tilapäistiedoston uudelleen. Excel nimeää tilapäistiedoston Tallenna nimellä -valintaikkunassa määrittämälläsi nimellä (kuten Book1.xls).
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
814068 Excelin tiedostojentallentamistavan kuvaus (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Huomautus Muut tietokoneessa käynnissä olevat prosessit saattavat häiritä Excelin tallennusprosessia. Nämä ongelmat saattavat ilmetä, jos Excelin tilapäistiedostoa käytetään ennen kuin Excelin tallennusprosessi on valmis (kuten silloin, jos virustentorjuntaohjelma lukitsee tilapäistiedoston tarkistusta varten, ennen kuin se voidaan nimetä uudelleen).

Tämän vuoksi sinun on selvitettävä, mitä uusia ohjelmia tai ohjelmapäivityksiä tietokoneeseen asennettiin, ennen kuin Excelissä ilmeni tallennusongelmia. Näistä tiedoista on hyötyä, jos et pysty korjaamaan ongelmaa tämän artikkelin toimien avulla ja jos joudut soittamaan Microsoftin tuotetukeen. Lisätietoja on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: palaa alkuun
XL2000 inf XL2002
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Atribuudid

Artikli ID: 271513 – viimati läbi vaadatud: 01/26/2012 14:24:00 – redaktsioon: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto KB271513
Tagasiside