.NET Framework 3.5 -asennusvirhe: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Tämä ongelma ilmenee, kun yrität asentaa Microsoft .NET Framework 3.5:n tietokoneeseen, jossa on käytössä Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 tai Windows Server 2012.
Virhekoodin 0x800F0906 ratkaisutavat
Tämä virhekoodi ilmenee, koska tietokone ei voi ladata tarvittavia tiedostoja Windows Updatesta.
Tapa 1: Internet-yhteyden tarkistaminen
Tämä voi johtua verkko-, välityspalvelin- tai palomuurikokoonpanoista tai verkon, välityspalvelimen tai palomuurin vioista. Voit ratkaista tämän ongelman yrittämällä muodostaa yhteyden Microsoft Update -verkkosivustoon.

Jos et saa yhteyttä tähän verkkosivustoon, tarkista Internet-yhteys tai ota yhteys verkonvalvojaan ja selvitä, estääkö jokin kokoonpanomääritys verkkosivuston käytön.
Tapa 2: Ryhmäkäytäntöasetuksen määrittäminen
Tämä toiminta voi johtua myös järjestelmänvalvojasta, joka on määrittänyt tietokoneen käyttämään Windows Server Update Servicesiä (WSUS) Microsoft Windows Update -palvelimen sijaan. Ota tässä tapauksessa yhteyttä järjestelmänvalvojaan ja pyydä häntä ottamaan valinnaisten osien asennuksen ja korjaamisen asetukset määrittävä ryhmäkäytäntöasetus käyttöön ja määrittämään vaihtoehtoisen lähdetiedostopolun arvo tai valitsemaan asetus, jonka mukaan yhteys muodostetaan suoraan Windows Updateen Windows Server Update Servicesin (WSUS) sijaan sisällön korjaamista varten.

Voit määrittää ryhmäkäytäntöasetuksen seuraavasti:
 1. Käynnistä paikallinen ryhmäkäytäntöeditori tai ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli.

  Windows 8 ja Windows Server 2012: Osoita näytön oikeaa yläkulmaa, valitse Haku, kirjoita ryhmäkäytäntö, valitse Asetukset ja valitse sitten Muokkaa ryhmäkäytäntöä.


  Windows 8.1 ja Windows Server 2012 R2: Osoita näytön oikeaa yläkulmaa, valitse Haku, kirjoita ryhmäkäytäntö ja valitse sitten Muokkaa ryhmäkäytäntöä.
 2. Laajenna Tietokoneasetukset-kohdassa Hallintamallit ja valitse sitten Järjestelmä. Tämän vaiheen näyttökuva on alla.
 3. Avaa valinnaisten osien asennuksen ja korjaamisen asetukset määrittävä ryhmäkäytäntöasetus ja valitse sitten Käytössä. Tämän vaiheen näyttökuva on alla.
 4. Jos haluat määrittää vaihtoehtoisen lähdetiedoston, määritä vaihtoehtoisen lähdetiedostopolun ruutuun sen jaetun kansion täydellinen polku, joka sisältää asennustietovälineen kansion \sources\sxs sisällön.
  Esimerkki jaetun kansion polusta: \\palvelimen_nimi\share\Win8sxs
  Voit myös määrittää WIM-tiedoston. Jos haluat määrittää vaihtoehtoiseksi lähdetiedostoksi WIM-tiedoston, lisää polkuun etuliite WIM: ja lisää sitten WIM-tiedostossa käytettävän vedoksen indeksi jälkiliitteeksi.
  Esimerkki WIM-tiedostopolusta: WIM:\\palvelimen_nimi\share\install.wim:3
  Huomautus Tässä esimerkissä 3 vastaa sen vedoksen indeksiä, jossa tiedostot ovat.
 5. Valitse valintaruutu, jonka mukaan yhteys muodostetaan suoraan Windows Updateen Windows Server Update Servicesin (WSUS) sijaan sisällön korjaamista varten, jos mahdollista.
 6. Napauta tai valitse OK.
 7. Voit ottaa käytännön heti käyttöön kirjoittamalla järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaan komentokehotteeseen seuraavan komennon ja painamalla sitten Enter-näppäintä:
  gpupdate /force
Tapa 3: Windows-asennustietovälineen käyttäminen
Voit käyttää tiedostolähteenä Windows-asennustietovälinettä, kun otat .NET Framework 3.5 -ominaisuuden käyttöön. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Aseta Windows-asennustietoväline asemaan.
 2. Kirjoita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaan komentokehotteeseen seuraava komento:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<asema>:\sources\sxs /LimitAccess
  Huomautus Tässä komennossa <asema> on DVD-aseman kirjaimen tai Windows 8 -asennustietovälineen paikkamerkki. Voit suorittaa esimerkiksi seuraavan komennon:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Tapa 4: Windows Server 2012:n ja Windows Server 2012 R2:n vaihtoehtoiset vaiheet
Voit määrittää Windows Server 2012:ssa ja Windows Server 2012 R2:ssa myös vaihtoehtoisen lähteen käyttämällä Windows PowerShellin cmdlet-komentoja tai ohjattua roolien ja toimintojen lisäämistoimintoa.

Voit käyttää Windows PowerShelliä seuraavasti:
 1. Aseta Windows-asennustietoväline asemaan.
 2. Kirjoita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaan Windows PowerShell -komentoikkunaan seuraava komento:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <asema>:\sources\sxs
  Huomautus Tässä komennossa <asema> on DVD-aseman kirjaimen tai Windows-asennustietovälineen paikkamerkki. Voit suorittaa esimerkiksi seuraavan komennon:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Voit käyttää ohjattua roolien ja toimintojen lisäämistoimintoa seuraavasti:
 1. Aseta Windows-asennustietoväline asemaan.
 2. Käynnistä ohjattu roolien ja toimintojen lisäämistoiminto.
 3. Valitse Valitse ominaisuudet -sivulta .Net Framework 3.5 -ominaisuudet sisältävä valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse asennusvalintojen vahvistussivulla linkki, joka ohjaa vaihtoehtoisen lähdepolun määritysvaihtoehtoon. Tämän vaiheen näyttökuva on alla.

 5. Kirjoita vaihtoehtoisen lähdepolun määrityssivulla SxS-kansion polku paikallisena polkuna tai jaetun verkkoresurssin polkuna. Tämän vaiheen näyttökuva on alla.

  kuvakuva
 6. Valitse OK.
 7. Lopeta ohjattu toiminto valitsemalla Asenna.
Virhekoodin 0x800F081F ratkaisutapa
Tämä virhekoodi voi ilmetä, jos jokin vaihtoehtoinen asennuslähde on määritetty ja jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Polun määrittämä sijainti ei sisällä tiedostoja, joita ominaisuuden asennus edellyttää.
 • Ominaisuuden asennusta yrittävällä käyttäjällä ei ole vähintään lukuoikeuksia sijaintiin ja tiedostoihin.
 • Asennustiedostot ovat vioittuneita, epätäydellisiä tai virheellisiä käytössä olevassa Windows-versiossa.
Voit ratkaista tämän ongelman varmistamalla, että lähteen koko polku on oikea (x:\sources\sxs) ja että sinulla on vähintään lukuoikeudet sijaintiin. Voit tehdä tämän käyttämällä lähdettä suoraan tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee. Tarkista, että asennuslähde sisältää kelvollisen, kattavan tiedostojoukon. Jos ongelma ei häviä, kokeile jotakin toista asennuslähdettä.
Virhekoodin 0x800F0907 ratkaisutapa
Tämä virhekoodi ilmenee, jos vaihtoehtoista asennuslähdettä ei ole määritetty tai jos se on virheellinen tai jos valinnaisten osien asennuksen ja korjaamisen asetukset määrittäväksi ryhmäkäytäntöasetukseksi on määritetty, ettei tietoja yritetä koskaan ladata Windows Updatesta.

Voit ratkaista tämän ongelman tarkistamalla käytäntöasetuksen ja selvittämällä, soveltuuko se ympäristöösi. Jos et halua ladata ominaisuustietoja Windows Updatesta, sinun kannattaa ehkä määrittää vaihtoehtoisen lähdetiedostopolun arvo ryhmäkäytäntöasetukseen.

Huomautus Sinun on oltava Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen, jos haluat muuttaa paikallisen tietokoneen ryhmäkäytäntöasetusta. Jos hallittavan tietokoneen ryhmäkäytäntöasetusta hallitaan toimialuetasolla, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Käynnistä käyttöympäristösi mukainen paikallinen ryhmäkäytäntöeditori tai ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli.
 2. Laajenna Tietokoneasetukset-kohdassa Hallintamallit ja valitse sitten Järjestelmä.
 3. Avaa valinnaisten osien asennuksen ja korjaamisen asetukset määrittävä ryhmäkäytäntöasetus ja valitse sitten Käytössä.
 4. Selvitä, onko ryhmäkäytäntöasetukseksi määritetty, ettei tietoja yritetä koskaan ladata Windows Updatesta, ja selvitä sitten käyttöympäristösi mukainen asetus.
 5. Jos haluat määrittää vaihtoehtoisen lähdetiedoston, määritä vaihtoehtoisen lähdetiedostopolun ruutuun sen jaetun kansion täydellinen polku, joka sisältää asennustietovälineen kansion \sources\sxs sisällön. Voit myös määrittää WIM-tiedoston. Jos haluat määrittää vaihtoehtoiseksi lähdetiedostoksi WIM-tiedoston, lisää polkuun etuliite WIM: ja lisää sitten WIM-tiedostossa käytettävän vedoksen indeksi jälkiliitteeksi. Voit määrittää esimerkiksi seuraavat arvot:
  • Jaetun kansion polku: \\palvelimen_nimi\share\Win8sxs
  • WIM-tiedoston polku, jossa 3 vastaa sen vedoksen indeksiä, jossa tiedostot ovat: WIM: \\palvelimen_nimi\share\install.wim:3
 6. Voit halutessasi valita valintaruudun, jonka mukaan yhteys muodostetaan suoraan Windows Updateen Windows Server Update Servicesin (WSUS) sijaan sisällön korjaamista varten.
 7. Napauta tai valitse OK.
 8. Voit ottaa käytännön heti käyttöön kirjoittamalla järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaan komentokehotteeseen seuraavan komennon ja painamalla sitten Enter-näppäintä:
  gpupdate /force

Enemmän tietoa
Näitä virheitä saattaa ilmetä, jos .NET Framework 3.5:n käyttöönotossa käytetään ohjattua asennustoimintoa, DISM (Deployment Image Servicing and Management) -työkalua tai Windows PowerShell -komentoja.

Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows Server 2012 R2:ssa ja Windows Server 2012:ssa .Net Framework 3.5 on FOD (Feature on Demand) -komponentti. FOD (Features on Demand) -metatiedot sisältyvät pakettiin. Ominaisuuteen liittyvät binaaritiedostot ja muut tiedostot eivät kuitenkaan ole mukana. Kun otat ominaisuuden käyttöön, Windows yrittää ottaa yhteyden Windows Updateen ja ladata puuttuvat tiedot, jotta ominaisuus voidaan asentaa. Verkon kokoonpano ja se, miten tietokoneet on määritetty asentamaan päivitykset ympäristöön, voivat vaikuttaa tähän prosessiin. Saatat siksi havaita virheitä, kun asennat nämä ominaisuudet ensimmäisen kerran.
Näihin virhekoodeihin liittyvät virheilmoitukset
VirhekoodiVirhesanomat
0x800F0906
Lähdetiedostoja ei voitu ladata.
"Lähde"-asetuksella voit määrittää niiden tiedostojen sijainnin, joita ominaisuuden palautus edellyttää. Lisätietoja lähdesijainnin määrittämisestä on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-lokitiedosto on osoitteessa C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows ei voinut toteuttaa pyydettyjä muutoksia.
Windows ei voinut muodostaa Internet-yhteyttä tarvittavien tiedostojen lataamiseksi. Varmista, että olet muodostanut Internet-yhteyden, ja yritä sitten uudelleen valitsemalla Yritä uudelleen.
Vähintään yhden roolin, roolipalvelun tai ominaisuuden asennus epäonnistui.
Lähdetiedostoja ei löytynyt. Yritä asentaa roolit, roolipalvelut tai ominaisuudet uudelleen uudella ohjatun roolien ja toimintojen lisäämistoiminnon istunnolla, ja valitse ohjatun toiminnon vahvistussivulla vaihtoehtoisen lähdepolun määritysvaihtoehto, jotta voit määrittää kelvollisen sijainnin asennukseen tarvittaville lähdetiedostoille. Sijaintia on voitava käyttää kohdepalvelimen tietokonetilillä.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Virhekoodi: 0x800F0906
Virhe: 0x800f0906
0x800F081F
Lähdetiedostoja ei löytynyt.
"Lähde"-asetuksella voit määrittää niiden tiedostojen sijainnin, joita ominaisuuden palautus edellyttää. Lisätietoja lähdesijainnin määrittämisestä on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-lokitiedosto on osoitteessa C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Virhekoodi: 0x800F081F
Virhe: 0x800F081F
0x800F0907
DISM epäonnistui. Toimintoa ei suoritettu.
Lisätietoja on lokitiedostossa.
DISM-lokitiedosto on osoitteessa C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Verkkokäytäntöasetusten vuoksi Windows ei voinut muodostaa Internet-yhteyttä pyydettyjen muutosten tekemiseen tarvittavien tiedostojen lataamiseksi. Saat lisätietoja verkonvalvojalta.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Virhekoodi: 0x800F0907
Virhe: 0x800F0907
Suositukset
Lisätietoja Net Framework 3.5:n käyttöönottosuunnittelusta ympäristössäsi on tiedotteessa, jossa käsitellään Microsoft .NET Framework 3.5 -käyttöönottoa.
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2734782 – Viimeisin tarkistus: 06/30/2015 17:00:00 – Versio: 2.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Palaute