Word käynnistyy hitaasti tai tulostaa tai lataa asiakirjoja hitaasti

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Tämän artikkelin Microsoft Word 97 -sovellusta ja sovelluksen aiempia versioita käsittelevä versio on 123210 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Oire
Microsoft Word käynnistyy hyvin hitaasti tai muut toiminnot, kuten asiakirjojen avaaminen tai tulostaminen, ovat myös hyvin hitaita.
Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Microsoft Windows käyttää verkkotulostuspalvelimessa sijaitsevaa tulostinohjainta kiintolevyllä olevan paikallisen tulostinohjaimen sijaan. Kun käytät etätulostinohjainta, saatat huomata, että oletustulostinasetuksen muuttaminen kestää tavallista kauemmin ja että joskus Word saattaa tulostaa asiakirjoja odotettua hitaammin.
 • Word on asennettuna tietokoneeseen, mutta Word suoritettiin joskus verkosta. Kun tietokone ei ole yhteydessä verkkoon, asiakirjojen avaamisessa on pitkä viive.
 • Word-asiakirjassa käytetyt fontit ovat vioittuneet tai puuttuvat järjestelmästä, eikä Word pysty korvaamaan muita asiakirjan fontteja.
Kun käynnistät Wordin, se kerää asiakirjan muotoilu- ja tulostustoiminnoissa käytettäviä tietoja. Jos tiedostot, ohjaimet tai fontit ovat vioittuneet, puuttuvat tai sijaitsevat etäpalvelimessa, Wordilta saattaa kestää tavallista kauemmin muodosta yhteys palvelimeen ja kerätä tarvitsemansa tiedot.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1: Tulostinohjaimen asentaminen uudelleen käyttäen paikallista porttia

Poista tulostinohjaimesi ja asenna se uudelleen käyttäen paikallista porttia. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Sulje kaikki käynnissä olevat Windows-ohjelmat.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
 3. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista. Näyttöön tulee seuraava sanoma:
  Haluatko varmasti poistaa tulostimen tulostimen nimi?
  Tässä tulostimen nimi on asennetun oletustulostimen nimi.
 4. Valitse Kyllä.
 5. Näyttöön voi tulla myös seuraavankaltainen sanoma poistaessasi tulostinohjaimen:
  Jotkin tiedostot olivat vain tämän tulostimen käytössä, eikä niitä enää tarvita. Haluatko poistaa nämä tiedostot nyt?
  Jos tämä sanoma tulee näyttöön, valitse Kyllä.
 6. Kun Windows on poistanut asennetun oletustulostimen ja siihen liittyvät tiedostot, asenna tulostin uudelleen. Voit tehdä tämän tekemällä jotkin seuraavista toimista Windows-version mukaisesti.

  Microsoft Windows XP
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Tulostimet ja muut laitteet ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
  2. Käynnistä ohjattu tulostimen lisääminen kaksoisnapsauttamalla Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
  3. Valitse Paikallinen tulostin, poista Tunnista ja asenna Plug and Play -tulostin automaattisesti -valintaruudun valinta ja valitse sitten Seuraava.
  4. Valitse Luo uusi portti ja valitse sitten Portin tyyppi -osassa Paikallinen portti.
  5. Kirjoita Portin nimi -ruutuun tulostimen polku seuraavassa muodossa, jossa palvelin on tulostuspalvelimen nimi ja tulostin on tulostimen nimi:
   \\palvelin\tulostin
  6. Valitse Seuraava ja valitse sitten tulostimelle Windows 2000- tai Windows XP -ohjain.
  7. Valitse Seuraava ja viimeistele ohjattu toiminto noudattamalla sitten näyttöön tulevia ohjeita.
  Microsoft Windows 2000
  1. Kaksoisnapsauta Tulostimet-valintaikkunassa (napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet) Lisää tulostin. Kun ohjattu tulostimen asennustoiminto tulee näyttöön, Seuraava.
  2. Valitse Paikallinen tulostin ja valitse sitten Seuraava.
  3. Valitse Luo uusi portti, valitse Tyyppi-ruudussa Paikallinen portti ja valitse sitten Seuraava.
  4. Kirjoita tulostimen jaetun verkkoresurssin nimi Portin nimi -ruutuun. Kirjoita esimerkiksi \\Palvelimen nimi\Oma tulostin ja valitse sitten OK.
  5. Valitse Seuraava, valitse tulostimen valmistaja ja malli luettelosta ja asenna Windows-tulostinohjain sitten uudelleen tekemällä ohjatun toiminnon loput vaiheet.
   Valitse Seuraava. Käytä sitten tulostimen valmistajan toimittamaa levyä ja asenna tulostinohjain asennusohjeiden mukaisesti. Lisätietoja tulostimen mukana toimitetun tulostinohjaimen asentamisesta saat tulostimen valmistajalta.
Saat tulostimen valmistajan yhteystiedot napsauttamalla jotakin seuraavan luettelon artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
65416 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60781 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60782 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saa lisätietoja vianmäärityksen vaiheista, joiden avulla saatat pystyä ratkaisemaan tulostusongelmia, napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
870968 Windows Server 2003:n yleisten tulostusongelmien vianmääritys käytettäessä Office-tuotteita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
870622 Paikalliseen tulostimeen Office-ohjelmista tulostettaessa ilmenevien ongelmien vianmääritys Windows XP -käyttöjärjestelmässä
871146 Windows 2000:n yleisten tulostusongelmien vianmääritys käytettäessä Office-tuotteita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826864 Vioittuneiden Word-asiakirjojen vianmääritys

Tapa 2: Windowsin rekisterin Wordin Data-avaimen palauttaminen

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.
Jos Word on asennettuna tietokoneeseen, mutta ohjelma suoritettiin joskus verkosta ja asiakirjojen avaamisessa on pitkä viive, kun verkkoyhteyttä ei ole, kokeile seuraavia toimia.

Wordin Data-avain sisältää tietoja asennetusta tulostimesta. Jos haluat poistaa kyseiset tulostintiedot Wordista, nimeä Windowsin rekisterin Wordin Data-avain uudelleen tai poista se. Kun käynnistät Microsoft Wordin, Word luo Data-avaimen automaattisesti.

Huomautus Kun olet nimennyt Wordin Data-avaimen uudelleen tai poistanut sen, jotkin Microsoft Wordin asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi.

Voit nimetä Windowsin rekisterin Wordin Data-avaimen uudelleen tai poistaa sen seuraavasti:
 1. Sulje kaikki käynnissä olevat Windows-ohjelmat.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita.
 3. Kirjoita Avaa-ruutuun Regedit ja valitse sitten OK.
 4. Avaa seuraava Word-version mukainen rekisteriavain:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. Valitse Word-avaimen Data-aliavain.
 6. Valitse Muokkaa-valikosta Nimeä uudelleen tai Poista.
 7. Valitse Kyllä, jos näyttöön tulee seuraava sanoma:
  Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen?
 8. Valitse Rekisteri-valikosta Lopeta.
 9. Käynnistä Word.

Tapa 3: Vioittuneiden tai puuttuvien fonttien korjaaminen tai korvaaminen

Vioittuneet tai puuttuvat fontit saattavat aiheuttaa ongelman oireista kertovassa osassa kuvatun ongelman. Voit korjata tämän ongelman poistamalla fontit, asentamalla ne uudelleen tai tekemällä molemmat toimet Microsoft Windows -versiossasi.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
234749 Windowsin oletusfonttien palauttaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314960 Fontin asentaminen tai sen asennuksen poistaminen Windowsissa
306870 Uuden fontin lisääminen Windows Me -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
131943 TrueType-fonttirajoitukset Windows 95:ssä, Windows 98:ssa ja Windows Me:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Enemmän tietoa
Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
winnt launching launch launches forever too long very slow slowly WD2000 hang hangs Network word 2000 wd2002 local attached
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 280821 – Viimeisin tarkistus: 12/05/2015 22:58:44 – Versio: 5.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbperformance kbopenfile kbstartprogram kbtshoot kbprb kbprint KB280821
Palaute