Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Suuren muistimäärän tuki on käytettävissä Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000:ssa

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan Physical Address Extension (PAE) ja Address Windowing Extensions (AWE) sekä se, miten ne toimivat yhdessä. Tässä artikkelissa käsitellään myös rajoituksia, joita 32-bittisille käyttöjärjestelmille tyypillistä 4 gigatavun muistimäärää suuremman muistin käyttämisellä on.
Enemmän tietoa
PAE on IA32-suorittimelle lisätty kyky käsitellä yli 4 gigatavua fyysistä muistia. Seuraavat käyttöjärjestelmät voivat hyödyntää 4 gigatavua ylittävää muistin määrää PAE:n avulla:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Voit ottaa PAE-ominaisuuden käyttöön käyttämällä Boot.ini-tiedostossa /PAE-valitsinta.

Huomautus Windows Server 2003:ssa PAE otetaan automaattisesti käyttöön vain, jos palvelin käyttää suorituksen aikana lisättäviä muistilaitteita. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse käyttää /PAE-valitsinta järjestelmässä, joka on määritetty käyttämään suorituksen aikana lisättäviä muistilaitteita. Muissa tapauksissa sinun on käytettävä /PAE-valitsinta Boot.ini-tiedostossa, jotta voit hyödyntää 4 gigatavua ylittävää muistin määrää.

Yleensä Windows 2000:ssa tai Windows Server 2003:ssa suoritettava prosessi voi käyttää jopa 2 gigatavua muistiosoitetilaa (jos /3GB-valitsinta ei käytetty), jossa osa muistista on fyysistä muistia ja osa näennäismuistia. Mitä useampi ohjelma (ja siten useampi prosessi) suoritetaan, sitä enemmän muistia varataan täydestä 2 gigatavun osoitetilasta.

Kun tämä tapahtuu, sivutusprosessin aktiivisuus lisääntyy huomattavasti ja suorituskyky saattaa heikentyä. Windows 2000:n ja Windows Server 2003:n muistinhallintatoiminnot antavat ohjelmalle entistä enemmän fyysistä muistia PAE-ominaisuuden avulla. Tämä vähentää tarvetta vaihtaa sivutustiedoston muistia ja parantaa suorituskykyä. Ohjelma itse ei ole tietoinen todellisesta muistin koosta. Kaiken PAE-muistin hallinnan ja varauksen tekee muistinhallintatoiminto suoritettavista ohjelmista erillisenä.

Edellä olevat tiedot koskevat ohjelmia, jotka suoritetaan, kun käytetään /3GB-valitsinta. Kolmea gigatavua pyytävä ohjelma pystyy todennäköisesti säilyttämään suuremman osan käyttämästään muistista fyysisessä muistissa kuin sivutustiedostossa. Tämä tehostaa /3GB-valitsinta käyttämään pystyvien ohjelmien suorituskykyä. Poikkeus on tilanne, jossa /3GB-valitsinta käytetään yhdessä /PAE-valitsimen kanssa. Tässä tapauksessa käyttöjärjestelmä ei käytä muistia, joka ylittää 16 gigatavua. Tämä aiheutuu ytimen näennäismuistin tilarajoituksista. Jos järjestelmä käynnistetään uudelleen niin, että Boot.ini-tiedostossa on /3GB-merkintä, ja järjestelmässä on yli 16 gigatavua fyysistä muistia, käyttöjärjestelmä ei käytä 16 gigatavua ylittävää RAM-muistin osaa. Jos tietokone käynnistetään uudelleen ilman /3GB-valitsinta, voidaan koko fyysistä muistia käyttää.

AWE on joukko API (Application Programming Interface) -liittymiä muistinhallintatoiminnon funktioihin. Sen avulla ohjelmat voivat käyttää muistia enemmän kuin sen 4 gigatavua, joka on käytettävissä tavallisen 32-bittisen osoitemäärityksen avulla. AWE antaa ohjelmien varata fyysistä muistia sivuttamattomaksi muistiksi ja dynaamisesti yhdistää sivuttamattoman muistin osia ohjelman työmuistiin. Tämän avulla muistia runsaasti käyttävät ohjelmat, kuten suuret tietokantajärjestelmät, voivat varata suuria määriä fyysistä muistia tiedoille niin, ettei sitä tarvitse siirtää sivutustiedoston ja muistin välillä käyttöä varten, vaan tiedot voidaan siirtää käsittelyn ja muistin välillä. Varattu muisti on 4 gigatavun alueen ulkopuolella. Lisäksi 4 gigatavun ylittävä muistialue on muistinhallintatoiminnon ja AWE-funktioiden käytettävissä PAE-ominaisuuden avulla. Ilman PAE-ominaisuutta AWE ei pysty varaamaan 4 gigatavua ylittävää muistialuetta.

Seuraavassa on esimerkki Boot.ini-tiedostossa, johon on lisätty PAE-valitsin:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Varoitus Boot.ini-tiedoston sisältö vaihtelee kokoonpanon mukaan.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
317526 Boot.ini-tiedoston muokkaaminen Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Yhteenvetona PAE on Windows 2000:n ja Windows Server 2003:n muistinhallintatoimintojen toiminto, joka antaa muistia pyytävälle ohjelmalle käyttöön entistä enemmän fyysistä muistia. Ohjelma ei ole tietoinen siitä, että mikään sen käyttämän muistin osa sijaitsee 4 gigatavun alueen ulkopuolella, samoin kuin ohjelma ei tiedä, että sen pyytämä muisti on todellisuudessa sivutustiedostossa.

AWE on API-joukko, jonka avulla ohjelmat voivat varata suuria muistilohkoja. Varattu muisti on sivuttamaton, ja vain sen varaama ohjelma voi käyttää sitä.Lisätietoja AWE- ja PAE-ominaisuuksista saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
268363 Windows 2000:n Intel Physical Addressing Extensions (PAE) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja seuraavista Microsoftin Web-sivustoista: Jos lisäät järjestelmään muistia, on mahdollista, että BIOS tunnistaa koko palvelimeen asennetun fyysisen RAM-muistin määrän, mutta Windows tunnistaa vain osan siitä. Jos palvelimessa on käytössä "ylimääräisen" muistin (eli kopiomuistin) toiminto tai muistinpeilaustoiminto, Windows ei ehkä pysty näkemään koko muistia. Ylimääräinen muisti antaa järjestelmälle vikasietomuistipaikan tilanteessa, jolloin muistipaikka kohtaa virheen. Muistinpeilaus jakaa muistipaikat peilatuksi joukoksi. Molemmat näistä ominaisuuksista otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä BIOSissa. Niitä ei voi käyttää Windowsin kautta. Jos haluat muokata näiden toimintojen asetuksia, lue ohjeet järjestelmän käyttöoppaasta tai OEM-valmistajan verkkosivustosta. Saatat myös joutua ottamaan yhteyttä laitteiston valmistajaan.

Jos käytössäsi on esimerkiksi järjestelmä, jossa on asennettuna 4 gigatavua RAM-muistia, ja lisäät 4 gigatavua RAM-muistia, Windows saattaa tunnistaa vain 4 gigatavua fyysistä muistia tai mahdollisesti 6 gigatavua täyden 8 gigatavun sijaan. Ylimääräisen muistin toiminto tai muistinpeilaustoiminto saattaa olla käytössä uusissa muistipaikoissa tietämättäsi. Ongelman oireet saattavat olla samanlaiset kuin silloin, jos Boot.ini-tiedostoon ei lisätä /PAE-valitsinta.
Suositukset
Lisätietoja on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
PAE AWE datacenter /3gb
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 283037 – Viimeisin tarkistus: 09/11/2011 07:54:00 – Versio: 12.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbenv kbinfo kbmemory KB283037
Palaute