Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Wordin AutoExec- ja AutoOpen-makrojen toiminta

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Wordin AutoExec- ja AutoOpen-makrojen avulla voit määrittää oletusarvon mukaisia polkuja, tyylejä, linkkejä, ympäristöasetuksia ja muita kohteita, kun Word avaa uuden asiakirjan tai aiemmin luodun asiakirjan. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten nämä makrot toimivat sekä miten ne käyttäytyvät eri tilanteissa.
Enemmän tietoa

AutoExec

AutoExec-makro suoritetaan Wordin käynnistymisen yhteydessä, jos AutoExec-makro tallennetaan oletusmallin (Normal.dot) tai yleisen apuohjelman osana. AutoExec-makron avulla voit tehdä määrityksiä, kun Word käynnistyy, mutta ennen asiakirjan luomista tai lataamista. AutoExec-makron avulla voit esimerkiksi muuttaa Wordin käynnistämisen yhteydessä oletuskansiota.

On useita tapoja, joiden avulla voit määrittää, ettei AutoExec-makroa suoriteta. Yksi tapa on käynnistää Word komentoriviltä käyttäen joko /m- tai /embedding-valitsinta. Voit käyttää näitä valitsimia napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla joko winword /m tai winword /embedding ja valitsemalla sitten OK.

Toinen tapa, jonka avulla voit määrittää, ettei AutoExec-makroa suoriteta, on painaa VAIHTONÄPPÄINTÄ, kun Word käynnistyy. AutoExec-makrot jätetään suorittamatta myös, kun Word käynnistetään automaatioasiakkaasta.

AutoOpen

AutoOpen-makro suoritetaan sen jälkeen, kun avaat uuden asiakirjan. AutoOpen-makro suoritetaan, kun avaat asiakirjan seuraavilla tavoilla:
 • Valitset Tiedosto-valikosta Avaa-komennon.
 • Käytät TiedostoAvaa- tai TiedostoEtsiTiedosto-komentoa.
 • Valitset asiakirjan Tiedosto-valikon viimeksi käytettyjen tiedostojen luettelosta.
Kun asiakirja avataan, AutoOpen-makro suoritetaan, jos AutoOpen-makro on tallennettu osana kyseistä asiakirjaa tai jos makro on tallennettu osana mallia, johon asiakirja perustuu. AutoOpen-makroa ei suoriteta, kun se on tallennettu osana yleistä apuohjelmaa.

Voit estää AutoOpen-makron käynnistymisen pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun avaat asiakirjan.

AutoExec- ja AutoOpen-makron luominen

 1. Luo uusi tyhjä asiakirja Wordissa.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Makro ja valitse sitten Suojaus.
 3. Valitse Suojaus-valintaikkunassa Suojaustaso-välilehti ja valitse sitten Normaali. Valitse Luotettavat lähteet -välilehdessä Luota kaikkiin asennettuihin apuohjelmiin ja malleihin -valintaruutu ja valitse sitten OK.
 4. Luo AutoExec-makro. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Makro ja valitse sitten Nauhoita uusi makro.
  2. Kirjoita Nauhoita makro -valintaikkunan Makron nimi -ruutuun AutoExec ja valitse sitten OK. Oletusarvon mukaan makro tallennetaan Normal.dot-malliin. Pieni kaksipainikkeinen komentopalkki tulee näkyviin Word-asiakirjaan tai johonkin muuhun kohtaan Wordin työpöydällä. Etsi komentopalkki ja lopeta nauhoittaminen napsauttamalla nelikulmaista (Lopeta nauhoittaminen) painiketta.
  3. Valitse Työkalut-valikosta Makro ja valitse sitten Makrot. Valitse makrojen luettelosta AutoExec ja valitse sitten Muokkaa.
  4. Lisää AutoExec-makroon seuraava koodi:
   MsgBox "Tämä on AutoExec-makro", vbMsgBoxSetForeground						
  5. Valitse Microsoft Visual Basic Editorin Tiedosto-valikosta Tallenna Normal ja sulje sitten Visual Basic Editor.
 5. Luo AutoOpen-makro samalla tavalla kuin AutoExec-makro. Korvaa kussakin vaiheessa AutoExec-merkkijono AutoOpen-merkkijonolla.
 6. Tallenna asiakirja nimellä C:\Omatiedosto.doc, sulje asiakirja ja sulje sitten Word.
 7. Avaa asiakirja Wordissa seuraavassa taulukossa kuvatuilla eri tavoilla. Huomaa, milloin makrot suoritetaan ja milloin niitä ei suoriteta.

Makrojen toiminta eri tilanteissa

Seuraavassa taulukossa on näiden kahden makron toiminnan yhteenveto Wordin käynnistämisen aikana tai kun asiakirja avataan eri tavoilla:
Toimi                     AutoExec    AutoOpen---------------------------------------------------------------------------Käynnistä Word tyhjän asiakirjan kanssa    Suoritetaan      Ei suoritetakirjoittamalla komentokehotteeseen seuraavasti:Winword.exeKäynnistä Word tallennetun asiakirjan kanssa   Suoritetaan      Suoritetaankirjoittamalla komentokehotteeseen seuraavasti:Winword.exe C:\<Omatiedosto>.doc Upota Word-asiakirja OLE-säilöön kirjoittamalla    Ei suoriteta  Suoritetaankomentokehotteeseen seuraavasti:WinWord.exe /embedding C:\<Omatiedosto>.docAutomatisoi Word koodin avulla ja avaa       Ei suoriteta  SuoritetaanC:\<Omatiedosto>.doc seuraavan koodin avulla:Set oWord = CreateObject("Word.Application")oWord.Visible = TrueoWord.Documents.Open "C:\Omatiedosto.doc"Selaa asiakirjaan Internet Explorerissa   Ei suoriteta  Suoritetaantai WebBrowser-ohjausobjektissa				
Suositukset
Saat lisätietoja Wordin Auto-makroista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
211659 WD2000: Wordin Auto-makrot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
210565 WD: Wordin käynnistysvalitsimet (komentorivi) ja niiden käyttämisen vaikutus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
(c) Microsoft Corporation 2001. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tuottanut Chris Jensen, Microsoft Corporation.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 286310 – Viimeisin tarkistus: 03/31/2006 03:51:52 – Versio: 3.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB286310
Palaute