Windows XP:n asennusohjelman Pro.txt-tiedoston julkaisutiedot

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI286463
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
**********************************************************************

Asennusohjelman julkaisutiedot
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kun asennat uuden käyttöjärjestelmän, sinun on tehtävä joitakin valintoja. Ohjattu Windows XP:n asennus ja tämä asiakirja ohjaavat sinua valintojen tekemisessä. Opit myös, miten tietokoneesi liitetään verkkoon.

Tärkeää: Ennen kuin aloitat, lue myös Windows XP Professionalin CD-levyn Read1st.txt-tiedosto. Tämä tiedosto sisältää uusia tietoja, jotka eivät olleet saatavilla näitä julkaisutietoja ja tuotteen dokumentaatiota kirjoitettaessa, kuten asennusta ennen suoritettaviin toimiin liittyviä tietoja, joiden avulla asennus voidaan suorittaa onnistuneesti.

Näissä julkaisutiedoissa kuvataan, miten ohjattu Windows XP:n asennus suoritetaan ja miten Windows XP Professional asennetaan yksittäiseen tietokoneeseen.

======================================================================
SISÄLLYS
======================================================================
Enemmän tietoa
======================================================================
1.0 Ennen aloittamista
======================================================================

Kun määrität Windows XP Professionalin asetukset, sinun pitää määrittää, miten haluat asentaa käyttöjärjestelmän. Näissä julkaisutiedoissa kerrotut toimet auttavat sinua antamaan tarvittavat tiedot. Jotta asennus onnistuisi, tee seuraavissa osissa kuvatut toimet ennen Windows XP:n asentamista.

* Varmista, että laitteistosi osat täyttävät vähimmäisvaatimukset.

* Hanki yhteensopiva laitteisto ja ohjelmisto, kuten päivityspaketit ja uudet ohjaimet.

* Hanki verkon tiedot.

* Varmuuskopioi nykyiset tiedostot siltä varalta, että sinun tarvitsee palauttaa nykyinen käyttöjärjestelmäsi.

* Päätä, haluatko suorittaa päivityksen vai asentaa uuden kopion Windows XP Professionalista.

* Jos asennat uuden kopion, tunnista ja suunnittele etukäteen haluamasi kehittyneet asennusvaihtoehdot.


Palaa alkuun


1.1 Laitteistovaatimukset
======================================================================

Ennen kuin asennat Windows XP Professionalin, varmista, että tietokoneesi täyttää seuraavat laitteiston vähimmäisvaatimukset:

* Vähintään 233 MHz:n Pentium-suoritin (tai vastaava suoritin)
* 128 megatavua RAM-muistia suositellaan (vähintään 64 megatavua ja enintään 4 gigatavua)
* 1,5 gigatavua vapaata kiintolevytilaa
* VGA-näyttö
* Näppäimistö
* Hiiri tai yhteensopiva osoitinlaite
* CD- tai DVD-asema

Verkkoasennus:

* Yhteensopiva verkkokortti ja siihen sopiva kaapeli

Lisätietoja on Hardware Compatibility List (HCL) -luettelossa tai tämän asiakirjan kohdassa "Laitteiston ja ohjelmiston yhteensopivuuden tarkistaminen".

* Asennustiedostot sisältävän jaetun verkkoresurssin käyttöoikeudet


Palaa alkuun


1.2 Laitteiston ja ohjelmiston yhteensopivuuden tarkistaminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen tarkistaa laitteiston ja ohjelmiston automaattisesti ja ilmoittaa mahdollisista ristiriidoista. Onnistuneen asennuksen varmistamiseksi sinun pitää määrittää ennen ohjatun toiminnon käynnistämistä, onko tietokonelaitteistosi yhteensopiva Windows XP Professionalin kanssa.

Voit tarkastella Hardware Compatibility List (HCL) -luetteloa Microsoftin Web-sivustossa seuraavassa osoitteessa:

http://www.microsoft.com/hcl/

Tärkeää: Windows XP Professional tukee vain HCL-luettelossa mainittuja laitteita. Jos laitteistoasi ei ole luettelossa, ota yhteys laitteiston valmistajaan ja pyydä laitteiston Windows XP Professional -ohjain. Jotta 16-bittisiä ohjaimia käyttävät ohjelmat toimisivat oikein, pyydä ohjelmiston valmistajalta 32-bittiset ohjaimet.

Asennuksen aikana voit varmistaa päivityspakettien avulla, että ohjelmistosi on yhteensopiva Windows XP Professionalin kanssa. Päivityspaketit ovat saatavana ohjelmistojen valmistajilta.


Palaa alkuun


1.3 Verkon tietojen hankkiminen
======================================================================

Jos tietokonettasi ei liitetä verkkoon, voit ohittaa tämän osan.

Valitse ensin, liitetäänkö tietokone toimialueelle vai työryhmään. Jos et tiedä, kumman vaihtoehdon valitsisit, tai jos tietokonetta ei liitetä verkkoon, valitse työryhmävaihtoehto. (Voit halutessasi liittyä toimialueelle Windows XP Professionalin asentamisen jälkeen.) Jos valitset toimialuevaihtoehdon, pyydä verkonvalvojaasi luomaan uusi tietokonetili toimialueelle tai palauttamaan aiempi tilisi.

Jos tietokoneesi on yhteydessä verkkoon, pyydä verkonvalvojalta seuraavat tiedot ennen asennuksen aloittamista:

* Tietokoneen nimi
* Työryhmän tai toimialueen nimi
* TCP/IP-osoite (jos verkossa ei ole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelinta)

Jotta voisit muodostaa yhteyden verkkoon asennuksen aikana, tietokoneessasi pitää olla asennettuna oikea laitteisto ja tietokoneen on oltava liitettynä verkkoon verkkokaapelin avulla.


Palaa alkuun


1.4 Tiedostojen varmuuskopioiminen
======================================================================

Jos päivität aiempaa Windows-versiota, varmuuskopioi nykyiset tiedostosi. Voit varmuuskopioida tiedostosi levylle, nauha-asemaan tai samassa verkossa olevaan tietokoneeseen.

Tiedostojen varmuuskopiointitapa määräytyy nykyisen käyttöjärjestelmäsi mukaan. Jos tietokoneessasi on Microsoft Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmä, saatat joutua asentamaan Windows Varmuuskopiointi -ohjelman. Jos tietokoneessasi on Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmä, Windows Varmuuskopiointi on asennettuna oletusarvoisesti. Jotta voisit käyttää varmuuskopiointityökalua Windows NT:ssä, asennettuna on oltava nauha-asema.

Lisätietoja Windows Varmuuskopioinnin asentamisesta ja käyttämisestä on Ohje ja tukipalvelut -osassa.


Palaa alkuun


1.5 Päivittäminen vai uuden kopion asentaminen
======================================================================

Kun olet käynnistänyt ohjatun Windows XP:n asentamisen, yksi ensimmäisistä päätöksistä on määrittää, päivitetäänkö nykyinen käyttöjärjestelmä vai suoritetaanko kokonaan uusi asennus. Päivityksen aikana sinun pitää valita päivittämisen ja uuden Windows-kopion asentamisen (puhtaan asennuksen) välillä.

Päivityksessä ohjattu Windows XP:n asentaminen korvaa vanhat Windows-tiedostot, mutta säilyttää vanhat asetukset ja sovellukset. Jotkin sovellukset eivät välttämättä ole yhteensopivia Windows XP Professionalin kanssa, eivätkä siksi välttämättä toimi oikein asennuksen jälkeen. Voit päivittää seuraavat käyttöjärjestelmät Windows XP Professionaliksi:

* Windows 98 (kaikki versiot)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 ja uudemmat)
* Windows 2000 Professional (mukaan lukien Service Packit)
* Windows XP Home Edition

Jos tietokoneesi käyttää jotain muuta käyttöjärjestelmää, sinun pitää asentaa uusi kopio. Ohjattu toiminto asentaa Windows XP Professionalin uuteen kansioon. Kun asennus on valmis, sovellukset on asennettava ja asetukset on määritettävä uudelleen.
PÄIVITÄ, jos             ASENNA uusi kopio, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:     jokin seuraavista ehdoista täyttyy:=========================      ==============================Käytät aikaisempaa Windows-   Kiintolevysi on tyhjä. versiota, joka tukeepäivittämistä.   JA                 TAI Haluat korvata Windows-      Nykyinen käyttöjärjestelmäsi ei käyttöjärjestelmäsi          tue päivittämistä Windows XP:llä.       Windows XP:ksi.  JA                 TAI  Haluat säilyttää nykyiset    Käytät jo jotakin käyttöjärjestelmää, tiedostot ja asetukset.       mutta et halua säilyttää olemassa                  olevia tiedostoja ja asetuksia,                  joten voit suorittaa puhtaan                  asennuksen.

Jos haluat muokata tapaa, jolla ohjattu toiminto asentaa Windows XP Professionalin, valitse Lisäasetukset ja tee jokin seuraavista toimista:

* Muuta asennustiedostojen oletussijaintia.
* Tallenna järjestelmätiedostot johonkin muuhun sijaintiin kuin oletuskansioon (\Windows).
* Kopioi asennustiedostot CD-levyltä kiintolevylle.
* Valitse osio, johon Windows XP Professional asennetaan.

Jos et ole kokenut käyttäjä, sinun kannattaa käyttää oletusasetuksia.


Palaa alkuun


======================================================================
2.0 Windows XP:n asennusohjelman suorittaminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen kerää tietoja, kuten aluekohtaiset asetukset, nimet ja salasanat. Ohjattu toiminto kopioi sitten tarvittavat tiedostot kiintolevyllesi, tarkistaa laitteiston ja määrittää asennuksen kokoonpanon. Kun asennus on päättynyt, voit kirjautua Windows XP Professionaliin. Huomaa, että tietokone käynnistyy uudelleen muutamia kertoja asennuksen aikana.

Ohjatun Windows XP:n asennuksen käynnistystapa määräytyy sen mukaan, päivitätkö Windowsia vai asennatko siitä uutta versiota. Määritä asennustapa, etsi oikea kohta näistä julkaisutiedoista ja noudata asennuksen vaatimia toimia.


Palaa alkuun


2.1 Uuden kopion asentaminen (puhdas asennus)
======================================================================

Jos tietokoneesi kiintolevy on tyhjä tai nykyistä käyttöjärjestelmääsi ei tueta, käynnistä tietokoneesi Windows XP Professionalin CD-levyltä. Jotkin uudet CD-asemat voivat käynnistää asennuksen CD-levyltä ja suorittaa ohjatun Windows XP:n asennuksen automaattisesti.

>>> Uuden kopion asentaminen CD-levyltä:

1. Käynnistä tietokone ja nykyinen käyttöjärjestelmä. Aseta sitten Windows XP Professional -CD-levy CD-asemaan.

2. Jos Windows tunnistaa CD-levyn automaattisesti, valitse Asenna Windows. Ohjattu Windows XP:n asentaminen tulee näyttöön.

Jos Windows ei tunnista CD-levyä automaattisesti, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita seuraava asennustiedoston polku niin, että korvaat kirjaimen d tarvittaessa CD-asemasi kirjaimella:

d:\setup.exe

3. Paina ENTER.

4. Kun sinua pyydetään valitsemaan asennustyyppi, valitse Uusi asennus ja valitse Seuraava.

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

>>> Uuden kopion asentaminen verkkoyhteyden avulla:

1. Muodosta yhteys asennustiedostot sisältävään jaettuun verkkoasemaan nykyisen käyttöjärjestelmäsi avulla. Voit myös muodostaa yhteyden verkkopalvelimeen MS-DOS- tai verkkoasennuslevyn avulla, jos levy sisältää verkkoasiakasohjelmiston.

Verkonvalvoja kertoo sinulle tiedostojen polun.

2. Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 98, Windows Millennium Edition tai aikaisempi Windows NT -versio, kirjoita komentoriville Setup.exe-tiedoston polku.

3. Paina ENTER.

4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Palaa alkuun

2.2 Päivittäminen
======================================================================

Päivitysprosessi on yksinkertainen. Ohjattu Windows XP:n asentaminen tunnistaa ja asentaa oikeat ohjaimet tai luo raportin laitteista, joita ei voitu päivittää. Voit siis tarkistaa, onko laitteistosi ja ohjelmistosi yhteensopiva Windows XP Professionalin kanssa.

>>> Päivittäminen CD-levyltä:

1. Käynnistä tietokone ja nykyinen käyttöjärjestelmä. Aseta sitten Windows XP Professional -CD-levy CD-asemaan.

2. Jos Windows tunnistaa CD-levyn automaattisesti, näyttöön tulee Windows XP Professional CD -valintaikkuna. Käynnistä päivitys valitsemalla Asenna Windows.

Jos Windows ei tunnista CD-levyä automaattisesti, valitse Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita sitten asennustiedoston polku niin, että korvaat kirjaimen d tarvittaessa CD-asemasi kirjaimella:

d:\setup.exe

3. Paina ENTER.

4. Kun sinua pyydetään valitsemaan asennustyyppi, valitse Päivitys ja valitse Seuraava.

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

>>> Päivittäminen verkkoyhteyden avulla:

1. Muodosta yhteys asennustiedostot sisältävään jaettuun verkkoasemaan nykyisen käyttöjärjestelmäsi avulla. Jos sinulla on MS-DOS- tai verkkoasennuslevy, joka sisältää verkkoasiakasohjelmiston, voit muodostaa yhteyden jaettuun kansioon kyseisen levyn avulla.

Verkonvalvoja kertoo sinulle tiedostojen polun.

2. Kirjoita komentokehotteeseen Setup.exe-tiedoston polku.

3. Paina ENTER.

4. Valitse Päivitys ja valitse Seuraava.

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Palaa alkuun


2.3 Käyttäjän ja tietokoneen tietojen kerääminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen auttaa sinua keräämään tietoja käyttäjästä ja tietokoneesta. Vaikka suuri osa asennusprosessista on automaattista, saatat joutua antamaan tietoja tai valitsemaan asetuksia seuraavilla sivuilla tietokoneen nykyisestä kokoonpanosta riippuen:

* Käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt ehdot ja haluat jatkaa asennusprosessia, valitse Hyväksyn tämän sopimuksen.

* Valitse erikoisasetukset. Mukauta uusien asennusten Windows XP -asennus, kieli, ja helppokäyttöasetukset. Voit määrittää Windows XP:n käyttämään useita kieliä ja aluekohtaisia asetuksia.

* Valitse tiedostojärjestelmä. Windows XP Professional voi automaattisesti muuntaa kiintolevysi osiot käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää, joka on Windows XP Professionalin suositeltu tiedostojärjestelmä, tai voit säilyttää aiemman tiedostojärjestelmäsi niin halutessasi. Jos suoritat päivityksen, ohjattu toiminto käyttää aiempaa tiedostojärjestelmääsi.

* Aluekohtaiset asetukset. Muuta järjestelmän ja käyttäjän kielen asetuksia eri alueita ja kieliä varten.

* Mukauta ohjelmistosi. Kirjoita sen henkilön koko nimi, jolla tämän Windows XP Professional -kopion käyttöoikeus on, ja mahdollisesti myös organisaatio tai yritys.

* Tietokonenimi ja järjestelmänvalvojan salasana. Kirjoita yksilöllinen tietokonenimi, joka ei ole sama kuin millään verkkosi tietokoneella, työryhmällä tai toimialueella. Ohjattu toiminto ehdottaa tietokoneen nimeä, mutta voit vaihtaa sen.

Ohjattu toiminto luo Järjestelmänvalvoja-tilin automaattisesti asennuksen aikana. Kun käytät tätä tiliä, sinulla on täydet oikeudet muuttaa tietokoneen asetuksia ja luoda käyttäjätilejä tietokoneeseen. Toisin sanoen, kun kirjaudut järjestelmänvalvojana Windows XP Professionalin asentamisen jälkeen, sinulla on Järjestelmänvalvoja-oikeudet, joita tarvitset tietokoneen hallintaan. Kirjoita Järjestelmänvalvoja-tilin salasana. Turvallisuussyistä Järjestelmänvalvoja-tilille pitää aina määrittää salasana. Paina salasana muistiin ja huolehdi siitä, että se pysyy muilta salassa.

* Päivämäärän ja ajan asetukset. Tarkista alueesi päivämäärä ja kellonaika, valitse oikea aikavyöhyke ja valitse, haluatko Windows XP Professionalin siirtyvän kesä- ja talviaikaan automaattisesti.

* Verkkoasetukset. Jos et ole kokenut käyttäjä, valitse verkon kokoonpanon Normaalit asetukset -vaihtoehto. Jos haluat määrittää verkon asiakkaiden, palveluiden ja protokollien kokoonpanon manuaalisesti, valitse Mukautetut asetukset -vaihtoehto.

* Työryhmä tai tietokonetoimialue. Asennuksen aikana sinun pitää valita joko työryhmään tai toimialueelle liittyminen.

Lisätietoja on tämän asiakirjan kohdassa "Verkon tietojen määrittäminen".

* Ohjattu verkkoyhteyden luominen. Jos tietokoneesi on yhteydessä verkkoon, ohjattu toiminto kehottaa sinua antamaan tietokoneen käyttäjien käyttäjätilit. Jos olet ainoa käyttäjä, sinulle määritetään Järjestelmänvalvoja-oikeudet.


Palaa alkuun

2.4 Verkon tietojen määrittäminen
======================================================================

Sinun pitää liittyä joko työryhmään tai toimialueelle asennusprosessin aikana tai sen jälkeen. Jos et aio työskennellä verkossa, valitse työryhmään liittyminen.


Palaa alkuun


2.4.1 Liittyminen työryhmään
----------------------------------------------------------------------
Työryhmä muodostuu yhdestä tai useammasta tietokoneesta, joilla on yhteinen työryhmänimi (esimerkiksi vertaisverkko). Mikä tahansa käyttäjä voi liittyä työryhmään määrittämällä työryhmän nimen - siihen ei tarvita erityisiä oikeuksia. Anna olemassa olevan tai uuden työryhmän nimi tai käytä ohjatun Windows XP:n asentamisen ehdottamaa työryhmän nimeä.


Palaa alkuun


2.4.2 Toimialueelle liittyminen
----------------------------------------------------------------------

Tietokone tunnistetaan kuuluvaksi toimialueelle tietokonetilin avulla, kun taas käyttäjätilin avulla sinut yhdistetään tiettyyn tietokoneeseen.

Toimialue on verkonvalvojan määrittämä ryhmä tietokoneita. Toisin kuin työryhmään liittyminen, jonka voit suorittaa itse, toimialueelle liittyminen vaatii verkonvalvojan luvan.

Kun haluat liittyä toimialueelle asennuksen aikana, sinulla pitää olla tietokonetili sillä toimialueella, jolle haluat liittyä. Jos päivität Windows NT -tietokonetta, ohjattu Windows XP:n asentaminen käyttää aiemmin luotua tietokonetiliäsi. Muussa tapauksessa sinua pyydetään antamaan uusi tietokonetili.

Ennen kuin käynnistät ohjatun Windows XP:n asentamisen, pyydä verkonvalvojaasi luomaan tietokonetili. Vaihtoehtoisesti jos sinulla on tarvittavat oikeudet, luo tili asennuksen aikana ja liity toimialueelle. Jos haluat liittyä toimialueelle asennuksen aikana, sinun pitää antaa käyttäjätunnus ja salasana.

Huomautus: Jos kohtaat ongelmia toimialueelle liittymisessä asennuksen aikana, liity ensin työryhmään. Voit liittyä toimialueelle Windows XP Professionalin asentamisen jälkeen.


Palaa alkuun


======================================================================
3.0 Asennusohjelman mukauttaminen valvomattoman asennuksen avulla
======================================================================

Voit mukauttaa Windows XP Professionalin asennuksen. Jos käytät valvomatonta asennusta, voit määrittää tiedot etukäteen, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä asennuksen aikana.

Vastaustiedoston avulla verkonvalvojat ja kokeneet käyttäjät voivat suorittaa uuden asennuksen valvomatonta asennusta käyttäen. Valvomattomassa asennuksessa ei tarvita käyttäjän toimia asennusprosessin aikana, sillä vastaustiedosto sisältää kaikki ohjatun Windows XP:n asentamisen vaatimat tiedot, kuten käyttöoikeussopimuksen hyväksymisen, tietokoneen nimen ja verkkosovittimen tiedot. Vastaustiedostojen avulla Windows XP Professional on helppo ja nopea asentaa useaan tietokoneeseen.

Windows XP Professionalin CD-levyn i386-kansiossa on mallivastaustiedosto nimeltä Unattend.txt. Voit mukauttaa sennuksen ja luoda oman vastaustiedoston käyttämällä kyseistä tiedostoa mallina.


Palaa alkuun


======================================================================
4.0 Windows XP Professionalin käynnistäminen
======================================================================

Kun ohjattu Windows XP:n asentaminen on kerännyt tarvittavat tiedot, se viimeistelee asennuksen. Tietokone käynnistetään uudelleen muutaman kerran, minkä jälkeen Windows XP Professional pyytää sinua kirjautumaan. Kun olet kirjautunut ja jos sinulla on Järjestelmänvalvoja-oikeudet, voit aktivoida Windows XP Professionalin, luoda käyttäjätilejä ja määrittää uudelleen asennuksen aikana tekemäsi asetukset.


Palaa alkuun


4.1 Kirjautuminen Windows XP Professionaliin
======================================================================

Kun asennat Windows XP Professionalin, asennusohjelma kehottaa sinua luomaan käyttäjätilin itsellesi ja jokaiselle tietokonetta säännöllisesti käyttävälle henkilölle riippumatta siitä, onko kyse toimisto- vai kotikäytöstä.

Tärkeää: Jos sinulla on Järjestelmänvalvoja-oikeudet, voit määrittää oikeudet jokaiselle käyttäjätilille. Voit esimerkiksi määrittää, kenellä käyttäjällä on oikeudet asentaa ohjelmia, tarkastella muiden käyttäjien asiakirjoja tai käyttää verkkoresursseja, kuten tulostimia ja palvelimia.


Palaa alkuun


4.2 Käyttäjätilin luominen
======================================================================

Käyttäjätilisi tunnistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, ryhmät, joihin kuulut, verkkoresurssit, joita voit käyttää, sekä henkilökohtaiset tiedostosi ja asetuksesi. Jokaisella tietokonetta säännöllisesti käyttävällä käyttäjällä tulisi olla käyttäjätili. Käyttäjätilillä on käyttäjätunnus ja salasana, jotka käyttäjän on annettava kirjautuessaan tietokoneeseen. Voit luoda yksittäiset käyttäjätilit kirjauduttuasi tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on Järjestelmänvalvoja-oikeudet.

>>> Voit luoda käyttäjätilin seuraavasti:

1. Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla on Järjestelmänvalvojat-oikeudet.

2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse Käyttäjätilit.

3. Valitse Lisää.

4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Pro.txt "Setup instructions for this version of Windows XP"
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 286463 – Viimeisin tarkistus: 12/06/2015 00:09:18 – Versio: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB286463
Palaute