Valikko tai alivalikko näkyy himmennettynä tai se ei tule näkyviin, kun se valitaan Mac Office -sovelluksissa

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI288341
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Oire
Kun valitset tämän artikkelin lopussa luetelluissa ohjelmissa valikon tai alivalikon, valikko ei tule näyttöön, sitä ei välttämättä ole käytettävissä, tai sen komennot eivät tule näkyviin tai eivät toimi.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman jommallakummalla seuraavista tavoista.

Tapa 1: Testaa, onko asetustiedosto vioittunut

Voit testata, onko asetustiedosto vioittunut, seuraavasti:
 1. Sulje kaikki avoimet Microsoft Mac Office -ohjelmat.
 2. Avaa jokin seuraavista kansioista sen mukaan, mikä Mac Office -versio on käytössä:
  • Microsoft Mac Office 2004 tai Microsoft Mac Office X: avaa /Kiintolevy/Users/Käyttäjä/Library/Preferences/
  • Microsoft Macintosh Office 2001: avaa kiintolevy:System Folder:Preferences
 3. Etsi Microsoft-kansio ja vedä se työpöydälle.
 4. Käynnistä sovellus, jossa ongelma ilmenee, ja tee sitten testit. Jos ongelma ilmenee edelleen kyseisessä sovelluksessa, Microsoft-kansioon tallennetut asetukset eivät aiheuta ongelmaa. Jos tilanne on tämä, siirry vaiheeseen 5.

  Jos ongelma ei enää ilmene tässä vaiheessa, siirry suoraan näiden toimien lopussa olevaan huomautukseen.
 5. Palauta Microsoft-kansio takaisin sen alkuperäiseen sijaintiin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Sulje kaikki avoimet Mac Office -ohjelmat.
  2. Etsi Microsoft-kansio työpöydältä.
  3. Järjestä Finder-ikkunassa ikkuna niin, että Preferences-kansio on näkyvissä. Varmista, että ikkuna ei peitä Microsoft-kansiota työpöydällä.
  4. Vedä Microsoft-kansio työpöydältä ja pudota se suljettuun Preferences-kansioon Finder-ikkunassa.
  5. Valitse OK, kun näyttöön tulee kehote vahvistaa Microsoft-kansion korvaaminen.
Huomautus Jäljempänä olevissa tiedoissa oletetaan, että edellisten toimien vaiheessa 4 saatiin selville ongelman aiheutuvan Microsoft-kansion tiedostosta.

Jos Office-sovelluksissa tehtyjä asetuksia ei tarvitse säästää, ongelma on nyt ratkennut. Vedä tässä tapauksessa työpöydän Microsoft-kansio Recycle Bin -toimintoon.

Jos kuitenkin haluat säilyttää mahdollisimman suuren osan Mac Office -mukautuksista, sinun on selvitettävä, mikä Microsoft-kansion tiedostoista aiheuttaa ongelman. Voit tehdä tämän eliminointiprosessin avulla. Voit selvittää, mikä Microsoft-kansion tiedosto aiheuttaa ongelman, toimimalla seuraavasti:
 1. Kirjoita työpöydän Microsoft-kansion sisältämien tiedostojen nimet muistiin paperille.
 2. Vedä luettelon keskikohtaan vaakasuora viiva.
 3. Vedä luettelon yläosassa olevat tiedostot /System Folder/Preferences/Microsoft/ -kansioon. Anna näiden tiedostojen korvata kansion samannimiset tiedostot.
 4. Testaa, ilmeneekö ongelma. Jos ongelma ilmenee, jokin luettelon yläosan tiedostoista on vioittunut ja aiheuttaa ongelman. Jos ongelma ei ilmene, jokin luettelon alaosan tiedostoista on vioittunut ja aiheuttaa ongelman.
 5. Vedä viiva vaiheessa 4 eliminoidun luettelopuoliskon yli.
 6. Jatka luettelon rajaamista tällä tavoin siirtämällä tiedostoja Microsoft-kansioon ja -kansiosta, kunnes olet selvittänyt ongelman aiheuttavan tiedoston. Ongelma saattaa aiheutua useammasta kuin yhdestä tiedostosta.
Huomautus Jos jokin Microsoft-kansion tiedosto puuttuu, Mac Office luo sovelluksen seuraavassa istunnossa uuden korvaavan kansion, joka sisältää uudet asetustiedostot. Kaikki luotujen uusien asetustiedostojen asetukset ovat oletusarvon mukaiset asetukset. Microsoft-kansiotiedostojen sisältämät käyttäjän asetukset ja mukautukset menetetään, kun vanha tiedosto poistetaan. Jos on tärkeää säilyttää mahdollisimman suuri osa asetuksista, sinun on selvitettävä vioittuneet tiedostot ja poistettava ainoastaan ne sekä palautettava muut tiedostot takaisin niiden sijaintiin.

Tapa 2: Tarkista, että Word 5.1 -valikot eivät ole käytössä

Huomautus Tämä tapa on käytettävissä vain Microsoft Mac Wordissa. Mac Wordin View -valikossa on Word 5.1 Menus -komento, jonka avulla valikkokomennot voidaan näyttää sellaisina kuin ne näkyivät Microsoft Macintosh Word 5.1:ssä. Kaikki ohjetiedostot on kirjoitettu niitä vastaavan version oletusarvon mukaisten Word-valikkokomentojen mukaisiksi. Jos Word 5.1 Menus -ominaisuus on käytössä, Word-komennot saatetaan nimetä uudelleen ja sijaita eri kohdassa kuin mitä ohjeessa on kuvattu. Voit varmistaa, että Word 5.1 -valikot eivät ole käytössä, valitsemalla View ja tarkistamalla sitten, että Word 5.1 Menus -valintaruutu ei ole valittuna. Jos Word 5.1 Menus on valittuna, asetus on käytössä. Poista tällöin Word 5.1 -valikot käytöstä valitsemalla tämä komento uudelleen. Jos toimit Wordin ohjeessa lueteltujen vaiheiden mukaisesti, Microsoft suosittelee, että poistat Word 5.1 -valikot käytöstä.

Huomaa, että sekä Microsoft Mac Word X:ssä että Microsoft Mac Word 2004:ssä voit ottaa Word 5.1 -valikot käyttöön ainoastaan komentovarannosta, koska komento ei oletusarvon mukaan ole käytettävissä View-valikossa. Voit kuitenkin edelleen poistaa Word 5.1 -valikot käytöstä Microsoft Word 98:ssa ja uudemmissa versioissa tavan 2 mukaisesti. Word 5.1 Menus -komento tulee näkyviin Mac Word X:ssä ja Mac Word 2004:ssä, jos toiminto on otettu käyttöön.

Tapa 3: Nimeä Normal-malli uudelleen

Huomautus Tämä tapa on käytettävissä vain Microsoft Mac Wordissa.

Voit nimetä Normal-mallin uudelleen seuraavasti:
 1. Sulje kaikki avoimet Mac Office -ohjelmat.
 2. Avaa seuraava kansio sen mukaan, mikä Wordin versio käytössäsi on.

  Mac Word 2004: /Kiintolevy/Users/Käyttäjä/Documents/Microsoft User Data/Normal

  Mac Word X: /Microsoft Office X/Templates/

  Mac Word 2001: /Microsoft Office 2001/Templates
 3. Etsi Normal-malli ja nimeä se uudelleen nimellä OldNormal.
Normal-malliin tallennetaan luomasi tyylit, automaattiset tekstit, työkalurivin mukautukset ja makrot. Kun nimeät Normal-mallin uudelleen, Word luo uuden Normal-mallin, kun käynnistät ja suljet ohjelman.

Jos ongelma ei ratkea Normal-mallin uudelleennimeämisen avulla, poista uusi Normal-malli Templates-kansiosta ja nimeä OldNormal-malli uudelleen nimellä Normal.
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Enemmän tietoa
Saat lisätietoja ongelmista alivalikoiden kanssa napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
279235 Office 2001:n alivalikkoja ei näytetä, kun PICTify 1.5 on käynnissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja Office-ohjelman valikoiden mukauttamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
295403 Office-ohjelman valikon mukauttaminen tai palauttaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
mac macword WD2001KB harmaa harmaana avattava OFF2001 OFF2001KB XL2001 excel puuttuu kadonnut poissa XL2001KB WD2001 ei käytettävissä alivalikot valikot Word valikko pudotusvalikko näyttää näkyä
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 288341 – Viimeisin tarkistus: 12/06/2015 00:26:39 – Versio: 6.0

Microsoft Office Word 2004 for Mac, Microsoft Macintosh Word X, Microsoft Macintosh Word 2001, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB288341
Palaute