Word 2003:n, Word 2002:n ja Word 2000:n Asetukset-valintaikkunassa olevien Yhteensopivuus-asetusten kuvaus

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Tämä artikkeli on mukautettu seuraavasta aiemmin saatavana olleesta artikkelista: 193266
Tämän artikkelin Microsoft Word 97 -sovellusta käsittelevä versio on 166016 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Tämän artikkelin Microsoft Word 98 -sovellusta käsittelevä versio on 192635 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Tämän artikkelin Microsoft Word 7.0 -sovellusta käsittelevä versio on 192634 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Wordin Asetukset-valintaikkunassa käytettävissä olevat Yhteensopivuus-asetukset.

Huomautus Voit muuttaa Yhteensopivuus-asetuksia valitsemalla Työkalut-valikosta Asetukset ja valitsemalla sitten Yhteensopivuus-välilehden.
Enemmän tietoa

Fontin korvaus

Tämän asetuksen avulla voidaan määrittää, että järjestelmässä olevat fontit korvaavat sellaiset nykyisen asiakirjan fontit, jotka eivät ole käytettävissä.

Suositellut asetukset ohjelmalle

Tämän asetuksen avulla voit muuttaa muotoilusääntöjä, joita Word käyttää nykyisen asiakirjan näyttämiseen ja tulostamiseen. Voit valita avattavasta luettelosta asetusjoukkoja, jotka vastaavat jonkin aiemman Word-version tai jonkin muun tekstinkäsittelyohjelman toimintaa, tai voit valita myöhemmin tässä artikkelissa lueteltuja asetuksia haluamallasi tavalla. Yhteensopivuusasetukset tallennetaan Word-asiakirjan mukana. Yhteensopivuusasetukset ohjaavat vain tapaa, jolla asiakirja asetellaan Wordissa. Ne eivät muunna asiakirjaa toisesta tekstinkäsittelyohjelmamuodosta tai muuta sen rakennetta.

Asetukset

Valitse asetukset sen mukaan, miten haluat aktiivisen asiakirjan näkyvän. Valitut asetukset vaikuttavat asiakirjaan vain, kun työskentelet sen kanssa Wordissa. Asiakirjaa ei muuteta pysyvästi.

Lisää tilaa alleviivauksia varten: Tämän asetuksen käyttäminen lisää tilaa alleviivauksia varten.

Säädä taulukon rivikorkeus ruudukon korkeuden mukaan: Kun tämä asetus on käytössä, taulukon rivikorkeus määrittyy asiakirjan ruudukon mukaan. Tätä käytetään itä-aasialaisessa tekstissä.

Tasaa taulukon rivit itsenäisesti: Kun tätä asetusta ei ole valittu, keskitetyt tai oikealle tasatut rivittämättömät taulukot tasataan kokonaan niin, ettei rivien suhteellisia sijainteja muuteta. Kun tämä asetus on valittuna, keskitetyn tai oikealle tasatun rivittämättömän taulukon rivit keskitetään tai tasataan oikealle itsenäisesti. Esimerkiksi oikealle tasatun rivittämättömän taulukon rivien oikeanpuoleiset reunat ovat suorassa linjassa, vaikka ne eivät olisi linjassa silloin, kun taulukon rivit on tasattu vasemmalle.

Taulukon rivit voi asetella erilleen: Tämä asetus määrittää, miltä näyttää rivittämätön taulukko, joka sijaitsee rivitetyn objektin oikealla puolella ja jatkuu rivitetyn objektin alapuolelle. Kun tätä asetusta ei ole valittu, taulukon objektin alapuolelle jatkuva osa sijoitetaan oikealle taulukon alkuosan kanssa. Kun tämä asetus on valittuna, taulukon objektin alapuolelle jatkuva osa voi siirtyä takaisin vasemmalle.

Salli taulukoiden jatkuminen reunuksiin: Tämä asetus on uusi asetus Microsoft Office Word 2003:ssa. Tämän asetuksen käyttäminen säilyttää sellaisen taulukon asetukset, joka jatkuu asiakirjan reunusten ulkopuolelle, sen sijaan, että taulukko sovitettaisiin automaattisesti reunusten sisään. Tämä on käytössä automaattisesti kaikkien lueteltujen Word-versioiden yhteensopivuusasetuksissa Word 2003:a lukuun ottamatta. Word 2003:ssa tämä asetus on sisäänrakennettu.

Automaattinen väli kuten Word 95:ssä: Tämä asetus määrittää, miten tekstirivit katkaistaan (rivitetään) itä-aasialaisessa Word 95 -asiakirjassa.

Tasaa SBCS- ja DBCS-merkkejä: Ei käytössä amerikanenglanninkielisessä Wordin versiossa.

Yhdistä taulukoiden reunat kuten Macintosh Word versiossa 5.x: Jos taulukko sisältää peräkkäisiä soluja, joiden reunus on muotoiltu eri tavalla, vasemmanpuoleisin solu näytetään käyttäen oikeanpuolimmaisimman solun reunuksen leveyttä.

Muunna kenoviivat jeni-merkeiksi: Ei käytössä amerikanenglanninkielisessä Wordin versiossa.

Tasaa molemmat reunat kuten Windows WordPerfect 6.x:ssä: WordPerfect pakkaa sanojen välisen tilan tasatessaan molemmat reunat, kun Word puolestaan laajentaa sen. Tämä aiheuttaa usein erilaiset rivinvaihdot ja sivunvaihdot. Jos haluat käyttää WordPerfectin tasaamistapaa, valitse Asetukset-luettelosta Tasaa molemmat reunat kuten Windows WordPerfect 6.x:ssä.

Ei automaattista sarkainta riippuvalle sisennykselle: Tämän asetuksen käyttäminen ohittaa automaattisen sarkaimen, jota Word 6.0 käyttää luodessaan riippuvan sisennyksen.

Ei ylimääräistä väliä ylä- tai alaindeksille: Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia lisäämästä ylimääräistä väliä rivien väliin, jotta ylä- tai alaindekseille on enemmän tilaa.

Älä lisää tilaa tekstirivien väliin: Tämän asetuksen käyttäminen näyttää tekstin ilman ylimääräistä tilaa rivien välissä. Tämä on sama toiminto kuin Macintosh Wordin versioissa 5.x.

Älä salli riippuvia välimerkkejä merkkiruudukossa: Tämän asetuksen käyttäminen estää välimerkkien käyttämisen itä-aasialaisessa tekstissä, kun merkkiruudukko on käytössä. Tämä asetus koskee Microsoft Word 2002 - ja Word 2003 -versioita.

Ei tasattuja palstoja jatkuvien osanvaihtojen edellä: Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia tasaamasta palstoja osan tai asiakirjan lopussa.

Älä tyhjennä metatiedostokuvien takana olevaa aluetta: Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia peittämästä lisätyn metatiedoston ympärillä olevaa tekstiä tai grafiikkaa. Tämän asetuksen käyttäminen hidastaa muokkausnopeutta.

Älä salli rivitettyjen taulukkojen jakoa seuraavalle sivulle: Tämä asetus koskee Word 2002- ja Word 2003 -versioita. Asetus estää rivitetyn taulukon jakautumisen sivunvaihdon kohdalla. HuomautusSalli rivijako seuraavalle sivulle -asetuksella ei ole vaikutusta rivitettyyn taulukkoon.

Älä keskitä rivejä, joille on määritetty täsmällinen riviväli: Tämän asetuksen käyttäminen muuttaa tekstin sijaintia pystysuunnassa rivivälin ylä- ja alaosan välissä. Kun tämä asetus ei ole käytössä, ylimääräinen tila jaetaan tekstin ylä- ja alapuolella olevan tilan kesken. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki ylimääräinen tila tulee alapuolelle.

Älä laajenna merkkien välejä, kun rivin lopussa pakollinen rivinvaihto: Kun molemmista reunoista tasattu teksti loppuu pakolliseen rivinvaihtoon, Word estää sanojen välisen ylimääräisen välistyksen ja tekee rivistä vasemmalle tasatun.

Älä kohdista tekstiä ruudukkoon taulukossa, joissa on sitoutuvia objekteja: Tämä asetus koskee Word 2002- ja Word 2003 -versioita. Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia sallimasta taulukon solussa olevan itä-aasialaisen tekstin kohdistamisen merkkiruudukkoon, kun soluun lisätään sitoutuva objekti.

Älä käytä aasialaisia sääntöjä rivinvaihtoihin merkkiruudukossa: Tämä asetus koskee Word 2002- ja Word 2003 -versioita. Tämän asetuksen käyttäminen sallii itä-aasialaisen tekstin rivittyä samalla tavalla kuin aiemmissa Wordin versioissa, kun merkkiruudukko on käytössä.

Älä käytä HTML-kappaleiden automaattista välistystä: Tällä asetuksella on kaksi tehtävää:
  • Jos ennen tai jälkeen kappaletta olevan välistyksen asetus on Autom. ja otat tämän asetuksen käyttöön, Word säätää ennen tai jälkeen kappaletta olevan välistyksen asetukseksi 5 pt.
  • Kun tämä asetus ei ole käytössä (oletusasetus), Word asettaa kappaleiden välisen välistyksen ennen tai jälkeen kappaletta olevan välistyksen suuremmaksi arvoksi. Kun tämä asetus on käytössä, Word käyttää kappaleiden välissä molempia ennen tai jälkeen kappaletta olevan välistyksen arvoja. Tämä on sama toiminto kuin aiemmissa Wordin versioissa.
Lisää alleviivausta rivin alussa oleviin väleihin: Ei käytössä amerikanenglanninkielisessä Wordin versiossa.

Laajenna tai tiivistä kokonaisina pisteinä: Tämän asetuksen käyttäminen pyöristää laajennetun tai tiivistetyn merkkivälistyksen arvon lähimpään kokonaislukuun.

Älä ota viimeisintä sarkaintasausta huomioon: Tämän asetuksen käyttäminen pakottaa rivien lopun sarkaintasauksen toimimaan samalla tavalla kuin Word 97 -versiossa.

Asettele automaattiset muodot kuten Word 97: Kun sivun alalaidassa on automaattinen muoto, jonka rivitystapa on Ylä ja ala, Word pakottaa automaattisen muodon tekstin taakse.

Asettele alaviitteet kuten Word 6.x/95/97: Tämän asetuksen käyttäminen sijoittaa alaviitteet samalla tavalla kuin ne olivat aiemmissa Wordin versioissa.

Asettele taulukot, joiden leveyttä ei ole määritetty: Tämän asetuksen käyttäminen antaa Wordin määrittää taulukon leveyden (taulukon leveys + taulukon sisennys). Se estää taulukon sijoittamisen alueelle, joka on liian pieni. Tämän asetuksen käyttäminen estää taulukon leikkaantumisen (sivujen jäämisen pois) tai työntymisen pois sivulta, kun se on tasattu irrallisen objektin viereen.

Rivitys kuten Word 6.0:ssa: Ei käytössä amerikanenglanninkielisessä Wordin versiossa.

Tulosta leipäteksti ennen ylä- tai alatunnistetta: Tämän asetuksen käyttäminen tulostaa päätekstikerroksen ennen ylä- ja alatunnistekerrosta, mikä mahdollistaa tekstikerroksen PostScript-koodien käsittelemisen samalla tavalla kuin Macintosh Word 5.x:ssä. (Tämä toiminta on käänteinen oletusarvoiseen järjestykseen verrattuna.)

Kaikki värit tulostetaan yksiväritulostimella mustana: Tämän asetuksen käyttäminen tulostaa kaikki värit mustana harmaasävyjen (harmaan eri sävyjen) käyttämisen sijaan, kun käytetään tulostinta, joka ei tulosta värejä.

Valitse koko kenttä ensimmäisen tai viimeisen merkin avulla: Tämä asetus koskee Word 2002- ja Word 2003 -versioita. Tämän asetuksen käyttäminen antaa valita koko kentän, kun kentän tuloksen ensimmäinen tai viimeinen merkki valitaan. Tämä asetus ei toimi, kun kenttäkoodit ovat näkyvissä.

Määritä sanavälin leveys kuten WordPerfect 5.x:ssä: WordPerfect laskee suhteutetun fontin sanavälin leveyden eri tavalla kuin Word. WordPerfect-liittymässä tätä oletusarvon mukaista sanaväliä kutsutaan nimellä WordPerfect Optimal. Word 97 -tekstinmuuntimet voivat käyttää WordPerfect-kaavaa sanavälin määrittämiseen.

Näytä pysyvät sivun- ja palstanvaihdot kehyksissä: Jos kehys sisältää manuaalisen tai pysyvän sivun- tai palstanvaihdon, Word näyttää sen.

Korvaa fontit niiden koon mukaan: WordPerfect 6.x -muunnin käyttää tätä asetusta tekemään fonttipyynnön ensin fonttikoon perusteella, ja jos pyyntöä vastaavaa kohdetta ei löydy, yhdistää fontin.

Jätä pois ylimääräinen riviväli sivun lopusta: WordPerfect jättää pois sivun viimeisen rivin jälkeen olevan ylimääräisen rivivälin. Jos riviväli on esimerkiksi määritetty 2, sivun viimeisen rivin alapuolella ei näy tyhjää tilaa. Jos haluat ottaa tämän riviväliominaisuuden käyttöön, valitse Asetukset-luettelosta Jätä pois ylimääräinen riviväli sivun lopusta.

Jätä pois ylimääräinen riviväli sivun alusta: Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia lisäämästä ylimääräistä riviväliä sivun alkuun. Jos sivun alussa olevan rivin riviväli on suurempi kuin 1, Word ohittaa ylimääräisen välin, jolloin yläreunus ei kasva.

Piilota ylimääräinen riviväli sivun yläreunassa (Mac Word 5.x): Tämän asetuksen käyttäminen estää Wordia lisäämästä ylimääräistä riviväliä sivun alkuun. Jos sivun alussa olevan rivin riviväli on suurempi kuin 1, Word ohittaa ylimääräisen välin, jolloin yläreunus ei kasva.

Piilota ylimääräinen riviväli sivun yläreunassa (WordPerfect 5.x): Tämän asetuksen käyttäminen varmistaa, että muunnetun automaattista rivikorkeutta käyttävän WordPerfect-asiakirjan asettelu vastaa alkuperäistä asiakirjaan mahdollisimman tarkasti.

Jätä pois edeltävä väli pysyvän sivun- tai palstanvaihdon jälkeen: Tämän asetuksen käyttäminen jättää pois välilyönnin kappaleesta, jonka muotoilu on Väli eteen ja jonka jälkeen on pysyvä sivun- tai palstanvaihto.

Vaihda reunaviivan paikkaa erilaisissa parittomissa ja parillisissa sivuissa: Jos kappaleella on vasen reunus (ei kehys) ja valittuna on Erilainen pariton ja parillinen- tai Peilikuvareunukset-valintaruutu, Word tulostaa reunuksen oikealle puolelle parittomilla sivuilla.

Käsittele \" kuten "" yhdistämisen tietolähteissä: Tämä asetus muuntaa tietolähteessä kenoviivasta ja kysymysmerkistä (\") muodostetun erottimen kahdeksi kysymysmerkiksi (" "), jotta Word tunnistaa kysymysmerkit.

Katkaise fontin korkeus: Tämän asetuksen käyttäminen pyöristää fontin koon ylös- tai alaspäin, kuten Windows WordPerfect 6.x:ssä.

Käytä suurempia kapiteeleja, kuten Mac Word versiossa 5.x: Tämän asetuksen käyttäminen käyttää Macintosh Word version 6.0 kapiteelien muotoilua samalla tavalla kuin Macintosh Word versiossa 5.x, jonka kapiteelit ovat hieman tavallista suuremmat.

Käytä rivinvaihtosääntöjä: Tämä asetus koskee Word 2002- ja Word 2003 -versioita. Tämän asetuksen käyttäminen ohjaa thainkielisen asiakirjan rivinvaihtoja.

Määritä asiakirjan asettelu käyttäen tulostimen mittatietoja: Jos tämä asetus on valittuna, Word käyttää asennetun tulostinohjaimen tietoja samalla tavalla kuin joissakin aiemmissa Wordin versioissa. Jos tämä asetus ei ole käytössä (oletusarvo), Word käyttää asiakirjan asetteluun sisäisiä mittatietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirja näyttää samalta riippumatta siitä, mikä tulostinohjain on valittuna.

Käytä Word 2002 -taulukkotyylien sääntöjä: Tämä asetus on uusi Word 2003:ssa. Tämän asetuksen käyttäminen säilyttää asettelun yhteensopivuuden Word 2002:ssa käytettyjen taulukkojen kanssa.

Käytä Word 6.x/95:n reunasääntöjä: Tämän asetuksen käyttäminen piilottaa kappaleiden reunat, kun kehykset tai rivitetyt piirrosobjektit leikkaavat kappaleen.

Käytä Word 97:n rivinvaihtosääntöjä aasialaisessa tekstissä: Tämän asetuksen käyttäminen käyttää Word 97:n rivinvaihtosääntöjä aasialaisessa tekstissä.

Rivitä rivin lopussa olevat välilyönnit seuraavalle riville: Tämän asetuksen käyttäminen siirtää rivin lopussa olevan sanan jälkeen reunuksessa olevat välilyönnit automaattisesti seuraavan rivin alkuun.

Oletus

Tämän asetuksen käyttäminen tallentaa Asetukset-luettelossa olevat nykyiset asetukset uusiksi oletusarvon mukaisiksi yhteensopivuusasetuksiksi.
inf WD2002 WD2003
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 288792 – Viimeisin tarkistus: 12/06/2015 00:30:56 – Versio: 4.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbinfo kbsettings KB288792
Palaute