Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Kun makro suoritetaan Word 2003:ssa tai Word 2002:ssa, näyttöön tulee sanoma siitä, että makrot on poistettu käytöstä

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Oire
Kun avaat makroja sisältävän asiakirjan, näyttöön ei tule makrojen ottamisen käyttöön tai käytöstä poistamisen kehotesanomaa. Kun yrität suorittaa makron, seuraavankaltainen sanoma saattaa tulla näyttöön:
Tämän projektin makrot on poistettu käytöstä. Lisätietoja makrojen ottamisesta käyttöön on isäntäsovelluksen ohjeissa.
Syy
Makrosuojaustasoksi on määritetty Suuri. Aiemmin esiintyneiden makrovirusten vuoksi suojaustaso on oletusarvon mukaan Suuri.
Workaround
Voit kiertää tämän ongelman sulkemalla asiakirjan ja muuttamalla makrosuojaustasoksi Normaali. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Makrosuojaukset.
  2. Valitse Suojaustaso-välilehdessä Normaali ja valitse sitten OK.
  3. Sulje Microsoft Word valitsemalla Tiedosto-valikosta Lopeta.

    HUOMAUTUS: Vaikka näyttöön ei tule kehotetta käynnistää ohjelma uudelleen, sinun on suljettava Microsoft Word ja käynnistettävä se uudelleen, jotta suojaustason muutos otetaan käyttöön.
Tämä määrittää suojaustasoksi Normaali. Näyttöön tulee kehote ottaa makrot käyttöön tai poistaa ne käytöstä, kun avaat asiakirjan uudelleen.
prb ongelma wd2002 wd2003
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 290949 – Viimeisin tarkistus: 05/19/2006 13:25:20 – Versio: 3.0

  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbsecurity kbmacro kbprb KB290949
Palaute