Lomakeohjausobjektien käyttäminen Excelin laskentataulukossa

Jos olet Small Business Customer -asiakas, voit etsiä lisää vianmääritys- ja oppimisresursseja Support for Small Business -sivustosta.
Yhteenveto
Microsoft Excelissä on useita valintaikkunataulukoiden ohjausobjekteja, jotka ovat käteviä luettelokohteiden valitsemisessa. Esimerkkejä ohjausobjekteista ovat luetteloruudut, yhdistelmäruudut, askelluspainikkeet ja vierityspalkit.

Lisätietoja Excelin lomakeohjausobjekteista on kohdassa Laskentataulukon lomakkeiden, lomakeohjausobjektien ja ActiveX-ohjausobjektien yleiskuvaus.
Enemmän tietoa
Seuraavissa tavoissa näytetään, miten luetteloruutuja, yhdistelmäruutuja, askelluspainikkeita ja vierityspalkkeja käytetään. Esimerkeissä käytetään samaa luetteloa, solulinkkiä ja indeksointitoimintoa.

Kehitystyökalujen käyttöönotto

Jos haluat käyttää lomakeohjausobjekteja Excel 2010:ssä, kehitystyökalut on otettava käyttöön. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Asetukset.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Muokkaa valintanauhaa.

 3. Valitse oikealta Päävälilehdet-kohdasta Kehittäjä-valintaruutu ja valitse sitten OK.
Lomakeohjausobjektien käyttäminen Excel 2007:ssä edellyttää kehitystyökalujen käyttöönottoa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Suositut, valitse Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

Luettelon, solulinkin ja indeksin määrittäminen

 1. Kirjoita seuraavat kohteet uuteen laskentataulukkoon alueelle H1:H20:
     H1 : Rullaluistimet   H2 : Videonauhuri   H3 : Työpöytä   H4 : Muki   H5 : Auto   H6 : Pesukone   H7 : Raketinheitin   H8 : Polkupyörä   H9 : Puhelin   H10: Kynttilä   H11: Makeiset   H12: Kaiuttimet   H13: Mekko   H14: Viltti   H15: Kuivaaja   H16: Kitara   H17: Kuivaaja   H18: Työkalupakki   H19: Videonauhuri   H20: Kiintolevy					
 2. Kirjoita soluun A1 seuraava kaava:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Luetteloruutuesimerkki

 1. Jos haluat lisätä luetteloruudun Excel 2010:ssä ja Excel 2007:ssä, valitse Kehittäjä-välilehti, valitse Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Luetteloruutu (lomakkeen ohjausobjekti).  Jos haluat lisätä luetteloruudun Excel 2003:ssa ja sitä aiemmissa Excel-versioissa, napsauta Lomakkeet-työkalurivillä olevaa Luetteloruutu-painiketta. Jos Lomakkeet-työkalurivi ei ole näkyvissä, valitse Näytä-valikosta Työkalurivit ja valitse sitten Lomakkeet.
 2. Napsauta laskentataulukon kohtaa, johon haluat asettaa luetteloruudun vasemman yläkulman, ja vedä luetteloruutu sitten kohtaan, johon haluat asettaa luetteloruudun oikean alakulman. Luo tässä esimerkissä luetteloruutu, joka kattaa solut B2:E10.
 3. Valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 4. Kirjoita Objektin muotoilu -ikkunaan seuraavat tiedot ja valitse sitten OK.
  1. Voit määrittää luettelon alueen kirjoittamalla Syöttöalue-ruutuun H1:H20.
  2. Voit asettaa lukuarvon soluun G1 (sen mukaan, mikä kohde luettelosta on valittu) kirjoittamalla Solulinkki-ruutuun G1.

   Huomautus INDEX()-kaava palauttaa oikean luettelokohteen G1-arvon perusteella.
  3. Varmista Valintalaji-kohdassa, että Yksittäinen-asetus on valittuna.

   HuomautusMonivalinta- ja Laajennus-asetukset ovat hyödyllisiä vain, jos luettelon arvojen palauttamiseen käytetään Microsoft Visual Basic for Applications -toimintosarjaa. Huomaa myös, että Kolmiulotteinen varjostus -valintaruutu lisää luetteloruudulle kolmiulotteisen ulkoasun.

 5. Kohdeluettelon pitäisi näkyä luetteloruudussa. Jos haluat käyttää luetteloruutua, napsauta jotakin solua niin, että luetteloruutua ei valita. Jos valitset kohteen luettelosta, G1-solu päivitetään lukuun, joka ilmaisee luettelosta valitun kohteen paikan. Solussa A1 oleva INDEX-kaava näyttää kohteen nimen tämän luvun perusteella.

Yhdistelmäruutuesimerkki

 1. Jos haluat lisätä yhdistelmäruudun Excel 2010:ssä ja Excel 2007:ssä, valitse Kehittäjä-välilehti, valitse Lisää ja sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Yhdistelmäruutu.  Jos haluat lisätä yhdistelmäruudun Excel 2003:ssa ja sitä aiemmissa Excel-versioissa, napsauta Lomakkeet-työkalurivillä olevaa Yhdistelmäruutu-painiketta.
 2. Napsauta laskentataulukon kohtaa, johon haluat asettaa yhdistelmäruudun vasemman yläkulman, ja vedä yhdistelmäruutu sitten kohtaan, johon haluat asettaa yhdistelmäruudun oikean alakulman. Luo tässä esimerkissä yhdistelmäruutu, joka kattaa solut B2:E2.

 3. Napsauta yhdistelmäruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile ohjausobjektia.

 4. Kirjoita seuraavat tiedot ja valitse sitten OK:
  1. Voit määrittää luettelon alueen kirjoittamalla Syöttöalue-ruutuun H1:H20.
  2. Voit asettaa lukuarvon soluun G1 (sen mukaan, mikä kohde luettelosta on valittu) kirjoittamalla Solulinkki-ruutuun G1.

   Huomautus INDEX-kaava palauttaa oikean luettelokohteen G1-arvon perusteella.
  3. Kirjoita Avattavat rivit -ruutuun 10. Tämä merkintä määrittää, kuinka monta kohdetta näytetään, ennen kuin muiden kohteiden näyttämiseen tarvitsee käyttää vierityspalkkia.

   HuomautusKolmiulotteinen varjostus -valintaruutu on valinnainen. Se lisää avattavalle luettelolle tai yhdistelmäruudulle kolmiulotteisen ulkoasun.

 5. Kohdeluettelon pitäisi näkyä avattavassa luettelossa tai yhdistelmäruudussa. Jos haluat käyttää avattavaa luetteloa tai yhdistelmäruutua, napsauta jotakin solua niin, että objektia ei valita. Kun valitset kohteen avattavasta luettelosta tai yhdistelmäruudusta, G1-solu päivitetään lukuun, joka ilmaisee luettelosta valitun kohteen paikan. Solussa A1 oleva INDEX-kaava näyttää kohteen nimen tämän luvun perusteella.

Askelluspainike-esimerkki

 1. Jos haluat lisätä askelluspainikkeen Excel 2010:ssä ja Excel 2007:ssä, valitse Kehittäjä-välilehti, valitse Lisää ja sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Askelluspainike.  Jos haluat lisätä askeltimen Excel 2003:ssa ja sitä aiemmissa Excel-versioissa, napsauta Lomakkeet-työkalurivillä olevaa Askellin-painiketta.
 2. Napsauta laskentataulukon kohtaa, johon haluat asettaa askelluspainikkeen vasemman yläkulman, ja vedä askelluspainike sitten kohtaan, johon haluat asettaa askelluspainikkeen oikean alakulman. Luo tässä esimerkissä askelluspainike, joka kattaa solut B2: B3.
 3. Napsauta askelluspainiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile ohjausobjektia.

 4. Kirjoita seuraavat tiedot ja valitse sitten OK:
  1. Kirjoita Nykyinen arvo -ruutuun 1.

   Tämä arvo käynnistää askelluspainikkeen siten, että INDEX-kaava osoittaa luettelon ensimmäiseen kohteeseen.
  2. Kirjoita Pienin arvo -ruutuun 1.

   Tämä arvo rajoittaa askelluspainikkeen yläosan luettelon ensimmäiseen kohteeseen.
  3. Kirjoita Suurin arvo -ruutuun 20.

   Tämä luku määrittää luettelossa olevien merkintöjen enimmäismäärän.
  4. Kirjoita Muutos-ruutuun 1.

   Tämä arvo määrittää, miten paljon askelluspainike muuttaa nykyistä arvoa.
  5. Voit asettaa lukuarvon soluun G1 (sen mukaan, mikä kohde luettelosta on valittu) kirjoittamalla Solulinkki-ruutuun G1.

 5. Napsauta jotakin solua niin, että askelluspainike ei ole valittuna. Kun napsautat askelluspainikkeen ylös tai alas osoittavaa ohjausobjektia, solu G1 päivitetään lukuun, joka ilmaisee askelluspainikkeen nykyisen arvon plus tai miinus askelluspainikkeen muutoksen. Tämä luku päivittää sitten INDEX-kaavan solussa A1 esittämään seuraavan tai edellisen kohteen.

  Askelluspainikkeen arvo ei muutu, jos nykyinen arvo on 1, ja napsautat alas osoittavaa ohjausobjektia, tai jos nykyinen arvo on 20, ja napsautat ylös osoittavaa ohjausobjektia.

Vierityspalkkiesimerkki

 1. Jos haluat lisätä vierityspalkin Excel 2010:ssä ja Excel 2007:ssä, valitse Kehittäjä-välilehti, valitse Lisää ja sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Vierityspalkki.  Jos haluat lisätä vierityspalkin Excel 2003:ssa ja sitä aiemmissa Excel-versioissa, napsauta Lomakkeet-työkalurivillä olevaa Vierityspalkki-painiketta.
 2. Napsauta laskentataulukon kohtaa, johon haluat asettaa vierityspalkin vasemman yläkulman, ja vedä vierityspalkki sitten kohtaan, johon haluat asettaa vierityspalkin oikean alakulman. Luo tässä esimerkissä vierityspalkki, joka kattaa korkeussuunnassa solut B2:B6 ja joka on noin neljänneksen sarakeleveydestä.

 3. Napsauta vierityspalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile ohjausobjektia.

 4. Kirjoita seuraavat tiedot ja valitse sitten OK:
  1. Kirjoita Nykyinen arvo -ruutuun 1.

   Tämä arvo käynnistää vierityspalkin siten, että INDEX-kaava osoittaa luettelon ensimmäiseen kohteeseen.
  2. Kirjoita Pienin arvo -ruutuun 1.

   Tämä arvo rajoittaa vierityspalkin yläosan luettelon ensimmäiseen kohteeseen.
  3. Kirjoita Suurin arvo -ruutuun 20. Tämä luku määrittää luettelossa olevien merkintöjen enimmäismäärän.
  4. Kirjoita Muutos-ruutuun 1.

   Tämä arvo määrittää, montako lukua vierityspalkki muuttaa nykyistä arvoa.
  5. Kirjoita Sivumuutos-ruutuun 5. Tätä arvo määrittää, miten paljon nykyistä arvoa muutetaan, jos napsautat vierityspalkin sisäosaa vieritysruudun jommallakummalla puolella.
  6. Voit asettaa lukuarvon soluun G1 (sen mukaan, mikä kohde luettelosta on valittu) kirjoittamalla Solulinkki-ruutuun G1.   HuomautusKolmiulotteinen varjostus -valintaruutu on valinnainen. Se lisää vierityspalkille kolmiulotteisen ulkoasun.
 5. Napsauta jotakin solua niin, että vierityspalkki ei ole valittuna. Kun napsautat vierityspalkin ylös tai alas osoittavaa ohjausobjektia, solu G1 päivitetään lukuun, joka ilmaisee vierityspalkin nykyisen arvon plus tai miinus vierityspalkin muutoksen. Tätä lukua käytetään INDEX-kaavan solussa A1 esittämään nykyisestä kohteesta seuraava tai edellinen kohde. Voit muuttaa arvoa myös vetämällä vieritysruutua tai napsauttamalla vierityspalkin sisäosaa vieritysruudun jommallakummalla puolella, jolloin arvoa muutetaan 5:llä (Sivumuutos-arvo). Vierityspalkin arvo ei muutu, jos nykyinen arvo on 1, ja napsautat alas osoittavaa ohjausobjektia, tai jos nykyinen arvo on 20, ja napsautat ylös osoittavaa ohjausobjektia.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 291073 – Viimeisin tarkistus: 10/22/2012 15:57:00 – Versio: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Palaute