Excelin käynnistysvalitsinten kuvaus

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Microsoft Excel hyväksyy joitakin valinnaisia valitsimia, joiden avulla voidaan määrittää, miten ohjelma käynnistyy. Tässä artikkelissa on valitsinten luettelo ja kunkin valitsimen kuvaus.
Enemmän tietoa

Valitsimet

Seuraavassa taulukossa on luettelo valitsimista, joiden avulla voidaan määrittää, miten Excel käynnistyy. Valitsimissa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi: /O on sama kuin /o. Joissakin tilanteissa voidaan käyttää useampaa kuin yhtä valitsinta yhdellä kertaa. Jos käytät useampaa kuin yhtä valitsinta yhdellä kertaa, sinun on lisättävä välilyönnit valitsinten väliin esimerkiksi seuraavasti: /o /s
  Valitsin      Toiminto  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Pakottaa Excelin käynnistymään näyttämättä           aloitusnäyttöä ja luomatta uutta työkirjaa           (Kirja1.xls).          Esimerkki: /e tai /embedded  /m        Pakottaa Excelin luomaan uuden työkirjan, joka          sisältää yksittäisen makrotaulukon.          Esimerkki: /m  /o        Pakottaa Excelin rekisteröimään itsensä uudelleen. Tarkemmin           sanottuna seuraava avain kirjoitetaan rekisteriin uudelleen:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          HUOMAUTUS: Jos tämä avain sisältää arvoja, jotka eivät ole kelvollisia,          niitä ei korjata tämän valitsimen avulla. Tämä           valitsin korvaa ainoastaan puuttuvat arvot.          Esimerkki: /o  /p <kansio>   Pakottaa Excelin käyttämään määritettyä polkua aktiivisena          polkuna oletuspolun sijaan.           Esimerkki: /p "C:\Windows"  /r <tiedostonimi>  Pakottaa Excelin avaamaan määritetyn tiedoston          vain luku -muodossa.          Esimerkki: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Pakottaa Excelin ohittamaan kaikki tiedostot Application Data\Microsoft\Xlstart -kansiossa,          joka on oletusarvon mukainen XLStart-kansio Excelin tai Officen asennuskansiossa,           ja vaihtoehtoisessa käynnistystiedostosijainnissa, joka on määritetty Excelin asetukset -valintaikkunan           Yleiset-välilehdessä. Se myös pakottaa Excelin           ohittamaan työkalurivitiedoston (Excel.xlb tai           <käyttäjänimi>.xlb). Teksti Vikasietotila näkyy           Excelin otsikkorivillä. Käytä tätä valitsinta, kun haluat           käynnistää Excelin vikasietotilassa.          Esimerkki: /s tai /safemode				
   /t        Pakottaa Excelin käyttämään määritettyä tiedostoa          mallina oletustyökirjalle.  /regserver    Pakottaa Excelin rekisteröimään itsensä ja sulkeutumaan sitten. Käytä           tätä valitsinta, kun haluat Excelin kirjoittavan uudelleen           kaikki rekisteriavaimensa ja kytkemään itsensä uudelleen           Excel-tiedostoihin, kuten työkirjoihin ja kaavioihin.          Esimerkki: /regserver  /unregserver   Pakottaa Excelin poistamaan rekisteröintinsä ja sulkeutumaan sitten.          Esimerkki: /unregserver				

Valitsinten käyttäminen Excelin käynnistyksen yhteydessä

Valitsimen lisääminen Microsoft Excel -pikakuvakkeeseen

Voit lisätä valitsimen Microsoft Excel -pikakuvakkeeseen seuraavasti:
 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Avaa ja kaksoisnapsauta sitten Programs-kansiota.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Microsoft Excel -pikakuvaketta, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Pikakuvake-välilehti.
 3. Kirjoita Kohde-ruutuun haluamasi valitsimet Excel.exe-ohjelmatiedoston suorittavan komennon jälkeen. Jos esimerkiksi haluat Excelin käynnistyvän luomatta uutta työkirjaa ja Excel.exe-tiedosto on asennettu oletussijaintiin, kirjoita Kohde-ruutuun seuraava teksti:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Valitse OK.

  Huomautus Jos Ominaisuudet-valintaikkunan Pikakuvake-välilehden asetukset eivät ole käytettävissä, pikakuvakkeesi ovat Windows Installer -pikakuvakkeita. Saat lisätietoja näistä pikakuvakkeista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  290379 Officen Pikakuvake-välilehti ei ole käytettävissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Excelin suorittaminen kerran komentorivin valitsimen avulla

Jos haluat suorittaa Excelin toisinaan valitsimen avulla, voit lisätä valitsimen komentoriviin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun Excel.exe-tiedoston polku ja lisää haluamasi valitsin sitten komentorivin loppuun. Jos esimerkiksi haluat ohittaa kaikki käynnistyskansioiden tiedostot ja Excel.exe-tiedosto on asennettu oletussijaintiin, kirjoita seuraava komento:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Valitse OK.
starting start up startup launching running activating command-line inf XL2002 XL2003 XL97 XL2000 rewiewdocid
Atribuudid

Artikli ID: 291288 – viimati läbi vaadatud: 02/08/2008 10:59:00 – redaktsioon: 4.7

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo KB291288
Tagasiside