Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Omat kansiot -tiedostojen käyttämistä lähiverkon tai suuralueverkon linkin välityksellä ei tueta

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi omat kansiot -tiedostoja (.pst-tiedostoja) ei tueta käytettyinä lähiverkon tai suuralueverkon linkin välityksellä. PST-tiedostoja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen, jatkuvaan käyttöön viestien säilyttämisessä yritysympäristössä.

Artikkelissa ehdotetaan kahta vaihtoehtoa .pst-tiedostoille: .ost-tiedostoja tai Microsoft Windowsin päätepalveluita.
Enemmän tietoa
Microsoft Exchange Server 4.0 -ryhmä loi .pst-tiedostot, jotta käyttäjä voisi säilyttää kopiota viesteistään paikallisessa tietokoneessa. PST-tiedostot toimivat myös viestisäilönä käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään Microsoft Exchange Server -tietokonetta (kuten Microsoft Outlookin Vain Internet-sähköposti (IMO) -tilan käyttäjille).

PST-tiedostoja ei kuitenkaan ole tarkoitettu yrityksen verkkoratkaisuksi. Vaikka on mahdollista määrittää verkkokansio tai UNC (Universal Naming Convention) -polku .pst-tiedoston tallennussijainniksi, verkkokäyttöä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi ja jatkuvaksi viestien säilytystavaksi yritysympäristössä.

PST-tiedosto on tiedostokäyttöön perustuva viestisäilötapa. Tiedostokäyttöön perustuva tarkoittaa, että tietokone käyttää erityisiä tiedostokäyttökomentoja, jotka käyttöjärjestelmä antaa tietojen lukemiseksi tiedostosta ja niiden kirjoittamiseksi siihen.

Tämä ei ole tehokasta suuralueverkon tai lähiverkon linkeille, koska ne käyttävät verkkokäyttöön perustuvia tapoja eli komentoja, jotka käyttöjärjestelmä antaa tietojen lähettämiseksi toiseen verkossa olevaan tietokoneeseen ja niiden vastaanottamiseksi siitä. Jos .pst-etätiedosto on olemassa (sitä käytetään verkkolinkin välityksellä), Microsoft Outlook yrittää lukea tiedostosta tai kirjoittaa tiedostoon tiedostokomentojen avulla, mutta käyttöjärjestelmän on lähetettävä kyseiset komennot verkossa, koska tiedosto ei ole paikallisessa tietokoneessa. Tämä aiheuttaa runsaasti ylimääräisiä toimintoja ja pidentää tiedostosta lukemiseen ja tiedostoon kirjoittamiseen kuluvaa aikaa. Lisäksi .pst-tiedoston käyttäminen verkkoyhteyden välityksellä saattaa vioittaa .pst-tiedostoa, jos yhteys on heikko tai katkeaa.

Lisätietoja ongelmista, joita voi ilmetä yhteisten verkkotallennuslaitteiden tai palvelinten kanssa, on seuraavassa verkkosivustossa: Muuta suuralueverkon tai lähiverkon kautta .pst-tiedostoja käytettäessä ilmenevää
  • Kaikki toiminnot kestävät tavallista kauemmin.
  • Kirjoitustoiminnot voivat kestää noin neljä kertaa kauemmin kuin lukutoiminnot.
  • Outlook toimii hitaammin kuin Exchange-asiakasohjelma.
Edellä mainituista syistä myöskään etäkäytön välityksellä käytettäviä jaetussa verkkoresurssissa olevia Offline-kansiotiedostoja (.ost) ja oman osoitteiston tiedostoja (.pab) ei tueta.

Jos organisaatiossa on palvelimella sijaitsevia profiileja käyttäviä käyttäjiä, käy seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Suositukset

Microsoft suosittelee seuraavia ratkaisuja lähiverkon tai suuralueverkon välityksellä käytettävien .pst-tiedostojen sijaan.

Exchange Server ja .ost-tiedosto

Kun työskentelet suuralueverkon tai lähiverkon välityksellä, on parempi käyttää offline-kansiotiedostoja (.ost-tiedostoja), jotta etäasiakas pystyy työskentelemään ilman yhteyttä palvelimeen. OST-tiedostot tukevat paikallista replikointia, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kansiot ja niiden tiedot voidaan replikoida .ost-tiedostoon, toisin kuin pelkät sähköpostiviestit etäsähköpostia käytettäessä. OST-tiedostojen käyttäminen on siten tehokkaampaa ja hyödyllisempää. OST-tiedostoilla ei ole riippuvuutta Exchange Server -tietokoneen käytettävyydestä (paitsi synkronoitaessa uusia tietoja palvelimesta asiakkaaseen ja asiakkaasta palvelimeen), koska tiedot ovat välimuistissa paikallisessa .ost-tiedostossa. Tämä parantaa suorituskykyä, koska tarkasteltavat tiedot on tallennettu paikalliseen asemaan ja tietojen pääversio säilyy palvelimessa, jossa sitä voidaan käyttää ja johon se voidaan varmuuskopioida. OST-tiedostot tarjoavat myös tietojen kopion, mikä parantaa tietojen eheyttä ja palautettavuutta.

Microsoftin päätepalvelut

Jos yritys haluaa käyttää Outlookia suuralueverkko- ja lähiverkkolinkkien välityksellä, Microsoft Windows Terminal Server -palvelun käyttäminen on erittäin tehokasta. Päätepalveluita käytettäessä siirretään vain niin paljon tietoja kuin näytön päivittäminen edellyttää. Mahdolliset edut siitä, että useat etäkäyttäjät käyttävät päätepalveluita .pst- tai .ost-tiedostojen sijaan, ovat merkittävät missä tahansa verkon kaistanleveyden säästämisen analyysissä.
Suositukset
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
208480 Outlookin tallennustilojen kuvaus tarkoituksen ja kapasiteetin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
177446 Microsoftin etäproseduurikutsun (RPC eli Remote Procedure Call) suorituskyvyn testaaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
OL2K network share network drive OST supported OL3002 OL2007
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 297019 – Viimeisin tarkistus: 11/21/2015 13:15:00 – Versio: 7.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Outlook 2016

  • kbstore kbemail kbinfo KB297019
Palaute