Internet-palomuurit voivat estää tietokoneiden selaamisen ja tiedostojen jakamisen

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Oire
Kun olet ottanut Internet-palomuurin käyttöön, et välttämättä pysty etsimään (selaamaan) muita koti- tai yritysverkossa olevia tietokoneita tai jakamaan tiedostoja niiden kanssa. Kun esimerkiksi otat Microsoft Windows XP:n Internet-yhteyden palomuurin käyttöön, et pysty selaamaan verkkoa Verkkoympäristön avulla. Samoin, jos käytät net view \\tietokonenimi -komentoa tarkastellaksesi koti- tai yritysverkon tietokoneen jaettuja resursseja, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Järjestelmävirhe 6118. Työryhmän palvelinluettelo ei ole nyt saatavilla.
Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, jos otat palomuurin käyttöön koti- tai yritysverkon verkkoyhteydessä. Oletusarvon mukaan palomuuri sulkee portit, joita käytetään tiedostojen ja tulostinten jakamiseen, jotta Internet-tietokoneet eivät pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneesi jaettuihin tiedostoihin ja tulostimiin.
Ratkaisu
Voit korjata ongelman käyttämällä palomuuria vain sellaisissa verkkoyhteyksissä, joita käytät yhteyden muodostamisessa suoraan Internetiin. Käytä palomuuria esimerkiksi yksittäisessä tietokoneessa, joka on yhteydessä Internetiin kaapeli-, DSL- tai puhelinverkkomodeemin avulla. Jos käytät samaa verkkoyhteyttä yhteyden muodostamiseen sekä Internetiin että koti- tai toimistoverkkoon, käytä reititintä tai palomuuria, joka estää Internet-tietokoneita muodostamasta yhteyttä koti- tai toimistotietokoneiden jaettuihin resursseihin.

Älä käytä palomuuria verkkoyhteyksissä, joiden avulla muodostat yhteyden koti- tai toimistoverkkoosi, jos palomuuria ei voi määrittää avaamaan portteja vain koti- tai toimistoverkollesi. Jos muodostat Internet-yhteyden koti- tai toimistoverkon avulla, palomuuria voidaan käyttää vain tietokoneessa tai toisessa laitteessa, kuten reitittimessä, joka tarjoaa Internet-yhteyden. Jos esimerkiksi muodostat Internet-yhteyden hallitsemasi verkon kautta ja kyseinen verkko käyttää yhteyden jakamista tarjoamaan Internet-yhteyden useille tietokoneille, voit asentaa palomuurin tai ottaa sen käyttöön vain jaetulle Internet-yhteydelle. Jos muodostat yhteyden Internetiin muun kuin hallinnassasi olevan verkon kautta, varmista, että verkon ylläpitäjä käyttää palomuuria.
Tila
Tämä toiminta ei ole virhe.
Enemmän tietoa
Palomuuri on ohjelmisto tai laitteisto, joka luo suojan tietokoneen ja Internetissä olevan mahdollisesti järjestelmää vahingoittavan sisällön välille. Sen avulla voit suojata tietokonettasi pahantahtoisilta käyttäjiltä sekä useilta tietokoneviruksilta ja matoviruksilta.

Lisätietoja kolmansien osapuolten palomuurituotteista on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308127 Porttien avaaminen manuaalisesti Windows XP:n Internet-yhteyden palomuurissa
Tärkeää Jos määrität palomuurin suojaamaan Internetiin yhteydessä olevan tietokoneen portteja, Microsoft ei suosittele näiden porttien avaamista, koska ne voivat olla alttiina muille Internetissä oleville tietokoneille. Lisäksi tietyille tietokoneille ei voi antaa oikeuksia avoimiin portteihin.

Seuraavat portit liittyvät tiedostonjakamiseen ja SMB (Server Message Block) -tietoliikenteeseen:
  • Microsoftin tiedostonjakamisen SMB-tietoliikenne: UDP (User Datagram Protocol) -portit 135 - 139 ja TCP (Transmission Control Protocol) -portit 135 - 139.
  • Suoraan isännöity SMB-tietoliikenne ilman NetBIOSia (Network Basic Input/Output System) käyttää porttia 445 (TCP ja UPD).

Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmien tekninen tuki

Laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Microsoft Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmiin. Laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windows x64 Edition sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows x64 Edition -asennusta sisällyttämällä siihen yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmäsi kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle.

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmän tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition -käyttöjärjestelmien tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
283673 Internet-palomuurin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Windows XP:ssä
324731 WebCast-tukilähetys: Microsoft Windows XP:n Internet-yhteyden palomuuri (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja koti- ja pienyritysverkkojen käyttämisestä Windows XP:ssä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Lisätietoja Internet-yhteyden palomuurin käyttämisestä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit 64-bittinen
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 298804 – Viimeisin tarkistus: 07/20/2010 01:26:00 – Versio: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Palaute