Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

PowerPoint 2002- tai Office PowerPoint 2003 -esityksen luominen ja näyttäminen automaation avulla käytettäessä Visual Basic .NET 2002:ta tai Visual Basic .NET 2003:a

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämän artikkelin Microsoft Visual C# .NET -versio on 303718 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Tämän artikkelin Microsoft Visual C++ .NET -versio on 308336 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan, miten PowerPoint 2002- tai Office PowerPoint 2003 -esitys luodaan ja näytetään automaation avulla käytettäessä Microsoft Visual Basic .NET 2002:ta tai Visual Basic .NET 2003:a.
Enemmän tietoa

Microsoft PowerPoint 2002:n ja Microsoft Office PowerPoint 2003:n automaatioasiakkaan luominen

 1. Käynnistä Microsoft Visual Studio .NET 2002 tai Visual Studio .NET 2003. Valitse File-valikosta New ja valitse sitten Project. Valitse Visual Basic -projektilajeista Windows Application. Form1 luodaan oletusarvon mukaan.
 2. Lisää Microsoft PowerPoint Object Library- ja Microsoft Graph Object Library -viittaukset. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Project-valikosta Add Reference.
  2. Etsi COM-välilehdessä Microsoft PowerPoint Object Library ja valitse sitten Select. Etsi myös Microsoft Graph Object Library ja valitse sitten Select.

   Huomautus: Microsoft Office 2003 sisältää PIA (Primary Interop Assembly) -kokoonpanot. Microsoft Office XP ei sisällä PIA-kokoonpanoja, mutta ne voidaan ladata.Saat lisätietoja artikkelista Office XP:n PIA-kokoonpanoista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   328912 Microsoft Office XP:n PIA-kokoonpanot ovat ladattavissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  3. Hyväksy tekemäsi valinnat valitsemalla Add References -valintaikkunassa OK.
 3. Tuo Toolbox näyttöön valitsemalla View-valikosta Toolbox ja lisää painike Form1-lomakkeeseen.
 4. Kaksoisnapsauta Button1. Lomakkeen koodi-ikkuna tulee näyttöön.
 5. Etsi koodi-ikkunassa seuraava koodi:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  End Sub					
  Korvaa se seuraavalla koodilla:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    Const sTemplate = _      "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"    Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"    Dim oApp As PowerPoint.Application    Dim oPres As PowerPoint.Presentation    Dim oSlide As PowerPoint.Slide    Dim bAssistantOn As Boolean    'Käynnistä Powerpoint ja tee sen ikkunasta näkyvä mutta pienennetty.    oApp = New PowerPoint.Application()    oApp.Visible = True    oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized    'Luo uusi esitys määritetyn mallin pohjalta.    oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)    'Muodosta dia 1:    'Lisää diaan tekstiä, muuta fonttia ja lisää/sijoita kuvana    'ensimmäiseen diaan.    oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "Oma malliesitys"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)    oSlide = Nothing    'Muodosta dia 2:    'Lisää dian otsikkoon tekstiä ja muotoile teksti. Lisää myös kaavio    'diaan ja muuta kaavion lajiksi kolmiulotteinen ympyräkaavio.    oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "Oma kaavio"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    Dim oChart As Graph.Chart    oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _          "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object    oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie    oChart = Nothing    oSlide = Nothing    'Muodosta dia 3:    'Lisää diaan tekstitehoste ja käytä tekstitehosteeseen varjostuksia.    oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)    oSlide.FollowMasterBackground = False    Dim oShape As PowerPoint.Shape    oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _      "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)    oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground    oShape.Shadow.Visible = True    oShape.Shadow.OffsetX = 3    oShape.Shadow.OffsetY = 3    oShape = Nothing    oSlide = Nothing    'Muokkaa diaesityksen siirtymisasetuksia kaikille kolmelle    'esityksen dialle.    Dim SlideIdx(3) As Integer    SlideIdx(0) = 1    SlideIdx(1) = 2    SlideIdx(2) = 3    With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition      .AdvanceOnTime = True      .AdvanceTime = 3      .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut    End With    Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings    oSettings = oPres.SlideShowSettings    oSettings.StartingSlide = 1    oSettings.EndingSlide = 3    'Estä Office-avustajaa näyttämästä varoitussanomia.    bAssistantOn = oApp.Assistant.On    oApp.Assistant.On = False    'Suorita diaesitys ja odota sen päättymistä.    oSettings.Run()    Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1      System.Windows.Forms.Application.DoEvents()    Loop    oSettings = Nothing    'Ota Office-avustaja jälleen käyttöön, jos se oli käytössä.    If bAssistantOn Then      oApp.Assistant.On = True      oApp.Assistant.Visible = False    End If    'Sulje esitys tallentamatta muutoksia ja sulje sitten PowerPoint.    oPres.Saved = True    oPres.Close()    oPres = Nothing    oApp.Quit()    oApp = Nothing    GC.Collect()  End Sub					
  Huomautus Tässä koodissa sTemplate- ja sPic-vakiot edustavat PowerPointin mallin ja kuvan (tässä järjestyksessä) täydellistä polkua ja tiedostonimeä. Muokkaa näitä polkuja tarvittaessa, jotta voit käyttää järjestelmääsi asennettua mallia tai kuvaa.
 6. Lisää seuraava koodi Form1.vb:n yläosaan:
  Imports Office = Microsoft.Office.CoreImports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph					
 7. Muodosta ja suorita ohjelma painamalla F5-näppäintä.
 8. Luo ja näytä PowerPoint-esitys napsauttamalla lomakkeen Button1-painiketta.
Suositukset
Saat lisätietoja seuraavasta Microsoft Developer Networkin (MSDN) Web-sivustosta: Saat lisätietoja PowerPoint-automaatiosta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
180616 PowerPoint-esityksen luominen ja näyttäminen MFC:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
222929 PowerPointin automatisoiminen Visual Basicin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 303717 – Viimeisin tarkistus: 01/17/2007 08:46:34 – Versio: 8.2

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto KB303717
Palaute