Lisää Windows XP:n sammutukseen kuluvaa aikaa niin, että prosessit voidaan lopettaa oikein

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI305788
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Varmista ennen rekisterin muokkaamista, että osaat palauttaa rekisterin, mikäli ongelmia ilmenee. Lisätietoja tarvittavista toimista on Regedit.exe-ohjelman ohjeaiheessa "Rekisterin palauttaminen" tai Regedt32.exe-ohjelman ohjeaiheessa "Rekisteriavaimen palauttaminen".

Tässä tehtävässä

Yhteenveto
Kun Windows sammutetaan, jokaiselle käynnissä olevalle prosessille annetaan oletusarvoisesti 20 sekuntia aikaa suorittaa lopputoimet. Jos prosessi ei vastaa tämän aikakatkaisuajan kuluessa, Windows tuo näyttöön prosessin Odota, lopeta tehtävä tai peruuta -valintaikkunan, jossa voit valita, odotetaanko vielä 20 sekuntia, lopettaa prosessin tai peruuttaa sammuttamisen.

Palaa alkuun

Aikakatkaisuajan pidentäminen

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei voi taata, että Rekisterieditorin virheellisestä käytöstä aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Lisätietoja rekisterin muokkaamisesta on Rekisterieditorin (Regedit.exe) ohjeaiheessa "Avaimien ja arvojen muuttaminen" tai Regedt32.exe-ohjelman ohjeaiheissa "Rekisteritietojen lisääminen ja poistaminen" ja "Rekisteritietojen muokkaaminen". Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Jos tietokoneessasi on Windows NT- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmä, päivitä myös korjauslevyke (ERD).

Jos haluat pidentää tätä aikakatkaisuaikaa, voit muokata rekisterin arvoa. Oletusarvoisen aikakatkaisuajan arvo (20 sekuntia) tallennetaan WaitToKillAppTimeout-arvoon seuraavassa rekisteriavaimessa:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Tämä arvo ilmoitetaan millisekunteina. Voit muokata tätä arvoa Rekisterieditorilla ja käynnistää sitten tietokoneen niin, että muutos tulee voimaan.

HUOMAUTUS: Yleensä sammutusaikaa ei kannata pidentää. Jos esimerkiksi tapahtuu sähkökatkos, UPS (Uniterruptible Power Supply) ei välttämättä pysty tarjoamaan tietokoneelle varavirtaa tarpeeksi kauan, jotta kaikki prosessit ja käyttöjärjestelmä pystyttäisiin sammuttamaan oikein. Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 305788 – Viimeisin tarkistus: 12/06/2015 04:47:06 – Versio: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305788
Palaute