Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windows XP:n asennusohjelman Home.txt-tiedoston julkaisutiedot

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI306824
Yhteenveto
**********************************************************************

Asennusohjelman julkaisutiedot
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kun asennat uuden käyttöjärjestelmän, sinun on tehtävä joitakin valintoja. Ohjattu Windows XP:n asennus ja nämä julkaisutiedot ohjaavat sinua valintojen tekemisessä.

Tärkeää: Ennen kuin aloitat, lue myös Windows XP Home Editionin CD-levyn Read1st.txt-tiedosto. Tämä tiedosto sisältää uusia tietoja, jotka eivät olleet saatavilla näitä julkaisutietoja ja tuotteen dokumentaatiota kirjoitettaessa, kuten asennusta ennen suoritettaviin toimiin liittyviä tietoja, joiden avulla asennus voidaan suorittaa onnistuneesti.

Tämä julkaisutiedot kuvaavat, miten ohjattu Windows XP:n asennus suoritetaan ja miten Windows XP Home Edition asennetaan yksittäiseen tietokoneeseen.

======================================================================
SISÄLLYS
======================================================================

Enemmän tietoa

======================================================================
1.0 Ennen aloittamista
======================================================================

Kun määrität Windows XP Home Editionin asetukset, sinun pitää antaa tiedot siitä, miten haluat asentaa käyttöjärjestelmän. Näissä julkaisutiedoissa kerrotut toimet auttavat sinua antamaan tarvittavat tiedot. Jotta asennus onnistuisi, tee seuraavissa osissa kuvatut toimet ennen Windows XP:n asentamista.

* Varmista, että laitteistosi osat täyttävät vähimmäisvaatimukset.

* Hanki yhteensopiva laitteisto ja ohjelmisto, kuten päivityspaketit ja uudet ohjaimet.

* Varmuuskopioi nykyiset tiedostot siltä varalta, että sinun täytyy palauttaa nykyinen käyttöjärjestelmäsi.

* Päätä, haluatko suorittaa päivityksen vai asentaa uuden kopion Windows XP Home Editionista.


Palaa alkuun

1.1 Laitteistovaatimukset
======================================================================

Ennen kuin asennat Windows XP Home Editionin, varmista, että tietokoneesi täyttää seuraavat laitteiston vähimmäisvaatimukset:

* Vähintään 233 MHz:n Pentium-suoritin (tai vastaava suoritin)
* 128 megatavua RAM-muistia suositellaan (vähintään 64 megatavua ja enintään 4 gigatavua)
* 1,5 gigatavua vapaata kiintolevytilaa
* VGA-näyttö
* Näppäimistö
* Hiiri tai yhteensopiva osoitinlaite
* CD- tai DVD-asema


Palaa alkuun

1.2 Laitteiston ja ohjelmiston yhteensopivuuden tarkistaminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen tarkistaa laitteiston ja ohjelmiston automaattisesti ja ilmoittaa mahdollisista ristiriidoista. Onnistuneen asennuksen varmistamiseksi määritä ennen ohjatun toiminnon käynnistämistä, onko tietokonelaitteistosi yhteensopiva Windows XP Home Editionin kanssa.

Voit tarkastella Hardware Compatibility List (HCL) -luetteloa Microsoftin Web-sivustossa seuraavassa osoitteessa:

http://www.microsoft.com/hcl/

Tärkeää: Windows XP Home Edition tukee vain HCL-luettelossa mainittuja laitteita. Jos laitteistoasi ei ole luettelossa, ota yhteys laitteiston valmistajaan ja pyydä laitteiston Windows XP -ohjain. Jotta 16-bittisiä ohjaimia käyttävät ohjelmat toimisivat oikein, pyydä ohjelmiston valmistajalta 32-bittiset ohjaimet.

Asennuksen aikana voit varmistaa päivityspakettien avulla, että ohjelmistosi on yhteensopiva Windows XP Home Editionin kanssa. Päivityspaketit ovat saatavana ohjelmistojen valmistajilta.


Palaa alkuun

1.3 Tiedostojen varmuuskopioiminen
======================================================================

Jos päivität aiemman Windows-version, sinun pitää varmuuskopioida nykyiset tiedostosi levylle tai nauha-asemaan.

Jos tietokoneesi on Microsoft Windows 95- tai Windows 98 -tietokone, saatat joutua asentamaan Windows Varmuuskopiointi -ohjelman. Lisätietoja Windows Backupin asentamisesta tai käyttämisestä on Windows 95:n tai Windows 98:n ohjeessa.

Palaa alkuun

1.4 Päivittäminen vai uuden kopion asentaminen
======================================================================

Kun olet käynnistänyt ohjatun Windows XP:n asentamisen, yksi ensimmäisistä päätöksistä on määrittää, päivitetäänkö nykyinen käyttöjärjestelmä vai suoritetaanko kokonaan uusi asennus (puhdas asennus).

Päivityksessä ohjattu asentaminen korvaa vanhat Windows-tiedostot, mutta säilyttää vanhat asetukset ja sovellukset. Jotkin sovellukset eivät välttämättä ole yhteensopivia Windows XP Home Editionin kanssa eivätkä siksi välttämättä toimi oikein asennuksen jälkeen. Voit päivittää Windows XP Home Editioniksi seuraavista käyttöjärjestelmistä:

* Windows 98 (kaikki versiot)
* Windows Millennium Edition

Jos tietokoneesi käyttää käyttöjärjestelmää, jota ei tueta, sinun pitää asentaa Windows XP Home Editionista uusi kopio. Ohjattu toiminto asentaa Windows XP Home Editionin uuteen kansioon. Kun asennus on valmis, sinun pitää asentaa sovellukset ja määrittää asetukset uudelleen.

PÄIVITÄ, jos             ASENNA uusi kopio, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:     jokin seuraavista ehdoista täyttyy:===========================     ==============================Käytät aikaisempaa Windows-   Kiintolevysi on tyhjä.versiota, joka tukeepäivittämistä.    JA                 TAI  Haluat korvata Windows-      Nykyinen käyttöjärjestelmäsi ei käyttöjärjestelmäsi          tue päivittämistä Windows XP:llä.       Windows XP:ksi.  JA                 TAI  Haluat säilyttää olemassa olevat  Käytät jo jotakin käyttöjärjestelmää, tiedostot ja asetukset.       mutta et halua säilyttää olemassa                  olevia tiedostoja ja asetuksia,                  joten voit suorittaa puhtaan                  asennuksen.

Jos haluat muokata tapaa, jolla ohjattu toiminto asentaa Windows XP Home Editonin, valitse Lisäasetukset ja tee jokin seuraavista toimista:

* Muuta asennustiedostojen oletussijaintia.
* Tallenna järjestelmätiedostot johonkin muuhun sijaintiin kuin oletuskansioon (\Windows).
* Kopioi asennustiedostot CD-levyltä kiintolevylle.
* Valitse osio, johon Windows XP Home Edition asennetaan.

Jos et ole kokenut käyttäjä, sinun kannattaa käyttää oletusasetuksia.


Palaa alkuun


======================================================================
2.0 Windows XP:n asennusohjelman suorittaminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen kerää tietoja, kuten aluekohtaiset asetukset, nimet ja salasanat. Ohjattu toiminto kopioi sitten tarvittavat tiedostot kiintolevyllesi, tarkistaa laitteiston ja määrittää asennuksen kokoonpanon. Kun asennus on päättynyt, voit kirjautua Windows XP Home Editioniin. Huomaa, että tietokone käynnistyy uudelleen muutamia kertoja asennuksen aikana.

Ohjatun Windows XP:n asennuksen käynnistystapa määräytyy sen mukaan, päivitätkö Windowsin vai asennatko Windows XP Home Editionista uuden version. Määritä asennustapa, etsi oikea kohta näistä julkaisutiedoista ja noudata asennuksen vaatimia toimia.


Palaa alkuun


2.1 Uuden kopion asentaminen (puhdas asennus)

======================================================================

Jos tietokoneesi kiintolevy on tyhjä tai nykyistä käyttöjärjestelmääsi ei tueta, käynnistä tietokoneesi Windows XP Home Editonin CD-levyltä. Jotkin uudet CD-asemat voivat käynnistää asennuksen CD-levyltä ja suorittaa ohjatun Windows XP:n asennuksen automaattisesti.

>>> Uuden kopion asentaminen CD-levyltä:

1. Käynnistä tietokone ja nykyinen käyttöjärjestelmä. Aseta sitten Windows XP Home Edition -CD-levy CD-asemaan.

2. Jos Windows tunnistaa CD-levyn automaattisesti, valitse Asenna Windows. Ohjattu Windows XP:n asentaminen tulee näyttöön.

Jos Windows ei tunnista CD-levyä automaattisesti, valitse Käynnistä ja Suorita. Kirjoita asennustiedoston polku niin, että korvaat kirjaimen d tarvittaessa CD-asemasi kirjaimella:

d:\setup.exe

3. Paina ENTER.

4. Kun sinua pyydetään valitsemaan asennustyyppi, valitse Uusi asennus ja valitse Seuraava.

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Palaa alkuun

2.2 Päivittäminen
======================================================================
Päivitysprosessi on yksinkertainen. Ohjattu Windows XP:n asentaminen tunnistaa ja asentaa oikeat ohjaimet tai luo raportin laitteista, joita ei voitu päivittää. Voit siis varmistua siitä, onko laitteistosi ja ohjelmistosi yhteensopiva Windows XP Home Editionin kanssa.

>>> Päivittäminen CD-levyltä:

1. Käynnistä tietokone ja nykyinen käyttöjärjestelmä. Aseta sitten Windows XP Home Edition -CD-levy CD-asemaan.

2. Jos Windows tunnistaa CD-levyn automaattisesti, näyttöön tulee Windows XP Home Edition CD -valintaikkuna. Käynnistä päivitys valitsemalla Asenna Windows.

Jos Windows ei tunnista CD-levyä automaattisesti, valitse Käynnistä ja Suorita. Kirjoita sitten asennustiedoston polku niin, että korvaat kirjaimen d tarvittaessa CD-asemasi kirjaimella:

d:\setup.exe

3. Paina ENTER.

4. Kun sinua pyydetään valitsemaan asennustyyppi, valitse Päivitys ja valitse Seuraava.

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Palaa alkuun


2.3 Käyttäjän ja tietokoneen tietojen kerääminen
======================================================================

Ohjattu Windows XP:n asentaminen auttaa sinua keräämään tietoja käyttäjästä ja tietokoneesta. Vaikka suuri osa asennusprosessista on automaattinen, saatat joutua antamaan tietoja tai valitsemaan asetuksia seuraavissa näytöissä tietokoneen nykyisestä kokoonpanosta riippuen:

* Käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt ehdot ja haluat jatkaa asennusprosessia, valitse Hyväksyn tämän sopimuksen.

* Valitse tiedostojärjestelmä. Windows XP Home Edition voi muuntaa kiintolevyn asemat automaattisesti NTFS-tiedostojärjestelmään, joka on Windows XP Home Editionin suositeltu tiedostojärjestelmä. Voit myös säilyttää aiemmat tiedostojärjestelmäsi. Jos suoritat päivityksen, ohjattu toiminto käyttää aiempaa tiedostojärjestelmääsi.

* Aluekohtaiset asetukset. Muuta järjestelmän ja käyttäjän kielen asetuksia eri alueita ja kieliä varten.

* Mukauta ohjelmistosi. Kirjoita sen henkilön koko nimi, jolla tämän Windows XP Home Edition -kopion käyttöoikeus on, ja mahdollisesti myös organisaatio tai yritys.

* Tietokoneen nimi. Kirjoita yksilöllinen tietokoneen nimi. Ohjattu toiminto ehdottaa tietokoneen nimeä, mutta voit vaihtaa sen.

* Päivämäärän ja ajan asetukset. Tarkista alueesi päivämäärä ja kellonaika, valitse oikea aikavyöhyke ja valitse, haluatko Windows XP Home Editionin siirtyvän kesä- ja talviaikaan automaattisesti.Palaa alkuun

======================================================================
3.0 Windows XP Home Editionin käynnistäminen
======================================================================

Kun ohjattu Windows XP:n asentaminen on kerännyt tiedot, se viimeistelee asennuksen. Tietokone käynnistetään uudelleen muutaman kerran, minkä jälkeen Windows XP Home Edition pyytää sinua kirjautumaan. Kun olet kirjautunut, voit aktivoida ja rekiströidä Windows XP Home Editonin, luoda käyttäjätilejä ja määrittää uudelleen asennuksen aikana tekemäsi asetukset.

Tärkeää: Sinulla pitää olla järjestelmänvalvojan käyttäjätili, jotta voit aktivoida ja rekisteröidä Windows XP Home Editionin ja luoda käyttäjätilejä sekä muuttaa tietokoneen asetuksia.

Voit tarkistaa tilisi tyypin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauttamalla Käyttäjätilit-kuvaketta.


Palaa alkuun


3.1 Kirjautuminen Windows XP Home Editioniin
======================================================================

Kun tietokone käynnistyy asentamisen jälkeen, kirjaudu Windows XP Home Editionin ensimmäistä kertaa. Jos päivitit aiemmasta Windows-versiosta ja sinulla on jo käyttäjätili, voit kirjautua käyttäen kyseistä tiliä ja salasanaa.


Palaa alkuun

3.2 Käyttäjätilin luominen
======================================================================

Käyttäjätilisi sisältää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sekä omat tiedostosi ja asetuksesi. Jokaisella tietokonetta säännöllisesti käyttävällä käyttäjällä tulisi olla käyttäjätili. Käyttäjätilillä on käyttäjätunnus ja salasana, jotka käyttäjän pitää antaa kirjautuessaan tietokoneeseen. Voit luoda yksittäisiä käyttäjätilejä, jos kirjaudut tilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

>>> Voit luoda käyttäjätilin seuraavasti:

1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

2. Kaksoisnapsauta Käyttäjätilit-kuvaketta.

3. Valitse Luo uusi tili.

4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Palaa alkuun


Tärkeää - lue tarkkaan: Tämä artikkeli on käännös englanninkielisestä artikkelista. On mahdollista, että alkuperäiseen englanninkieliseen artikkeliin jälkikäteen tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä ei ole huomioitu tässä käännöksessä. Käännökseen sisältyvä tieto perustuu englanninkieliseen tuoteversioon. Tässä käännöksessä olevan tiedon virheettömyyttä ei ole tarkistettu suhteessa tuoteversioihin, jotka on laadittu muilla kielillä. Microsoft ei takaa tiedon virheettömyyttä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä käännöksen täydellisyyttä tai oikeellisuutta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 306824 – Viimeisin tarkistus: 09/17/2001 10:22:00 – Versio: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbinfo KB306824
Palaute