Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Komentosarjavirheiden vianmääritys Internet Explorerissa

Jos olet Small Business Customer -asiakas, voit etsiä lisää vianmääritys- ja oppimisresursseja Support for Small Business -sivustosta.
Oire
Kun yrität katsella WWW-sivua Windows Internet Explorerissa, WWW-sivu ei ehkä näy tai toimi oikein. Näyttöön saattaa myös tulla seuraavankaltaisia virhesanomia:
Tässä WWW-sivussa on ongelmallisia kohtia, joten sivu ei ehkä näy tai toimi oikein. Voit tuoda tämän sanoman näkyviin myöhemmin kaksoisnapsauttamalla tilarivillä näkyvää varoituskuvaketta.

Jos valitset Näytä tiedot, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltaisia tietoja virheestä:
Rivi: <rivinumero>
Merkki: <merkkinumero>
Virhe: <virhesanoma>
Koodi: 0
URL: http://WWW-palvelin/sivu.htm
Suorituksenaikainen virhe.
Haluatko tarkistaa virheet?
Rivi: <rivinumero>
Virhe: <virhesanoma>

Internet Explorerin tilariville saattaa tulla seuraava varoitussanoma:
Valmis, mutta sivulla on virheitä.

Kun yrität tulostaa WWW-sivua Internet Explorerissa, saatat saada seuraavankaltaisen komentosarjavirheen. (Huomaa, että rivinumero voi olla eri.)
Virhe tämän sivun komentosarjassa.
Rivi: <rivinumero>
Merkki: <merkkinumero>
Virhe: <virhesanoma>
Koodi: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.
Ratkaisu
Voit yrittää ratkaista tämän ongelman kuudella eri tavalla. Voit yrittää ratkaista ongelman kokeilemalla seuraavia toimia esitetyssä järjestyksessä.

Tämä artikkeli on tarkoitettu aloitteleville tai keskitason taidot omaaville tietokoneiden käyttäjille. Näiden toimien tekeminen saattaa olla helpompaa, jos tulostat tämän artikkelin ensin.

Video: Komentosarjavirheiden vianmääritys Internet Explorerissa (video on englanninkielinen)


Tapa 1: Komentosarjojen virheenkorjauksen poistaminen käytöstä


Jos virhesanoma on ainoa merkki ongelmasta ja WWW-sivustot toimivat, voit todennäköisesti ohittaa virheen. Lisäksi, jos ongelma ilmenee vain yhdellä tai kahdella WWW-sivulla, ongelma voi olla peräisin kyseisistä sivuista. Jos päätät ohittaa virheet, voit poistaa komentosarjojen virheenkorjauksen käytöstä.

Huomautus Jos tämä ongelma ilmenee useammassa kuin yhdessä tai kahdessa sivustossa, älä poista komentosarjojen virheenkorjausta käytöstä. Siirry nyt tapaan 2.

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Voit poistaa kaikkien komentosarjavirheiden sanomat käytöstä Internet Explorer 7:ssä, Internet Explorer 8:ssa tai Internet Explorer 9:ssä seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 2. Poista Lisäasetukset-välilehdessä Näytä sanoma kaikista komentosarjavirheistä -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

Voit poistaa komentosarjojen virheenkorjauksen käytöstä Internet Explorer 6:ssa seuraavasti:Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne
 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehdessä Poista komentosarjojen virheenkorjaus käytöstä -valintaruutu ja valitse sitten OK.

Tapa 2: WWW-sivun testaaminen toisella käyttäjätilillä, selaimella tai tietokoneella


Voit yrittää rajata ongelman syyn tarkastelemalla komentosarjavirheen tuottavia WWW-sivuja käyttämällä toista käyttäjätiliä, selainta tai tietokonetta.

Jos komentosarjavirhe ilmenee yhä useilla WWW-sivuilla, kokeile tätä tapaa. Jos komentosarjavirhe ilmenee yhä jollakin tietyllä WWW-sivulla, ongelma saattaa aiheutua tavasta, jolla WWW-sivu on kirjoitettu. Voit todennäköisesti ohittaa virheen ja poistaa komentosarjan virheenkorjauksen käytöstä tavassa 1 kuvatulla tavalla.

Jos komentosarjavirhettä ei ilmene, kun tarkastelet WWW-sivua käyttämällä eri käyttäjätiliä, selainta tai tietokonetta, ongelma saattaa aiheutua tietokoneesi tiedostoista tai asetuksista. Jatka tällöin vianmääritystä siirtymällä tapaan 3.

Tapa 3: Sen tarkistaminen, että aktiivisia komentosarjoja, ActiveX-komponentteja ja Java-ohjelmia ei ole estetty Internet Explorerissa


Aktiiviset komentosarjat, ActiveX-komponentit ja Java-ohjelmat muokkaavat kaikki sitä, miten tiedot näytetään WWW-sivulla. Jos nämä ominaisuudet ja toiminnot on estetty tietokoneessa, WWW-sivu saatetaan näyttää virheellisesti. Voit varmistaa, ettei niitä ole estetty, palauttamalla Internet Explorerin suojausasetukset. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 3. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Suojaus-välilehti.
 4. Valitse Oletustaso.
 5. Valitse OK.
Huomautus ActiveX-komponentit ja Java-ohjelmat on poistettu käytöstä, kun Internet Explorerin suojaustasoksi on määritetty Suuri.Yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry tapaan 4.

Tapa 4: Kaikkien väliaikaisten Internet-tiedostojen poistaminen


Aina, kun avaat selaimen WWW-sivun tarkastelemista varten, tietokone tallentaa kyseisen WWW-sivun paikallisen kopion tilapäiseen tiedostoon. Jos tilapäisten Internet-tiedostojen kansion koosta tulee liian suuri, WWW-sivujen avaamisen yhteydessä voi ilmetä näyttöongelmia. Kansion tyhjentäminen ajoittain voi auttaa ratkaisemaan ongelman.

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Voit poistaa kaikki väliaikaiset Internetiin liittyvät tiedostot tietokoneesta Internet Explorer 9:n tai Internet Explorer 8:n avulla seuraavasti:
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 3. Valitse Yleiset-välilehti.
 4. Valitse Selaushistoria-kohdassa Poista.
 5. Valitse Poista selaushistoria -valintaikkunassa seuraavat valintaruudut ja valitse sitten Poista:
  1. Väliaikaiset Internet-tiedostot
  2. Evästeet
  3. Historia
 6. Valitse Sulje ja sulje Internet-asetukset-valintaikkuna valitsemalla sitten OK.
Voit poistaa kaikki väliaikaiset Internetiin liittyvät tiedostot tietokoneesta Internet Explorer 7:n avulla seuraavasti: Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 3. Valitse Yleiset-välilehti.
 4. Valitse Selaushistoria-kohdassa Poista. Kun näyttöön tulee kehote vahvistaa toiminto, valitse Kyllä.
 5. Valitse Poista selaushistoria -valintaikkunan Väliaikaiset Internet-tiedostot -kohdassa Poista tiedostot. Kun näyttöön tulee kehote vahvistaa toiminto, valitse Kyllä.
 6. Valitse Evästeet-kohdassa Poista evästeet. Kun näyttöön tulee kehote vahvistaa toiminto, valitse Kyllä.
 7. Valitse Sivuistoria-kohdassa Poista sivuhistoria. Kun näyttöön tulee kehote vahvistaa toiminto, valitse Kyllä.
 8. Valitse Sulje ja sulje Internet-asetukset-valintaikkuna valitsemalla sitten OK.


Voit poistaa kaikki väliaikaiset Internetiin liittyvät tiedostot tietokoneesta Internet Explorer 6:n avulla seuraavasti: Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 3. Valitse Yleiset-välilehti.
 4. Valitse Väliaikaiset Internet-tiedostot -kohdasta Asetukset.
 5. Valitse Poista tiedostot ja valitse sitten OK.
 6. Valitse Poista evästeet ja valitse sitten OK.
 7. Valitse Sivuhistoria-kohdasta Tyhjennä ja valitse sitten Kyllä.
 8. Valitse OK.
Yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry tapaan 5.

Tapa 5: Internet Explorerin uusimman Service Pack -paketin ja uusimpien ohjelmistopäivitysten asentaminen


Jos sinulla ei ole Internet Explorerin Service Pack -pakettia tai ohjelmistopäivityksiä, lataa ja asenna ne. Ne voivat sisältää päivityksiä, jotka voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.

Voit asentaa Internet Explorerin uusimmat ohjelmistopäivitykset käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Voit asentaa Internet Explorer 6 Service Pack 1:n käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Huomautus Internet Explorer 6 Service Pack 1:tä suositellaan järjestelmille, joissa on Windows XP:tä vanhempi Windows-versio.

Tapa 6: Internet Explorerista tulostettaessa ilmenevien komentosarjavirheiden ratkaiseminen


Vanhentuneet tulostinohjaimet voivat aiheuttaa ongelmia Internet Explorerista tulostettaessa. Voit yrittää ratkaista tällaiset ongelmat päivittämällä tulostimen uusimpaan tulostinohjaimeen. Voit tehdä tämän napsauttamalla Windows-versiosi mukaista linkkiä ja toimimalla kyseisen artikkelin ohjeiden mukaan.

2652062 Saat komentosarjavirheen eikä tulostaminen onnistu Internet Explorer 9:ssä (tämä artikkeli voi olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windows 7:n tulostinohjainten etsiminen ja asentaminen

Windows Vistan tulostinohjainten etsiminen ja asentaminen

Jos käytät Windows XP:tä, katso Tulostimen uusimman ohjaimen lataaminen valmistajan WWW-sivustosta ja sen asentaminen

Tärkeää Joissakin tapauksissa ohjaimen päivitetty versio ei ehkä ole saatavilla Windows Updaten kautta. Tulostimen uusin tulostinohjain on ehkä etsittävä valmistajan WWW-sivustosta ja ladattava ja asennettava sieltä.

Jos WWW-sivun tulostus tai tulostuksen esikatselu ei onnistu Internet Explorerissa, katso WWW-sivun tulostus tai tulostuksen esikatselu ei onnistu Internet Explorerissa.
Vianmäärityksen lisätoimet
Tämä osa on tarkoitettu kokeneemmille tietokoneiden käyttäjille. Osassa esitetään viisi tapaa, jotka voivat auttaa ratkaisemaan ongelman. Jos et halua kokeilla vianmäärityksen lisätoimia, siirry Seuraavat vaiheet -osaan.

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Tapa 1: Sen tarkistaminen, ettei virustentorjuntaohjelma tai palomuuri estä aktiivisia komentosarjoja, ActiveX-komponentteja ja Java-ohjelmia


Selvitä käytössä olevan palomuuri- tai virustentorjuntaohjelman ohjeista, miten voit varmistaa, ettei ohjelma estä komentosarjoja, ActiveX-komponentteja ja Java-ohjelmia. Komentosarjat, ActiveX-komponentit ja Java-ohjelmat auttavat muokkaamaan tapaa, jolla WWW-sivu näytetään. Jos nämä ominaisuudet ja toiminnot on estetty, WWW-sivun näyttäminen saattaa estyä. Tee tarvittavat muutokset ja yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry vianmäärityksen lisätoimien tapaan 2.

Tapa 2: Sen tarkistaminen, että virustentorjuntaohjelmasi ei ole määritetty tarkistamaan Temporary Internet Files- tai Downloaded Program Files -kansioita


Jos virustentorjuntaohjelma tulkitsee komentosarjan virukseksi ja estää sen suorittamisen, saattaa ilmetä komentosarjavirhe. Voit estää tämän varmistamalla, että virustentorjuntaohjelma ei tarkista Temporary Internet Files- tai Downloaded Program Files -kansioita.

Tarkista käytössä olevan virustentorjuntaohjelman ohjeista, miten voit estää ohjelmaa tarkistamasta näitä kansioita. Tee tarvittavat muutokset ja yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry vianmäärityksen lisätoimien tapaan 3.

Tapa 3: Tasaisen vierityksen poistaminen käytöstä


Jos kyseessä on kyse videon näyttöongelma, tasainen vieritys voi aiheuttaa komentosarjan ajoittamisen virheellisesti. Se voi aiheuttaa virheen.

Voit poistaa tasaisen vierityksen käytöstä Internet Explorer 6:ssa seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 2. Poista Lisäasetukset-välilehdessä Tasainen vieritys -valintaruudun valinta.
 3. Valitse OK ja sulje sitten Internet Explorer.
Voit poistaa tasaisen vierityksen käytöstä Internet Explorer 7:ssa seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo valikot näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
 2. Poista Lisäasetukset-välilehden Selaaminen-kohdassa Tasainen vieritys -valintaruudun valinta.
 3. Valitse OK ja sulje sitten Internet Explorer.
Huomautus Jos tämän tekeminen ratkaisee ongelman, tarkista, onko näyttösovittimelle saatavilla päivitettyä ohjainta. Voit hankkia päivitetyn ohjaimen ottamalla yhteyttä näyttösovittimen tai tietokoneen valmistajaan.

Yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry vianmäärityksen lisätoimien tapaan 4.

Tapa 4: Laitteistokiihdytyksen poistaminen käytöstä


Monet sovellukset käyttävät laitteistokiihdytystä tietokoneen prosessien nopeuttamiseen. Siitä voi kuitenkin seurata ongelmia WWW-sivujen näyttämisessä, jos laitteistokiihdytysasetukset on asetettu virheellisesti. Voit poistaa laitteistokiihdytyksen käytöstä ja tarkistaa, auttaako se ratkaisemaan komentosarjavirheet. Voit tehdä tämän tekemällä seuraavat käyttöjärjestelmäkohtaiset toimet:

Windows 7
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Avaa -ruutuun desk.cpl ja paina sitten Enter-näppäintä.
 2. Valitse Lisäasetukset.
 3. Valitse Vianmääritys-välilehti ja vedä sitten Laitteiston kiihdytys -liukusäädin Ei mitään -asetukseen.
 4. Valitse OK kahdesti.
Windows XP ja Windows Server 2003
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Avaa -ruutuun desk.cpl ja paina sitten Enter-näppäintä.
 2. Valitse Asetukset-välilehti ja valitse Lisäasetukset.
 3. Valitse Vianmääritys-välilehti ja vedä sitten Laitteiston kiihdytys -liukusäädin Ei mitään -asetukseen.
 4. Valitse OK kahdesti.
Windows Vista
 1. Avaa Ohjauspaneelin Näyttö-apuohjelma. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painikettaKäynnistä-painike, kirjoita Aloita haku -ruutuun desk.cpl ja valitse sitten Ohjelmat-luettelossa desk.cpl.
 2. Valitse Näyttöasetukset ja valitse sitten Lisäasetukset.

  Käytönvalvonnan käyttöoikeus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Salli.
 3. Siirrä Laitteistokiihdytys-liukusäädin kohtaan Ei mitään.
Huomautus Jos tämän tekeminen ratkaisee ongelman, saatat joutua päivittämään näyttösovittimen ohjaimen. Lisätietoja näyttösovittimen päivitetyn ohjaimen hankkimisesta saat näyttösovittimen tai tietokoneen valmistajalta.

Yritä avata WWW-sivu, jossa aiemmin sait komentosarjavirheen. Jos et saa virhettä, ongelma on ratkaistu. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry vianmäärityksen lisätoimien tapaan 5.

Tapa 5: Uusimman Microsoft DirectX -version asentaminen


DirectX voi parantaa WWW-sivujen näyttötapaa. Tietoja Microsoft DirectX:n uusimman version asentamisesta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
SEURAAVAT VAIHEET
Jos näiden tapojen käyttäminen ei ratkaise ongelmaa, sitä ei voi ratkaista tämän artikkelin avulla. Pyydä seuraavaksi jotakin tietokoneet hyvin hallitsevaa käyttäjää auttamaan sinua, jos tunnet tällaisen henkilön. Voit myös ottaa yhteyttä Microsoftin tekniseen tukeen. Tietoja yhteyden ottamisesta tukeen on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Enemmän tietoa

Tietoja tämän ongelman syystä

Tämä ongelma johtuu siitä, että WWW-sivun HTML-lähdekoodi ei toimi oikein asiakaspuolen komentosarjan, kuten Microsoft JScript- tai Visual Basic -komentosarjan, kanssa. Tämä ongelma saattaa ilmetä seuraavista syistä:
 • Ongelma on WWW-sivun HTML-lähdekoodissa.
 • Aktiiviset komentosarjat, ActiveX-komponentit tai Java-ohjelmat on estetty tietokoneessa tai verkossa. Internet Explorer tai jokin muu ohjelma, kuten virustentorjuntaohjelma tai palomuuri, voidaan määrittää estämään aktiiviset komentosarjat, ActiveX-komponentit tai Java-ohjelmat.
 • Virustentorjuntaohjelma on määritetty tarkistamaan Temporary Internet Files- tai Downloaded Program Files -kansiot.
 • Tietokoneen komentosarjamoduuli on vioittunut tai vanhentunut.
 • Tietokoneen Internetiin liittyvät kansiot ovat vioittuneet.
 • Näyttösovittimen ohjaimet ovat vioittuneet tai vanhentuneet.
 • Tietokoneen DirectX-osa vioittunut tai vanhentunut.
Huomautus Palvelinpuolen komentosarjat, kuten ASP (Active Server Pages) -sivujen Visual Basic -komentosarjat, suoritetaan WWW-palvelimessa. Palvelinpuolen komentosarjojen suorittamisen epäonnistumisesta aiheutuvat komentosarjavirheet eivät anna tulokseksi virhesanomia Internet Explorerissa, mutta saattavat luoda WWW-sivun, jota ei näytetä oikein tai joka ei toimi oikein. Tämän artikkelin vianmääritystiedot koskevat asiakaspuolen komentosarjavirheitä. Ota yhteyttä WWW-palvelimen järjestelmänvalvojaan, jos epäilet, että palvelinpuolen komentosarjassa on virhe.
Suositukset
810395 Komentosarjavirhe Internet Explorer 6:n käyttämisen yhteydessä

933873 (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) Korjaus: Näyttöön saattaa tulla komentosarjavirhe, kun komentosarja yritetään suorittaa tietokoneessa, jossa on asennettuna Internet Explorer 7

Jos näiden artikkelien tiedot eivät auta sinua ratkaisemaan ongelmaa tai jos kohtaat ongelman oireita, jotka eivät ole samat kuin tässä artikkelissa kuvatut oireet, etsi lisätietoja Microsoft Knowledge Base -tietokannasta. Voit etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Kirjoita sitten kohtaamasi virhesanoman teksti tai ongelman kuvaus Search Support (KB) -kenttään.
vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Lisätietolähteet
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 308260 – Viimeisin tarkistus: 11/30/2012 13:26:00 – Versio: 9.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260
Palaute