Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Asennuksenaikaisten ongelmien vianmääritys päivitettäessä Windows 98- tai Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmä Windows XP:ksi

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI310064
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Varoitus Tässä artikkelissa on vaiheittaisia ohjeita, joiden tekeminen saattaa edellyttää BIOS (Basic Input/Output System)- tai CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) -asetusten muuttamista. Tietokonelaitteistoon saatetaan joutua tekemään myös fyysisiä muutoksia. Tietokoneen BIOS-asetusten virheellinen muuttaminen saattaa johtaa vakaviin ongelmiin. Microsoft ei takaa, että virheellisestä BIOS-asetusten muuttamisesta johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. BIOS-asetusten muuttaminen tapahtuu omalla vastuullasi. Jos tarvitset apua näiden vaiheiden suorittamisessa, ota yhteyttä tietokonelaitteiston valmistajaan. Muista, että laitteiston tai BIOS-asetusten muokkaaminen saattaa mitätöidä takuun. Jos et halua tehdä laitteistomuutoksia tietokoneeseesi, voit viedä tietokoneen korjauskeskukseen.

TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ

Yhteenveto

ESITTELY

Tee ongelmien vianmääritys tässä artikkelissa kuvattujen toimien mukaisesti päivittäessäsi käyttöjärjestelmän Microsoft Windows XP:ksi jostakin seuraavista Microsoft Windows -versioista:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Artikkelissa on yleisten ongelmien ja seuraavien erityisten ongelmien vianmääritystavat:
 • Tiedostokopiointivirhe ilmenee asennusohjelman suorittamisen aikana.
 • Asennusohjelma lopettaa vastaamisen.
 • Tietokone lopettaa vastaamisen ja näyttö muuttuu mustaksi.
 • Näyttöön tulee Stop-sanoma asennusohjelman suorittamisen aikana.


Palaa alkuun

Yleinen vianmääritys

Jos asennusohjelman suorittamisen aikana ilmenee virheitä, käynnistä tietokone puhtaasti. Puhtaan käynnistyksen vianmääritys viittaa menetelmiin, joiden avulla voit vähentää käyttöjärjestelmäympäristön vaikutuksesta aiheutuvia ongelmia. Monet Windowsin tai sen ohjelmien käytössä ilmenevät ongelmat johtuvat ristiriitaisista ohjaimista, muistiin jäävistä TSR-ohjelmista ja asetuksista, jotka otetaan käyttöön tietokoneen käynnistyessä.

Saat lisätietoja Windows Me -tietokoneen puhtaasta käynnistämisestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
267288 Puhtaan käynnistyksen tekeminen Windows Millennium Editionissa
Saat lisätietoja Windows 98 tai Windows 98 Second Edition -tietokoneen puhtaasta käynnistämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla
Jos tietokoneeseen on asennettu virustentorjuntaohjelmisto, näissä artikkeleissa kuvatut puhtaan käynnistyksen ohjeet saattavat väliaikaisesti poistaa virustentorjuntaohjelmiston käytöstä. Ohjelmiston asennus kannattaa kuitenkin poistaa, jotta asennusohjelman suorituksen aikaiset ristiriidat voidaan välttää. Sinun saattaa kannattaa ottaa yhteyttä ohjelmiston valmistajaan ennen virustentorjuntaohjelmiston poistamista, jotta tietokone ei ole alttiina viruksille asennusohjelman suorittamisen aikana. Kun Windows XP:n asennus on valmis, voit asentaa virustentorjuntaohjelmiston uudelleen, jos se on yhteensopiva Windows XP:n kanssa.

Huomautus Saatat joutua ottamaan yhteyttä ohjelmiston valmistajaan selvittääksesi, onko ohjelmisto yhteensopiva Windows XP:n kanssa, tai hankkiaksesi Windows XP -yhteensopivan version.

Tiedostokopiointivirhe asennusohjelman ollessa käynnissä

Kun yrität asentaa Windows XP:n, näyttöön voi tulla virhesanoma, joka muistuttaa jompaakumpaa seuraavista virhesanomista.
 • Tiedosto c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat on vahingoittunut, se sisältää vain nollia.
 • Asennusohjelma ei voi kopioida tiedostoa tiedostonimi. Yritä uudelleen painamalla X tai lopeta painamalla Y.

  Huomautustiedostonimi on sen tiedoston paikkamerkki, jota asennusohjelma ei pysty kopioimaan.
 • INF-tiedosto Textsetup.sif on vioittunut tai puuttuu. Tila 14 Asennusta ei voi jatkaa.
Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Windows XP:n CD-levysi on naarmuuntunut tai likainen. Puhdista Windows XP:n CD-levy pehmeällä kankaalla, aseta CD-levy asemaan ja valitse OK.
 • CD-asema ei toimi oikein, tai CD-levy saattaa väristä liikaa niin, että lasersäde ei pysty lukemaan tietoja oikein. Lisätietoja tästä ongelmasta saat laitteiston ohjeista tai CD-aseman valmistajalta.
 • Jos tietokoneessasi on useita CD-asemia, tietokoneesi saattaa etsiä tiedostoja väärästä asemasta. Jos laitteistossasi on ominaisuus poistaa CD-asemat käytöstä, kun niitä ei käytetä, poista käytöstä ne asemat, joita et käytä.
 • Tietokone on ylikellotettu. Koska ylikellottaminen käyttää paljon muistia, koodauksen purkuvirheitä saattaa tapahtua purettaessa tiedostoja Windows XP:n CD-levyltä.
 • Kokeile emolevyn ja suorittimen oletuskellotuksen käyttämistä. Lisätietoja tämän tekemisestä saat laitteiston ohjeista tai emolevyn valmistajalta.
 • Tietokoneen RAM- tai välimuisti on vioittunut tai virheellinen. Saatat esimerkiksi käyttää EDO-muistin ja muun kuin EDO-muistin yhdistelmää tai eri nopeuksisia RAM-muisteja.

  Koodauksenpurkuvirheitä saattaa ilmetä, vaikka Windows vaikuttaisi toimivan oikein. Nämä virheet johtuvat siitä, että tietokone kuormittuu entistä enemmän, kun Windows yrittää purkaa tiedostoja ja käyttää kiintolevyä.

  Tietokonelaitteiston ohjeista tai laitteiston valmistajalta saat tiedot siitä, miten voit poistaa tietokoneen välimuistin käytöstä asennusohjelman suorittamisen ajaksi.
 • Tietokoneesi CMOS-asetuksissa on otettu käyttöön Ultra DMA (Direct Memory Access), ja tieto siirtyy liian nopeasti.
 • Muuta DMA-tila PIO (Processor Input/Output) -tilaksi, jolloin tiedonsiirtonopeus pienenee. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, pienennä PIO-tilan asetuksia. Mitä suuremmat PIO-tilan asetukset ovat, sitä nopeampaa on tiedonsiirto.
 • Käytät jotakin kolmannen osapuolen muistinhallintaohjelmaa.
 • Tietokoneessasi on virus.
Jos tämä virhesanoma toistuu, kopioi CD-levyn i386-kansio paikalliselle kiintolevylle ja yritä suorittaa asennusohjelma kiintolevyltä.

Windows XP:n asennusohjelma lopettaa vastaamisen

Saat lisätietoja tämän ongelman vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
315323 Windows XP:n asennusohjelma lopettaa vastaamisen (jumittuu) "Valmistellaan asennusta" -vaiheeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tietokone lopettaa vastaamisen ja näyttö muuttuu mustaksi päivityksen aikana

Kun yrität päivittää Windows XP:ksi, tietokone saattaa lopettaa vastaamisen (jumittua), ja näyttö saattaa muuttua mustaksi.

Tämän ongelman saattaa aiheuttaa laitteisto tai ohjelmisto, joka ei ole yhteensopiva Windows XP:n kanssa.

Voit yrittää kiertää ongelman seuraavasti:
 1. Odota 10 - 15 minuuttia ja varmista, että tietokone ei jatka asennusprosessia.
 2. Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista, lopettaako se vastaamisen uudelleen samassa asennusohjelman kohdassa. Joskus asennusohjelma saattaa jatkaa asennusta pidemmälle kuin edellisellä kerralla, jolloin se lopetti vastaamisen. Jos asennusohjelman suoritus jatkuu aiempaa pidemmälle, yritä käynnistää tietokone uudelleen muutaman kerran, niin asennusohjelma saatetaan suorittaa loppuun asti.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen ja palaa Windows 98- tai Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmään valitsemalla Peruuta Windows XP:n asennus. Jos Peruuta Windows XP:n asennus -vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun käynnistät tietokoneen uudelleen, siirry vaiheeseen 5.
 4. Kun olet palannut takaisin Windows 98- tai Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmään, poista mahdolliset virustentorjuntaohjelmat ja käynnistyksenhallintaohjelmat (kuten GoBack) ja käynnistä tietokone sitten puhtaasti. Voit suorittaa puhtaan käynnistyksen tässä artikkelissa aiemmin mainitun käyttöjärjestelmääsi koskevan artikkelin ohjeiden avulla.
 5. Jos päivitys lopettaa vastaamisen uudelleen, laitteistossa saattaa olla yhteensopivuusongelmia. Voit yrittää poistaa ACPI-toiminnot käytöstä. Kun tietokone käynnistyy uudelleen, näyttöön tulee vaihtoehto painaa F6-näppäintä ja lisätä SCSI-ohjaimet. Paina tässä näytössä F7-näppäintä. Näyttöön ei tule mitään visuaalista ilmoitusta.
 6. Jos asennusohjelma lopettaa vastaamisen toistuvasti, poista tarpeettomat laitteet käytöstä. Poista kaikki USB-laitteet ja irrota tai poista käytöstä verkkokortit, äänikortit ja sarjakortit. Käynnistä asennusohjelma sitten uudelleen.
 7. Jos tämä virhesanoma toistuu, saatat joutua päivittämään emolevyn BIOSin. Lisätietoja tämän tekemisestä saat tietokoneen valmistajalta tai emolevyn valmistajan Web-sivustosta.
 8. Jos BIOSin päivittäminen ei korjaa ongelmaa tai jos et pysty hankkimaan tietokoneen BIOSin päivitettyä versiota, asenna Windows XP tietokoneen normaalin HAL (Hardware Abstraction Layer) -kerroksen kanssa. Voit tehdä tämän painamalla F7-näppäintä, kun sinua kehotetaan painamaan F6-näppäintä Windows XP:n asennusohjelman suorituksen aikana. Sinua kehotetaan painamaan F6-näppäintä, kun asennusohjelma käynnistää tietokoneen uudelleen ensimmäistä kertaa.Saat lisätietoja tietokoneen normaalin HAL-kerroksen käyttämisen pakottamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  299340 HAL (Hardware Abstraction Layer) -kerroksen käyttämisen pakottaminen Windows XP:ksi päivittämisen tai Windows XP:n asennuksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Virhesanoma tai Stop-sanoma asennusohjelman ollessa käynnissä

Jos näyttöön tulee jokin seuraavista virhesanomista, lue lisätietoja sanomaa vastaavasta Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelista:
311562 Odottamaton virhe (768) ilmeni rivillä 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c -virhesanoma Windows XP:n asennuksen aikana
311564 Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal -virhesanoma Windows XP:ksi päivittämisen aikana
311442 Näyttöön tulee virhesanoma: Asennus ei voi jatkaa. Ota yhteyttä Microsoftin tuotetukeen. (Virhe: 3E6h)
Tässä artikkelissa mainitut kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.


asennusohjelma asentaa jumittuu dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h peruuttamaton poikkeus vakava virhe asennusohjelmaa ei voi jatkaa ota yhteyttä Microsoftin tuotetukeen
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 310064 – Viimeisin tarkistus: 12/07/2015 07:59:30 – Versio: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Palaute