Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windows XP:n langattomien verkkoyhteyksien ongelmien vianmääritys

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

ESITTELY
Microsoft Windows XP tukee Wireless Zero Configuration -palvelun avulla muodostettavaa langatonta 802.11b-verkkoyhteyttä. Langattoman 802.11b-verkkoyhteyden avulla voit ottaa käyttöön helpon määrityksen ja vaihtaa langattomien verkkojen välillä. Jotta voit käyttää tätä tukea, käytössäsi on oltava Windows XP -yhteensopiva langattoman verkon verkkosovitin.

Tietoja Windows XP:n kanssa yhteensopivista langattomien verkkojen lähiverkkosovittimista on Windowsin kanssa yhteensopivien laitteiden luettelossa (HCL, Hardware Compatibility List). Voit tehdä tämän seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Enemmän tietoa

Windows XP:n langattomien verkkoyhteyksien ongelmien vianmääritys

 1. Tarkista yhteensopivien laitteiden luettelosta, onko langattoman verkon verkkosovittimellesi saatavana Windows XP -yhteensopivaa ohjainta.
  • Jos yhteensopiva ohjain on olemassa, asenna päivitetty ohjain ennen vianmääritystoimien tekemistä.
  • Jos yhteensopivaa ohjainta ei ole, saatat pystyä käyttämään verkkosovitinta, mutta sen määrityksiä ja toimintaa on mahdollisesti rajoitettu huomattavasti.
 2. Voit selvittää, tunnistaako käyttämäsi ohjain Windows XP:n Wireless Zero Configuration -palvelun, toimimalla seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun control.exe.
  2. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
  3. Valitse Verkkoyhteydet, napsauta Langaton verkkoyhteys -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Tarkastele käytettäviä vaihtoehtoja.
  • Jos Verkkoyhteydet-kansiossa ei ole Langaton verkkoyhteys -kuvaketta tai jos et pysty tarkastelemaan ominaisuuksia, ongelma liittyy langattoman verkon verkkosovittimen ohjaimeen. Voit tehdä tämän ongelman vianmäärityksen Ohjaimen asennusongelmat -osan ohjeiden avulla.
  • Jos pystyt tarkastelemaan Langaton verkkoyhteys -kuvakkeen ominaisuuksia, mutta Langattomat verkot -välilehteä ei näy, lue Ohjaimet, jotka eivät tue Wireless Zero Configuration -palvelua -osa.
  • Jos pystyt tarkastelemaan ominaisuuksia ja pystyt käyttämään Langattomat verkot -välilehteä, lue Ohjaimet, jotka tukevat Wireless Zero Configuration -palvelua -osa.
  • Jos Langaton verkkoyhteys -kuvakkeen ominaisuuksissa ei ole Todennus-välilehteä, varmista, että Wireless Zero Configuration -palvelu on käytössä.

Ohjaimen asennusongelmat

Jos Verkkoyhteydet-kansiossa ei ole Langaton verkkoyhteys -kuvaketta tai jos et pysty tarkastelemaan Langaton verkkoyhteys -kuvakkeen ominaisuuksia, ongelma saattaa liittyä ohjaimen asennukseen. Voit tehdä tämän ongelman vianmäärityksen varmistamalla, että käytössäsi on laitteen valmistajan uusin saatavana oleva ohjain, ja aloittamalla ongelman syyn selvittämisen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun devmgmt.msc.
 2. Valitse Tietokoneen hallinnassa Laitehallinta.
 3. Kaksoisnapsauta tietoruudussa Muut laitteet ja etsi langattoman verkon verkkosovitinta. Jos sovitin on Muut laitteet -kansiossa, ohjainta ei ole asennettu. Voit ratkaista tämän ongelman hankkimalla ohjaimen laitteen valmistajalta ja asentamalla sen.
 4. Jos sovitinta ei ole Muut laitteet -kansiossa, tarkastele Verkkosovittimet-kansiota.
 5. Kun löydät langattoman verkon verkkosovittimen, kirjoita sen valmistajan nimi ja malli muistiin.
 6. Varmista, että langattoman verkon verkkosovittimen ominaisuuksien Laitteen tila -osassa näkyy seuraava sanoma: Laite toimii oikein.
 7. Jos Verkkoyhteydet-kansiossa ei ole langattoman verkon verkkosovitinta, ongelma liittyy laitteeseen tai sen ohjainta ei välttämättä ole asennettu. Tässä tapauksessa Laitteen tila -kohdassa näkyy virhesanoma. Voit etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta tietoja tästä virhekoodista ja käyttää niitä ongelman vianmääritykseen. Voit etsiä Knowledge Base -tietokannasta käymällä seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Ohjaimet, jotka eivät tue Wireless Zero Configuration --palvelua

Jos pysty tarkastelemaan Langaton verkkoyhteys -kuvakkeen ominaisuuksia, mutta et näe Langattomat verkot -välilehteä, verkkosovittimen ohjain ei tue Wireless Zero Configuration -palvelua täysin.

Tässä skenaariossa saatat pystyä määrittämään Windows XP:n käyttämään yhteyttä, mutta määritysvaihtoehdot saattavat vaihdella käytettävän verkkosovittimen ja ohjaimen mukaan. Voit ratkaista tämän ongelman yrittämällä muodostaa toimivan yhteyden.

Huomautus Jos et pysty muodostamaan toimivaa yhteyttä, kysy laitteen valmistajalta ohjeita sovittimen määrittämiseksi Windows XP:tä varten.

Voit muodostaa toimivan yhteyden seuraavasti:
 1. Napsauta Verkkoyhteydet-kansiossa Langaton verkkoyhteys -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Määritä ja määritä langaton verkkosi sitten Lisäasetukset-välilehdessä käytettävissä olevien määritysvaihtoehtojen avulla. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden nimet saattavat olla erilaiset ohjaimen valmistajan mukaan.

  Seuraavassa luettelossa kuvataan perusmääritysvaihtoehdot:
  • Service Set Identifier (SSID): Tämä asetus vastaa langattoman verkon käyttöpisteen tai reitittimen määritystä. Jos käyttöpistettä ei ole, tämä arvo on sama kaikille langattoman verkkosi tietokoneille.
  • Wireless Equivalent Protocol (WEP) tai Salaus: Poista WEP käytöstä testausta varten sekä käyttöpisteessä että näissä ominaisuuksissa.
  • Tila tai Verkon tyyppi: Jos käyttöpiste on olemassa, määritä täksi asetukseksi Infrastruktuuri. Jos käyttöpistettä ei ole ja yhdistät tietokoneen toiseen tietokoneeseen, määritä täksi asetukseksi Ad-Hoc.
  • Datataajuus: Määritä täksi asetukseksi Automaattinen tai 11 Mbps.
  • Virransäästö: Määritä vianmääritystä varten Virransäästö-asetukseksi Ei käytössä tai Poistettu käytöstä. Kun yhteys toimii oikein, voit muuttaa tätä asetusta.
 3. Kun olet määrittänyt nämä asetukset, tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla OK.
 4. Testaa yhteyttä. Jos yhteyden kuvakkeen päällä näkyy punainen X-kirjain Verkkoyhteydet-kansiossa tai jos et pysty muodostamaan yhteyttä, jatka vianmääritystä.
 5. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun devmgmt.msc.
 6. Kaksoisnapsauta Tietokoneen hallinta -osassa Palvelut ja sovellukset -kuvaketta ja valitse sitten Palvelut.
 7. Napsauta tietoruudussa Wireless Zero Configuration -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 8. Valitse Käynnistystapa-ruudussa Ei käytössä ja valitse sitten OK.
 9. Sulje Tietokoneen hallinta ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
Tämän määrityksen avulla voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, jos toinen verkon määritys on oikea. Jos Langaton verkkoyhteys -kuvake näkyy ilmoitusalueella toimivana yhteytenä, langaton yhteys toimii.

Korjaa muut mahdolliset ongelmat normaalien TCP/IP-verkon vianmääritystekniikoiden avulla.

Ohjaimet, jotka tukevat Wireless Zero Configuration -palvelua

Jos langattoman verkkoyhteyden ominaisuuksien Langattomat verkot -välilehti on käytettävissä, ohjain tietää Windows XP:n langattomien verkkojen Wireless Zero Configuration -tuesta.

Voit määrittää Windows XP:n langattoman verkon asetukset seuraavasti:
 1. Napsauta Verkkoyhteydet-kansiossa Langaton verkkoyhteys -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Langattomat verkot -välilehden Käytettävissä olevat verkot -ruudussa verkkosi ja valitse sitten Määritä.
 3. Anna määritysikkunassa verkkosi käyttämä SSID (Service Set Identification) -tunnus, WEP-asetukset (salaus) ja verkolle käytettävät todennusasetukset. Jos et käytä langatonta käyttöpistettä tai reititintä, määritä verkon tilaksi Ad-Hoc.
 4. Jos verkkoa ei ole käytettävien verkkojen luettelossa, määritä verkon asetukset manuaalisesti valitsemalla Lisää. Kun tallennat nämä asetukset, voit käyttää niitä automaattisesti, kun verkko on käytettävissä.
 5. Kun olet tallentanut tämän määrityksen, toista tämä vaihe muissa verkkosi tietokoneissa.
 6. Kun olet määrittänyt muiden tietokoneiden asetukset, Ensisijaiset verkot -luettelossa näkyy verkon SSID-nimi. Jos näytössä on sininen ympyrä, verkko on löydetty. Jos näytössä on punainen X-kirjain, verkon asemien välisessä radiosignaalissa saattaa olla ongelmia tai määritykset saattavat olla virheelliset. Varmista, että verkkosi asetukset ovat oikeat, ja siirrä tietokone sitten lähemmäs käyttöpistettä, reititintä tai toista langattoman verkon tietokonetta.
Kun olet tehnyt määritykset, langaton verkko on määritetty oikein.

Jos ongelmia ilmenee muodostaessasi yhteyttä verkkoon, kaksoisnapsauta Verkkoyhteydet-kansion Langaton verkkoyhteys -kuvaketta, jolloin yhteyden tila tulee näyttöön. Yhteyden tila -valintaikkunassa on signaalin voimakkuuden mittari, jonka avulla voit tarkistaa tietokoneiden välisen signaalin voimakkuuden.

Voimakas signaali

Jos yhteyden muodostamisessa on edelleen ongelmia, mutta signaalin voimakkuus on hyvä, jokin toinen verkkomäärityksen ongelma saattaa estää tietoliikenteen. Voit korjata tämän ongelman käyttämällä normaaleita TCP/IP-verkon vianmääritystekniikoita.

Heikko signaali

Jos yhteyden muodostamisessa on edelleen ongelmia, eikä signaali ole hyvä tai sitä ei ole lainkaan, kokeile Ohjaimet, jotka eivät tue Wireless Zero Configuration -palvelua -osan toimien tekemistä. Jos kyseisessä osassa kuvattujen toimien tekeminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä laitteen valmistajaan ja selvitä, toimivatko langattoman verkon verkkokortit ja käyttöpiste oikein.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314067 Windows XP:n TCP/IP-yhteyksien vianmääritys
802.11, WiFi, Wi-Fi, WLAN
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 313242 – Viimeisin tarkistus: 06/07/2013 02:36:00 – Versio: 6.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB313242
Palaute