Järjestelmä- ja käynnistysosion kuvaus

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 100525.
Yhteenveto
Seuraavat ovat yleisesti käytettyjä nimiä osioille, jotka sisältävät Windows XP:n käynnistys- ja käyttöjärjestelmätiedostot:
Järjestelmäosio
Käynnistysosio
Tässä artikkelissa on näiden osioiden kuvaukset.
Enemmän tietoa

Järjestelmäosio

Järjestelmäosio on levyasema, joka sisältää Windowsin käynnistyksessä vaaditut laitteistokohtaiset tiedostot (esimerkiksi Ntldr, Boot.ini ja Ntdetect.com).

HUOMAUTUS: Dynaamisten levyjen yhteydessä tätä kutsutaan järjestelmäasemaksi.

Intel 186 -tietokoneissa ja tehokkaimmissa tietokoneissa (vain "x86"-rivi) järjestelmäosion on oltava aktiiviseksi merkitty ensisijainen osio. Näissä Intel-tietokoneissa tämä on aina asema 0 eli asema, josta järjestelmä-BIOS etsii käyttöjärjestelmän käynnistyessä.

Järjestelmäosio voi olla sama kuin käynnistysosio, mutta sen ei ole pakko olla sama.

Käynnistysosio

Käynnistysosio on levyasema, joka sisältää Windowsin käyttöjärjestelmätiedostot (oletusarvon mukaan Windows-kansiossa) ja tukitiedostot (oletusarvon mukaan Windows\System32-kansiossa).

HUOMAUTUS: Dynaamisten levyjen yhteydessä tätä kutsutaan käynnistysasemaksi.

Käynnistysosio voi olla sama kuin järjestelmäosio, mutta sen ei ole pakko olla sama.

Järjestelmäosioita on vain yksi, mutta kullakin käyttöjärjestelmällä on oma käynnistysosionsa usean käynnistyslevyn järjestelmässä.

Saat lisätietoja Windows XP:n levytilasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314343 Windows XP:n perustallennustila ja dynaaminen tallennustila (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
prodnt
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314470 – Viimeisin tarkistus: 12/01/2007 02:34:00 – Versio: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbhowto kbinfo kbenv kbother KB314470
Palaute