Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Tietoja Windows Media Playerin tukemista multimediatiedostotyypeistä

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on kuvaus Microsoft Windows Media Playerin tukemista multimediatiedostotyypeistä. Jos kohtaat ongelmia toistaessasi tuettua tiedostoa jostakin toisesta lähteestä, Microsoft suosittelee, että kokeilet sellaisen tässä artikkelissa olevan mallitiedoston toistamista, jonka tiedostotunniste on sama. Jos pystyt toistamaan mallitiedoston, ongelma saattaa sijaita toisessa lähteessä olevassa tiedostossa. Jos kohtaat edelleen ongelmia toistaessasi tämän artikkelin tiedostoja, ratkaise ongelma seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa olevien lisätietojen avulla:Saat lisätietoja Windows Media Playerin lisäosista Windows Media Playerin lisäosat ja laajennukset -artikkelista.
Tukitiedot

Tuetut tiedostomuodot

TiedostotunnisteWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows XP:n Windows Media PlayerWindows Media Player 7
Windows Media -tiedostomuodot (.asf, .wma, .wmv ja .wm)
Windows Media -metatiedostot (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Windows Media -metatiedostot (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Windows Media Download Package (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems ja NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD-ääniraita (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)
-
Windows Media Player -olemukset (.wmz ja .wms)
QuickTime-elokuvatiedosto (.mov)
-
-
-
-
-
MP4-äänitiedosto (.m4a)
-
-
-
-
-
MP4-videotiedosto (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Windows-äänitiedosto (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS -videotiedosto (.m2ts)
-
-
-
-
-

Tiedostomuodot, joita ei tueta

 • RealNetworks-sisältö (.ra, .rm, .ram)
 • QuickTime-sisältö (.qt)
 • Free Lossless Audio Codec (.flac)
Huomautus Saat lisätietoja Windows Media Playerin version selvittämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
190990 Windows Media Playerin version selvittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Yksityiskohtaisia tietoja tuetuista tiedostomuodoista

Windows Media -muodot (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Advanced Systems Format (ASF) on ensisijainen Windows Media -tiedostomuoto. Kun tietokoneeseen on asennettu tarvittavat pakkauksenhallinnat, voit toistaa Windows Media Playerilla useita pakkauksenhallintoja käyttävää ääni- ja videosisältöä, joka on tallennettu .asf-tiedostoon. Lisäksi voit virtauttaa ääni- ja videosisältöä Windows Media Servicesin avulla tai paketoida sisällön Windows Media Rights Managerin avulla.

ASF on laajennettava tiedostomuoto, johon tallennetaan synkronoitua multimediatietoa. Se tukee tietojen toimittamista useiden erilaisten verkkojen ja protokollien välityksellä. Se sopii myös paikalliseen toistoon. ASF tukee kehittyneitä multimediaominaisuuksia, kuten laajennettavia medialajeja, osien lataamista, skaalattavia medialajeja, tekijän määrittämää virran priorisointia, useiden kielten tukea sekä kattavia asiakirjan- ja sisällönhallinnan ominaisuuksia.

Yleensä äänisisältöä sisältävät WMA (Windows Media Audio) -pakkauksenhallinnalla pakatut .asf-tiedostot käyttävät .wma-tiedostotunnistetta. Ääni- ja videosisältöä tai molempia sisältävät WMA (Windows Media Audio)- ja WMV (Windows Media Video) -pakkauksenhallinnoilla pakatut .asf-tiedostot käyttävät .wmv-tiedostotunnistetta. Millä tahansa muulla pakkauksenhallinnalla pakattu sisältö käyttää yleistä .asf-tiedostotunnistetta. Lisätietoja ASF:stä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio (.wma) -tiedostot ovat Advanced Systems Format (.asf) -tiedostoja, jotka sisältävät WMA (Windows Media Audio) -pakkauksenhallinnalla pakattua ääntä. Käyttämällä erilaisia tiedostotunnisteita käyttäjät voivat asentaa useita toisto-ohjelmia tietokoneeseen ja yhdistää tietyt toisto-ohjelmat .wma-tiedostotunnisteeseen vain ääntä sisältävien lähteiden toistamista varten.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Windows Media Video (.wmv) -tiedostot ovat Advanced Systems Format (.asf) -tiedostoja, jotka sisältävät WMA (Windows Media Audio)- ja WMV (Windows Media Video) -pakkauksenhallinnoilla pakattua ääntä tai videota tai molempia. Käyttämällä erilaisia tiedostotunnisteita käyttäjät voivat asentaa useita toisto-ohjelmia tietokoneeseen ja yhdistää tietyt toisto-ohjelmat .wmv-tiedostotunnisteeseen ääntä ja videota sisältävien lähteiden toistamista varten.

Windows Media -metatiedostot (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Advanced Stream Redirector (.asx) -tiedostot, joita kutsutaan myös Windows Media -metatiedostoiksi, ovat tekstitiedostoja, joissa on tietoja tiedostovirrasta ja sen esitystavasta. ASX-tiedostot määrittävät soittoluetteloiden lisäksi Windows Media Playerille tietoja siitä, miten soittoluettelon tietyt mediakohteet esitetään.

Windows Media -metatiedostot perustuvat XML-rakenteeseen, ja ne voidaan koodata joko ANSI- tai UNICODE (UTF-8) -muodossa. Ne koostuvat eri osista sekä niihin liittyvistä tunnisteista ja määritteistä. Kukin Windows Media -metatiedoston osa määrittää jonkin tietyn asetuksen tai toimen Windows Media Playerissa.

ASX-tiedostot voivat viitata mihin tahansa mediatiedostotyyppiin, jonka Windows Media Player tunnistaa ja jota se tukee.

Lisätietoja Windows Media -metatiedostoista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Windows Media Audio Redirector (.wax) -tiedostot ovat Windows Media -metatiedostoja, jotka viittaavat Windows Media Audio (.wma) -tiedostoihin.
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Windows Media Video Redirector (.wvx) -tiedostot ovat Windows Media -metatiedostoja, jotka viittaavat Windows Media Video (.wmv) -tiedostoihin
Windows Media Redirector (.wmx)
Windows Media Playerin tätä tiedostotyyppiä tukevat versiot: Windows Media Redirector (.wmx) -tiedostot ovat Windows Media -metatiedostoja, jotka viittaavat Windows Media Audio- (.wma) tai Windows Media Video (.wmv) -tiedostoihin tai molempiin.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Windows Media Player Playlist (.wpl) -tiedostot ovat asiakaspuolen soittoluetteloita, jotka on kirjoitettu omassa muodossaan. Microsoft käytti tätä tiedostomuotoa ensimmäistä kertaa Windows Media Player 9 Seriesissä. Tiedostomuoto .wpl voi luoda dynaamisia soittoluetteloita, kun taas tiedostomuodot .asx ja .m3u eivät pysty tähän. Windows Media Player 9 Seriesin automaattinen soittoluettelo -toiminto käyttää .wpl-tiedostomuotoa. Tiedostomuoto .wpl on Windows Media Player 9 Seriesissä tallennettavien soittoluetteloiden oletustiedostomuoto.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Microsoft käytti .dvr-ms-tiedostomuotoa tallennetun TV-sisällön varastoimisessa ensimmäistä kertaa Microsoft Windows XP Media Center Editionissa. Samoin kuin *.asf-tiedostot, myös .dvr-ms-tiedostot sallivat tärkeimmät PVR (Personal Video Recorder) -toiminnot, kuten siirtymisen, live-kuvan keskeyttämisen sekä samanaikaisen tallentamisen ja toiston. Video, jonka .dvr-ms-tiedostot sisältävät, on koodattu MPEG-2-videovirtana, ja .dvr-ms-tiedostojen sisältämä ääni on koodattu MPEG-1 Layer II -äänivirtana.

Sinulla on oltava seuraavat ohjelmisto- ja laitteisto-osat, jotta voit toistaa suojaamattomia .dvr-ms-tiedostoja Windows XP -tietokoneissa:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) tai uudempi.
 • Seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa dokumentoitu päivitys on asennettava tietokoneeseen: Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  810243 Windows XP Media Center Editionilla nauhoitettujen tiedostojen DirectShow-toistotuki (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Windows XP -yhteensopiva DVD-koodauksen purkuohjelma.
Lisätietoja *.dvr-ms-tiedostoista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Windows Media Download Package (.wmd)

WMD (Windows Media Download) -paketit yhdistävät Windows Media Playerin olemukset, soittoluetteloiden tiedot ja multimediasisällön yksittäiseksi ladattavaksi .wmd-tiedostoksi. Tämä .wmd-paketti voi sisältää koko albumillisen musiikkivideoita ja lisäksi graafisia mainoksia sekä linkkejä online-musiikkikaupan WWW-sivustoon.

Voit ladata .wmd-paketin WWW-sivustosta napsauttamalla paketin linkkiä. Kun paketti on ladattu tietokoneeseen, Windows Media Player purkaa paketin tiedostot automaattisesti, lisää soittoluettelot pakettiin, lisää sisällön mediakirjastoon, tuo näyttöön olemuksen Windows Media Playerin Toisto-ruutuun (täydessä tilassa) ja toistaa sitten soittoluettelon ensimmäisen kohteen. Lisätietoja .wmd-tiedostoista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Audio Visual Interleave (.avi)

AVI (Audio Video Interleave) -tiedosto on erityinen RIFF (Resource Interchange File Format) -tiedosto. AVI on Microsoftin määrittämä. Tämä .avi-tiedostomuoto on yleisin tietokoneen ääni- ja videotietojen muoto.

Useilla eri pakkauksenhallinnoilla pakattu ääni- tai videosisältö voidaan tallentaa .avi-tiedostoksi ja toistaa Windows Media Playerissa, jos tietokoneeseen on asennettu tarvittavat pakkauksenhallinnat. Seuraavassa on usein .avi-tiedostoissa käytettäviä videon pakkauksenhallintoja:
 • DivX-pakkauksenhallinta

  Lisätietoja on seuraavassa DivX:n WWW-sivustossa:
 • Cinepak-pakkauksenhallinta

  Lisätietoja on seuraavassa Cinepakin WWW-sivustossa:
 • Indeo-pakkauksenhallinta

  Lisätietoja on seuraavassa Ligosin WWW-sivustossa:
 • DV-pakkauksenhallinta
 • MJPEG-pakkauksenhallinta
 • Pakkaamattoman RGB:n tai YUY2:n pakkauksenhallinta
Seuraavassa on usein .avi-tiedostoissa käytettäviä äänen pakkauksenhallintoja:
 • MP3-pakkauksenhallinta
 • MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
 • Pakkaamattoman PCM:n (Pulse Code Modulation) pakkauksenhallinta

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Moving Picture Experts Group kehittää MPEG (Moving Picture Experts Group) -standardeja. Nämä standardit ovat kehittyvä joukko videon ja äänen pakkauksen standardeja.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Tämä standardi sallii progressiivisen videon koodaamisen lähetysnopeudella 1,5 miljoonaa bittiä sekunnissa (bps). Tämä tiedostomuoto on suunniteltu käytettäväksi erityisesti VideoCD- ja CD-i-tietovälineiden kanssa. Yleisimmät MPEG-1-standardin toteutukset tarjoavat videon erotuskyvyn 352 x 240 nopeudella 30 kuvaa sekunnissa (fps). Kun käytät tätä standardia, tuloksena olevan videon laatu on hieman heikompi kuin tavallisissa videonauhureissa.

Tiedostot, joiden tiedostotunniste on .m1v, ovat yleensä vain videotietoa sisältäviä MPEG-1-perusvirtoja. Tiedostot, joiden tiedostotunniste on .mpg tai .mpeg, ovat yleensä MPEG-1-järjestelmävirtoja, jotka sisältävät MPEG-1-koodattua videokuvaa ja MPEG-1 Layer II (MP2) -koodattua ääntä.

MPEG-1-järjestelmävirrat eivät kuitenkaan ole ainoita .mpg- ja .mpeg-tiedostotunnisteita käyttäviä tiedostoja. MPEG-2-ohjelmavirrat käyttävät myös usein .mpg- ja .mpeg-tiedostotunnisteita, mutta ne sisältävät MPEG-2-koodattua videokuvaa. Koska Microsoft Windows -käyttöjärjestelmät sisältävät vain MPEG-1-videopakkauksen purkuohjelman, Windows Media Player ei pysty toistamaan MPEG-2-ohjelmavirtoja ilman asennettua MPEG-2-videopakkauksen purkuohjelmaa (jota kutsutaan myös DVD-pakkauksen purkuohjelmapaketiksi). Lisätietoja DVD-pakkauksen purkuohjelmapakettien ostamisesta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Myös tämä standardi on kehittynyt alkuaikojen MPEG-työstä. Se on äänenpakkaustekniikka, joka on osa MPEG-1- ja MPEG-2-määrityksiä. Fraunhofer Institute kehitti MP3:n Saksassa vuonna 1991. MP3 käyttää käsitteellistä äänikoodausta CD-laatuisen ja melkein yhtä puhtaan äänen pakkaamiseen.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II on äänen koodausstandardi, joka kehitettiin alun perin osana MPEG-1-määritystä ja joka myöhemmin päivitettiin MPEG-2-määritykselle.
M3U (.m3u)
.m3u-tiedosto on metatiedostosoittoluettelo, joka viittaa .mp3-tiedostoihin ja sisältää lisämetatietoa soittoluettelon kohteista.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on standardiprotokolla musiikkitiedon vaihtamiselle soitinten, syntetisaattoreiden ja tietokoneiden välillä. Tämä standardi määrittää musiikkikoodit, jotka sisältävät nuotin alun, korkeuden, pituuden, äänenvoimakkuuden sekä musiikkiominaisuudet, kuten vibraton. Se määrittää myös syntetisaattoreissa käytettyjen painikkeiden, säätöjen ja poljinten koodit.

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Apple Computer kehitti AIFF (Audio Interchange File Format) -äänitiedostomuodon. Tämän muodon avulla voit tallentaa laadukasta ääninäyte- ja soitintietoa.

Sun Microsystems ja NeXT (.au, .snd)

Unix Audio (.au) -tiedostot ovat UNIXin luomia äänitiedostoja.

Äänitiedosto (.snd) on äänitiedostomuoto, jota käytetään Sun-, NeXt- ja Silicon Graphics -tietokoneissa. Tämä tiedosto sisältää yleensä raakamuodossa olevia äänitietoja, joiden jälkeen on tekstimuotoinen tunniste.

Audio for Windows (.wav)

Windows Media Playerin tätä tiedostotyyppiä tukevat versiot: Minuutti PCM (Pulse Code Modulation) -koodattua ääntä voi viedä vain 644 kilotavua tai jopa 27 megatavua tallennustilaa. Tarvittavan tallennustilan määrä riippuu näytteenottotaajuudesta, äänen lajista (mono tai stereo) ja näytteessä käytettävien bittien määrästä.

Samoin kuin AVI- ja ASF-muoto, myös WAV on vain tiedostosäilö. Useilla eri pakkauksenhallinnoilla pakattu .wav-tiedostoksi tallennettu äänisisältö voidaan toistaa Windows Media Playerissa, jos tietokoneeseen on asennettu tarvittavat pakkauksenhallinnat. Yleisimpiä .wav-tiedostoissa käytettäviä äänen pakkauksenhallintoja ovat MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation) ja pakkaamaton PCM (Pulse Code Modulation).

CD Audio Track (.cda)

CD-ääniraidat (.cda) ovat CD-tietovälineeseen tallennettuja äänitiedostoja. Voit toistaa .cda-tiedostoja vain CD-levyltä. Tämän vuoksi tämä artikkeli ei sisällä toistettavaa mallitiedostoa. Voit testata .cda-tiedostoa joko yrittämällä toistaa jonkin muun .cda-tiedoston CD-levyltä tai jonkin muun CD-levyn .cda-tiedoston. Nämä .cda-tiedostot ovat vain CD-ääniraitojen kuvaustiedostoja, eivätkä ne sisällä todellista PCM-tietoa. Et voi toistaa tiedostoa, jos kopioit .cda-tiedoston CD-levyltä kiintolevylle.

Indeo Video Technology (.ivf)

IVF (Indeo Video Files) -tiedostot ovat videotiedostoja, jotka on koodattu Ligos Corporationin Indeo-pakkauksenhallinnalla. Indeo-standardit saattavat muuttua usein. Varmista lataamalla uusin Indeo-paketti, että pystyt toistamaan tällä pakkauksenhallinnalla koodattuja tiedostoja. Ottamalla yhteyttä Ligos Corporationiin voit varmistaa, että sinulla on uusin Indeo-paketti. Voit tehdä tämän käymällä seuraavassa Ligosin verkkosivustossa: Lataa .ivf-tiedosto kiintolevyllesi ennen sen toistamista. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta .ivf-tiedoston linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tallenna kohde nimellä.
 2. Määritä kiintolevyn kansio, johon haluat tallentaa tiedoston.
 3. Toista kiintolevylle tallentamasi tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
281919 Määrittämättömän virheen sanoma tulee näyttöön toistettaessa IVF (Indeo Video Format) -tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windows Media Player -olemukset (.wmz, .wms)

Windows Media Player -olemuksen (.wms) määritystiedosto on XML-tekstiasiakirja, joka määrittää olemuksessa olevat osat sekä niiden suhteet ja toiminnot. Komentosarjan tekijä luo olemuksen määritystiedoston (.wms) ja siihen mahdollisesti liittyvät JScript-tiedostot (.js), jotka sisältävät grafiikan ja lisäävät olemukseen toiminnot.

.wmz-tiedosto puolestaan on Zip-paketti, joka sisältää Windows Media Player -olemuksen määritystiedoston ja siihen liittyvät Jscript-tiedostot sekä graafiset tukitiedostot.

QuickTime-elokuvatiedosto (.mov)

Apple Computer kehitti QuickTime-tiedostomuodon multimediatiedostojen luomiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen ja tarkastelemiseen. QuickTime-muoto voi sisältää videokuvaa, animaatiota, grafiikkaa sekä 3D- ja VR (Virtual Reality) -sisältöä. Windows Media Playerilla voidaan toistaa vain QuickTime-tiedostoja, joiden versio on enintään 2.0. QuickTimen myöhemmät versiot vaativat Applen oman QuickTime-toisto-ohjelman. Saat lisätietoja seuraavasta Applen verkkosivustosta:

MP4-äänitiedosto (.m4a)

.m4a (vain ääni) pakataan usein AAC-tekniikalla (aiheuttaa hävikkiä), mutta se voidaan pakata myös hävikittömässä Apple-muodossa.

MP4-videotiedosto (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 on ISO (International Standards Organization) -määritys, joka kattaa useita multimediaesityksen ominaisuuksia, kuten pakkauksen, toimittamisen ja tekijätiedot. Vaikka videopakkaus ja tiedostosäilömääritys ovat erilliset ja itsenäiset MPEG-4-määrityksen osat, monet käyttäjät saattavat uskoa näiden kahden olevan keskenään vaihdettavissa. Voit ottaa käyttöön vain osia MPEG-4-määrityksestä ja noudattaa standardia edelleen.

MPEG-4-tiedostomuoto, kuten MPEG-4-määrityksessä on kuvattu, sisältää MPEG-4-koodattua video- ja AAC (Advanced Audio Coding) -koodattua äänisisältöä. Sen tiedostotunniste on yleensä .mp4. Windows Media Player ei tue .mp4-tiedostonmuodon toistoa. Voit toistaa .mp4-mediatiedostoja Windows Media Playerissa, kun asennat DirectShow-yhteensopivat MPEG-4-pakkauksen purkuohjelmapaketit. DirectShow-yhteensopivat MPEG-4-pakkauksen purkuohjelmapaketit sisältävät Ligos LSX-MPEG Playerin ja EnvivioTV:n.

Saat lisätietoja Ligos LSX-MPEG Playerista seuraavasta Ligosin WWW-sivustosta:Saat lisätietoja EnvivioTV:stä seuraavasta Envivion WWW-sivustosta: Microsoft on päättänyt ottaa käyttöön MPEG-4-standardin videopakkausosan. Microsoft on tähän mennessä tuottanut seuraavat MPEG-4-pohjaiset videopakkauksenhallinnat:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4-videosisältöä voi koodata ja tallentaa .asf-tiedostosäilöön Windows Media Toolsin ja Windows Media Encoderin avulla. Voit toistaa nämä tiedostot Windows Media Playerilla. Lisätietoja Microsoftista ja MPEG-4-tuesta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:.m4v on MP4-muotoa läheisesti muistuttava, Applen kehittämä videotiedostomuoto. Eroja ovat valinnainen Applen DRM-kopiointisuojaus ja AC3 (Dolby Digital) -äänen käsittely, jota ei ole standardisoitu MP4-säilöön.

.mp4v-tiedosto on MPEG-4-videotiedosto.

.3gp (3GPP-tiedostomuoto) on Third Generation Partnership Projectin (3GPP) 3G UMTS -multimediapalveluja varten määrittämä multimediasäilömuoto. Sitä käytetään 3G-matkapuhelimissa mutta sitä voidaan toistaa myös joissakin 2G- ja 4G-puhelimissa.

.3g2 (3GPP2-tiedostomuoto) on 3GPP2:n 3G CDMA2000 -multimediapalveluja varten määrittämä multimediasäilömuoto. Se on hyvin samankaltainen kuin 3GP-tiedostomuoto, mutta siinä on joitakin laajennuksia ja rajoituksia 3GP:hen verrattuna.

.3gp2-tiedostotyyppi liittyy yleensä 3GPP2:een.

Windows-äänitiedosto (.aac, .adt, .adts)

Advanced Audio Coding (.aac) on standardisoitu digitaalisen äänen hävikkipakkaus- ja koodausmalli. MP3-muodon seuraajaksi suunnitellun AAC:n äänenlaatu on yleisesti ottaen parempi kuin MP3:n samoja bittinopeuksia käytettäessä.

Audio Data Transport Stream (.adts) -muotoa käytetään, jos tietoja siirretään MPEG-2-siirtovirrassa. Muoto koostuu sarjasta kehyksiä, ja kullakin kehyksellä on ylätunniste sekä AAC-äänitiedot.

MPEG-2 TS -videotiedosto (.m2ts)

.m2ts on tiedostonimi, jota käytetään Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS) -säilön tiedostomuodolle. Sitä käytetään äänen, videon ja muiden virtojen kanavointiin. Se perustuu MPEG-2-siirtovirtasäilöön. Tätä säilömuotoa käytetään yleisesti Blu-ray Disc- ja AVCHD-levyjen HD-videoissa.

Tiedostomuodot, joita ei tueta

RealNetworks-sisältö (.ra, .rm, .ram)

RealNetworks-sisältö on luotu RealNetworksin kehittämällä ohjelmistolla. Sisältö on pakattu RealVideon ja RealAudion omilla pakkauksenhallinnoilla, ja se on tallennettu RealNetworksin kehittämään tiedostomuotoon. Voit toistaa RealNetworks-sisältöä hankkimalla RealOne-toisto-ohjelman. Voit tehdä tämän seuraavassa RealNetworksin WWW-sivustossa:

QuickTime-sisältö (.qt)

Apple Computer kehitti QuickTime-tiedostomuodon multimediatiedostojen luomiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen ja tarkastelemiseen. QuickTime-muoto voi sisältää videokuvaa, animaatiota, grafiikkaa sekä 3D- ja VR (Virtual Reality) -sisältöä. Windows Media Playerillä voidaan toistaa vain QuickTime-tiedostoja, joiden versio on enintään 2.0. QuickTimen myöhemmät versiot vaativat Applen oman QuickTime-toisto-ohjelman. Lisätietoja on seuraavassa Applen WWW-sivustossa:

Free Lossless Audio Codec (.flac)

MP3-muotoa muistuttava FLAC (Free Lossless Audio Codec) pakkaa digitaalisen äänen täysin hävikittömästi ja pienentää tiedostokokoa menettämättä mitään tietoja. FLAC:n algoritmilla pakattua digitaalista ääntä voi pienentää yleensä 50–60 % alkuperäisestä koosta, ja kun sen purkaa, alkuperäiset äänitiedot ovat tallella muuttumattomina.
Enemmän tietoa

Toistettavan tiedostotyypin selvittäminen

Voit selvittää, onko toistamasi tiedosto yhteensopiva Windows Media Playerin kanssa, napsauttamalla toistettavaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Ominaisuudet. Tiedostotyyppi näkyy Tiedostotyyppi-ruudussa. Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.


Lisätietoja tiedostonimien tunnisteiden näyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
865219 Tiedostonimien tunnisteiden näyttäminen tai piilottaminen Resurssienhallinnassa
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 316992 – Viimeisin tarkistus: 01/08/2014 17:39:00 – Versio: 3.0

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 11, Windows Media Player 12

 • kbinfo kbcip KB316992
Palaute