Windows Server 2003:n käynnistysongelmien vianmääritys

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Jos olet Small Business Customer -asiakas, voit etsiä lisää vianmääritys- ja oppimisresursseja Support for Small Business -sivustosta.
Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 315396. (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Tämän artikkelin Windows XP -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 308041. (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit tehdä Windows Server 2003:n käynnistysongelmien vianmäärityksen.

Onnistuneessa Windowsin käynnistyksessä on seuraavat vaiheet:
 • Aloitusvaihe
 • Käynnistyksen latausvaihe
 • Ytimen latausvaihe
 • Kirjautumisvaihe
Jos jossakin näissä vaiheissa tapahtuu virheitä, Windows ei ehkä käynnisty oikein ja saatat havaita seuraavia virheitä:
 • Tietokone ei vastaa (jumiutuu).
 • Näyttöön tulee virhesanoma.
Jos käynnistysongelma ilmenee sen jälkeen, kun olet valinnut Microsoft Windows Server 2003:n käynnistysvalikosta tai näyttöön tulee Valitse käynnistettävä käyttöjärjestelmä -sanoma, käyttöjärjestelmän tarvitsemat tiedostot saattavat puuttua tai ovat vahingoittuneet. Windows sisältää useita eri tapoja tämän ongelman vianmäärittämiseen. Näitä ovat vikasietotila, palautuskonsoli ja automaattinen järjestelmän palautus (ASR).

Tietokoneen käynnistäminen viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuuden avulla

Jos käynnistysongelma ilmenee heti tietokoneeseen tehtävän muutoksen jälkeen (esimerkiksi kun olet asentanut uuden ohjaimen), yritä käynnistää tietokone käyttämällä Viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuutta.

Viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuus on ominaisuus, jonka avulla voit käynnistää tietokoneesi käyttäen viimeisimpiä toimineita asetuksia. Tämä ominaisuus palauttaa rekisteritiedot ja ohjainasetukset, joita käytettiin silloin, kun tietokone viimeksi käynnistyi onnistuneesti. Käytä tätä ominaisuutta, kun et voi käynnistää Windowsia sen jälkeen, kun olet tehnyt muutoksen tietokoneeseen (esimerkiksi laiteohjaimen asennuksen tai päivittämisen jälkeen).

Voit käynnistää tietokoneen viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuuden avulla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta.
 2. Valitse Käynnistä uudelleen ja valitse sitten OK.
 3. Kun näyttöön tulee viesti Valitse käynnistettävä käyttöjärjestelmä, paina F8-näppäintä.
 4. Valitse nuolinäppäimillä Viimeisin toimiva kokoonpano ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus Jotta numeronäppäimistön nuolinäppäimet toimisivat, NUM LOCK ei saa olla käytössä.
 5. Jos tietokoneessa on myös muita käyttöjärjestelmiä, valitse näyttöön tulevasta luettelosta Microsoft Windows Server 2003 ja paina sitten Enter-näppäintä.
Huomautukset
 • Viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuuden avulla voit palautua järjestelmän kokoonpano-ongelmista, joita esimerkiksi äskettäin asennetut virheelliset ohjaimet voivat aiheuttaa. Tämä ongelma ei ratkaise ongelmia vioittuneiden tai puuttuvien ohjainten tai tiedostojen aiheuttamia ongelmia.
 • Kun valitset Viimeisin toimiva kokoonpano -vaihtoehdon, vain seuraavan rekisteriavaimen tiedot palautetaan:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Kaikki muihin rekisteriavaimiisi tekemäsi muutokset säilyvät.
Jos pystyt käynnistämään tietokoneen käyttämällä Viimeisin toimiva kokoonpano -vaihtoehtoa, edellinen tietokoneeseen tekemäsi muutos (esimerkiksi ohjaimen asennus) voi olla syy virheelliseen käynnistykseen. Suosittelemme, että joko poistat tai päivität ohjaimen tai ohjelman ja testaat sitten Windowsia sen tarkistamiseksi, jos se käynnistyy oikein.

Tietokoneen käynnistäminen vikasietotilassa

Kun käynnistät tietokoneen vikasietotilassa, Windows lataa vain tarvitsemasi ohjaimet ja tietokonepalvelut. Voit käyttää vikasietotilaa, kun haluat tunnistaa ja ratkaista ongelmia, jotka johtuvat viallisista ohjaimista, ongelmista tai automaattisesti käynnistyvistä palveluista.

Jos tietokone käynnistyy onnistuneesti vikasietotilassa, mutta ei käynnisty normaalitilassa, tietokoneessa voi olla laitteistoasetusten tai resurssien ristiriita. Ohjelmissa, palveluissa tai ohjaimissa voi olla epäyhteensopivuuksia tai rekisteri voi olla vaurioitunut. Vikasietotilassa voit poistaa käytöstä tai poistaa ohjelman, palvelun tai laiteohjaimen, joka saattaa estää tietokoneen käynnistymisen oikein.

Voit tehdä käynnistysongelmien vianmääritystä vikasietotilassa näitä vaiheita noudattamalla:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta.
 2. Valitse Käynnistä uudelleen ja valitse sitten OK.
 3. Kun näyttöön tulee viesti Valitse käynnistettävä käyttöjärjestelmä, paina F8-näppäintä.
 4. Valitse näyttöön tulevasta Windowsin lisäasetusten valikosta nuolinäppäinten avulla Vikasietotila ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus Num Lock on poistettava käytöstä, ennen kuin numeronäppäimistö toimii.
 5. Jos tietokoneessa on myös muita käyttöjärjestelmiä, valitse näyttöön tulevasta luettelosta Microsoft Windows Server 2003 ja paina sitten Enter-näppäintä.
 6. Tee jokin seuraavista:
  • Jos tietokone ei käynnisty vikasietotilassa, yritä käynnistää tietokone palautuskonsolin avulla. Jos et vieläkään pysty käynnistämään tietokonetta, etsi mahdollisia laitteisto-ongelmia, kuten viallisia laitteita, asennusongelmia, kaapelointiongelmia tai liitinongelmia. Poista äskettäin lisätyt laitteet ja käynnistä sitten tietokone uudelleen sen selvittämiseksi, onko ongelma ratkennut.
  • Jos tietokone käynnistyy vikasietotilassa, siirry seuraavaan kohtaan ja jatka käynnistysongelman vianmääritystä.

Tapahtumienvalvonnan käyttäminen käynnistysongelman syyn selvittämiseen

Etsi Tapahtumienvalvonnan lokista käynnistysongelman syy. Voit tarkastella tapahtumalokeihin kirjattuja tapahtumia seuraavilla tavoilla. 
 1. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Tapahtumienvalvonta.
  • Käynnistä MMC:n (Microsoft Management Console) Tapahtumienvalvonta-laajennus.
 2. Laajenna konsolipuussa Tapahtumienvalvonta ja napsauta sitten lokia, jota haluat tarkastella. Napsauta esimerkiksi Järjestelmäloki- tai Sovellusloki-kohtaa.
 3. Kaksoisnapsauta tarkasteltavaa tapahtumaa tietoruudussa.

  Jos haluat kopioida tapahtuman tiedot, valitse Kopioi ja avaa sitten uusi asiakirja ohjelmassa, johon haluat liittää tapahtuman tiedot (esimerkiksi Microsoft Wordissa), ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Liitä.
 4. Voit tarkastella edellisen tai seuraavan tapahtuman kuvausta painamalla YLÄ- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ.

Järjestelmätietojen käyttäminen käynnistysongelman syiden selvittämiseen

Järjestelmätiedot-työkalussa näytetään kattava kuvaus tietokoneen laitteista, järjestelmäkomponenteista ja ohjelmistoympäristöstä. Tämän työkalun avulla voit tunnistaa mahdollisia ongelmalaitteita ja laiteristiriitoja. Voit tehdä tämän seuraavasti.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun msinfo32 ja valitse sitten OK.
 3. Etsi ongelmallisia laitteita tai laiteristiriitoja. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Laajenna konsolipuun Komponentit-kohta ja valitse sitten Ongelmalaitteet.

   Huomaa oikeassa ruudussa luetellut laitteet.
  2. Laajenna konsolipuun Laitteistoresurssit ja valitse sitten Ristiriidat ja jakaminen.

   Kiinnitä huomiota oikeassa ruudussa lueteltuihin resurssiristiriitoihin.
  3. Jos havaitset ongelmallisen laitteen, tee haluamasi toiminnot (esimerkiksi laitteen poistaminen, käytöstä poistaminen tai uudelleenmäärittäminen tai ohjaimen päivittäminen) ja käynnistä sitten tietokone normaalitilassa.

   Voit käyttää Laitehallintaa laitteiden ja niiden ohjainten poistamiseen tai käytöstä poistamiseen. Lisätietoja Laitehallinnasta on kohdassa Käynnistysongelman syyn selvittäminen Laitehallinnan avulla.

   Jos tietokone käynnistyy oikein, kyseinen laite saattaa olla käynnistysongelman syy.

   Jos poistat laitteen käytöstä ongelman ratkaisemiseksi, varmista, että laite on Windows Server 2003:n yhteensopivien laitteiden HCL-luettelossa ja että se on asennettu oikein. Ota myös yhteyttä valmistajaan ja tee ilmoitus laitteen toiminnasta ja hanki tietoja mahdollisista päivityksistä, jotka voivat ratkaista käynnistysongelman. Saat tietokonelaitteiston valmistajien yhteystiedot napsauttamalla jotakin seuraavan luettelon artikkelien numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   65416 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

   60781 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

   60782 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
   Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
 4. Jos Järjestelmätiedot-työkalu ei ilmoita ongelmalaitteista tai laiteristiriidoista, tutki ohjelmia, jotka käynnistetään automaattisesti Windowsin käynnistyksen yhteydessä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Laajenna konsolipuun Ohjelmistoympäristö-kohta ja valitse sitten Käynnistysohjelmat.

   Automaattisesti Windowsin käynnistymisen yhteydessä käynnistettävät ohjelmat on lueteltu oikeassa ruudussa.
  2. Poista ohjelmat käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen.

   Lisätietoja ohjelman käynnistämisestä saat ohjelman ohjeista tai ottamalla yhteyttä sen valmistajaan.
  3. Jos poistat käynnistysohjelmat käytöstä ja käynnistysongelma ratkeaa, ota ohjelmat uudelleen käyttöön yksi kerrallaan.

   Sammuta ja käynnistä tietokone uudelleen aina kun otat ohjelman käyttöön ja kirjaa muistiin, havaitsetko virheellisen käynnistymisen. Jos virhe ilmenee, viimeksi käyttöön otettu ohjelma voi ehkä olla syy virheellisen käynnistymiseen.

Vikasietotilan käynnistyslokitiedoston tarkasteleminen

Tarkastele käynnistysongelmien vianmäärittämiseksi Ntbtlog.txt-käynnistyslokitiedostoa ja merkitse muistiin, mitkä ohjaimet ja palvelut eivät latautuneet, kun käynnistit tietokoneen vikasietotilassa. 

Tämä lokitiedosto sijaitsee %SystemRoot%-kansiossa (tämä on oletusarvon mukaan Windows-kansio). Lokitiedostossa on luettelo laitteista ja palveluista, jotka latautuivat (tai eivät latautuneet), kun käynnistit tietokoneen vikasietotilassa. Voit avata lokitiedoston ja tarkastella sitä millä tahansa tekstieditorilla, kuten Muistiolla.


Selvitä käynnistysongelman syy tarkastelemalla niiden ohjainten ja palveluiden luetteloa, jotka eivät latautuneet käynnistyksen yhteydessä.

Huomautus Osa käynnistysongelmista voi tapahtua varhaisessa vaiheessa käynnistysprosessin aikana. Tässä tapauksessa Windows ei tallenna käynnistyslokin tiedostoa kiintolevylle.

Selvitä käynnistysongelman syy Laitehallinnan avulla

Laitehallinta näyttää graafisen näkymän tietokoneeseen asennetuista laitteista. Tämän työkalun avulla voit ratkaista mahdolliset laiteristiriidat tai tunnistaa epäyhteensopivat laitteet, jotka voivat aiheuttaa käynnistysongelmia.

Voit käynnistää Laitehallinnan seuraavalla tavalla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Hallitse.
 2. Laajenna Järjestelmätyökalut ja valitse Laitehallinta.

  Tietokoneeseen asennettujen laitteiden luettelo näkyy oikeassa ruudussa. Jos laitteen vieressä näkyy symboli, laitteessa voi olla ongelma. Esimerkiksi musta huutomerkki (!) keltaisessa kentässä ilmaisee, että laite on ongelmatilassa. 

  Huomautus Voit poistaa laitteen käytöstä Laitehallinnassa napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista käytöstä.
 3. Tutki mahdollisia laiteristiriitoja. Voit tehdä tämän kaksoisnapsauttamalla laitetta oikeassa ruudussa ja valitsemalla sitten Resurssit-välilehden.

  Jos havaitset laiteristiriidan, ristiriita näytetään Ristiriitaisten laitteiden luettelo -kohdassa.

  Huomaa Käytä automaattisia asetuksia -valintaruutu. Jos Windows tunnistaa laitteen onnistuneesti, tämä valintaruutu valitaan, ja laite toimii oikein. Jos resurssiasetukset kuitenkin perustuvat Peruskokoonpano n:ään (jossa n on numero välillä 0 - 9), saattaa olla tarpeen muuttaa kokoonpanoa. Voit tehdä tämän napsauttamalla jotain muuta peruskokoonpanoa luettelosta tai vaihtamalla resurssiasetuksia manuaalisesti. VAROITUS Näihin toimiin saattaa kuulua CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) -asetusten muuttaminen ja BIOS (Basic Input/Output System) -asetusten muokkaaminen. Tietokoneen BIOS-asetusten virheellinen muuttaminen saattaa johtaa vakaviin ongelmiin. Tietokoneen CMOS-asetusten muuttaminen tapahtuu omalla vastuullasi.

  Jos Windows ei pysty ratkaisemaan resurssiristiriitaa, varmista, että tietokone on määritetty sallimaan Windowsin luetteloida tietokoneen laitteet. Voit tehdä tämän ottamalla Plug and Play OS -asetuksen käyttöön tietokoneen BIOSin asetuksissa. Tietoja tietokoneen BIOS-asetusten muuttamisesta saat tietokoneen ohjeista tai ottamalla yhteyttä tietokoneen valmistajaan.
 4. Jos tunnistat ongelmalaitteen, poista se käytöstä ja käynnistä sitten tietokone normaalitilassa.

  Jos tietokone käynnistyy oikein, käytöstä poistettu laite saattaa olla käynnistysongelman syy.

  Varmista, että laite on Windows Server 2003:n yhteensopivien laitteiden HCL-luettelossa ja että se on asennettu oikein. Ota myös yhteyttä valmistajaan ja tee ilmoitus laitteen toiminnasta ja hanki tietoja mahdollisista päivityksistä, jotka voivat ratkaista käynnistysongelman.
Saat lisätietoja laitteiden määrittämisestä Laitehallinnassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
323423 Laitehallinnan käyttäminen laitteiden määrittämiseen Windows Server 2003:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Järjestelmän kokoonpanosovelluksen käyttäminen

Järjestelmän kokoonpanosovellus (Msconfig.exe) automatisoi rutiininomaiset vianmääritysvaiheet, joiden avulla Microsoftin tuotetuen asiantuntijat suorittavat Windowsin kokoonpano-ongelmien vianmäärityksen. Voit käyttää tätä työkalua järjestelmän kokoonpanon muuttamiseen ja ongelman vianmäärittämiseen eliminointiprosessin avulla.

Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit käyttää Järjestelmän kokoonpanosovellusta. Jos tietokone on yhteydessä verkkoon, verkon käytäntöasetukset saattavat estää sinua käyttämästä sovellusta. Suojaukseen liittyvien parhaiden toimintatapojen mukaista on tehdä nämä toimet Suorita käyttäjänä -komennolla.

Huomautus Microsoft suosittelee, että et käytä Järjestelmän kokoonpanosovellusta tietokoneen Boot.ini-tiedoston muokkaamiseen ilman Microsoftin tukihenkilön apua. Tällaiset muokkaustoimet voivat tehdä tietokoneesta käyttökelvottoman.

Puhtaan vianmääritysympäristön luominen

Voit luoda puhtaan ympäristön vianmääritystä varten noudattamalla näitä ohjeita. 
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK. (Voit käyttää Suorita käyttäjänä -komentoa kirjoittamalla Avaa-ruutuun runas /user:administrator Polku\msconfig.exe ja valitsemalla sitten OK-painikkeen.)
 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse Käynnistys vianmääritystilassa - lataa vain peruslaitteet ja -palvelut, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen.
 3. Kun Windows käynnistyy, selvitä, esiintyykö sama ongelma yhä.

Ongelmien paikantaminen järjestelmän käynnistysvalintojen avulla

Voit paikantaa ongelmia järjestelmän käynnistysvalintojen avulla toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Valikoiva käynnistys.
 3. Poista seuraavien valintaruutujen valinnat:
  Käsittele System.ini-tiedosto
  Käsittele Win.ini-tiedosto
  Lataa järjestelmäpalvelut
  Et voi poistaa Käytä alkuperäistä Boot.ini-tiedostoa -valintaruutua.
 4. Voit testata ohjelmiston latausprosessia varmistamalla, että Lataa käynnistysryhmän sovellukset -valintaruutu on valittu ja valitse sitten OK.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen pyydettäessä. 

Ongelmien paikantaminen valikoivan käynnistyksen asetusten avulla

Voit paikantaa ongelmia valikoivan käynnistyksen asetusten avulla noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Valikoiva käynnistys.
 3. Poista kaikkien valintaruutujen valinnat Valikoiva käynnistys -kohdassa. Et voi poistaa Käytä alkuperäistä Boot.ini-tiedostoa -valintaruudun valintaa.
 4. Valitse Käsittele System.ini-tiedosto -valintaruutu, valitse OK ja käynnistä tietokone sitten uudelleen pyydettäessä.

  Toista toiminto ja valitse kukin valintaruutu yksi kerrallaan. Käynnistä tietokone joka kerta. Toista tätä, kunnes ongelma ilmenee.
 5. Kun ongelma ilmenee, napsauta valittua tiedostoa vastaavaa välilehteä. Jos ongelma esimerkiksi ilmenee vasta sen jälkeen, kun olet valinnut Win.ini-tiedoston, napsauta Win.ini-välilehteä Järjestelmän kokoonpano -sovelluksessa.

Ongelmien paikantaminen Käynnistys-välilehden avulla

Käynnistys
-välilehdessä näytetään käynnistyksen yhteydessä suoritettavat kohteet Käynnistys-ryhmästä, Win.ini load=- ja run=-kohdista ja rekisteristä. Voit paikantaa ongelmia Käynnistys-välilehden avulla näitä vaiheita noudattamalla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Käynnistys-välilehti.
 3. Poista kaikkien valintaruutujen valinnat.
 4. Aloita vianmääritys valitsemalla ensimmäinen valintaruutu, valitsemalla OK ja käynnistämällä tietokone uudelleen pyydettäessä.

  Toista toiminto ja valitse kukin valintaruutu yksi kerrallaan. Käynnistä tietokone joka kerta. Toista tätä, kunnes ongelma ilmenee.

Järjestelmäpalveluiden vianmääritys

Voit tehdä järjestelmäpalveluiden vianmäärityksen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Palvelut-välilehti.
 3. Merkitse muistiin palvelut, joita ei ole valittu.

  TÄRKEÄTÄ Älä ohita tätä vaihetta. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.
 4. Valitse Poista kaikki käytöstä, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
 5. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 6. Valitse Palvelut-välilehti.
 7. Valitse palvelun valintaruutu, jos haluat ottaa sen käyttöön, ja valitse sitten OK.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista, ilmeneekö ongelma.
 9. Toista vaiheet 5–8 kunkin palvelun kohdalla, kunnes ongelma ilmenee. Kun ongelma ilmenee, tiedät, että edellinen käynnistämäsi palvelu on ongelman syy. Merkitse palvelu muistiin ja siirry vaiheeseen 10. 
 10. Napsauta Ota kaikki käyttöön -vaihtoehtoa, valitse viallisen palvelun viereinen valintaruutu, poista kaikkien vaiheessa 3 kirjaamiesi palvelujen valintaruutujen valinta, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.

  Kiertotapana voit myös jättää viallisen palvelun käytöstä poistetuksi (ei valituksi). Saat lisää apua viallisen palvelun valmistajalta.

  Huomautus Ongelman aiheuttavan palvelun voi ehkä selvittää nopeasti testaamalla ryhmien palveluita. Jaa palvelut kahteen ryhmään valitsemalla ensimmäisen ryhmän valintaruutuja ja poistamalla sitten toisen ryhmän valintaruutujen valinnan. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa, ilmeneekö ongelma. Jos ongelma ilmenee, viallinen palvelu on ensimmäisessä ryhmässä. Jos ongelmaa ei ilmene, viallinen palvelu on toisessa ryhmässä. Toista tämä prosessi viallisessa ryhmässä, kunnes olet paikantanut viallisen palvelun.

System.ini-tiedoston vianmääritys

Voit tehdä System.ini-tiedoston vianmäärityksen noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Napsauta System.ini-välilehteä.
 3. Merkitse muistiin kohteet, joita ei ole valittu. Sinun on ehkä laajennettava joitakin kohteita (kuten [ohjaimet]) sen selvittämiseksi, onko joitakin alikohteita valitsematta.

  TÄRKEÄTÄ Älä ohita tätä vaihetta. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.
 4. Valitse Poista kaikki käytöstä, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
 5. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 6. Napsauta System.ini-välilehteä.
 7. Laajenna kaikki luettelon kohteet, ota kohde käyttöön valitsemalla sen valintaruutu ja valitse sitten OK.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista, ilmeneekö ongelma.
 9. Toista vaiheet 5–8 kunkin kohteen kohdalla, kunnes ongelma ilmenee.

  Kun ongelma ilmenee, tiedät, että viimeisin käyttöönottamasi kohde aiheuttaa ongelman. Merkitse tämä kohde muistiin ja siirry vaiheeseen 10.
 10. Napsauta Ota kaikki käyttöön -vaihtoehtoa, poista viallisen kohteen viereisen valintaruudun valinta, poista kaikkien muiden vaiheessa 3 muistiin kirjaamiesi kohteiden valintaruutujen valinta, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.

  Kiertotapana voit myös jättää viallisen kohteen käytöstä poistetuksi (ei valituksi). Jos mahdollista, ota yhteys viallisen kohteen valmistajaan ja pyydä lisäapua.

  Huomautus Voit ryhmien kohteita testaamalla ehkä selvittää nopeasti, mikä System.ini-kohde aiheuttaa ongelman. Jaa kohteet kahteen ryhmään valitsemalla ensimmäisen ryhmän valintaruutuja ja poistamalla sitten toisen ryhmän valintaruutujen valinnan. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa, ilmeneekö ongelma. Jos ongelma ilmenee, viallinen palvelu on ensimmäisessä ryhmässä. Jos ongelmaa ei ilmene, viallinen palvelu on toisessa ryhmässä. Toista tämä prosessi viallisessa ryhmässä, kunnes olet paikantanut viallisen System.ini-kohteen.

Win.ini-tiedoston vianmääritys

Voit tehdä Win.ini-tiedoston vianmäärityksen noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Win.ini-välilehti.
 3. Merkitse muistiin kohteet, joita ei ole valittu. Sinun on ehkä laajennettava joitakin kohteita (kuten [OLFax-portit]) sen selvittämiseksi, onko joitakin alikohteita valitsematta.

  TÄRKEÄTÄ Älä ohita tätä vaihetta. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.
 4. Valitse Poista kaikki käytöstä, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
 5. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 6. Valitse Win.ini-välilehti.
 7. Laajenna kaikki luettelon kohteet, ota kohde käyttöön valitsemalla sen valintaruutu ja valitse sitten OK.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista, ilmeneekö ongelma.
 9. Toista vaiheet 5–8 kunkin kohteen kohdalla, kunnes ongelma ilmenee.

  Kun ongelma ilmenee, tiedät, että viimeisin käyttöönottamasi kohde aiheuttaa ongelman. Merkitse tämä kohde muistiin ja siirry vaiheeseen 10.
 10. Napsauta Ota kaikki käyttöön -vaihtoehtoa, poista viallisen kohteen viereisen valintaruudun valinta, poista kaikkien muiden vaiheessa 3 muistiin kirjaamiesi kohteiden valintaruutujen valinta, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.

  Kiertotapana voit myös jättää viallisen kohteen käytöstä poistetuksi (ei valituksi). Jos mahdollista, ota yhteys viallisen kohteen valmistajaan ja pyydä lisäapua.

  Huomautus Voit ryhmien kohteita testaamalla ehkä selvittää nopeasti, mikä Win.ini-kohde aiheuttaa ongelman. Jaa kohteet kahteen ryhmään valitsemalla ensimmäisen ryhmän valintaruutuja ja poistamalla sitten toisen ryhmän valintaruutujen valinnan. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa, ilmeneekö ongelma. Jos ongelma ilmenee, viallinen palvelu on ensimmäisessä ryhmässä. Jos ongelmaa ei ilmene, viallinen palvelu on toisessa ryhmässä. Toista tämä prosessi viallisessa ryhmässä, kunnes olet paikantanut viallisen Win.ini-kohteen.

Boot.ini-tiedoston vianmääritys

Vain järjestelmänvalvojien ja kokeneiden käyttäjien tulisi tehdä muutoksia Boot.ini-tiedostoon. Boot.ini-tiedoston vianmääritystä ei käsitellä tässä artikkelissa.

Lisätietoja on Microsoft Knowledge Basessa. Voit hakea sieltä lisätietoja siirtymällä Microsoftin tuen sivustoon.

Järjestelmän kokoonpanosovelluksen nollaaminen normaalia käynnistystä varten

 Voit nollata Järjestelmän kokoonpanosovelluksen tavalliseen käynnistykseen noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehti, valitse Normaali käynnistys - lataa kaikki laiteohjaimet ja palvelut ja valitse sitten OK.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.

Windowsin palautuskonsolin käyttäminen

Palautuskonsoli on komentorivityökalu, jonka avulla voit korjata Windowsin, jos tietokone ei käynnisty oikein. Voit käynnistää Palautuskonsolin Windows Server 2003:n CD-levyltä tai käynnistyksen yhteydessä, jos Palautuskonsoli on asennettu jo aiemmin tietokoneeseen. Käytä Palautuskonsolia, jos Viimeisin toimiva kokoonpano -käynnistysasetus ei toiminut hyvin etkä voi käynnistää tietokonetta vikasietotilassa. Suosittelemme Palautuskonsolin käyttöä vain, jos olet kokenut käyttäjä, joka pystyy tunnistamaan ja etsimään ongelmia tuottavat ohjaimet ja tiedostot peruskomentojen avulla.
Voit käyttää Palautuskonsolia noudattamalla seuraavia vaiheita.
 1. Aseta Windows Server 2003:n CD-asennuslevy CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
 2. Kun näyttöön tulee tekstitilan asennuksen viesti, käynnistä palautuskonsoli painamalla R.
Voit tehdä seuraavia toimia palautuskonsolin avulla:
 • Tietokoneiden asemien käsitteleminen.
 • Laiteohjaimien tai palveluiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
 • Tiedostojen kopioiminen Windows Server 2003 -CD-asennuslevyltä tai muusta siirrettävästä tietovälineestä. Voit esimerkiksi kopioida tarvitsemasi tiedoston, joka poistettiin.
 • Uuden käynnistyssektorin ja uuden pääkäynnistystietueen (MBR) luominen. Tämä on ehkä tarpeen, jos nykyisestä käynnistyssektorista käynnistämisessä ilmenee ongelmia.

Sen varmistaminen, ettei kiintolevy tai tiedostojärjestelmä ole vioittunut

Voit varmistaa, että kiintolevy tai tiedostojärjestelmä ei ole vaurioitunut käynnistämällä tietokoneen Windows Server 2003:n CD-levyltä, käynnistämällä palautuskonsolin ja käyttämällä sitten Chkdsk-komentoriviapuohjelmaa. Tämä voi ratkaista ongelmasi.

TÄRKEÄÄ Suosittelemme, että vain kokeneet käyttäjät tai järjestelmänvalvojat käyttävät palautuskonsolia. Sinun on tiedettävä järjestelmänvalvojan tilin salasana, jotta voit käyttää palautuskonsolia.

Tietoja vioittuneen kiintolevyn testaamisesta ja korjaamisesta Chkdsk-apuohjelman avulla on seuraavan artikkelin Palautuskonsolin käyttäminen- ja Palautuskonsolin komentokehotteen käyttäminen -osissa:
307654 Palautuskonsolin asentaminen ja käyttäminen Windows XP:ssä
Huomautus Jos Chkdsk-apuohjelma ilmoittaa, että se ei pysty käyttämään kiintolevyä, kyseessä saattaa olla laitteistovirhe. Tarkista kaikki kaapeliliitännät ja hyppyjohdinten asetukset. Kysy ohjeita tietokoneen korjaajalta tai tietokoneesi valmistajalta, jos haluat lisäohjeita.

Jos Chkdsk ilmoittaa, että se ei pystynyt korjaamaan kaikkia kiintolevyn ongelmia, tiedostojärjestelmä tai pääkäynnistystietue (MBR) saattaa olla vioittunut tai se ei enää ole käytettävissä. Yritä käyttää sopivia palautuskonsolin komentoja, kuten Fixmbr ja Fixboot, ota yhteys tietojen palautuspalveluun tai luo kiintolevyn osiot uudelleen ja alusta ne uudelleen.

VAROITUS: Jos osioit ja alustat kiintolevyn uudelleen, menetät kaikki levyn tiedot.

TÄRKEÄÄ Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Microsoftin tuotetuen ammattilaiseen. Vain valtuutettujen henkilöiden tulisi yrittää tietokoneen korjaamista. Jos tietokoneen korjaa henkilö, jolla ei ole siihen valtuuksia, tietokoneen takuu saattaa mitätöityä.  Saat lisätietoja palautuskonsolin käyttämisestä tarkastelemalla seuraavia artikkeleita Microsoft Knowledge Basessa niiden numeroita napsauttamalla:
326215 Palautuskonsolin käyttäminen Windows Server 2003 -pohjaisessa tietokoneessa, joka ei käynnisty (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Automaattisen järjestelmän palautuksen käyttäminen

 Voit palautua järjestelmävirheestä käyttämällä automaattista järjestelmän palautusta (ASR) seuraavien ohjeiden mukaan.
 1. Varmista, että sinulla on kelvollinen seuraavat asiat käytettävissä ennen palautuskonsolin käynnistämistä:
  • ASR-levy, jonka olet luonut aiemmin.
  • Varmuuskopiotietoväline, jonka olet luonut aiemmin.
  • Käyttöjärjestelmän alkuperäinen CD-asennuslevy.
  • Jos käytössä on massamuistilaiteohjain ja tiedät, että valmistaja on toimittanut erillisen ohjaintiedoston sille (poikkeaa CD-asennuslevyn ohjaintiedostoista), hanki tiedosto (levyllä) ennen toiminnon aloittamista.
 2. Aseta alkuperäinen käyttöjärjestelmän CD-asennuslevy CD- tai DVD-asemaasi.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen. Jos sinua pyydetään painamaan näppäintä tietokoneen käynnistämiseksi CD-levyltä, paina pyydettyä näppäintä.
 4. Jos käytössäsi on vaiheessa 1 kuvattu erillinen ohjaintiedosto, paina pyydettäessä F6-näppäintä ohjaimen käyttämiseksi asennuksessa.
 5. Paina pyydettäessä F2-näppäintä asennuksen tekstitilan alussa.

  Toiminto pyytää sinua asettamaan luomasi ASR-levyn asemaan.
 6. Noudata ohjeita.
 7. Jos käytössäsi on vaiheessa 1 kuvattu erillinen ohjaintiedosto, paina pyydettäessä F6-näppäintä uudelleen järjestelmän käynnistyttyä uudelleen.
 8. Noudata ohjeita.
Huomautukset
 • ASR ei palauta datatiedostoja. Lisätietoja datatiedostojen varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta on Windowsin ohjeessa.
 • Jos olet palauttamassa palvelinklusteria, jonka kaikissa solmuissa on virhe ja koontilevyä ei voi palauttaa varmuuskopiosta, käytä automaattista järjestelmän palautusta kaikissa alkuperäisen klusterin solmuissa levyn allekirjoitusten ja klusterilevyjen osioasettelun (koontilevy ja muut kuin koonti) palauttamiseen. Lisätietoja datatiedostojen varmuuskopioimisesta ja palvelinklusterien palauttamisesta on Windowsin ohjeessa.

Automaattisen järjestelmän palautuksen (ASR) levyjen luominen

 Automaattisen järjestelmän palautuslevyn käyttäminen edellyttää, että automaattisen järjestelmän palautuksen levyt ovat käytössäsi. Voit luoda automaattisen järjestelmän palautuksen levyt seuraavalla tavalla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Järjestelmätyökalut ja valitse sitten Varmuuskopiointi.

  Oletusarvon mukaan ohjattu järjestelmän varmuuskopiointi- tai palautustoiminto käynnistyy, ellei sitä ole poistettu käytöstä. Voit käyttää ohjattua varmuuskopiointi- ja palautustoimintoa automaattisen järjestelmän palautuksen (ASR) levyjen luomiseen vastaamalla varmuuskopioitavien tietojen valinta -kohdassa Kaikki tietokoneen tiedot. Muussa tapauksessa voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen luomaan automaattisen järjestelmän palautuksen (ASR) levyjoukon Mukautetussa tilassa.
 2. Napsauta ohjatun varmuuskopiointi- tai palautustoiminnon Mukautettu tila -linkkiä.
 3. Valitse Työkalut-valikosta Ohjattu automaattinen järjestelmän palauttaminen.
 4. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
Huomautukset
 • Tarvitset tyhjän 1,44 megatavun (Mt) levyn järjestelmän asetusten tallentamiseen ja tallennusvälineen varmuuskopiointitiedostojen tallentamiseen. Jos tietokoneessa ei ole levyasemaa, suorita automaattinen järjestelmän palautuksen varmuuskopiointi tietokoneessa ilman levyasemaa. Kopioi Asr.sif- ja Asrpnp.sif-tiedostot kansiosta %SystemRoot%\Repair folder toiseen tietokoneeseen, joka on varustettu levyasemalla, ja kopioi sitten nämä tiedostot levylle.
 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet Järjestelmänvalvojat- tai Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmän jäsen paikallisessa tietokoneessa tai että sinulle on annettu oikeat valtuudet siihen. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat tehdä tämän toiminnon. Tietoturvaan liittyvien parhaiden toimintatapojen mukaista on käyttää Suorita käyttäjänä -komentoa näiden toimien tekemiseen.
 • Tämä toiminto varmuuskopioi ainoastaan järjestelmäntiedostot, joita tarvitaan järjestelmän käynnistämiseen. Datatiedostot on varmuuskopioitava erikseen.
 • Kun olet luonut automaattisen järjestelmän palautuksen levyt, merkitse näihin levyihin ja varmuuskopiotietovälineeseen niiden nimet selkeästi ja säilytä niitä yhdessä. Varmuuskopiointitallennusvälineiden käyttäminen edellyttää, että sinulla on levy, jonka olet luonut kyseisillä tallennusvälineillä. Et voi käyttää levyä, jonka olet luonut eri aikaan tai eri tallennusvälineillä. CD-asennuslevyn on oltava käytettävissä automaattisen järjestelmän palautuksen suorittamisen aikana.
 • Säilytä automaattisen järjestelmän palautuksen levyjä turvallisessa paikassa. Automaattisen järjestelmän palautuksen levyissä on järjestelmän kokoonpanosta tietoja, joita voidaan käyttää järjestelmän vaurioittamiseen.
 • Jos teet varmuuskopiointi palvelinklusteriin, suorita ohjattu automaattinen järjestelmän palautustoiminto kaikissa klusterin solmuissa ja varmista, että klusteripalvelu on käynnissä, kun käynnistät kunkin automaattisen järjestelmän palautuksen varmuuskopion. Varmista, että jokin solmuista, joissa suoritat järjestelmän automaattisen palautuksen ohjattua valmistelua, näytetään koontiresurssin omistajana, kun ohjattu toiminto on käynnissä.

Windows-asennuksen korjaaminen

Voit yrittää korjata vaurioituneen Windows Server 2003 -asennuksen suorittamalla Windowsin asennuksen Windowsin CD-levyltä.

Voit korjata Windowsin asennuksen seuraavasti:
 1. Aseta Windows Server 2003:n CD-levy CD- tai DVD-asemaan.
 2. Jos Windowsin CD-levy tuo näyttöön valittavan toiminnon valintavalikko, valitse Lopeta.
 3. Sammuta tietokone, odota kymmenen sekuntia ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
 4. Jos saat kehotuksen käynnistää tietokoneen CD-levyltä, tee niin.

  Huomautus Windowsin asennuksen suorittaminen edellyttää, että voit asentaa Windowsin käynnistämällä tietokoneen Windows Server 2003:n CD-levyltä. CD-asema tai DVD-asema on määritettävä tätä varten. Saat lisätietoja tietokoneen määrittämisestä käynnistymään CD- tai DVD-asemasta tietokoneen mukana toimitetuista ohjeista tai tietokoneen valmistajalta.
 5. Kun asennus on käynnistynyt, jatka asennustoimintoa painamalla Enter-näppäintä.
 6. Valitse ENTER-näppäintä painamalla vaihtoehto Asenna Windows painamalla ENTER. Älä valitse Palautuskonsoli-asetusta.
 7. Hyväksy käyttöoikeussopimus painamalla F8.

  Asennus hakee aiempia Windowsin asennuksia.
  • Jos asennusohjelma ei löydä aiempaa Windows Server 2003 -asennusta, järjestelmässä on ehkä ilmennyt laitteistovika.

   Laitteistovikoja ei käsitellä tässä artikkelissa. Kysy lisäneuvoja tietokonelaitteistoasiantuntijalta tai yritä käyttää Laitteiston vianmääritystä. Lisätietoja Laitteiston vianmäärityksestä on Windows Server 2003:n ohjeen aiheessa Vianmäärityksen käyttäminen.
  • Jos asennusohjelma ei löydä aiempaa Windows Server 2003 -asennusta, näyttöön saattaa tulla seuraava viesti:
   Jos jokin seuraavista Windows Server 2003 -asennuksista on vaurioitunut, asennusohjelma voi yrittää korjata sen. Valitse asennus ylä- ja alanuolinäppäimillä. Voit korjata valitun asennuksen painamalla R-näppäintä. Voit jatkaa korjaamatta painamalla ESC-näppäintä.
   Valitse oikea Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmän asennus ja yritä korjata se painamalla R-näppäintä.
  • Noudata ohjeita asennuksen korjaamiseen.

   Huomautukset
   • Sinun on ehkä muutettava käynnistysaseman järjestystä BIOS-asetuksissa tietokoneen käynnistämiseksi onnistuneesti Windows Server 2003:n CD-levyltä. Ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai katso valmistajan ohjeista lisätietoja.
   • Jos et voi käynnistää tietokonetta Windows Server 2003:n CD-levyltä, järjestelmässä voi olla CD- tai DVD-aseman vika tai jokin muu laitteistovika.

    Laitteistovikoja ei käsitellä tässä artikkelissa. Kysy lisäneuvoja tietokonelaitteistoasiantuntijalta tai yritä käyttää Laitteiston vianmääritystä. Lisätietoja Laitteiston vianmäärityksestä on Windows Server 2003:n ohjeen aiheessa Vianmäärityksen käyttäminen.
   • Kun olet korjannut Windows Server 2003 -asennuksen, sinua voidaan pyytää aktivoimaan Windows Server 2003 -versio uudelleen.

Microsoftin tukisivuston käyttäminen ratkaisun löytämiseen

Jos et voi ratkaista ongelmaa noudattamalla tämän artikkelin vaiheita, voit käyttää Microsoftin tukisivustoa ratkaisun löytämiseen ongelmaan. Seuraavassa luettelossa on kuvattu joitakin palveluita, joita Microsoftin tukisivusto tarjoaa:
Lisätietolähteet
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 325375 – Viimeisin tarkistus: 06/27/2013 15:03:00 – Versio: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Palaute