You are currently offline, waiting for your internet to reconnect

Luettelo Internet Explorer 6:n Service Pack -pakettien korjaamista ongelmista

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on luettelo Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleista, jotka käsittelevät Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1:n (SP1) korjaamia ongelmia.

Saat lisätietoja Internet Explorer 6:n uusimman Service Pack -päivityksen hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
328548 Internet Explorerin 6:n uusimman Service Pack -päivityspaketin hankkiminen
Enemmän tietoa
194242Korjaus: window.open aiheuttaa viiveen NewWindow-tapahtumassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
218933Ohjattu IEAK-toiminto ei lähetä mukautettu käyttäjäagenttimerkkijonoa automaattista versiosynkronointia varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
271562Kuvia sisältävät HTML-viestit eivät tulostu oikein Internet Explorer 5.5 SP1:n tai 6.0:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
281679Uutta Internet Explorer -ikkunaa ei voi avata, tai mitään ei tapahdu linkkiä napsauttaessa
286043MS01-051: Telnet-kirjaamisen heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
294291Avaa uudessa ikkunassa -rajoitus ei toimi sivuhistoriassa itsenäisen esityksen tilassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
300829Frame- tai Iframe-kehyksissä olevaa DHTML-sisältöä ei voi muokata (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
303750Tiedoston avaamisen tai tallentamisen valintaikkunassa on virheellinen tiedostonimi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
307978Korjaus: Päällekkäisten IFRAME-kehysten MFC-ohjausobjektit vastaanottavat tarpeettomia WM_PAINT-sanomia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
308005Etsi (tältä sivulta) -komento ei toimi käytettäessä ISO 8859 -merkistöä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
308414MS01-051: HTTP-pyynnön koodaamisen heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
309170Muistivuoto ilmenee, kun ominaisuuksia poistetaan dynaamisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
309178Automaattinen soittotoimi pysähtyy, jos Internet Explorer suljetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
309456Taulukon sisältävässä HTML-sivussa ilmenee käyttöoikeusrikkomus vieritettäessä pienikokoisessa ikkunassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
310388POST-pyynnön tietoja ei ladata kokonaan mukautetussa MIME-tarkastelussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
310676Internet Explorer ei määritä evästettä kaksikirjaimisia nimiä käyttäville toimialueille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
311730Tietoja ei lähetetä oikein lähetettäessä useita asynkronisia POST-pyyntöjä XMLHTTP:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312124Internet Explorer 6:n WebBrowser-ohjausobjektin ongelmat siirtymisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312176Internet Explorerin ja välityspalvelimen välillä on runsasta NTLM-todennustietoliikennettä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312223Internet Explorer 6:n DHTML-luokkakoodi saattaa aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksen kohteessa mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312461MS01-055: Internet Explorerin evästetiedot saattavat altistua muille käyttäjille tai niitä saatetaan muuttaa komentosarjan lisäämisen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312496Internet Explorer saattaa menettää ensimmäiset 2 048 tavua tietoa, jotka lähetettiin takaisin HTTP-pakkausta käyttävästä Web-palvelimesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312536Muut kuin .url-tiedostot poistetaan Favorites-kansiosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312542Outlookin lähettämissä HTML-lomakkeissa ei näy tuloksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312590OLEXP: Outlook Expressissä ilmenee käyttöoikeusrikkomus, kun viestivarastoa valittaessa valitaan Peruuta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
313463Käyttöoikeusrikkomus tarkasteltaessa upotettuja HTML-viestejä Outlookin esikatseluruudussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
313675MS01-058: Internet Explorer 5.5:n ja Internet Explorer 6:n tiedostojen suojausheikkouden korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314209Pääikkunan sijaintiobjektia ei voi käyttää ali-ikkunasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314312Tekstin syöttäminen saattaa olla hidasta käytettäessä japanin kielen Input Method Editoria (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
315466Käyttöoikeusrikkomus Wininet.dll-kirjastossa, kun ohjelma tekee InternetSetOption-kutsun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
315699Internet Explorer näyttää euro-merkin virheellisesti muodossa &#8364 muodon 0x80 sijaan
315712Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön siirryttäessä HTA- tai XML-asiakirjoissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
315713Evästeet menetetään käytettäessä FILE:// URL -menetelmää Window.Open-funktiossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
316059MS02-005: 11.2.2002, Internet Explorerin kumulatiivinen korjaustiedosto
316116Internet Explorer 6:n ryhmäkäytäntöasetuksia ei voi hallita Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
316593DocumentComplete-tapahtumaa ei välttämättä käynnistetä uuden selainikkunan avaamisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317244MS02-008: MSXML 4.0:n XMLHTTP-ohjausobjekti voi sallia pääsyn paikallisiin tiedostoihin
317726MS02-005: GetObject()-komentosarjafunktion heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317727MS02-005: Sovelluksen Content-Type-kentän avulla käynnistämisen heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317729MS02-005: Toimialueen vahvistukseen liittyvän heikkouden uudelle versiolle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317731MS02-005: HTML-käskyn puskurin ylivuodon heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317742MS02-005: Komentosarjan suorittamisen heikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317745MS02-005: Tiedostojen lataamisen valintaikkunan tekeytymisheikkoudelle on saatavana korjaustiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
318089MS02-009: Internet Explorerin väärä VBScript-käsittely voi sallia Web-sivujen lukea paikallisia tiedostoja
318203MS02-008: MSXML 3.0:n XMLHTTP-ohjausobjekti voi sallia pääsyn paikallisiin tiedostoihin
318382Kehysmäärityksen document.open-menetelmä ei toimi replace-parametrin kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
318426Korjaus: Internet Explorer lakkaa vastaamasta suojauskorjauksen (Q316059) takia, kun execScript-toimintoa kutsutaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
318666Internet Explorerin ylläpitokäytännöt saattavat aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksen Winlogon-osassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319032Virhesanoma tulee näyttöön valittaessa linkille Tallenna kohde nimellä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319182MS02-015: 28.3.2002, Internet Explorerin kumulatiivinen korjaustiedosto
319235MS02-015: Internet Explorerin paikallisen tiedoston suorittamiseen liittyvän heikkouden korjaamiseksi on saatavana päivitys
319236MS02-015: Päivitys saatavana Internet Explorerin komentosarjan suorittamiseen liittyvään heikkouteen
319303Internet Explorerin siirtymisäänien päivitys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319554Ohje ja tukipalvelut -toiminto ei näytä etätietokoneiden tietoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319792Edelliseen siirtyminen POST-menetelmässä aiheuttaa uuden POST-menetelmän Internet Explorer 6:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
320882Internet Explorer saattaa näyttää vain osan EMF-kuvaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321156FtpPutFile palauttaa onnistumisen Internet Explorerissa, vaikka toimi epäonnistuisi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321232MS02-023: 15.5.2002, Internet Explorerin kumulatiivinen korjaustiedosto
321268Internet Explorer laskee Web-sivun ikkunan koon virheellisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321276ASP-sivujen WSC-osan Server.CreateObject()-funktio ei toimi Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321530Outlook Express sulkeutuu odottamatta, kun erityisen MIME-otsikon sisältävä viesti vastaanotetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321532Korjaus: Epäyhtenäisen suojauksen virhesanoma tulee näyttöön, kun POST-menetelmää käytetään lähettämään PDF-tiedosto virtana HTTPS-protokollan välityksellä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321598Suojauvyöhykeasetuksia ei käytetä Internet Explorer 6:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321722"Content-Encoding: gzip" -sisältö sijoitetaan aina välimuistiin, vaikka "Cache-Control: no-cache" olisi käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
322822NTLM-todennus ei toimi, jos Internet Explorer on määritetty käyttämään HTTP 1.1 -välityspalvelinyhteyksiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
322918PDF-tiedostoa ei voi avata File://-protokollan avulla, jos osoite sisältää #-merkin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
322921MS02-023: Paikallisen HTML-resurssin sivustojenvälisten komentosarjojen heikkouteen on saatavana korjaustiedosto
322923MS02-023: Korjaustiedosto saatavana haitalliseksi suunnitellun Web-sivuston mahdollistamaa vyöhyketietojen väärentämistä vastaan
322924MS02-023: Paikallisten tietojen paljastumiseen HTML-elementin kautta liittyvään heikkouteen on saatavana korjaustiedosto
322926MS02-023: Korjaustiedosto saatavana heikkoudelle, jossa evästeiden komentojono lukee evästeet
322927MS02-023: Content-Disposition-ylätunnisteisiin liittyvän heikkouden eri versioihin on saatavana korjaustiedosto
322928MS02-023: Rajoitetut sivustot -vyöhykkeen kehysten käytöstä poistamiseen on saatavana korjaustiedosto
323308SSL-suojausta käyttävät Internet Explorer -tiedostonlataukset eivät toimi välimuistin ohjausobjektiotsikoiden kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
323395Internet Explorerin NoHelpMenu- ja NoViewSource-käytännöt eivät toimi Internet Explorer 6:n kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
323686Suoritintehon käyttö on 100 prosenttia lisättäessä taulukkoon soluja DHTML:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
323759MS02-047: 22.8.2002, Internet Explorerin kumulatiivinen korjaustiedosto
324029Näyttöön tulee useita suojausvaroitussanomia uudelleenohjauksesta suojaamattomaan sivustoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
324404Internet Explorerin linkkivalikot pysyvät näkyvinä niiden käytöstä poistamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
325662SSL-yhteyttä käyttävä NTLM-todennus ei toimi Internet Explorer 6:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
326853Muut kuin URL-tiedostot poistetaan Favorites-kansiosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327258Korjaus: Vahvistusvalintaikkunan tai sanomaruudun hepreankielinen teksti näkyy virheellisesti Internet Explorer 6:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327315Internet Explorer 6.0:n About:-protokollan ShowModalDialog-palautusarvo on aina UNDEFINED (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327496Windows XP:n RSoP näyttää virheellisen lähderyhmäkäytäntöobjektin Internet Explorerin käytäntöasetuksissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327543Internet Explorer sulkeutuu, kun AccEvent32.exe suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327708Tulostinmallin kopioiden määrän määrittäminen ei toimi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327716Kehysmäärityksen pakattujen sivujen välimuistiongelmat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327980Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen ei määritä "Käytä aina oletusyhteyttä" -asetusta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
328676MS02-058: OLEXP: Tarkistamaton puskuri Outlook Expressin S/MIME-jäsennyksessä saattaa sallia järjestelmän altistumisen hyökkääjille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
329130Virhesanoman lähdekoodi ei ole käytettävissä tehtäessä .inc-tiedoston vianjäljitys Visual InterDev 6.0:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
329160Sisällönvalvonta tuo näyttöön varoituksen komentosarja-URL-osoitteesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
330338Internet Explorer 6 Service Pack 1 tuo näyttöön uusia asiakassertifikaatin kehotteita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
kbie600sp1fixlist
Properties

Article ID: 326489 - Last Review: 08/11/2005 16:51:00 - Revision: 6.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbinfo kbupgrade atdownload KB326489
Feedback