Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Automaattiset päivitykset -toiminnon määrittäminen ryhmäkäytännön tai rekisteriasetusten avulla

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
ESITTELY
Jos olet kirjautuneena tietokoneen valvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, tehtäväpalkin ilmoitusalueelle saattaa tulla kehotus määrittää Windowsin Automaattiset päivitykset -toiminto.

Saat lisätietoja Automaattiset päivitykset -toiminnon saatavuudesta sekä sen määrittämisestä ja käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
306525 Automaattiset päivitykset -toiminnon määrittäminen ja käyttäminen Windows XP:ssä
327850 Automaattiset päivitykset -toiminnon määrittäminen ja käyttäminen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos olet kokenut käyttäjä tai IT-alan ammattilainen, voit määrittää Automaattiset päivitykset -toiminnon jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Ryhmäkäytännön tai Microsoft Windows NT 4.0:n järjestelmäkäytännön käyttäminen
 • Rekisterin muokkaaminen
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Automaattiset päivitykset -toiminto määritetään näiden tapojen avulla.
Enemmän tietoa

Automaattiset päivitykset -toiminnon määrittäminen paikallisen ryhmäkäytännön avulla

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita gpedit.msc ja valitse sitten OK.
 3. Laajenna Tietokoneasetukset.
 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Hallintamallit ja valitse sitten Lisää tai poista malleja.
 5. Valitse Lisää ja valitse Wuau.adm-tiedosto Windows\Inf-kansiosta. Valitse sitten Avaa.
 6. Valitse Sulje.
 7. Laajenna Tietokoneasetukset, Hallintamallit sekä Windowsin osat ja laajenna sitten Windows Update.

  Määritä automaattiset päivitykset -käytäntö tulee näyttöön. Tämä käytäntö määrittää, vastaanottaako tietokone tietoturvapäivityksiä ja muita tärkeitä ladattavia tiedostoja Windowsin Automaattiset päivitykset -toiminnon avulla. Tämän käytännön asetukset antavat sinun määrittää, ovatko automaattiset päivitykset käytössä tietokoneessa. Jos palvelu on käytössä, sinun on valittava jokin kolmesta määritysvaihtoehdosta.
 8. Jos haluat tarkastella käytäntöasetuksia, kaksoisnapsauta Määritä automaattiset päivitykset -käytäntöä.
 9. Jos haluat ottaa Automaattiset päivitykset käyttöön, valitse Asetus-välilehden yläosaan tulevien vaihtoehtojen luettelosta Käytössä.

  Jos valitset Käytössä, sinun on valittava jokin kolmesta vaiheessa 10 luetellusta määritysvaihtoehdosta.
 10. Valitse jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:
  • 2 - Ilmoita ennen lataamista ja asentamista

   Kun Windows löytää tietokoneeseesi sopivat päivitykset, ilmaisinalueelle tulee kuvake ja sanoma, joka ilmaisee tietokoneen päivitysten olevan valmiina ladattaviksi. Jos napsautat kuvaketta tai sanomaa, näyttöön tulee vaihtoehto, jonka avulla voit valita ladattavat päivitykset. Windows lataa valitut päivitykset taustalla. Kun lataaminen on valmis, ilmaisinalueelle tulee uudelleen kuvake ja sanoma, joka ilmaisee päivitysten olevan valmiina asennettaviksi. Jos napsautat kuvaketta tai sanomaa, näyttöön tulee vaihtoehto, jonka avulla voit valita asennettavat päivitykset.
  • 3 - Lataa automaattisesti ja ilmoita ennen asentamista

   Huomautus Tämä on oletusasetus.

   Windows löytää tietokoneeseen sopivat päivitykset ja lataa ne taustalla. Käyttäjälle ei ilmoiteta tästä prosessista, eivätkä käyttäjän toimet keskeydy. Kun lataaminen on valmis, ilmaisinalueelle tulee kuvake ja sanoma, joka ilmaisee päivitysten olevan valmiina asennettaviksi. Jos napsautat kuvaketta tai sanomaa, näyttöön tulee vaihtoehto, jonka avulla voit valita asennettavat päivitykset.
  • 4 - Lataa automaattisesti ja ajoita asentaminen

   Jos haluat määrittää aikataulun, valitse haluamasi asetukset ryhmäkäytäntöasetusten valintaikkunassa. Jos et määritä aikataulua, kaikki asennukset käyttävät oletusarvon mukaista aikataulua, jolloin toimet suoritetaan joka päivä kello 3.00 aamulla. Jos jokin päivityksistä edellyttää tietokoneen käynnistämistä uudelleen asennuksen viimeistelemiseksi, Windows käynnistää tietokoneen automaattisesti uudelleen. (Jos käyttäjä on kirjautuneena tietokoneeseen, kun Windows on valmis käynnistämään sen uudelleen, käyttäjälle ilmoitetaan, että Windows käynnistetään uudelleen. Käyttäjä voi halutessaan siirtää uudelleenkäynnistyksen myöhempään ajankohtaan.)

   Jos valitset vaihtoehdon 4 - Lataa automaattisesti ja ajoita asentaminen, voit määrittää toistuvan aikataulun. Jos et määritä aikataulua, kaikki päivitykset ladataan ja asennetaan joka aamu kello 3.00.
  • Muita vaihtoehtoja

   Lisäksi voit valita vaihtoehdon Ei käytössä tai Ei määritetty. Jos valitset vaihtoehdon Ei käytössä, järjestelmänvalvojan on ladattava ja asennettava saatavana olevat päivitykset Microsoft Windows Update -Web-sivustosta manuaalisesti.

   Jos valitset vaihtoehdon Ei määritetty, Automaattiset päivitykset -toiminnon tilaa ei määritetä ryhmäkäytäntötasolla. Tila on joko Käytössä tai Ei käytössä. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin edelleen määrittää Automaattiset päivitykset -toiminnon Ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneelissa on samat asetukset kuin ryhmäkäytännössä.
Huomautus Saatavana on nyt päivitetty hallintamalli (.adm-tiedosto), jota voi käyttää Windows Server 2003:n Automaattiset päivitykset -toiminnon ja Software Update Services (SUS) Service Pack 1 (SP1) -asiakkaan kanssa. Tämä päivitetty tiedosto lisää kaksi uutta käytäntöä:
 • Ajoita Automaattiset päivitykset -toiminnon ajoitetut asennukset uudelleen

  Tämä käytäntö määrittää ajan, jonka Automaattiset päivitykset -toiminnon on odotettava tietokoneen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin se jatkaa aiemmin ohitettua ajoitettua asennusta.
 • Ei automaattista uudelleenkäynnistystä Automaattiset päivitykset -toiminnon ajoitettujen asennusten jälkeen

  Tämä käytäntö määrittää, että Automaattiset päivitykset -toiminto odottaa jonkun kirjautuneen käyttäjän käynnistävän tietokoneen uudelleen, jotta ajoitettu asennus viimeistellään. Jos tätä käytäntöä ei käytetä, tietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Windows Server 2003 sisältää päivitetyn asiakas- ja käytäntötiedoston. Voit ladata SUS SP1 -asiakkaan Windows 2000- ja Windows XP -version seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Voit ladata Windows 2000- ja Windows XP -tietokoneiden päivitetyn hallintamallin seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Käytäntöasetusten lataaminen Active Directory -hakemistopalveluiden ryhmäkäytännön avulla

Jos haluat ladata käytäntöasetuksia ryhmäkäytännön avulla, sinun on käytettävä Wuau.adm-tiedostoa, joka kuvaa Automaattiset päivitykset -asiakkaan uudet käytäntöasetukset. Wuau.adm asennetaan automaattisesti Windows\Inf-kansioon, kun asennat uuden Automaattiset päivitykset -toiminnon.

Voit ladata Windows\Inf\Wuau.adm-tiedoston hallintamallina ryhmäkäytäntöobjektieditorilla.

Voit ladata käytäntöasetukset Active Directory -hakemistopalveluiden ryhmäkäytännön avulla seuraavasti:
 1. Napsauta Active Directory -toimialueen ohjauskoneessa Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita dsa.msc.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä organisaatioyksikköä tai toimialuetta, johon haluat luoda käytännön, ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Ryhmäkäytäntö-välilehti ja valitse sitten Uusi.
 5. Kirjoita käytännölle nimi ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Napsauta Tietokoneen asetus -kohdassa hiiren kakkospainikkeella Hallintamallit-kuvaketta.
 7. Valitse Lisää tai poista malleja ja valitse sitten Lisää.
 8. Kirjoita Automaattisten päivitysten .adm-tiedostolle nimi, esimerkiksi Windows-kansio\inf\wuau.adm.
 9. Valitse Avaa.

Automaattiset päivitykset -toiminnon määrittäminen rekisterin muokkaamisen avulla

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Jos kyseessä ei ole Active Directory -ympäristö, voit määrittää Automaattiset päivitykset -toiminnon muokkaamalla rekisterin asetuksia.

Huomautus Sinun on luotava nämä rekisteriavaimet manuaalisesti.

Voit käyttää jompaakumpaa seuraavista tavoista näiden rekisteriavainten määrittämiseen:
 • Muokkaa rekisteriä manuaalisesti Rekisterieditorilla (Regedit.exe).
 • Ota nämä rekisteriavaimet käyttöön keskitetysti Windows NT 4.0 -tyylisen järjestelmäkäytäntötoiminnon avulla.
Voit käyttää Rekisterieditoria seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun regedit.
 2. Etsi seuraava avain rekisteristä ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
 3. Lisää jokin seuraavista asetuksista:
  • Arvon nimi: NoAutoUpdate
   Arvon data: 0 tai 1
   • 0: Automaattiset päivitykset -toiminto on käytössä (oletus).
   • 1: Automaattiset päivitykset -toiminto ei ole käytössä.
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD
  • Arvon nimi: AUOptions
   Arvon data: 1 - 4
   • 1: Pidä tietokone ajan tasalla -asetus on poistettu käytöstä Automaattiset päivitykset -toiminnossa.
   • 2: Ilmoitus lataamisesta ja asentamisesta.
   • 3: Automaattinen lataaminen ja ilmoitus asentamisesta.
   • 4: Automaattinen lataaminen ja ajoitettu asennus.
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD
  • Arvon nimi: ScheduledInstallDay
   Arvon data: 0 - 7
   • 0: Joka päivä.
   • 1 - 7: Viikonpäivät sunnuntaista (1) lauantaihin (7).
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD
  • Arvon nimi: ScheduledInstallTime
   Arvon data: n, jossa n vastaa kellonaikaa 24 tunnin muodossa (0 - 23).
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD
  • Arvon nimi: UseWUServer
   Arvon data: Määritä täksi arvoksi 1, jos haluat määrittää Automaattiset päivitykset -toiminnon käyttämään Software Update Services -palvelinta Windows Updaten sijaan.
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD
  • Arvon nimi: RescheduleWaitTime
   Arvon data: m, jossa m on aika, joka on odotettava Automaattiset päivitykset -toiminnon käynnistymisen jälkeen, ennen kuin aloitetaan asennukset, joiden ajoitetut ajat on ohitettu. Aika on määritetty minuutteina välillä 1 - 60.
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD

   Huomautus Tämä asetus vaikuttaa asiakkaan toimintaan vain sen jälkeen, kun asiakkaat on päivitetty SUS SP1 -asiakasversioksi tai uudemmaksi.
  • Arvon nimi: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
   Arvon data: Reg_DWORD: 0 (epätosi) tai 1 (tosi). Jos arvo on 1, Automaattiset päivitykset -toiminto ei käynnistä tietokonetta automaattisesti uudelleen, kun käyttäjiä on kirjautuneena.
   Rekisteriarvon tyyppi: Reg_DWORD

   Huomautus Tämä asetus vaikuttaa asiakkaan toimintaan sen jälkeen, kun asiakkaat on päivitetty SUS SP1 -asiakasversioksi tai uudemmaksi.
  Jos haluat käyttää Automaattiset päivitykset -toimintoa Software Update Services -palvelimen kanssa, lue lisätietoja Software Update Services Deployment -tiedotteesta. Voit lukea tämän tiedotteen seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Kun määrität Automaattiset päivitykset -toiminnon suoraan käytännön rekisteriavainten avulla, käytäntö ohittaa paikallisen järjestelmänvalvojan tekemät asiakkaan määritykset. Jos järjestelmänvalvoja poistaa rekisteriavaimet myöhemmin, paikallisen järjestelmänvalvojan määrittämiä asetuksia käytetään uudelleen.

Voit määrittää SUS-palvelimen, josta asiakas- ja palvelintietokoneet hakevat päivitykset, lisäämällä seuraavat rekisteriarvot rekisteriin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\


Arvon nimi: WUServer
Rekisteriarvon tyyppi: Reg_SZ
Tämä arvo määrittää SUS-palvelimen HTTP-nimen mukaisesti (esimerkiksi http://IntranetSUS).

Arvon nimi: WUStatusServer
Rekisteriarvon tyyppi: Reg_SZ
Tämä arvo määrittää SUS-tilastopalvelimen HTTP-nimen mukaisesti (esimerkiksi http://IntranetSUS).


Rekisterin arvo
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 328010 – Viimeisin tarkistus: 07/20/2010 01:26:00 – Versio: 10.5

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbregistry kbhowto kbprb KB328010
Palaute