Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Volyymikäyttöoikeusasennuksen Product Key -tuotetunnuksen vaihtaminen tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on Windows XP Service Pack 1 tai Windows XP:n uudempi versio

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

ESITTELY
Varoitus Tässä artikkelissa kuvatut toimet toimivat vain volyymikäyttöoikeuksien tietovälineille. Jos yrität tehdä nämä toimet OEM-tietovälineelle tai jälleenmyyntitietovälineelle, Product Key -tuotetunnusta ei vaihdeta. Kun asennat Windows XP:n tai Windows Server 2003:n, tietovälineen on vastattava Product Key -tuotetunnusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kanavan (MSDN, jälleenmyynti, OEM, volyymikäyttöoikeus ja niin edelleen), varastointiyksikön (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition ja niin edelleen) ja kielen (suomi, englanti ja niin edelleen) on oltava sama sekä Product Key -tuotetunnuksessa että tietovälineessä. Tämä on tarpeen, jotta voit antaa Product Key -tuotetunnuksen onnistuneesti. Jos asennustietoväline ei vasta Product Key -tuotetunnusta, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Product Key -tuotetunnus on virheellinen.
Jos käytät "levitettyä" Product Key -tuotetunnusta (Product Key -tuotetunnusta, joka on saatettu julkiseen tietoon) Windows XP:n asentamiseen useisiin tietokoneisiin (volyymikäyttöoikeusasennus), et välttämättä pysty asentamaan Windows XP Service Pack 1:tä (SP1) tai Windows XP:n uudempia versioita tai hankkimaan päivityksiä Windows Update -sivustosta automaattisesti. Näyttöön saattaa tulla esimerkiksi seuraavankaltainen virhesanoma, kun asennat Windows XP SP1:n tai Windows XP:n uudemman version:
Windowsin asentamisessa käytetty Product Key -tunnus ei kelpaa. Hanki kelvollinen Product Key -tunnus ottamalla heti yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Corporationin piratisminvastaiseen ryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen piracy@microsoft.com, jos uskot ostaneesi laittoman version Microsoft-ohjelmistosta. Kaikki Microsoftin piratisminvastaiselle ryhmälle lähettämäsi henkilökohtaiset tiedot käsitellään erittäin luottamuksellisina.
Tämä artikkeli on tarkoitettu kokeneille tietokoneen käyttäjille. Näiden toimien tekeminen saattaa olla helpompaa, jos tulostat tämän artikkelin ensin.
Enemmän tietoa

Edellytykset

Sinulla on oltava kelvollinen tuotetunnus, ennen kuin voit käyttää tässä artikkelissa olevia tietoja. Jos haluat hankkia kelvollisen tuotetunnuksen, ota yhteyttä Microsoftin volyymikäyttöoikeuskeskukseen napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

Volyymikäyttöoikeuden tuotetunnuksen vaihtaminen

Tässä artikkelissa kuvataan kaksi tapaa vaihtaa Windows XP:n tuotetunnus sen jälkeen, kun volyymikäyttöoikeus on tehty, ongelman korjaamista varten. Yksi tapa käyttää Windowsin ohjatun aktivointitoiminnon graafista käyttöliittymää ja toinen WMI (Windows Management Instrumentation) -komentosarjaa. Ohjatun aktivointitoiminnon käyttäminen on helpompi tapa. Jos sinun on vaihdettava useiden tietokoneiden Product Key -tuotetunnus, komentosarjatapa on kuitenkin sopivampi.

Tapa 1: Ohjatun aktivointitoiminnon käyttäminen

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos vaihdettavia volyymikäyttöoikeusasennuksen Product Key -tunnuksia on vain muutama, voit käyttää ohjattua aktivointitoimintoa.

Huomautus Microsoft suosittelee uuden palautuspisteen luomista Järjestelmän palauttamisen avulla ennen näiden toimien tekemistä.
Windowsin aktivoinnin poistaminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 3. Etsi siirtymisruudussa seuraava rekisteriavain ja valitse se:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Napsauta aiheruudussa hiiren kakkospainikkeella OOBETimer-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 5. Poista Windowsin aktivointi muuttamalla vähintään yhtä tämän arvon numeroa.
Windowsin aktivoiminen uudelleen ja uuden Product Key -tuotetunnuksen lisääminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun seuraava komento ja valitse sitten OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Valitse Kyllä, soitetaan asiakaspalveluun Windowsin aktivoimiseksi ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Vaihda Product key -tunnus.
 5. Kirjoita uusi Product Key -tuotetunnus Uusi avain -ruutuihin ja valitse Päivitä.

  Jos edellinen valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Muistuta myöhemmin ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
 6. Vahvista, että Windows on aktivoitu, toistamalla vaiheet 1 ja 2. Näyttöön tulee seuraava sanoma:
  Windows on jo aktivoitu. Lopeta valitsemalla OK.
 7. Valitse OK.
 8. Asenna Windows XP Service Pack 1a tai Windows XP:n uudempi versio.
Jos et pysty käynnistämään Windowsia uudelleen sen jälkeen, kun olet asentanut Windows XP SP1:n tai Windows XP:n uudemman version, kokeile tehdä seuraavat toimet:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen ja aloita F8-näppäimen paineleminen, kunnes Windowsin lisäasetusten valikko tulee näyttöön.
 2. Valitse valikosta viimeisimmän toimivan kokoonpanon vaihtoehto ja paina ENTER-näppäintä. Tämä asetus käynnistää Windowsin edelliseen toimivaan kokoonpanoon.
 3. Toista Windowsin aktivoiminen uudelleen ja uuden Product Key -tuotetunnuksen lisääminen -osan vaiheet 1–8.
Jos pystyt asentamaan SP1:n tai Windows XP:n uudemman version ja käynnistämään Windowsin uudelleen, olet ratkaissut ongelman. Jos ongelma ei ole ratkennut, kokeile tapaa 2 tai tarkastele Seuraavat vaiheet -osan muita vianmääritysresursseja.

Tapa 2: Komentosarjan käyttäminen

Jos sinun on vaihdettava useiden tietokoneiden tuotetunnus, Microsoft suosittelee tätä tapaa. Voit luoda WMI-komentosarjan, joka vaihtaa volyymikäyttöoikeuden Product Key -tuotetunnuksen, ja ottaa sitten tämän komentosarjan käyttöön käynnistyskomentosarjassa.

Tässä osassa kuvatut ChangeVLKey2600.vbs- ja ChangeVLKeySP1-mallikomentosarjat käyttävät uutta antamaasi Volume Licensing -tunnusta yksittäisenä argumenttina. Se on viisiosaisessa aakkosnumeerisessa muodossa.

Microsoft suosittelee, että käytät ChangeVLKey2600.vbs-komentosarjaa Windows XP -tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä ei ole Windows XP SP1 tai Windows XP:n uudempi versio, ja ChangeVLKeySP1.vbs-komentosarjaa Windows XP -tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on Windows XP SP1 tai Windows XP:n uudempi versio. Nämä komentosarjat tekevät seuraavat toiminnot:
 • Ne poistavat yhdysmerkit (-) viisiosaisesta aakkosnumeerisesta Product Key -tuotetunnuksesta.
 • Ne luovat win32_WindowsProductActivation-luokan esiintymän.
 • Ne kutsuvat SetProductKey-menetelmää käyttäen uutta volyymikäyttöoikeusasennuksen Product Key -tuotetunnusta.
Voit luoda komentojonotiedoston tai .cmd-tiedoston, joka käyttää kumpaa tahansa seuraavista mallikomentosarjoista ja uutta Product Key -tuotetunnusta argumenttina. Voit ottaa sen käyttöön osana käynnistyskomentosarjaa tai suorittaa sen komentoriviltä, jotta voit vaihtaa yksittäisen tietokoneen Product Key -tuotetunnuksen.
Esimerkkejä
Lisätietoja tuotetunnuksen käyttämisestä komentosarjan avulla on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI-komentosarja - ChangeVLKey.vbs'' Tämä komentosarja vaihtaa tietokoneen Product Key -tuotetunnuksen.''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Komentosarjaa ei voi suorittaa ilman VolumeProductKey-argumenttia"  Wscript.echo "Oikea käyttö: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'poista mahdolliset yhdysmerkitfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI-komentosarja - ChangeVLKey.vbs'' Tämä komentosarja vaihtaa tietokoneen Product Key -tuotetunnuksen.''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Komentosarjaa ei voi suorittaa ilman VolumeProductKey-argumenttia"  Wscript.echo "Oikea käyttö: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'poista mahdolliset yhdysmerkitDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'poista OOBETimer-rekisteriarvofor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext 				
Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten ChangeVLKeySP1.vbs-komentosarjaa käytetään komentoriviltä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun seuraava komento, jossa AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 on uusi käytettävä Product Key -tuotetunnus, ja valitse sitten OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Lisätietoja aidosta Microsoft-ohjelmistosta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Jos pystyt asentamaan SP1:n tai Windows XP:n uudemman version ja käynnistämään Windowsin uudelleen, olet ratkaissut ongelman. Jos ongelma ei ole ratkennut, katso Seuraavat vaiheet -osa.
SEURAAVAT VAIHEET
Jos näiden tapojen toimien tekeminen ei auttanut, jatka vianmääritystä itse seuraavien Microsoftin WWW-sivustojen avulla: Jos sinulla on kysyttävää näiden Microsoftin WWW-sivustojen käyttämisen jälkeen tai et löydä ratkaisua Microsoftin tukipalveluiden WWW-sivustosta, ota yhteyttä tukeen napsauttamalla seuraavaa linkkiä:
Suositukset
Lisätietoja virheellisistä Product Key -tuotetunnuksista saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
326904 Virhesanoma Windows XP Service Pack 1:tä (SP1) tai Service Pack 2:ta (SP2) asennettaessa (tietoja virheellisistä tuotetunnuksista): Windowsin asentamisessa käytetty tuotetunnus ei kelpaa
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 328874 – Viimeisin tarkistus: 07/25/2013 11:59:00 – Versio: 10.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Palaute