MS02-052: Microsoft VM:ssä ilmenneen virheen takia JDBC-luokat saattavat sallia koodin suorittamisen

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Oire
Microsoft VM (virtual machine) on 32-bittisten Microsoft Windows -versioiden näennäislaite. Microsoft VM kuuluu useimpiin Windows-versioihin ja Microsoft Internet Explorer -versioihin. Nyt saatavilla on uusi Microsoft VM:n korjaustiedosto. Tämä korjaustiedosto korjaa kolme suojausheikkoutta. Kaikkien heikkouksien mahdollistamat hyökkäystavat ovat todennäköisesti samat. Hyökkääjä saattaa hyödyntää näitä heikkouksia luomalla Web-sivun ja joko tallentamalla sen palvelimeen tai lähettämällä sen sähköpostitse.

Ensimmäinen heikkous koskee Java Database Connectivity (JDBC) -luokkia ja niiden ominaisuuksia, joiden avulla Java-ohjelmat voivat muodostaa yhteyksiä eri tietolähteisiin ja käyttää niiden tietoja. Tietolähteet voivat vaihdella aputiedostoista Microsoft SQL Server -tietokantoihin. Heikkouden aiheuttaa virhe tavassa, jolla luokat vastaanottavat pyynnön ladata ja suorittaa DLL-tiedoston käyttäjän tietokoneessa. Vaikka luokat suorittavat tarkistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että vain valtuutetut ohjelmat voivat tehdä tällaisia pyyntöjä, nämä tarkistukset voidaan ohittaa muotoilemalla pyyntö tarkoituksella tietyllä tavalla väärin. Tämä saattaa mahdollistaa sen, että hyökkääjä voi ladata ja suorittaa minkä tahansa DLL-tiedoston käyttäjän tietokoneessa.

Myös toinen heikkous koskee JDBC-luokkia, ja se aiheutuu sen seurauksena, että tietyt luokkien funktiot eivät pysty vahvistamaan syötteeksi määritettyjä käsittelijöitä oikein. Yksi tapa hyödyntää tätä heikkoutta on määrittää käsittelijän asemesta epäkelpoja tietoja tällaista funktiota kutsuttaessa. Microsoft on vahvistanut, että tällaisessa tilanteessa Internet Explorer saattaa lakata toimimasta. Heikkoutta hyödyntämällä hyökkääjä voi ehkä myös määrittää tietoja, jotka käynnistävät koodin suorittamisen käyttäjän suojauskontekstissa.

Kolmas heikkous koskee luokkaa, joka tukee Java-ohjelmien XML:n käyttöä. Tämä luokka mahdollistaa XML:n käytön usealla eri menetelmällä. Joitakin näistä menetelmistä voi käyttää mikä tahansa ohjelma, mutta joitakin vain luotetut ohjelmat. Tämän heikkouden vuoksi luokka ei kuitenkaan erota näitä tapauksia toisistaan, vaan sallii kaikkien menetelmien käytön kaikille ohjelmille. Funktiot, joiden väärinkäytön tämä heikkous mahdollistaa, ovat sellaisia funktioita, joita hyödyntämällä ohjelma voi tehdä lähes mitä tahansa toimia käyttäjän tietokoneessa.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman asentamalla korjaustiedoston, joka kuvataan seuraavassa Microsoft Knowledge Base -artikkelissa:
810030 MS02-069: Microsoft VM:ssä ilmennyt virhe saattaa aiheuttaa heikkouden Windowsissa
Päivitys 810030 korvaa suojauspäivityksen 329077.

Tämä päivitys tekee rekisteriin seuraavat muutokset:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{DBB3C81D-3C91-4a1e-BDDF-905B61C7CEDF}
="Security Update for the Microsoft VM"
"ComponentID"="JAVAVM"
"IsInstalled"=hex:01,00,00,00
"KeyFileName"="C:\\WINDOWS\\System32\\msjava.dll"
"Version"="5,00,3807,0"
HUOMAUTUS: Riippumatta siitä, mikä versionumero näkyy Jview'ssä, aiemmin kuvatun rekisteriavaimen tulisi määrittää tämän korjaustiedoston oikea asennustapa. Msjava.dll-tiedoston versiona säilyy 5.00.3805.0000 korjaustiedoston asentamisen jälkeen.

Tämän korjaustiedoston englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
  Päiväys  Aika  Koko Tiedostonimi  ------------------------------------------  18.2.2002 07:38         2,678 Msjdbc.cer  21.8.2002 17:28        137,482 Msjdbc.zip  16.8.2002 09:57         10,957 Osp.zip				
Nämä tiedostot tallennetaan %Windir%\Java\Classes-kansioon. Pakatut .zip-tiedostot sisältävät seuraavat Java-luokat.
  21.8.2002  17:28  24,824 Jdbcodbc.class  21.8.2002  17:28   800 Jdbcodbcboundcol.class  21.8.2002  17:28  1,119 Jdbcodbcboundparam.class  21.8.2002  17:28   848 Jdbcodbcbusyflag.class  21.8.2002  17:28  5,193 Jdbcodbccallablestatement.class  21.8.2002  17:28  8,347 Jdbcodbcconnection.class  21.8.2002  17:28   447 Jdbcodbcconnectioninterface.class  21.8.2002  17:28  28,036 Jdbcodbcdatabasemetadata.class  21.8.2002  17:28   710 Jdbcodbcdecimal.class  21.8.2002  17:28  6,096 Jdbcodbcdriver.class  21.8.2002  17:28   308 Jdbcodbcdriverattribute.class  21.8.2002  17:28   415 Jdbcodbcdriverinterface.class  21.8.2002  17:28  2,990 Jdbcodbcinputstream.class  21.8.2002  17:28   611 Jdbcodbclimits.class  21.8.2002  17:28  2,339 Jdbcodbcobject.class  21.8.2002  17:28  8,063 Jdbcodbcpreparedstatement.class  21.8.2002  17:28   912 Jdbcodbcpseudocol.class  21.8.2002  17:28  12,865 Jdbcodbcresultset.class  21.8.2002  17:28  12,865 Jdbcodbcresultset.class  21.8.2002  17:28  5,503 Jdbcodbcresultsetmetadata.class  21.8.2002  17:28   523 Jdbcodbcsqlwarning.class  21.8.2002  17:28  6,116 Jdbcodbcstatement.class  21.8.2002  17:28  1,451 Jdbcodbctimestamp.class  21.8.2002  17:28   566 Jdbcodbctypeinfo.class  21.8.2002  17:28  13,595 Odbcdef.class  28.7.1997  13:15   247 Accessdeniedexception.class  28.7.1997  13:15   243 Conversionexception.class  28.7.1997  13:15  1,033 Datasource.class  28.7.1997  13:15  1,033 Datasource.class  28.7.1997  13:15   253 Illegalargumentexception.class  28.7.1997  13:15   251 Notimplementedexception.class  28.7.1997  13:15  1,736 Oledbsimpleprovider.class  28.7.1997  13:15  1,123 Oledbsimpleproviderlistener.class  28.7.1997  13:15   384 Ospcomp.class  28.7.1997  13:15   261 Ospexception.class  28.7.1997  13:15   264 Ospfind.class  28.7.1997  13:15   304 Ospformat.class  28.7.1997  13:15   912 Ospmrshl.class  28.7.1997  13:15   286 Osprw.class  28.7.1997  13:15   260 Ospxfer.class  28.7.1997  13:15   368 __MIDL___MIDL_ITF_SIMPDATA_0000_0001.CLASS				
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma saattaa aiheuttaa jonkinasteisen suojausheikkouden Microsoft VM:ssä.
suojauskorjaus
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 329077 – Viimeisin tarkistus: 01/10/2015 13:45:45 – Versio: 8.3

Microsoft Virtual Machine for Java, Microsoft Virtual Machine for Java

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB329077
Palaute