MS03-018: Toukokuu 2003, Internet Information Servicesin (IIS) kumulatiivinen korjaustiedosto


Oire
Microsoft on julkaissut kumulatiivisen korjaustiedoston seuraaville: Internet Information Server (IIS) 4.0, Internet Information Services (IIS) 5.0 ja IIS 5.1. Tämä korjaustiedosto sisältää kaikkien Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) -version jälkeen julkaistujen ISS 4.0 -korjaustiedostojen toiminnallisuudet, kaikkien Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) -version jälkeen julkaistujen IIS 5.0 -korjaustiedostojen toiminnallisuudet ja kaikkien IIS 5.1 -korjaustiedostojen toiminnallisuudet. Lisäksi tämä korjaustiedosto sisältää korjauksia vastikään löydettyihin seuraaviin suojausheikkouksiin, jotka vaikuttavat IIS 4.0:aan, 5.0:aan ja 5.1:een.
 • Sivustojenvälisten komentosarjojen (CSS) heikkous, joka vaikuttaa IIS 4.0:aan, 5.0:aan ja 5.1:een. Tämä heikkous liittyy virhesanomaan, joka palautetaan ilmoittamaan, että pyydetty URL-osoite on uudelleenohjattu. Hyökkääjä, joka houkuttelee käyttäjän napsauttamaan hyökkääjän Web-sivuston linkkiä, pystyy halutessaan välittämään pyynnön, joka sisältää komentosarjan kolmannen osapuolen Web-sivustoon, joka käyttää IIS:ää. Tämä pyyntö saattaa aiheuttaa sen, että kolmannen osapuolen sivuston vastaus (mukaan lukien komentosarja) lähetetään käyttäjälle. Tämän jälkeen komentosarja voidaan suorittaa käyttäen kolmannen osapuolen sivuston suojausasetuksia hyökkääjän sivuston suojausasetusten sijaan.
 • Puskurin ylivuoto, joka aiheutuu siitä, että IIS 5.0 ei tarkista tiettyjen Web-sivujen (joita kutsutaan palvelinsisällytyksiksi) pyyntöjä oikein. Hyökkääjän on kyettävä lataamaan palvelinsisällytyssivu heikkouden sisältävään IIS-palvelimeen. Jos hyökkääjä sitten pyytää tätä sivua, saattaa ilmetä puskurin ylivuoto. Tämä puskurin ylivuoto antaa hyökkääjän suorittaa haluamaansa koodia palvelimessa käyttäjätason käyttöoikeuksin.
 • Palvelupyynnön hylkäys -heikkous, joka aiheutuu virheestä tavassa, jolla IIS 4.0 ja 5.0 varaavat muistipyynnöt muodostaessaan Web-asiakkaalle palautettavia otsikoita. Hyökkääjän on kyettävä lataamaan ASP-sivu heikkouden sisältävään IIS-palvelimeen. Kun hyökkääjä kutsuu tätä ASP-sivua, sivu yrittää palauttaa erittäin suuren otsikon kutsun suorittavalle Web-asiakkaalle. Koska IIS ei rajoita tähän tarkoitukseen käytettävän muistin määrää, se saattaa kohdata muistin riittämättömyydestä aiheutuvan virheen.
 • Palvelupyynnön hylkäys -heikkous, joka aiheutuu siitä, että IIS 5.0 ja 5.1 eivät käsittele niille välitetystä liian pitkästä WebDAV-pyynnöstä aiheutunutta virhetilaa oikein. Hyökkääjä voi saada aiheutettua IIS-virheen tämän ongelman avulla. Oletusarvoisesti kuitenkin sekä IIS 5.0 että 5.1 käynnistetään uudelleen heti tämän virheen kohtaamisen jälkeen.
Sivustojenvälisen merkkijonouudelleenohjauksen riskiä pienentävät tekijät:
 • Tämä ei vaikuta IIS 6.0:aan.
 • Tätä heikkoutta voidaan hyödyntää vain, jos hyökkääjä voi houkutella jonkin toisen käyttäjän käymään Web-sivulla ja napsauttamaan siinä olevaa linkkiä tai avaamaan HTML-muotoisen sähköpostiviestin.
 • Kohdesivun on oltava ASP-sivu, joka käyttää Response.Redirect-funktiota asiakkaan ohjaamiseen uuteen URL-osoitteeseen nykyisen pyynnön saapuvan URL-osoitteen perusteella.
Palvelinsisällytysten Web-sivujen puskuriylivuotojen riskiä pienentävät tekijät:
 • Tämä ei vaikuta seuraaviin: IIS 4.0, IIS 5.1 ja IIS 6.0.
 • Oletusarvoisesti IIS Lockdown -työkalu poistaa käytöstä Ssinc.dll-yhdistämisen (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Tämä asetus estää tämäntyyppisen hyökkäyksen.
 • Oletusarvoisesti IIS 5.0 suoritetaan käyttäjätilin alaisuudessa sen sijaan, että se suoritettaisiin järjestelmätilin alaisuudessa. Siksi tätä heikkoutta onnistuneesti hyödyntävä hyökkääjä saa itselleen vain käyttäjätason oikeudet järjestelmänvalvojatason oikeuksien sijaan.
 • Hyökkääjän on kyettävä lataamaan tiedostoja IIS-palvelimeen.
Otsikoiden palvelupyynnön hylkäysten riskiä pienentävät tekijät:
 • Tämä ei vaikuta IIS 5,1:aan.
 • Hyökkääjän on kyettävä lataamaan tiedostoja IIS-palvelimeen.
 • IIS 5.0 käynnistyy automaattisesti uudelleen tämän virheen jälkeen.
WebDAVin palvelupyynnön hylkäysten riskiä pienentävät tekijät:
Ratkaisu
VAROITUS Jos käytössä on sovellus, jota suoritetaan IIS:ssä ja joka käyttää IIS-metakantamallin laajennuksia, suojauskorjauksen asentaminen saattaa poistaa laajennukset ja saada sovelluksen toimimaan väärin.Voit selvittää, käyttääkö käytössä oleva kolmannen osapuolen sovellus metakantamallin laajennuksia, ottamalla yhteyttä kyseisen sovelluksen toimittajaan.

On tiedossa, että tämä suojauskorjaus vaikuttaa seuraaviin ProClarity-tuotteisiin:
 • ProClarity Enterprise Server 4.0 ja uudemmat versiot
 • ProClarity Analytics Server 5.0, 5.1 ja 5.2
Ratkaise tämä ongelma ENNEN suojauskorjauksen asentamista jollakin seuraavista tavoista:
 • Luo varmuuskopio metakannasta, asenna suojauskorjaus ja palauta metakanta myöhemmin. (Huomaa, että Microsoft ei suosittele tätä mahdollisten yhteensopivuusongelmien vuoksi.)

  Saat lisätietoja metakannan varmuuskopioinnista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  302573 IIS:n varmuuskopiointi ja palauttaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Asenna Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) . Windows 2000 SP4 sisältää tämän suojauskorjauksen.
 • Ota yhteyttä Microsoftin tuotetukeen ja pyydä tämän ongelman korjaavaa korjaustiedostoa.
Jos jo olet asentanut suojauskorjauksen ja IIS:n metakantamallin laajennuksia käyttävässä sovelluksessa ilmenee ongelmia, sovelluksen on laajennettava metakantamalli uudelleen. Tämä saattaa edellyttää tuotteen asentamista uudelleen.

Suojauskorjauksen tiedot

Saat lisätietoja tämän heikkouden korjaamisesta napsauttamalla tämän artikkelin seuraavien osien nimiä:

Internet Information Services 5.1

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Windows XP Professional (kaikki kielet)Windows XP 64-bit Edition (kaikki kielet)Julkaisupäivämäärä: 28.5.2003

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmistoa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Tämä korjaustiedosto edellyttää, että olet jo asentanut korjaustiedoston 329115. Jos korjaustiedostoa 329115 ei ole asennettu, asiakassertifikaatit hylätään. Voit palauttaa tämän toiminnallisuuden asentamalla korjaustiedoston 329115. Saat lisätietoja korjaustiedostosta 329115 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
329115 MS02-050: Sertifikaattien validoimisvirhe saattaa sallia tunnistetietojen huijaamisen
Tämä korjaustiedosto edellyttää julkistetun Windows XP- tai Windows XP Service Pack 1 (SP1) -version. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen
Asennustiedot

Tämä korjaustiedosto tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /n - Älä varmuuskopioi poistettavia tiedostoja.
 • /o - Korvaa OEM-tiedostot kysymättä.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia).
 • /l - Näytä luettelo asennetuista korjaustiedostoista.
 • /x - Pura tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Voit varmistaa, että korjaustiedosto on asennettu tietokoneeseesi, varmistamalla, että seuraava rekisteriavain on olemassa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114
Käyttöönottotiedot

Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /u /q
Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että tietokonetta ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /z
Huomautus Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi.

Saat lisätietoja tämän korjaustiedoston ottamisesta käyttöön Software Update Services -palveluiden avulla seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun ei tarvitse käynnistää tietokonetta uudelleen tämän korjaustiedoston käyttämisen jälkeen. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, joka kertoo, että sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen tämän korjaustiedoston käyttämisen jälkeen, voit ohittaa sen turvallisesti.

Poistamistiedot

Voit poistaa tämän päivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla.

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän korjaustiedoston Spunist.exe-apuohjelmalla. Spuninst.exe sijaitsee %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst-kansiossa. Se tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia).
Korjaustiedoston korvaustiedot

Tämä korjaustiedosto korvaa seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa käsitellyt korjaustiedostot:
327696 MS02-062: Lokakuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
321599 MS02-028: Keon ylivuoto HTR-lohkokoodauksessa saattaa aiheuttaa heikkouden Web-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319733 MS02-018: Huhtikuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
Tiedostojen tiedot

Tämän korjaustiedoston englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
  Päiväys Aika  Versio   Koko  Tiedoston nimi  Käyttöympäristö  --------------------------------------------------------------------  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1181  340,992 Asp51.dll   i386  8.8.2002 12:31           2,411 Default.asp  i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1173  117,248 Ftpsv251.dll i386  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1189  240,640 Httpext.dll  i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1172   55,296 Httpod51.dll i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1152  129,536 Iische51.dll i386  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1167  242,176 Infocomm.dll i386  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1182   65,024 Isatq.dll   i386  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1167   10,752 Lonsint.dll  i386  8.8.2002 12:31          19,224 Query.asp   i386  8.8.2002 12:31           6,527 Search.asp  i386  17.12.2002 23:03 5.1.2600.1152   11,264 Spiisupd.exe i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1152   40,448 Ssinc51.dll  i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1166  340,992 W3svc.dll   i386  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1181 1,057,792 Asp51.dll   IA64  8.8.2002 12:32           2,411 Default.asp  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1173  289,792 Ftpsv251.dll IA64  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1189  934,400 Httpext.dll  IA64  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1172  144,384 Httpod51.dll IA64  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1152  155,136 Iische51.dll IA64  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1167  669,696 Infocomm.dll IA64  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1182  186,368 Isatq.dll   IA64  21.3.2003 22:14 6.0.2600.1167   29,696 Lonsint.dll  IA64  8.8.2002 12:32          19,224 Query.asp  8.8.2002 12:32           6,527 Search.asp  18.12.2002 00:05 5.1.2600.1152   24,064 Spiisupd.exe IA64  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1152   96,768 Ssinc51.dll  IA64  21.3.2003 22:14 5.1.2600.1166  921,088 W3svc.dll   IA64
Seuraavat tiedostot on sisällytetty tukemaan korjaustiedoston asentamista:
  Päiväys  Aika  Versio   Koko  Tiedostonimi  Käyttöympäristö  -------------------------------------------------------------  27.3.2002 19:58       4,092 Eula.txt   i386  24.3.2003 17:38       11,508 Q811114.cat  i386  21.3.2003 19:56 5.3.16.5  18,944 Spcustom.dll i386  21.3.2003 19:54 5.3.16.5  6,656 Spmsg.dll   i386  21.3.2003 19:56 5.3.16.5  89,088 Spuninst.exe i386  21.3.2003 19:54 5.3.16.5 411,136 Update.exe  i386  21.3.2003 22:14       5,219 Update.inf  i386  21.3.2003 22:14        936 Update.ver  i386  11.9.2002 14:04       4,092 Eula.txt   IA64  24.3.2003 17:38       11,508 Q811114.cat  IA64  21.3.2003 19:55 5.3.16.5  52,736 Spcustom.dll IA64  21.3.2003 19:55 5.3.16.5  6,144 Spmsg.dll   IA64  21.3.2003 19:55 5.3.16.5 214,528 Spuninst.exe IA64  21.3.2003 19:55 5.3.16.5 859,648 Update.exe  IA64  21.3.2003 22:14       5,255 Update.inf  IA64  21.3.2003 22:14        939 Update.ver  IA64
Voit myös tarkistaa tämän päivityksen asennuksen seuraavasta rekisterin avaimesta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114\Filelist

Internet Information Services 5.0

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

Kaikki kieletJulkaisupäivämäärä: 28.5.2003

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmistoa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Tämä korjaustiedosto edellyttää, että olet jo asentanut korjaustiedoston 329115. Jos korjaustiedostoa 329115 ei ole asennettu, asiakassertifikaatit hylätään. Voit palauttaa tämän toiminnallisuuden asentamalla korjaustiedoston 329115. Saat lisätietoja korjaustiedostosta 329115 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
329115 MS02-050: Sertifikaattien validoimisvirhe saattaa sallia tunnistetietojen huijaamisen
Tämä korjaustiedosto vaatii Windows 2000 Service Pack 2:n (SP2) tai Windows 2000 Service Pack 3:n (SP3). Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
260910 Uusimman Windows 2000 Service Packin hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Asennustiedot

Tämä korjaustiedosto tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /n - Älä varmuuskopioi poistettavia tiedostoja.
 • /o - Korvaa OEM-tiedostot kysymättä.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia).
 • /l - Näytä luettelo asennetuista korjaustiedostoista.
 • /x - Pura tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Voit varmistaa, että korjaustiedosto on asennettu tietokoneeseesi, varmistamalla, että seuraava rekisteriavain on olemassa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114
Käyttöönottotiedot

Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114_w2k_sp4_x86_en /u /q
Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että tietokonetta ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114_w2k_sp4_x86_en /z
Huomautus Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi.

Saat lisätietoja tämän korjaustiedoston ottamisesta käyttöön Software Update Services -palveluiden avulla seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun ei tarvitse käynnistää tietokonetta uudelleen tämän korjaustiedoston asentamisen jälkeen. Asennusohjelma pysäyttää oikeat palvelut, ottaa korjaustiedoston käyttöön ja käynnistää sitten palvelut uudelleen. Jos asennusohjelma ei kuitenkaan pysty pysäyttämään palveluita jostain syystä, sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen, kun asennusohjelma on valmis. Jos tämä tapahtuu, näyttöön tulee sanoma, joka kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen.

Poistamistiedot

Voit poistaa tämän päivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla.

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän korjaustiedoston Spunist.exe-apuohjelmalla. Spuninst.exe sijaitsee %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst-kansiossa. Tämä apuohjelma tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia).
Korjaustiedoston korvaustiedot

Tämä korjaustiedosto korvaa seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa käsitellyt korjaustiedostot:
327696 MS02-062: Lokakuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
321599 MS02-028: Keon ylivuoto HTR-lohkotussa koodauksessa saattaa aiheuttaa heikkouden Web-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319733 MS02-018: Huhtikuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
Tiedostojen tiedot

Tämän korjaustiedoston englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
Päiväys     Aika  Versio   Koko    Tiedoston nimi  --------------------------------------------------------  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6628 246,544 Adsiis.dll  26.3.2003 13:07 5.0.2195.6672 337,168 Asp.dll  22.3.2002 16:15          2,413 Default.asp  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6628 118,032 Ftpsvc2.dll  21.3.2003 22:16 5.0.2195.6692 246,544 Httpext.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6667  57,104 Httpodbc.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6664 122,128 Idq.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6628 121,104 Iischema.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6628  56,592 Iisext.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6666  78,608 Iislog.dll  20.3.2002 09:59           30 Iisperf.txt  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6620 122,640 Iisrtl.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6666 248,592 Infocomm.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6666  62,736 Isatq.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6620  46,352 Ism.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6666  12,048 Lonsint.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6620  26,896 Mdsync.dll  24.9.2002 13:39 5.0.2195.6607  6,928 Perfvd.exe  22.3.2002 16:15         19,178 Query.asp  22.3.2002 16:15          5,571 Search.asp  17.10.2002 17:00 5.0.2195.6611  13,072 Spiisupd.exe  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6624  41,232 Ssinc.dll  26.2.2003 13:07 5.0.2195.6672 349,968 W3svc.dll  26.02.03 13:07:00 4.2.785.1  88,032 Wam.dll
Seuraavat tiedostot on sisällytetty tukemaan korjaustiedoston asentamista.
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi  ---------------------------------------------------  15.11.2001 19:27       5,149 Empty.cat  1.4.2002 21:46       4,092 Eula.txt  21.3.2003 23:18       14,231 Q811114.cat  14.3.2003 15:51 5.3.16.5  18,944 Spcustom.dll  14.3.2003 15:48 5.3.16.5  6,656 Spmsg.dll  14.3.2003 15:51 5.3.16.5  89,088 Spuninst.exe  14.3.2003 15:48 5.3.16.5 411,136 Update.exe  21.3.2003 20:49       37,977 Update.inf  21.3.2003 23:10       1,586 Update.ver
Voit myös tarkistaa tämän päivityksen asennuksen seuraavasta rekisterin avaimesta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114\Filelist

Internet Information Server 4.0

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

Kaikki kieletJulkaisupäivämäärä: 28.5.2003

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmistoa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Microsoft Internet Information Serveriä (IIS) ei ole tarkoitettu käytettäväksi Windows NT Server 4.0, Terminal Server Editionin kanssa, joten sitä ei tueta. Microsoft suosittelee, että IIS 4.0:aa Windows NT Server 4.0, Terminal Server Editionissa käyttävät asiakkaat suojaavat järjestelmänsä poistamalla IIS 4.0:n.

Tämä korjaustiedosto edellyttää, että olet jo asentanut korjaustiedoston 329115. Jos korjaustiedostoa 329115 ei ole asennettu, asiakassertifikaatit hylätään. Voit palauttaa tämän toiminnallisuuden asentamalla korjaustiedoston 329115. Saat lisätietoja korjaustiedostosta 329115 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
329115 MS02-050: Sertifikaattien validoimisvirhe saattaa sallia tunnistetietojen huijaamisen
Tämä korjaustiedosto edellyttää Windows NT 4.0 Service Pack 6a:n (SP6a). Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
152734 Uusimman Windows NT 4.0 Service Packin hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Asennustiedot

Tämä korjaustiedosto tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /y - Suorita poisto (ainoastaan valitsimen /m tai /q kanssa).
 • /f - Pakota ohjelmat sulkeutumaan sammutuksen yhteydessä.
 • /n - Älä luo asennuksen poistokansiota.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun päivitys on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tai valvomatonta tilaa ilman käyttöliittymää (valitsin /m on osa tätä valitsinta).
 • /m - Käytä käyttöliittymällistä valvomatonta tilaa.
 • /l - Näytä luettelo asennetuista korjaustiedostoista.
 • /x - Pura tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Voit varmistaa, että korjaustiedosto on asennettu tietokoneeseesi, varmistamalla, että seuraava rekisteriavain on olemassa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q811114
Käyttöönottotiedot

Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114i.exe /q
Jos haluat asentaa korjaustiedoston niin, että tietokonetta ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoriviä:
q811114i.exe /z
Huomautus Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi.

Saat lisätietoja tämän korjaustiedoston ottamisesta käyttöön Software Update Services -palveluiden avulla seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Uudelleenkäynnistysvaatimus

Voit asentaa tämän korjaustiedoston käynnistämättä tietokonetta uudelleen seuraavasti:
 1. Pysäytä kaikki IIS-palvelut.
 2. Asenna korjaustiedosto käyttämällä /z-valitsinta.
 3. Käynnistä IIS-palvelut uudelleen.
Poistamistiedot

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän korjaustiedoston Hotfix.exe-apuohjelmalla. Hotfix.exe sijaitsee %Windir%\$NTUninstallQ811114$-kansiossa. Se tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /y - Suorita poisto (ainoastaan valitsimen /m tai /q kanssa).
 • /f - Pakota ohjelmat sulkeutumaan sammutuksen yhteydessä.
 • /n - Älä luo asennuksen poistokansiota.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun päivitys on valmis.
 • /q - Käytä hiljaista tai valvomatonta tilaa ilman käyttöliittymää (valitsin /m on osa tätä valitsinta).
 • /m - Käytä käyttöliittymällistä valvomatonta tilaa.
 • /l - Näytä luettelo asennetuista korjaustiedostoista.
 • /x - Pura tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Korjaustiedoston korvaustiedot

Tämä korjaustiedosto korvaa seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa käsitellyt korjaustiedostot:
327696 MS02-062: Lokakuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
321599 MS02-028: Keon ylivuoto HTR-lohkokoodauksessa saattaa aiheuttaa heikkouden Web-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
319733 MS02-018: Huhtikuu 2002, Internet Information Servicesin kumulatiivinen korjaustiedosto
Tiedostojen tiedot

Tämän korjaustiedoston englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
Päiväys     Aika  Versio   Koko    Tiedoston nimi  -----------------------------------------------------  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  214,544 Adsiis.dll  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  332,224 Asp.dll  2.4.2001 20:55 4.0.2.4701 593,976 Fp4autl.dll  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  81,888 Ftpsvc2.dll  7.3.2003 19:57 4.2.785.1  55,936 Httpodbc.dll  13.6.2001 20:14 5.0.1782.4 193,296 Idq.dll  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  99,424 Iischema.dll  7.3.2003 19:56 4.2.785.1  63,984 Iislog.dll  7.3.2003 19:57 4.2.785.1  187,344 Infocomm.dll  7.3.2003 19:56 4.2.785.1  47,936 Isatq.dll  7.3.2003 19:56 4.2.785.1  29,520 Iscomlog.dll  7.3.2003 20:00 4.2.785.1  54,560 Ism.dll  7.3.2003 19:59 4.2.785.1  31,872 Mdsync.dll  7.3.2003 20:01 4.2.785.1   9,680 Schmupd.exe  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  38,256 Ssinc.dll  7.3.2003 19:58 4.2.785.1  25,360 Sspifilt.dll  7.3.2003 19:57 4.2.785.1  231,616 W3svc.dll  7.3.2003 19:57 4.2.785.1  88,032 Wam.dll
Seuraavat tiedostot on sisällytetty tukemaan korjaustiedoston asentamista.
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi  -----------------------------------------------------  19.9.2002 17:29 4.0.1381.7163 95,504 Hotfix.exe  12.5.2003 21:27         11,327 Hotfix.inf
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma saattaa aiheuttaa jonkinasteisen suojausheikkouden artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Enemmän tietoa
Lisätietoja tästä heikkoudesta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Site Server -palvelinta käyttävien asiakkaiden on muistettava, että aiemmin kuvattu todennusongelmia koskeva ongelma vaikuttaa tähän korjaustiedostoon ja pieneen joukkoon muita korjaustiedostoja. Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
317815 Site Serverissä ilmenee kirjautumisongelmia tiettyjen Windows 2000 -korjaustiedostojen asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Nämä korjaustiedostot eivät sisällä korjauksia heikkouksiin, jotka koskevat muita kuin IIS-tuotteita, kuten Microsoft FrontPage -palvelinlaajennuksia ja Microsoft Index Serveriä, vaikka nämä tuotteet liittyvätkin läheisesti IIS:ään ja ne asennetaan yleensä IIS-palvelimiin. Tähän on kuitenkin yksi poikkeus. Index Serveriin vaikuttavan heikkouden korjaus sisältyy tähän korjaustiedostoon, koska tämä ongelma vaikuttaa vakavasti IIS-palvelimiin. (Tämä heikkous on kuvattu Microsoftin tietoturvatiedotteessa MS01-033.) Kun tämä artikkeli kirjoitettiin, näitä heikkouksia käsittelevät Microsoftin tietoturvatiedotteet olivat seuraavat: Seuraavien IIS 4.0:aan vaikuttavien heikkousten korjaukset eivät sisälly korjaustiedostoon, koska ne vaativat järjestelmänvalvojan tekemiä muutoksia ohjelmiin tehtyjen muutosten sijaan. Järjestelmänvalvojien on varmistettava, että he tekevät seuraavissa tietoturvatiedotteissa kuvatut järjestelmänvalvojatoimet tämän päivityksen käyttämisen lisäksi:
suojauskorjauksen ottaminen käyttöön, css DoS
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 811114 – Viimeisin tarkistus: 12/30/2006 08:08:12 – Versio: 4.2

Microsoft Internet Information Services 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbqfe kbhotfixserver kbwinnt400presp7fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug KB811114
Palaute