Windows XP -tietokoneen offline-kansiotiedostoon lisätyt tiedostot synkronoidaan, kun toinen käyttäjä käyttää tietokonetta

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.


Oire
Jos lisäät tiedostoja offline-tiedostojen kansioon Microsoft Windows XP -tietokoneessa, jolla on useita käyttäjiä, kyseisten tiedostojen offline-synkronointi tehdään, kun toinen käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen. Suojauskäyttöoikeuksia vaativia jaettuja verkkoresursseja ja WWW-sivustoja ei voi synkronoida, ja muille käyttäjille tulee näyttöön kehotus antaa oikeat käyttäjätiedot.
Syy
Kun lisäät tiedostoja offline-tiedostojen kansioon, tiedostot synkronoidaan, kun tietokone muodostaa yhteyden verkkoon. Synkronointi tehdään, kun tietokone muodostaa yhteyden verkkoon (ei käyttäjän kirjautuessa tietokoneeseen).

Offline-tiedostojen kansiovälimuisti on verkon tiedostojärjestelmän kopio. Tiedostojen käyttäminen perustuu samoihin hallintakäyttöoikeuksiin. Sellaiset verkon tiedostojärjestelmän tiedostot, joiden käyttöoikeus on kaikilla ja jotka käyttäjä on lisännyt offline-tiedostojen kansioon, synkronoidaan riippumatta siitä, kuka käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen. Tämän vuoksi, kun käyttäjä muodostaa yhteyden verkkoon jaetussa tietokoneessa, hänen on joka tapauksessa odotettava, kunnes kaikki offline-tiedostojen kansion tiedostot on synkronoitu.
Ratkaisu

Service Pack -tiedot

Voit ratkaista tämän ongelman hankkimalla Windows XP:n uusimman Service Pack -paketin. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen

Hotfix-korjauksen tiedot

Tuettu hotfix-korjaus on saatavana Microsoftilta. Tämä hotfix-korjaus on kuitenkin tarkoitettu korjaamaan vain tässä artikkelissa kuvattu ongelma. Asenna tämä hotfix-korjaus vain järjestelmiin, joissa ilmenee tämä tietty ongelma. Tämä hotfix-korjaus saatetaan testata vielä perusteellisemmin. Jos ongelma ei ole vakava, Microsoft suosittelee odottamaan seuraavaa ohjelmistopäivitystä, joka sisältää tämän hotfix-korjauksen.

Jos hotfix-korjaus on ladattavissa, tämän Knowledge Base -tietokannan artikkelin yläosassa on hotfix-latauksen saatavuudesta kertova osa. Jos kyseistä osaa ei ole, ota yhteyttä Microsoftin asiakaspalveluun ja tukeen, jotta saat hotfix-korjauksen.

Huomautus Saatat joutua luomaan erillisen palvelupyynnön, jos ilmenee muita ongelmia tai jos on tehtävä vianmääritystoimia. Tavalliset tukikustannukset pätevät lisäkysymyksiin ja ongelmiin, jotka eivät liity tähän tiettyyn hotfix-korjaukseen. Jos haluat tarkastella täydellistä luetteloa Microsoftin asiakaspalvelun ja tuen puhelinnumeroista tai luoda erillisen palvelupyynnön, käy seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Huomautus Hotfix-latauksen saatavuudesta kertovassa osassa näkyvät kieliversiot, joille hotfix-korjaus on saatavana. Jos et näe kieliversiotasi, hotfix-korjausta ei ole saatavana kyseiselle kieliversiolle.

Tämän hotfix-korjauksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

Windows XP
Päiväys     Aika  Versio     Koko Tiedostonimi ---------------------------------------------------- 30.12.2002 08:20 5.1.2600.108 313,856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Päiväys     Aika  Versio     Koko Tiedostonimi ----------------------------------------------------- 31.12.2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

Enemmän tietoa
Tämä hotfix-korjaus sisältää neljä päälisäystä offline-tiedostoihin. Jotta voit ottaa haluamasi lisäykset käyttöön, sinun on muokattava rekisteriä tässä osassa olevien kyseistä lisäystä koskevien ohjeiden mukaisesti. Nämä päälisäykset ovat seuraavat:
 • pois jätettyjen tiedostojen virheiden näyttämättä jättäminen
 • muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen poistaminen uloskirjautumisen aikana
 • järjestelmänvalvojan määrittämän muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen kiinnittämisen poistaminen käytöstä.
 • Pakotettu automaattinen hiljainen yhteyden uudelleenmuodostaminen
Nämä lisäykset ovat käytössä vain Windows XP:n Offline-tiedostot-ominaisuudessa. Microsoft ei tue tai suosittele näiden lisäysten käyttämistä millään muulla tavalla.

Pois jätettyjen tiedostojen virheiden näyttämättä jättäminen

Offline-tiedostot-ominaisuus ei salli tiettyjen tiedostotyyppien sijoittamista välimuistiin. Tämä rajoitus estää tiedostojoukkojen vioittumisen ja estää ristiriidat kilpailevien synkronointitekniikoiden kanssa. Kun yrität sijoittaa tiedostotyyppejä olevia tiedostoja välimuistiin, kunkin tiedoston kohdalla näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Tämäntyyppisiä tiedostoja ei voi ottaa offline-käyttöön.

Tästä sanomasta on hyötyä käyttäjille, jotka eivät tunne synkronointiprosessin toimintaa. Kun käyttäjät ymmärtävät, ettei tiettyjä tiedostotyyppejä voi sijoittaa välimuistiin, tästä sanomasta tulee kuitenkin tarpeeton, koska sanoma estää Synkronoinnin edistyminen -valintaikkunan automaattisen sulkemisen synkronoinnin lopuksi. Tämä hotfix-korjaus lisää uuden rekisteriavaimen, joka estää näiden tiedostojen alijoukkoja luomasta tätä tiettyä synkronointivirhettä. Kun olet asentanut tämän hotfix-korjauksen, sinun on muokattava rekisteriä ja syötettävä haluamasi tiedostomääritys seuraaviin rekisterin alliavaimiin:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Näillä aliavaimilla ei välttämättä ole lainkaan arvoja, tai arvoja voi olla useita. Nämä arvot ovat tiedostomäärityksiä.

Suorituksen aikana näiden kahden rekisterin aliavaimen luettelot yhdistetään. Nämä luettelot käsitellään yhdenvertaisina. Tyhjä avain ja puuttuva avain käsitellään samalla tavalla. Tyhjä avain ja puuttuva avain antavat kumpikin tulokseksi luettelon, jossa ei ole kohteita.

Tiedostomääritykset

Uusiin
ExclusionErrorSuppressionList
-avaimiin lisäämäsi tiedostomääritykset ovat UNC (Universal Naming Convention) -polkumerkkijonoja. Näissä polkumerkkijonoissa voi olla yleismerkki (*) ilmaisemassa, että määrityksen kyseisessä kohdassa käytetään mitä tahansa kohdetta.

Kunkin tiedostomäärityksen muoto on seuraava:
\\Palvelin\Jaettu resurssi\Kansio\Tiedostonimi.tunniste
Voit sisällyttää määritykseen ympäristömuuttujia, kuten %username%-muuttujan. Muuttuja laajennetaan suorituksen aikana sitä vastaavaksi tekstiarvoksi.

Voit korvata minkä tahansa tiedostomäärityksen tai kansiomäärityksen osan yleismerkillä. Esimerkki:
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\*.doc
Et kuitenkaan pysty korvaamaan yleismerkillä kansiota, jonka jälkeen on toinen kansion nimi. Esimerkiksi seuraava määritys ei ole kelvollinen:
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\oma\*.doc
Tämä määritys hylätään, koska siinä on yleismerkki kansionimien %username% ja oma välissä.

Huomautus
Windows XP ei tunnista virheellisiä määrityksiä, eikä se kirjaa virheellisiä määrityksiä mihinkään järjestelmän sijaintiin. Windows XP ohittaa virheelliset määritykset suorituksen aikana.

Esimerkkejä tiedostomäärityksistä:
 • \\*\*\*\*.dbf
  Tämä esimerkki jättää pois määritysvirheen tiedostolle, jonka tunniste on .dbf ja joka sijaitsee missä tahansa kansiossa, jaetussa resurssissa ja palvelimessa.
 • \\Palvelin\*\*\*.dbf
  Tämä esimerkki jättää pois määritysvirheen tiedostolle, jonka tunniste on .dbf ja joka sijaitsee missä tahansa kansiossa ja jaetussa resurssissa.
 • \\Palvelin\\*\*\*\Test.dbf
  Tämä esimerkki jättää pois määritysvirheen tiedostolle, jonka nimi on Test.dbf ja joka sijaitsee missä tahansa kansiossa, jaetussa resurssissa ja palvelimessa.
 • \\Palvelin\Jaettu resurssi\Kansio\Test.dbf
  Tämä esimerkki jättää pois määritysvirheen määritetylle tiedostolle, jonka nimi on Test.dbf.
 • \\Palvelin\Jaettu resurssi\*\*.*
  Tämä esimerkki jättää pois kaikki määritetyn palvelimen määritetyn jaetun resurssin minkä tahansa kansion tiedostot.
 • \\Palvelin\Jaettu resurssi\%username%\*\Test.dbf
  Tämä esimerkki jättää pois Test.dbf-nimiset tiedostot missä tahansa ympäristömuuttujan %username% määrittämässä käyttäjän kotikansiossa.
Voit lisätä ExclusionErrorSuppressionList-rekisteriavaimet ja syöttää haluamasi tiedostomääritykset tekemällä seuraavat toimet korjaustiedoston asentamisen jälkeen.

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten Avain.
 4. Kirjoita uudelle avaimelle nimeksi ExclusionErrorSuppressionList ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Valitse
  ExclusionErrorSuppressionList
  ja valitse Muokkaa-valikosta Uusi. Valitse sitten DWORD-arvo.
 6. Kirjoita käytettävä tiedostomääritys ja nimeä arvo sitten painamalla ENTER-näppäintä.
 7. Toista vaiheet 5 ja 6 kunkin käytettävän tiedostomäärityksen kohdalla.

Järjestelmän toiminta

Kun synkronointiprosessi kohtaa pois jätettävien tiedostojen luettelossa olevan tiedoston, tiedoston täydellistä polkua verrataan rekisteristä luettavien tiedostomääritysten luetteloon. Jos tiedoston polku vastaa jotakin määrityksistä, "Tämäntyyppisiä tiedostoja ei voi ottaa offline-käyttöön" -virhesanomaa ei tule Synkronoinnin edistyminen -valintaikkunaan. Windows XP ei kirjaa tämän virhesanoman jättämistä pois.

Muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen poistaminen uloskirjautumisen aikana

Kun käyttäjä kirjautuu vähäksi aikaa tietokoneeseen, joka ei ole hänen tavallinen työtietokoneensa, ja siirtää verkon tiedostot välimuistiin joko automaattisen välimuistin käyttämisen tai kiinnittämällä, kyseiset tiedostot säilytetään tietokoneen välimuistissa, kunnes ne poistetaan.

Tähän korjaustiedostoon sisältyvät ominaisuuksien muutokset lisäävät uuden rekisteriavaimen, joka määrittää tietokoneen käyttäjät ensisijaisiksi tai muiksi kuin ensisijaisiksi. Tämän määrityksen avulla muiden kuin ensisijaisten käyttäjien välimuistiin sijoittamat tiedostot voidaan poistaa välimuistista, kun käyttäjä kirjautuu ulos tietokoneesta. Tämä rekisteriavain ei välttämättä sisällä lainkaan arvoja, tai arvoja voi olla useita. Kunkin arvon nimi määrittää käyttäjätilin, jota Offline-tiedostot-ominaisuus pitää ensisijaisina. Kunkin arvon nimen muoto voi olla jokin seuraavista:
 • Käyttäjätilin nimi, kuten toimialue\käyttäjänimi
 • Käyttäjätilin tekstimuotoinen suojaustunnus (SID), kuten S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
Kummankin rekisterimerkinnän data-arvo ja arvon tyyppi ohitetaan. Ainoastaan arvon nimeä käytetään.

Windows XP selvittää seuraavan prosessin avulla, onko tietokoneen käyttäjä ensisijainen vai muu kuin ensisijainen käyttäjä:
 1. Windows XP hankkii suorituksen aikana nykyisen käyttäjän SID-tunnuksen käyttäjän suojaustunnussanoman.
 2. Jos rekisterimerkintä annetaan SID-merkkijonona, Windows XP muuntaa merkkijonon binaarimuotoiseksi SID-tunnukseksi ja vertaa merkkijonoa nykyisen käyttäjän SID-tunnukseen. Jos rekisterimerkintä annetaan tilin nimenä, Win32 API LookupAccountName -funktio tekee suojauspalvelulle kyselyn kyseisen tilin SID-tunnuksesta.
 3. SID-tunnusta verrataan sitten nykyisen käyttäjän SID-tunnukseen.
 4. Jos vastaava tunnus löytyy rekisteristä luetusta ensisijaisten käyttäjien luettelosta, nykyistä käyttäjää pidetään ensisijaisena käyttäjänä. Jos rekisterimerkintöjä ei ole tai vastaavaa tunnusta ei löydy, käyttäjää pidetään muuna kuin ensisijaisena käyttäjänä.Windows XP ohittaa tämän rekisteriavaimen virheelliset merkinnät. Se ei luo järjestelmälokin merkintää virheellisten merkintöjen tunnistamista varten.
Huomautus Tämä ensisijaisten käyttäjien luettelo vaikuttaa vain Offline-tiedostot-ominaisuuteen. Mikään muu Windowsin osa ei käytä tätä luetteloa, eikä Microsoft tue tämän luettelon käyttämistä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Voit ottaa tämän ominaisuusmuutoksen käyttöön seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten Avain.
 4. Kirjoita uudelle avaimelle nimeksi PrimaryUsers ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Valitse
  PrimaryUsers
  ja valitse Muokkaa-valikosta Uusi. Valitse sitten DWORD-arvo.
 6. Kirjoita käyttäjänimi jommallakummalla seuraavista muodoista:
  • toimialue\käyttäjänimi
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Tämä on käyttäjätilin suojaustunnus (SID) tekstimuodossa.
 7. Valitse
  NetCache
  ja valitse Muokkaa-valikosta Uusi. Valitse sitten DWORD-arvo.
 8. Kirjoita arvolle nimeksi PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 9. Kaksoisnapsauta
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  -arvoa.
 10. Kirjoita Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
VaroitusSinun on koordinoitava tämän rekisteriavaimen lisääminen käytössä olevan PurgeAtLogoff-järjestelmäkäytännön mukaisesti. Tämä käytäntö aktivoidaan ryhmäkäytännössä seuraavan polun avulla:
Tietokoneasetukset\Hallintamallit\Verkko\Offline-tiedostot\Poista käyttäjän offline-tiedostojen paikallinen kopio uloskirjautumisen yhteydessä

Jos otat tämän käytännön käyttöön, PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff-rekisteriarvo ohitetaan ja muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostoja ei poisteta.

Huomautus
 • Sinun on käytettävä AdminPinForPrimaryUsersOnly-rekisteriasetusta. (Lue lisätietoja "Järjestelmänvalvojan määrittämän muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen kiinnittämisen poistaminen käytöstä" -osasta). Jos AdminPinForPrimaryUsersOnly-rekisteriasetusta ei ole ja järjestelmänvalvojan tiedostojen kiinnittäminen on käynnissä muun kuin ensisijaisen käyttäjän kirjautuessa ulos, tapahtuu kilpailutilanne, ja järjestelmänvalvojan määrittämän tiedostojen kiinnittämisen toiminta jatkuu sen jälkeen, kun tiedostot on poistettu välimuistista. Tämän vuoksi uloskirjautumisen jälkeen muun kuin ensisijaisen käyttäjän tiedostot saattavat olla välimuistissa. Ratkaisu tähän on poistaa käytöstä järjestelmänvalvojan määrittämä muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen kiinnittäminen AdminPinForPrimaryUsersOnly-rekisterimerkinnän avulla.
 • Koska poistettavien tiedostojen valitseminen perustuu käyttäjän oikeuksiin kyseisiin tiedostoihin ja koska CSC (Client Side Caching eli asiakaspuolen puskurointi) ei sijoita välimuistiin kansiomerkintöjen suojaustietoja Windows 2000:ssa ja Windows XP:ssä, toisen käyttäjän kiinnittämä tyhjä kansiomerkintä saatetaan poistaa välimuistista. Jos välimuistissa oleva kansio kuitenkin sisältää alikansioita tai tiedostoja, kansiota ei poisteta.
 • Automaattinen välimuistiin sijoittaminen tehdään, kun jokin tietokoneen prosessi avaa jaetusta etäresurssista tiedoston, joka on merkitty sijoitettavaksi välimuistiin automaattisesti. Poistetut tiedostot saatetaan korvata, ennen kuin uloskirjautumisprosessi on valmis. Jos tämä aiheuttaa ongelmia, poista automaattinen välimuistiin sijoittaminen käytöstä sellaisten jaettujen resurssien osalta, jotka isännöivät näitä uudelleenohjattuja liittymän erikoiskansioita. Esimerkiksi Omat kuvatiedostot-, Omat musiikkitiedostot- ja Omat videotiedostot -kansioiden automaattinen välimuistiin sijoittaminen saattaa kannattaa poistaa käytöstä.
 • Jos otat
  PrimaryUsers
  -rekisteriavaimen käyttöön ja kirjautuneena on muu kuin ensisijainen käyttäjä, kun muu kuin ensisijainen käyttäjä tekee muutoksia välimuistissa oleviin tiedostoihin offline-tilassa, kyseisiä muokattuja tiedostoja ei poisteta välimuistista poistoprosessin aikana. Tällöin mahdollisesti tärkeä offline-sisältö säilytetään. Tämän vuoksi jotkin muun kuin ensisijaisen käyttäjän välimuistiin sijoittamat tiedostot saattavat säilyä paikallisessa tietokoneessa sen jälkeen, kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Järjestelmänvalvojan määrittämän muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen kiinnittämisen poistaminen käytöstä

Sellaisen käyttäjän kohdalla, jolle offline-tiedostot on määritetty hallintatarkoituksia varten, sisältö sijoitetaan välimuistiin kaikissa tietokoneissa, joihin käyttäjä kirjautuu. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että ei-toivottua sisältöä sijoitetaan välimuistiin joissakin tietokoneissa. Tämä korjaustiedosto muokkaa järjestelmänvalvojan määrittämän tiedostojen kiinnittämisen käsittelyä, jotta tämä tilanne voidaan estää. Tämän korjaustiedoston asentamisen jälkeen järjestelmänvalvojan määrittämä tiedostojen kiinnittäminen ei ohita "Muiden kuin ensisijaisten käyttäjien tiedostojen poistaminen uloskirjautumisen aikana" -osassa kuvattua ensisijaisten käyttäjien luetteloa. Jos nykyinen käyttäjä ei ole ensisijaisten käyttäjien luettelossa, järjestelmänvalvojan määrittämää käyttäjäkohtaista tiedostojen kiinnittämistä ei tehdä kyseisen käyttäjän kohdalla nykyisessä tietokoneessa. Voit estää muiden kuin ensisijaisten käyttäjien järjestelmänvalvojan määrittämän käyttäjäkohtaisen tiedostojen kiinnittämisen tekemisen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita arvolle nimeksi AdminPinForPrimaryUsersOnly ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Kaksoisnapsauta
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  -arvoa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.

Pakotettu automaattinen hiljainen yhteyden uudelleenmuodostaminen

Kun palvelin on ollut tavoittamattomissa (offline-tilassa) ja yhteyden muodostaminen taas onnistuu, offline-tiedostojen asiakaspuolen puskurointi (CSC) yrittää siirtää palvelimen online-tilaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
 • Kyseiselle palvelimelle ei tehdä muutoksia offline-tilassa paikallisessa tietokoneessa.
 • Kyseiselle palvelimelle ei ole avoimia tiedostokahvoja paikallisessa tietokoneessa.
 • Palvelinta käytetään "nopean" linkin välityksellä. Voit säätää "hitaan" ja "nopean" määritelmiä offline-tiedostojen SlowLinkSpeed-käytännön avulla.
Tämän korjaustiedoston asentamisen jälkeen voit määrittää offline-tiedostojen asiakaspuolen puskuroinnin (CSC) ohittamaan nämä tilanteet ja siirtämään palvelimen online-tilaan riippumatta siitä, onko näitä tilanteita vai ei. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita arvolle nimeksi SilentForcedAutoReconnect ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Kaksoisnapsauta
  SilentForcedAutoReconnect
  -arvoa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
Huomautus Kun olet asentanut tämän hotfix-korjauksen, saattaa tapahtua seuraavaa:
 • Mitään offline-tilassa tehtyjä muutoksia ei synkronoida, eivätkä ne ole käytettävissä, ennen kuin muutokset synkronoidaan myöhemmin. Tämä tilanne aiheuttaa tilanteen, jossa välimuistin sisältö ei ole tarkoituksenmukainen. Tällöin pieni ilmoitusalueella näkyy pieni offline-tiedostojen varoituskuvake.
 • Kaikki liittyvän palvelimen välimuistissa olevien tiedostojen avoimet kahvat suljetaan ja määritetään virheellisiksi automaattisesti. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, jos kyseisiä tiedostoja käyttävät ohjelmat eivät pysty toimimaan oikein virheellisten tiedostokahvojen kanssa.
 • Jos palvelin on käytettävissä hitaan verkkolinkin, kuten satelliittilinkin tai puhelinlinjan, välityksellä, palvelin siirretään edelleen online-tilaan. Tässä tilanteessa palvelimen etätiedostojärjestelmän käyttäminen paikallisesta tietokoneesta saattaa olla erittäin hidasta.
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa. Tämä ongelma korjattiin Microsoft Windows XP Service Pack 2:ssa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 811660 – Viimeisin tarkistus: 12/08/2015 01:49:19 – Versio: 4.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811660
Palaute