Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Kansionäkymän ominaisuuksien muokkaaminen tai kansion mukauttaminen

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Oletusarvon mukaan kansiot näkyvät Microsoft Windowsissa kansiokuvakkeina tai kansion sisällä olevina kuvina. (Kun kansiot näkyvät kuvina, tarkastelet niitä Esikatselukuvat-näkymässä.) Kun Microsoft Windows Server 2003 esimerkiksi avaa kansion ensimmäisen kerran, kansion sisältö näytetään perinteisessä näkymässä. Kun Microsoft Windows XP avaa kansion ensimmäisen kerran, Windows käyttää oletusmallia kansion sisällön näyttämiseen ja asetusten tarkastelemiseen kansion sijainnin, kansion tiedostojen määrän ja kansiossa olevien erityisten tiedostotyyppien osuuden mukaan.

Jos muutat näitä asetuksia tai mukautat kansiota, Windows muistaa asetuksesi, kun avaat kansion uudelleen. Voit muuttaa kansion asetuksia kansion Näytä-valikon avulla. Voit muokata kansiokuvaketta, kuvaa ja mallia kansion Ominaisuudet-valintaikkunan Mukauta-välilehden avulla.

Huomautus Oletusarvon mukaan Windows säilyttää vain 400 kansion näkymien asetukset ja mukautukset samanaikaisesti.

Jotkin kansion asetukset koskevat kaikkia kansioita. Esimerkiksi oletusarvon mukaisesti sekä Windows Server 2003 että Windows XP piilottavat suojatut käyttöjärjestelmätiedostot, piilotetuiksi määritetyt tiedostot tai kansiot ja (tunnettujen tiedostotyyppien) tiedostotunnisteet. Järjestelmänvalvojat voivat muokata näitä asetuksia ja muita kaikkia kansioita koskevia lisäasetuksia Ohjauspaneelin Kansion asetukset -toiminnon avulla.
ESITTELY
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kansioiden ja niiden sisällön ulkoasua voidaan mukauttaa Resurssienhallinnassa, Oma tietokone -toiminnossa ja yksittäisissä kansioikkunoissa. Voit mukauttaa kansion ulkoasua niin, että Resurssienhallinta näyttää kansion aina käyttäen mukautettua kansion kuvaa tai kuvaketta ja että kansion sisältö näytetään aina käyttäen mallia, joka määrittää erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia.

Voit mukauttaa kansion ulkoasua Resurssienhallinnassa. Kun teet tämän, Resurssienhallinta näyttää kansiot aina mukautettuna kansion kuvana tai kuvakkeena ja käyttää aina mallia, joka määrittää kansion sisällön näyttämiseen erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia.

Palaa alkuun

Kansion ulkoasun mukauttaminen

Voit mukauttaa kansion ulkoasua seuraavasti:
 1. Käynnistä Resurssienhallinta ja etsi sitten mukautettava kansio.
 2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Mukauta-välilehdessä kansiolle käytettävät mukautusasetukset.

  HuomautusMukauta-välilehti ei ole käytettävissä erityisille kansioille, joille Windows on jo määrittänyt niiden oletusarvoisen ulkoasun. Saatat kuitenkin pystyä muokkaamaan joidenkin erityisten kansioiden kansiokuvia Esikatselukuvat-näkymässä tekemällä tämän artikkelin Kansion kuvan luominen manuaalisesti -osan toimet.
Käytettävissä on kolme mukautusasetusta:
 • Kansion malli

  Kun valitset mallin avattavasta Käytä tätä kansiotyyppiä mallina -luettelosta, otat kansiossasi käyttöön erityisiä ominaisuuksia, kuten erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia kuvien ja musiikin käsittelemistä varten.

  Voit käyttää kansion mallia kaikkiin mukautetussa kansiossasi oleviin kansioihin valitsemalla Ota tämä malli käyttöön myös alikansioissa -valintaruudun.
 • Kansion kuvat

  Voit valita kuvatiedoston (jonka muoto on .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png tai .ico), joka tunnistaa kansion Esikatselukuvat-näkymässä. Jos et valitse kuvaa, Resurssienhallinta käyttää kansiokuvaketta. Jos et valitse kansiokuvaketta, Resurssienhallinta luo kansion kuvan Esikatselukuvat-näkymälle käyttämällä kansiossa Folder.gif-tiedostoa tai käyttämällä neljää ensimmäistä kansiossa olevaa kuvatiedostoa. Jos kansio ei sisällä kuvia, Resurssienhallinta käyttää oletusarvon mukaista kansion kuvaa.

  Voit etsiä kansiolle kuvan valitsemalla Valitse kuva.

  Jos haluat Resurssienhallinnan käyttävän kansiolle Folder.gif-kuvaa tai kansion neljää ensimmäistä kuvatiedostoa, valitse Palauta oletukset. Jos kansio ei sisällä kuvia, Resurssienhallinta käyttää oletusarvon mukaista kansion kuvaa.
 • Kansiokuvakkeet

  Voit valita kuvakkeen muistuttamaan sinua kansion sisällöstä Kuvakkeet ja tiedot-, Pienet kuvakkeet-, Luettelo- ja Luettelo ja tiedot -näkymissä valitsemalla Vaihda kuvake. Myös Esikatselukuvat-näkymä käyttää kansiokuvaketta, jos et määritä kansion kuvaa. Voit valita kansiokuvakkeeksi minkä tahansa .ico-kuvatiedoston, .exe-ohjelmatiedoston kuvakkeen tai .dll-ohjelmakirjastotiedoston kuvakkeen. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun mukautat jaettua verkkoresurssia tai yhdistetyssä verkkoasemassa olevaa kansiota.

  Huomautus Voit palauttaa oletusarvon mukaiset kansiokuvakkeet valitsemalla Vaihda kuvake ja valitsemalla sitten Palauta oletukset.
Palaa alkuun

Kansion kuvan luominen manuaalisesti

Voit mukauttaa Esikatselukuvat-näkymän käyttämää kansion kuvaa manuaalisesti sijoittamalla kansioon .gif (Graphics Interchange Format) -kuvatiedoston, jonka nimi on Folder.gif. Voit käyttää Microsoft Paint -ohjelmaa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat), valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Paint.
 2. Voit avata aiemmin luodun kuvan seuraavasti:
  1. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa.
  2. Etsi kansio, joka sisältää haluamasi kuvan. Paint pystyy avaamaan kuvatiedostoja, joiden tunniste on .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png tai .ico.
  3. Valitse haluamasi kuva ja valitse sitten Avaa.
 3. Muokkaa kuvaa tarvittaessa Paint-ohjelman työkalujen avulla.
 4. Tallenna kuva sen muokkaamisen jälkeen. Voit tehdä tämän valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 5. Valitse Tallennusmuoto-ruudusta GIF (*.GIF).
 6. Kirjoita tiedostonimeksi seuraava:
  Folder.gif
  .
 7. Etsi mukautettava kansio ja valitse sitten Tallenna.
Kun tarkastelet kansiota Resurssienhallinnan Esikatselukuvat-näkymässä, kansion kuva on nyt luomasi mukautettu kuva, ellet valitse kansion kuvaa Ominaisuudet-valintaikkunan Mukauta-välilehdessä. Mukauta-välilehdessä määritetty kansion kuva ohittaa manuaalisen Folder.gif-mukautuksen.

Palaa alkuun

Yleisten kansioasetusten määrittäminen

Voit määrittää kaikkiin kansioihin käytettävät yleiset asetukset seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Kansion asetukset -kuvaketta.
 2. Valitse haluamasi asetukset Yleiset-välilehdessä.
 3. Valitse haluamasi asetukset Näytä-välilehdessä.
 4. Valitse OK.
Huomautus Voit palauttaa kaikki kansiot käyttämään niiden oletusasetuksia valitsemalla Yleiset- tai Näytä-välilehdessä Palauta oletukset.

Palaa alkuun

Samojen näkymäasetusten käyttäminen kaikille kansioille

Voit käyttää samoja näkymäasetuksia kaikille tietokoneen kansioille. Et pysty käyttämään samoja näkymäasetuksia kaikille kansiokuvakkeille, kuville, työkalurivin asetuksille tai kansiotehtäville. Voit käyttää samoja näkymäasetuksia kaikille kansioille seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa kansio, jonka näkymäasetusta haluat käyttää kaikille kansioille.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset.
 3. Valitse Näkymä-välilehdestä Käytä kaikkiin kansioihin.
 4. Valitse Kyllä ja valitse sitten OK.
Huomautus Voit palauttaa kaikki kansiot käyttämään oletusarvon mukaisia näkymäasetuksia toistamalla nämä vaiheet, mutta valitsemalla vaiheessa 3 Palauta kaikki kansiot.

Palaa alkuun

Vianmääritys

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Oletusarvon mukaan Windows XP ja Windows Server 2003 muistavat kunkin kansion näkymäasetukset ja mukautukset. Nämä tiedot on rajoitettu 400 kansioon, ja ne on tallennettu seuraaviin rekisteriavaimiin:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Windows Vista ja Windows Server 2008 tallentavat nämä tiedot kuitenkin sen sijaan seuraavaan rekisteriavaimeen:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Jos haluat lisätä niiden kansioiden määrää, joiden näkymäasetukset Windows voi muistaa, luo kuhunkin näistä rekisteriavaimista DWORD-arvo nimeltä BagMRU Size ja määritä sen arvon dataksi niiden kansioiden määrä, joiden asetukset haluat Windowsin muistavan. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 5000, Windows pystyy muistamaan 5 000 kansion asetukset.

  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  813711 Kansion näkymäasetukset tai mukautukset menetetään tai ne ovat virheelliset
 • Windows saattaa myös tallentaa mukautustietoja kansiossa olevaan Desktop.ini-piilotiedostoon. Tässä tapauksessa Windows asettaa kansiolle vain luku -määritteen, mikä ohjaa Windowsin etsimään Desktop.ini-tiedostoa. Vain luku -määrite ei estä sinua tekemästä normaaleja tiedostojen ja kansioiden tehtäviä (kuten kopioiminen, siirtäminen, poistaminen ja uudelleennimeäminen), mutta vain luku -määrite saattaa aiheuttaa ongelmia joidenkin vanhojen ohjelmien kanssa.

  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  326549 Kansioiden Vain luku- tai Järjestelmä-määritteitä ei voi tarkastella tai muuttaa Windows Server 2003:ssa, Windows XP:ssä, Windows Vistassa tai Windows 7:ssä
  Huomautus KB 326549 koskee myös Windows Server 2008:aa.
  Vain luku -määritettä ei voi asettaa eikä Desktop.ini-tiedostoa luoda, kun mukautat jaettua verkkoresurssia tai yhdistetyssä verkkoasemassa olevaa kansiota.
 • Erityisillä kansioilla (kuten kiintolevyn kansiot, CD- tai DVD-levyn kansiot, Ohjelmatiedostot, Omat tiedostot, Omat kuvatiedostot, Omat musiikkitiedostot, Windows-kansiosi, Fonts, Downloaded Program Files ja muut vastaavat kansiot) on Windowsin määrittämät oletusarvoiset ulkoasut. Tämän vuoksi et välttämättä pysty mukauttamaan erityisiä kansioita.
 • Kansion näkymäasetukset ja mukautukset liittyvät kansion sijaintiin. Nämä tiedot menetetään, kun siirrät kansion uuteen sijaintiin.
 • Jos käytät jotakin palvelimella sijaitsevaa profiilia, kansion mukautukset koskevat vain Työpöytä-kansiota ja jaettuja verkkokansioita, mutta eivät paikallisia kansioita tai pysyvästi yhdistettyjä verkkoasemia.
 • Aiemmissa Windows-versioissa ollutta ohjattua kansion mukauttamistoimintoa ei ole Windows XP:ssä, Windows Server 2003:ssa, Windows Vistassa eikä Windows Server 2008:ssa. Ohjatun kansion mukauttamistoiminnon avulla voit valita HTML-mallin (Folder.htt), jota Windows käyttää kansion näyttämiseen Web-näkymässä, tai muokata sitä.
 • Windows XP:n alkuperäinen julkaisuversio tukee edelleen aiempien Windows-versioiden HTML-mallien (Folder.htt) käyttämistä Web-näkymässä. Web-näkymä tukee myös mukautettuja HTML-tiedostoja (jotka käyttävät Folder.htt-tiedostoa). Web-näkymää käytetään, jos et käytä perinteisiä Windows-kansioita, jos kansio on jaetussa verkkoresurssissa tai jos Järjestelmä-määrite on asetettu (paikallisille kansioille). Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista ja Windows Server 2008 eivät tue Resurssienhallinnassa Web-näkymän HTML-koodia, jotta tietokonetta suojataan mahdollisesti arveluttavalta sisällöltä, kun paikallisen tietokoneen tai lähiverkon kansio avataan.

  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  819028 Resurssienhallinta ei enää tuo näyttöön Web-näkymämalleja tai HTML-mukautuksia (Folder.htt-tiedoston avulla) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Palaa alkuun

shell
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 812003 – Viimeisin tarkistus: 06/27/2014 12:59:00 – Versio: 1.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Palaute