Windows XP:n Resurssienhallinnan ruutu vilkkuu yhdistettyjen verkkoasemien kohdalla

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Oire
Kun tarkastelet paikallisia asemia tai yhdistettyjä verkkoasemia Resurssienhallinnassa Windows XP -tietokoneessa, vasemmanpuoleinen ruutu (kansiopuu) tai puunäkymä saattaa vilkkua tai päivittää koko kansiorakenteen jatkuvasti nopeudella, joka vaihtelee muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.

Microsoft Windows -palvelimet jatkavat tiedostojärjestelmien muutosten välittämistä Windows XP -asiakkaille. Tämä saattaa aiheuttaa ylimääräistä suuralueverkon (WAN) tietoliikennettä.

Näitä ongelmia ei yleensä ilmene Windows 2000 -asiakkaissa.
Syy
Jos olet yhdistänyt aseman Windows-palvelimen jaettuun resurssiin ja jos jaetun resurssin kansiopuun tiedostojärjestelmään tehdään muutoksia, palvelin ilmoittaa muutoksen Windows XP -asiakkaalle.

Resurssienhallinta päivittää tai piirtää uudelleen avoimen ikkunan, kun se vastaanottaa ilmoituksen tiedostomuutoksesta.

Huomautus Liiallinen vilkkuminen saattaa aiheutua myös siitä, että virustentorjuntaohjelma tai jokin kolmannen osapuolen kyseenalainen ohjelma päivittää sitä palvelimen kansiopuuta tai kansiota, johon asiakkaat ovat muodostaneet yhteyden.
Ratkaisu
Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.
Voit ratkaista tämän ongelman asentamalla tärkeän päivityksen 810565 ja lisäämällä uuden rekisteriavaimen. Voit tehdä tämän lataamalla päivityksen 810565 seuraavasta Windows Update -Web-sivustosta:
Kun olet asentanut korjaustiedoston 330929 tai tärkeän päivityksen 810565, voit lisätä jonkin seuraavista uusista avaimista Windowsin Rekisteriin ja poistaa käytöstä yhdistetyn jaetun verkkoresurssin alikansioiden tiedostojen sekä kansioiden muutosten ilmoituspyynnöt:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
TAI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Määritä uusi avain seuraavasti:
Nimi: NoRemoteRecursiveEvents
Tyyppi: REG_DWORD
Arvo: (totuusarvo) 0 tai 1
Oletusarvo: 0
Kuvaus:
Jos asetus on 1, yhdistetyn jaetun verkkoresurssin alikansioiden tiedostojen sekä kansioiden muutosten ilmoituspyynnöt poistetaan käytöstä. Kun määrität tämän rekisteriavaimen, palvelin lähettää edelleen muutoksen ilmoitustapahtuman, kun yhdistetyn jaetun verkkoresurssin päätason ja ensimmäisen kansiotason tiedosto tai kansio muuttuu. Palvelin ei kuitenkaan lähetä muutoksen ilmoitustapahtumaa, kun muutos tehdään toiseen alikansioon tai alempaan tasoon yhdistettyä jaettua verkkoresurssia, joten puunäkymä vilkkuu aiempaa vähemmän Resurssienhallinnassa.

Huomautus Kun muutat tämän avaimen arvoa, se ei vaikuta kunkin kansion aktiiviseen näkymään Resurssienhallinnassa. Päivitykset näkyvät heti.

Kun määrität NoRemoteRecursiveEvents-avaimen, saatat kohdata seuraavan ongelman: Jos järjestelmät ovat uudelleenohjanneet USERPROFILE-määrityksen tai joitakin muita verkkomäärityksiä, käyttöliittymää ei välttämättä päivitetä automaattisesti, jos tämä asetus on käytössä.

Lisäksi voit minimoida verkkotietoliikenteen toteuttamalla hyvin rakennetun kansio-organisaation tiedostopalvelimissasi seuraavan mallirakenteen mukaisesti:
\\palvelin\jakonimi\käyttäjät
\käyttäjä1
\käyttäjä2
\sovellukset
\väyläsovellukset
\office
\data
\common
Tämän esimerkin käyttäjät-kansio on tason 1 kansio, kun yhdistät resurssiin \\palvelin\jakonimi.

Käytettäessä tätä kansiorakennetta useimmat tiedostojen muutokset tehdään kansiotasolla 2 tai syvemmällä rakenteessa. Tämän vuoksi suuralueverkossa lähetettyjen muutosten ilmoituspyyntöjen määrä on mahdollisimman pieni.
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Enemmän tietoa
Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Kun analysoit verkkotietoja, verkonvalvonta näyttää seuraavankaltaisen liiallisen SMB-muutoksista ilmoittamisen tietoliikenteen:
Asiakaspäivitys
SMB: C NT transact - Notify Change 
Palvelimen vastaus
SMB: R NT transact
Joissakin tapauksissa Explorer.exe tekee liiallisia READ- ja QUERY INFORMATION -pyyntöjä verkkoaseman eri Desktop.ini-tiedostoille.
Aiemmin julkaistu korjaustiedosto 318675 (Shell32.dll ja Cscui.dll, 17.3.2002) korjaa tämän ongelman.

Tärkeä päivitys 810565 sisältää kaikki korjaustiedostojen 330929 ja 318675 Shell32.dll-muutokset.

Tämä vilkkuminen voi tapahtua myös, jos työasemaan tai tiedostopalvelimeen on asennettu virheellisesti määritetty virustentarkistusohjelma. Tiettyjen virustentorjuntaohjelmien kanssa ilmenee ongelmia, jos verkkoresurssin heuristinen tarkistus tai reaaliaikainen tarkistus on käytössä. Saatat joutua poistamaan reaaliaikaisen verkon tarkistuksen ScanNetwork-määrityksen käytöstä asiakaskoneeseen tai tiedostopalvelimeen asennetussa virustentorjuntaohjelmassa.

Käytä vianmäärityksessä seuraavia tapoja niiden esitysjärjestyksessä (tarpeen mukaan):
 1. Poista verkkoaseman tarkistus käytöstä. Lue virustentorjuntaohjelmasi ohjeista, miten verkkoresurssin heuristiset tarkistukset tai reaaliaikainen tarkistus poistetaan käytöstä.
 2. Poista virustentorjuntaohjelmasi käytöstä.
 3. Poista virustentorjuntaohjelman asennus sekä asiakaskoneesta että tiedostopalvelimesta.
Vilkkuminen saattaa aiheutua myös liiallisesta QUERY_PATH_INFO-tietoliikenteestä. Tässä tapauksessa voit ratkaista ongelman lataamalla ja asentamalla korjaustiedoston KB834350 ja luomalla rekisterin InfoCacheLevel-aliavaimen, jonka arvo on 10. Saat lisätietoja korjaustiedostosta 834350 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
834350 Verkkoresurssien käyttäminen on hitaampaa Windows XP:ssä kuin aiemmissa Windowsin versioissa
Voit luoda rekisterin InfoCacheLevel-aliavaimen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisteriavain ja napsauta sitä: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Korvaa Uusi arvo #1 kirjoittamalla InfoCacheLevel ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Napsauta InfoCacheLevel-DWORD-arvoa oikeanpuoleisessa ruudussa, valitse Muokkaa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 10 ja valitse sitten OK.
 7. Sulje Rekisterieditori.
Huomautus InfoCacheLevel-arvolla voi olla mikä tahansa seuraavista heksadesimaaliarvoista:
 • 0 – Poistaa käytöstä kaikkien tiedostojen ja kansioiden tallentamisen välimuistiin
 • 1 – Ottaa käyttöön lyhyttä tiedostonimimuotoa (8.3) käyttävien tiedostojen tallentamisen välimuistiin - oletusarvo
 • 10 – Ottaa käyttöön kaikkien tiedostojen ja kansioiden tallentamisen välimuistiin
vilkkua vilkkuu välkkyä välkkyy päivittää päivitys nollata yhdistää yhdistetty verkossa etäkäyttö hidas suorituskyky kirjain suuri tietoliikenne NotifyChange ChangeNotify hakemisto tarkkailu ilmoitus NT NOTIFY puun tarkkaileminen FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW Shell32.dll ISDN WAN NoRemoteChangeNotify määrite CryptoSignMenu SuppressionPolicy poistaa asennus
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 816375 – Viimeisin tarkistus: 12/08/2015 02:13:38 – Versio: 4.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbenv kbbug KB816375
Palaute