Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windows-ohjelmistopäivitysten poistaminen väärässä järjestyksessä saattaa saada käyttöjärjestelmän lopettamaan toimintansa

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Oire
Käyttöjärjestelmäsi ei välttämättä toimi oikein tai se ei välttämättä toimi lainkaan sen jälkeen, kun olet poistanut Microsoft Windows -ohjelmistopäivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalulla tai Spuninst.exe-ohjelmalla. Kun poistat Windows-ohjelmistopäivityksen, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen varoitussanoma:
Asennusohjelma havaitsi seuraavat ohjelmat tietokoneessasi:
Luettelo ohjelmistopäivityksistä ja sovelluksista
Jos ohjelmistopäivitys poistetaan, nämä ohjelmat eivät välttämättä toimi oikein. Haluatko jatkaa?
Syy
Tämä ongelma ilmenee, jos poistat Windows-ohjelmistopäivitykset käyttöjärjestelmästä väärässä järjestyksessä.

Huomautus Pidä käyttöjärjestelmän tiedostot yhtenäisinä poistamalla Windows-ohjelmistopäivitykset niiden käänteisessä asennusjärjestyksessä. Poista viimeksi asennettu Windows-ohjelmistopäivitys ensin, juuri sitä ennen asennettu ohjelmistopäivitys sen jälkeen ja niin edelleen.

Käyttöjärjestelmä saattaa lakata toimimasta oikein seuraavissa skenaarioissa.

Skenaario 1

 1. Asennatohjelmistopäivityksen 1.
 2. Asennat Service Pack -paketin, joka julkaistiin ennenohjelmistopäivitys 1:tä.
 3. Poistat ohjelmistopäivitys 1:n.

Skenaario 2

 1. Asennatohjelmistopäivitys 1:n.
 2. Asennatohjelmistopäivitys 2:n.
 3. Poistat ohjelmistopäivitys 1:n.
Huomautus Microsoft ei tue näitä skenaarioita. Microsoft ei suosittele ohjelmistopäivitysten poistamista.
Ratkaisu
Voit kiertää tämän ongelman poistamalla ohjelmistopäivitykset niiden käänteisessä asennusjärjestyksessä.

Skenaario 1

 1. Asenna ohjelmistopäivitys 1.
 2. Asenna Service Pack -paketti, joka julkaistiin ennenohjelmistopäivitys 1:tä.
 3. Poista vaiheessa 2 asentamasi Service Pack -paketti.
 4. Poista ohjelmistopäivitys 1.
 5. Asenna vaiheessa 2 asentamasi Service Pack -paketti uudelleen.

Skenaario 2

 1. Asenna ohjelmistopäivitys 1.
 2. Asenna ohjelmistopäivitys 2.
 3. Poista ohjelmistopäivitys 2.
 4. Poista ohjelmistopäivitys 1.
Voit selvittää ohjelmistopäivitysten asennusjärjestyksen luomalla TimeLine.log-tiedoston. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse lopuksi OK.
 2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i /r /c:q......\.log /c:kb......\.log /c:q......uninst\.log /c:kb......uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Paina ENTER-näppäintä.
Kun avaat TimeLine.log-tiedoston (%systemdrive%\TimeLine.log), asennetut ohjelmistopäivitykset näkyvät päivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Viimeksi asennettu ohjelmistopäivitys näkyy viimeisenä.

Jos haluat poistaa jonkin ohjelmistopäivityksen, poista TimeLine.log-tiedostossa viimeisenä oleva ohjelmistopäivitys ensin ja jatka sitten luetteloa ylöspäin. Poista ohjelmistopäivitykset yksi kerrallaan, kunnes olet poistanut sen ohjelmistopäivityksen, jonka haluat poistaa.

Jos jokin ongelma ilmenee jo, koska poistit jonkin ohjelmistopäivityksen väärässä järjestyksessä, ja käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows 2000, voit tunnistaa mahdollisesti hajonneet ohjelmistopäivitykset Qfecheck.exe-työkalun avulla. Qfecheck.exe-työkalun avulla voit jäljittää ja tarkistaa asennetut Windows-ohjelmistopäivitykset. Kun Qfecheck.exe-työkalu ilmoittaa jonkin ohjelmistopäivityksen olevan hajonnut, asenna kyseinen ohjelmistopäivitys uudelleen varmistaaksesi, että oikeat tiedostoversiot ovat asennettuina. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
282784 Qfecheck.exe tarkistaa Windows 2000- ja Windows XP -korjaustiedostojen asennuksen
Enemmän tietoa
Kun asennat jonkin ohjelmistopäivityksen, kansioon %SystemRoot%\$NtUninstall[KB-artikkelinNumero]$\ luodaan asennuksenpoistokansio. Tämä asennuksenpoistokansio sisältää alkuperäiset tiedostot, jotka ohjelmistopäivitys korvasi.

Kun ohjelmistopäivitys poistetaan, asennuksenpoistonkansiossa olevat tiedostot kopioidaan takaisin käyttöjärjestelmäkansioihin. Lisäksi rekisteriavainten arvot palautetaan niiden alkuperäisiksi arvoiksi.

Jos poistat jonkin ohjelmistopäivityksen, joka ei ole viimeksi asennettu ohjelmistopäivitys, näyttöön tulee seuraavankaltainen varoitussanoma:
Asennusohjelma havaitsi seuraavat ohjelmat tietokoneessasi:
Luettelo ohjelmistopäivityksistä ja sovelluksista.
Jos ohjelmistopäivitys poistetaan, nämä ohjelmat eivät välttämättä toimi oikein. Haluatko jatkaa?
Tämä sanoma sisältää luettelon kaikista niistä tietokoneeseen asentamistasi ohjelmistopäivityksistä ja sovelluksista, jotka asennettiin sen ohjelmistopäivityksen jälkeen, jonka yrität poistaa. Kun asennat ohjelmistopäivitykset valvomattomassa tilassa käyttämällä valitsinta /quiet tai /passive, tämä varoitussanoma ei tule näyttöön ja ohjelmistopäivityksen poistoprosessia jatketaan.

Saat lisätietoja Windowsin ohjelmapäivitysten asentamisessa käytettävistä komentorivivalitsimista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
262841 Windows-ohjelmistopäivityspakettien komentorivivalitsimet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Yleensä ohjelmistopäivitykset eivät vaikuta sovellusten toimintaan, mutta Service Pack -paketit saattavat vaikuttaa siihen. Ota yhteyttä ohjelmiston kehittäjään tai kirjoita ohjelmistoon liittyvään uutisryhmään, jos sinulla on kysyttävää jonkin tietyn ohjelmistopäivityksen tai Service Pack -paketin vaikutuksesta sovelluksen toimintaan.

Windowsin Service Pack -paketit ovat kumulatiivisia. Yhdessä Service Pack -paketissa korjatut ongelmat on korjattu myös kyseisen paketin jälkeen julkaistuissa Service Pack -paketeissa. Voit selvittää, sisältyykö jokin ohjelmistopäivitys johonkin tiettyyn Service Pack -pakettiin, tarkastelemalla Lisää tai poista sovellus -luetteloa. Kun Service Pack -paketti on asennettu, uusimpaan Windowsin Service Pack -pakettiin sisältyvät ohjelmistopäivitykset eivät näy Lisää tai poista sovellus -luettelossa, koska Service Pack -paketin asentaminen poistaa kyseiset merkinnät luettelosta.

Voit selvittää, sisältyykö jokin ohjelmistopäivitys johonkin tiettyyn Windowsin Service Pack -pakettiin, tarkastelemalla seuraavia Knowledge Base -tietokannan artikkeleita:
324720 Luettelo Windows XP Service Pack 1:n ja Windows XP Service Pack 1a:n sisältämistä korjauksista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327194 Luettelo Windows 2000:n Service Pack 4:n korjaamista ongelmista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
320853 Luettelo Windows 2000:n Service Pack 3:n korjaamista ongelmista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Malliskenaarioita

Skenaario 1
 1. Asennat tietokoneeseen Windows 2000 Service Pack 3:n (SP3).
 2. Asennat Service Pack 4:n (SP4) jälkeen julkaistun ohjelmistopäivityksen.
 3. Asennat Windows 2000 SP4:n.

  Huomautus Service Pack -paketin asennus tarkistaa ohjelmistopäivityksen version. Se ei korvaa ohjelmistopäivitystiedostoja, joiden versio on paketin versiota uudempi.
 4. Poistat myöhemmin Windows 2000 SP4:n jälkeen julkaistun ohjelmistopäivityksen.
Ohjelmistopäivityksen asennuksenpoistoprosessi korvaa käyttöjärjestelmäkansioissa olevat tiedostot ohjelmistopäivityksen asennuksenpoistokansiossa olevilla tiedostoilla. Tämä kansio luotiin ohjelmistopäivityksen asennuksen yhteydessä. Nämä tiedostot ovat ennen Windows 2000 SP4:n asentamista asennettuina olleet versiot. Tämä saattaa aiheuttaa tiedostoristiriidan näiden tiedostojen ja muiden käyttöjärjestelmätiedostojen välillä. Tämän vuoksi Windows saattaa lopettaa toimintansa.
Skenaario 2
 1. Asennat tietokoneeseen Windows XP -ohjelmistopäivityksen 828274.
 2. Asennat Windows XP -ohjelmistopäivityksen 820128.
 3. Poistat myöhemmin Windows XP -ohjelmistopäivityksen 828274.
Ohjelmistopäivitys 828274 päivittää ydintiedostot. Ohjelmistopäivitys 820128 päivittää ydintiedostot, mutta se päivittää myös Services.exe-tiedoston. Ohjelmistopäivitys 820128 ei päivitä Ntdll.dll-tiedostoa. Kun poistat ohjelmistopäivityksen 828274, korvaat käyttöjärjestelmäkansion ydintiedostot kansion asennuksenpoistonkansiossa olevilla alkuperäisillä tiedostoilla. Tämä saattaa aiheuttaa tiedostoristiriidan, koska alkuperäiset ydintiedostot saattavat edellyttää Services.exe- ja Ntdll.dll-tiedostoista eri versioita kuin järjestelmässä olevia ohjelmistopäivityksen 820128 tiedostoja. Tämä ristiriita saattaa saada Windowsin toimimaan virheellisesti tai lopettamaan toimintansa.

Huomautus Microsoft ei tue näitä skenaarioita. Microsoft ei suosittele ohjelmistopäivitysten poistamista.
Suositukset
Saat lisätietoja Microsoftin ohjelmistopäivitystietojen, työkalujen ja apuohjelmien kuvauksissa käytettävistä vakiotermeistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus
Saat lisätietoja Windowsin ja Windowsin osien Update.exe-pakettiasennusohjelmasta tarkastelemalla "Inside Update.exe - the package installer for Windows and Windows components" -tiedotetta seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 823836 – Viimeisin tarkistus: 09/11/2011 08:00:00 – Versio: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug KB823836
Palaute