Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Tulostaminen Virtual PC:n Windows-pohjaisesta näennäiskoneesta

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Tässä artikkelissa käsitellään eri tiloja, joiden avulla voidaan tulostaa Virtual PC:n Microsoft Windows -pohjaisessa näennäiskoneessa.
Enemmän tietoa

Virtual PC:n tulostustilat

Virtual PC 5.0:ssa ja uudemmissa versioissa on kolme tilaa, joiden avulla voidaan tulostaa:
 • emuloitu tulostus
 • verkkotulostus
 • USB-tulostus.
Kun käytetään emuloitua tulostusta, Windows lähettää tulostettavan tiedoston näennäistulostimeen. Tämän jälkeen Virtual PC käyttää Apple Mac OS -tulostusjärjestelmää tiedoston tulostamiseen Macintosh-tietokoneen oletustulostimella.

Kun käytetään verkkotulostusta, Windows lähettää tiedoston Windows-pohjaiseen verkkotulostimeen Windows-pohjaisten tulostinohjainten avulla. Verkkotulostus hyödyntää tulostimen tulostusominaisuuksia täysin.

Kun käytetään USB-tulostusta, Windows lähettää tiedoston suoraan tulostimeen joko USB-portin tai verkon välityksellä. USB-tulostus hyödyntää tulostimen tulostusominaisuuksia täysin.

Seuraavat tavat kertovat, miten eri tulostusasetukset määritetään ja asennetaan Virtual PC:n versioissa 5 ja 6.

Tapa 1: Määritä emuloitu tulostus Windowsissa

Jos asensit oman Windows-version, sinun on asennettava tilanteen mukainen Macintosh-tulostin Windowsin ohjatun tulostimen asennuksen avulla.

Mac OS -määritys

Jos et ole aiemmin tulostanut mistään Macintosh-ohjelmasta tulostimeen aiemmin, sinun on asennettava tilanteen mukaiset Macintosh-tulostinohjaimet (jos niitä ei jo ole asennettu) ja valittava tulostin oletustulostimeksi Apple Mac OS 9:n Chooserissa tai Apple Mac OS X Printer Centerissä. Lisätietoja tulostinohjainten asentamisesta ja määrittämisestä on tilanteen mukaisessa Apple Mac OS Help Centerin ohjeaiheessa.Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue tuotteen mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja näiden vaiheiden tekemisestä.

Windows-pohjaisen näennäiskoneen määritys

Macintosh-tulostinohjaimen (mustesuihku) asentaminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin.
 3. Valitse Seuraava.
 4. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen.
 5. Poista Tunnista ja asenna Plug and Play -tulostin automaattisesti -valintaruudun valinta.
 6. Valitse Seuraava.
 7. Valitse LPT1-portti ja valitse sitten Seuraava.
 8. Valitse Valmistajat-ruudussa Epson.
 9. Valitse Tulostimet-ruudussa Epson AP-3260 ja valitse sitten Seuraava.
 10. Kirjoita Tulostimen nimi -kohtaan Mac-tulostin (mustesuihku).
 11. Valitse Haluatko käyttää tätä tulostinta oletustulostimena -kohdassa Kyllä.
 12. Valitse Seuraava ja valitse sitten Ei jaeta.
 13. Valitse Seuraava ja valitse sitten Haluatko tulostaa testisivun -kohdassa Ei.
 14. Valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.
Macintosh-tulostinohjaimen (PostScript) asentaminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin.
 3. Valitse Seuraava.
 4. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen.
 5. Poista Tunnista ja asenna Plug and Play -tulostin automaattisesti -valintaruudun valinta.
 6. Valitse Seuraava.
 7. Valitse LPT1-portti ja valitse sitten Seuraava.
 8. Valitse Valmistajat-ruudussa Apple.
 9. Valitse Tulostimet-ruudussa Apple LaserWriter II NT ja valitse sitten Seuraava.
 10. Kirjoita Tulostimen nimi -kohtaan Mac-tulostin (PostScript).
 11. Valitse Haluatko käyttää tätä tulostinta oletustulostimena -kohdassa Kyllä.
 12. Valitse Seuraava ja valitse sitten Ei jaeta.
 13. Valitse Seuraava ja valitse sitten Haluatko tulostaa testisivun -kohdassa Ei.
 14. Valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.

Tapa 2: Määritä verkkotulostus

Jos tulostat Windows-pohjaiseen verkkoon kytkettyyn tulostimeen, toimi seuraavasti:

Mac OS -määritys

Mac OS -käyttöjärjestelmässä ei tarvitse tehdä määrityksiä. Verkkotulostus ei käytä Macintosh-tietokoneen tulostusjärjestelmää.

Windows-pohjaisen näennäiskoneen määritys

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin.
 3. Valitse Seuraava.
 4. Valitse Verkkotulostin ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Selaa ja etsi jaettu tulostin verkosta.
 6. Valitse OK ja valitse sitten Seuraava.
 7. Määritä tulostimen nimi. Valitse Seuraava.
 8. Tulosta testisivu ja valitse sitten Valmis.
 9. Windows määrittää tulostimen ja kopioi sitten tulostinohjaimen verkon välityksellä.

Tapa 3: Määritä USB-tulostus

Tulostimen tiedot on määritettävä Windowsissa, jotta USB-tulostimen tulostusominaisuuksia voidaan hyödyntää täysin.USB-tulostuksen käyttäminen edellyttää, että tulostin on kytketty suoraan Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos tulostin käyttää USB-sarjaportti- tai USB-rinnakkaisportti-sovitinta, on käytettävä emuloitua tulostusta.

USB-tulostus edellyttää myös Windowsin USB-tulostinohjaimen. Windowsin aiemmat versiot (Microsoft Windows 95 ja Windows NT) eivät voi käyttää USB-tulostusta, koska niissä ei ole USB-laitteiden tukea.Kun suoritat näennäiskonetta, joka on määritetty käyttämään USB-tulostusta, tulostin ei ole Mac OS -käyttöjärjestelmän tai muiden näennäiskoneiden käytettävissä.

Mac OS -määritys

Mac OS -käyttöjärjestelmässä ei tarvitse tehdä määrityksiä. USB-tulostus ei käytä Macintosh-tietokoneen tulostusjärjestelmää.

Virtual PC -määritys

 1. Käynnistä Virtual PC.
 2. Valitse Virtual PC List -valintaikkunassa Settings.
 3. Valitse USB.
 4. Valitse Enable USB -valintaruutu.
 5. Valitse käytettävän USB-tulostimen valintaruutu.
 6. Valitse OK.
Huomautus Kun USB otetaan käyttöön Virtual PC:ssä, tulostimen yhteys Macintosh-tietokoneen USB-porttiin katkaistaan ja tulostin yhdistetään näennäiskoneen USB-näennäisporttiin. Kun näennäiskonetta suoritetaan, tulostin ei ole Mac OS -käyttöjärjestelmän käytettävissä. Jos Mac OS yrittää käyttää tulostinta, kun Windows-pohjainen näennäiskone on käynnissä, Mac OS toimii kuin tulostin olisi irrotettu fyysisesti ja tuo näyttöön virhesanoman.

Tulostin palautetaan yleensä Mac OS -käyttöjärjestelmän hallintaan, kun näennäiskoneikkuna tai Virtual PC suljetaan. Toisinaan tulostin ei ehkä näy Mac OS -käyttöjärjestelmässä, kun Virtual PC vapauttaa sen. Jos tämä ongelma ilmenee, katkaise virta tulostimesta fyysisesti, irrota tulostimen USB-kaapeli, kytke virta tulostimeen ja liitä tulostimen kaapeli uudelleen.

Windows-pohjaisen näennäiskoneen määritys

Windowsin USB-tulostimen määritystoiminnot näennäiskoneelle ovat samat kuin todelliselle henkilökohtaiselle tietokoneelle tehtävät toiminnot. Jos sinulla on tulostimen mukana toimitettu CD-levy, noudata sen mukana toimitettuja ohjeita. Jos latasit tulostinohjaimen tulostimen valmistajalta, noudata ohjaimen mukana toimitettuja ohjeita. Varmista, että noudatat valmistajan ohjeita tarkasti. Vaiheiden tekemisen järjestys voi olla erittäin tärkeä.

Huomautus Epson-tulostimien määrittäminen edellyttää erityisohjeita.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824613 Epsonin USB-tulostinten käyttäminen Virtual PC:n kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja tulostamisesta Virtual PC 6.0:sta on ohjeaiheessa How to Print with Virtual PC:
 • Valitse Help-valikosta How To Print with Virtual PC.
Lisätietoja tulostamisesta Virtual PC 5.0:sta on ohjeaiheessa About Printing:
 1. Valitse Help-valikosta Virtual PC Help.
 2. Valitse Help Topics ja valitse sitten Printing.
Voit käyttää Virtual PC -ohjeaihetta Help Centeristä toimimalla seuraavasti:
 1. Valitse Help-valikosta Mac Help.
 2. Valitse Help Center -ruudusta Virtual PC Help.
 3. Valitse Help Topics ja valitse sitten Printing.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 824366 – Viimeisin tarkistus: 12/08/2015 03:44:33 – Versio: 2.2

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition, Connectix Virtual PC for Mac 6.0, Connectix Virtual PC for Mac 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Palaute