Windows XP Service Pack 2- ja Windows Server 2003 -ohjelmistopäivityspakettien sisällön kuvaus

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi tämän artikkelin alussa lueteltujen tuotteiden ohjelmistopäivitykset sisältävät useamman kuin yhden kopion samoista tiedostoista. Näitä ohjelmistopäivityksiä ovat seuraavat:
 • tietoturvapäivitykset
 • tärkeät päivitykset
 • päivitykset
 • Update Rollup -päivityskokoelmat
 • ohjaimet
 • Feature Pack -paketit.
Tässä artikkelissa kerrotaan myös, miten voidaan selvittää, mitkä tiedostot sopivat tietylle tietokoneelle.
Enemmän tietoa
Microsoft luo ohjelmistopäivityksiä tämän artikkelin alussa luetelluille tuotteille kahdessa eri kehitysympäristössä. Laajalle levinneitä vakavia ongelmia, kuten tietoturvaheikkouksia, korjaavia laajalle yleisölle julkistettavia ohjelmistopäivityksiä kutsutaan GDR-versioiksi (General Distribution Release eli yleinen jakeluversio). Näitä ohjelmistopäivityksiä ovat seuraavat:
 • tietoturvapäivitykset
 • tärkeät päivitykset
 • päivitykset
 • Update Rollup -päivityskokoelmat
 • ohjaimet
 • Feature Pack -paketit.
Nämä ohjelmistopäivitykset luodaan kehitysympäristössä, joka on erillinen hotfix-korjausten ympäristöstä. Microsoftin tuotetuki jakelee hotfix-korjauksia korjaamaan jonkin tietyn asiakkaan ongelman. Hotfix-korjaukset luodaan nopeasti auttamaan tiettyjä Microsoftin asiakkaita välittömästi. Tämän vuoksi hotfix-korjauksia ei välttämättä testata yhtä kattavasti kuin tietoturvapäivityksiä, tärkeitä päivityksiä, päivityksiä, Update Rollup -päivityskokoelmia, ohjaimia ja Feature Pack -paketteja. Microsoft ylläpitää eri kehitysympäristöjä voidakseen eristää tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit hotfix-korjauksista ja jatkuvasta kehitystyöstä, jota Microsoft tekee tulevia Service Pack -paketteja varten. Tämä prosessi pienentää asiakkaille aihetuvan riskin, koska he voivat asentaa vain laajalle levinneiden tärkeiden ongelmien, kuten tietoturvaheikkouksien, korjaukset, jotka eivät sisällä hotfix-korjaustiedostoja.

Tämän artikkelin alussa luetelluille tuotteille tarkoitetut tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit sisältävät vähintään kaksi kopiota samoista tiedostoista, jotta näitä kahta eri kehitysympäristöä tuetaan tuotteen julkaisuprosessin kullekin pääpisteelle. Pääpiste on olemassa tuotteen alkuperäiselle julkaisuversiolle ja kullekin Service Pack -paketille (SPx). Samojen tiedostojen GRD-versiot ja hotfix-korjausten versiot on sijoitettu eri kansioihin ohjelmistopäivityspaketille tuotteen julkaisuprosessin kullekin pääpisteelle. Esimerkiksi Windows XP:n Service Pack 1:tä (SP1) edeltävät tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit sisältävät kaksi kopiota samoista tiedostoista RTMGDR- ja RTMQFE-kansioissa. Kun SP1 on julkaistu, Windows Server 2003:n tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit saattavat sisältää samojen tiedostojen samat kopiot RTMGDR- ja RTMQFE-kansioissa sekä SP1GDR- ja SP1QFE-kansioissa. <Pääpiste>GDR-kansioiden tiedostot sisältävät vain GDR-luokan korjauksia. <Pääpiste>QFE-kansioiden tiedostot ovat kumulatiivisia, ja ne sisältävät sekä GDR-luokan korjauksen että kaikki sisällytettyihin binaareihin vaikuttavat aiemmat hotfix-korjaukset. Koska Microsoft tukee nykyistä ja uusinta Service Pack -pakettia (N ja N - 1), tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit saattavat sisältää samoista tiedostoista jopa kuusi versiota.

Kun asennat tietoturvapäivityksen, tärkeän päivityksen, päivityksen, Update Rollup -päivityskokoelman, ohjaimen tai Feature Pack -paketin, paketin asennusohjelma (Update.exe) tarkistaa, ovatko järjestelmässä olevat tiedostot peräisin alkuperäisen julkaisuversion (RTM), SPx:n, GDR:n tai hotfix-korjauksen ympäristöstä. Jos kaikki tietokoneen päivitettävät tiedostot ovat alkuperäisen julkaisuversion, SPx:n tai GDR:n ympäristöstä (et ole aikaisemmin asentanut kyseisille tiedostoille mitään hotfix-korjausta tai päivitystä viimeisimmän pääpisteen muodostamisen jälkeen), Update.exe-ohjelma asentaa tietokoneeseen tiedostot tilanteen mukaisesta GDR-kansiosta. Jos jokin tietokoneen päivitettävistä tiedostoista on hotfix-korjauksen ympäristöstä (olet asentanut aiemmin hotfix-korjauksen jonkin tiedoston päivittämistä varten viimeisimmän pääpisteen muodostamisen jälkeen), Update.exe-ohjelma asentaa tietokoneeseen tiedostot tilanteen mukaisesta QFE-kansiosta.

Voit selvittää, onko jokin tietokoneen tiedosto GDR:n tai hotfix-korjauksen ympäristöstä, toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Etsi ja valitse sitten Tiedostoja tai kansioita. Voit myös napsauttaa Käynnistä-painiketta ja valita Etsi.
 2. Kirjoita Tiedostonimi tai nimen osa -ruutuun tiedostonimi ja valitse sitten Etsi.
 3. Napsauta näyttöön tulevassa etsinnän tulosten ruudussa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Versio-välilehden Muut versiotiedot -alueella Tiedostoversio.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu tiedostoversion mahdolliset muodot:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on tuotteen alkuperäisestä julkaisuversiosta, eikä mikään tietoturvapäivitys, tärkeä päivitys, päivitys, Update Rollup -päivityskokoelma, ohjain, Feature Pack -paketti tai hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on tietoturvapäivityksestä, tärkeästä päivityksestä, päivityksestä, Update Rollup -päivityskokoelmasta, ohjaimesta tai Feature Pack -paketista, eikä mikään hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Se on SPx-pakettiin perustuva koontikäännös. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on SPx-paketista, eikä mikään tietoturvapäivitys, tärkeä päivitys, päivitys, Update Rollup -päivityskokoelma, ohjain, Feature Pack -paketti tai hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on hotfix-korjauksesta. Se on SPx-pakettiin perustuva koontikäännös. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston hotfix-versiolla, joka sisältää myös GDR-korjauksen.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on tuotteen alkuperäisestä julkaisuversiosta, eikä mikään tietoturvapäivitys, tärkeä päivitys, päivitys, Update Rollup -päivityskokoelma, ohjain, Feature Pack -paketti tai hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on tietoturvapäivityksestä, tärkeästä päivityksestä, päivityksestä, Update Rollup -päivityskokoelmasta, ohjaimesta tai Feature Pack -paketista, eikä mikään hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
xpspx.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on hotfix-korjauksesta. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston hotfix-versiolla, joka sisältää myös GDR-korjauksen.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on SPx-paketista, eikä mikään tietoturvapäivitys, tärkeä päivitys, päivitys, Update Rollup -päivityskokoelma, ohjain, Feature Pack -paketti tai hotfix-korjaus ole päivittänyt sitä. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston GDR-versiolla.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on hotfix-korjauksesta. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston hotfix-versiolla, joka sisältää myös GDR-korjauksen.
xpsp.mmmmmm-nnnnTämä muoto ilmaisee, että tiedosto on ennen SP3-pakettia julkaistusta hotfix-korjauksesta. Tämän tiedoston asentaminen edellyttää SP2:n. Tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat tiedoston hotfix-versiolla, joka sisältää myös GDR-korjauksen.

Oletushaaran pakottaminen QFE-haaraksi asennuksen aikana

/B-valitsin on asetus, jota käytetään sisäisen Update.exe-haara-asennustoiminnon osana. Valitsin muuttaa oletushaaran, jota käytetään haarapaketin asennuksessa. Kaikki GDR-paketit on tehty niin, että GDR-binaarit ovat järjestelmään asennettavat oletusarvon mukaiset binaarit. Asennusohjelma käyttää /B-valitsinta kertomaan edellytyksen vaihtaa QFE-haaraan.

/B-valitsin ei pakota asennusohjelmaa asentamaan pakettia mihinkään tiettyyn haaraan. Valitsin ainoastaan muuttaa haaran, josta ohjelma aloittaa asennuslähteen haaran arvioinnin. Ohjelma valitsee järjestelmässä käytettävissä olevien binaarien sopivimman version asentamisen. Oletetaan esimerkiksi, että järjestelmä sisältää QFE-osia, jotka ovat päällekkäiset asennettavan GDR-paketin kanssa. Jos asennat paketin /b:RTMGDR-valitsimen avulla, saat edelleen tulokseksi QFE-haaran binaarit. QFE-haara on yleensä korkein haara. Tämän vuoksi, kun asennat paketin /b:RTMQFE -valitsimen avulla, asennus pakotetaan yleensä QFE-haaraan.

Huomautus Tekstin, joka tulee /b-valitsimen jälkeen, on käytettävä haaran nimeä sellaisena kuin se näkyy itse paketissa. Tekstin muoto on seuraava.
 • Windows XP
  pääpiste QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  pääpiste QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten valittu oletushaara muuttaa asennusohjelman toimintaa järjestelmän eri tiloille.
Asennettava pakettiGDR (n)GDR (n-1) QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)GDR(n) asennettunaGDR(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettuna
GDR (n) /b:pääpiste QFEQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettuna
GDR (n-1)GDR(n) asennettunaGDR(n-1) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettuna
GDR (n-1) /b:pääpiste QFEQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettuna
QFE (n)QFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettuna
QFE (n) /b:pääpiste GDRQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n) asennettuna
QFE (n-1)QFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettuna
QFE (n-1) /b:pääpiste GDRQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettunaQFE(n) asennettunaQFE(n-1) asennettuna
Varoitus Valitsinta /b ei voi käyttää asentamaan paketin GDR-haaraa, jos asennettuna on päällekkäisiä binaareja sisältävä QFE-paketti.

Huomautuksia
 • GDR-luokan korjaukset sisältyvät hotfix-tiedostoihin, mutta hotfix-korjaukset eivät sisälly GDR-version tiedostoihin.
 • Tietoturvapäivitysten, tärkeiden päivitysten, päivitysten, Update Rollup -päivityskokoelmien, ohjainten ja Feature Pack -pakettien tietyn tiedoston GDR- ja hotfix-versioilla on yleensä samat versionumerot. Jos versionumerot ovat erilaiset, hotfix-tiedostolla on tällöin suurempi versionumero. Tämä ilmaisee sitä, että hotfix-tiedosto sisältää hotfix-korjauksen, joka luotiin GDR-luokan korjauksen jälkeen.
 • GDR-version tiedostot asennetaan, kun jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
  • Tietokoneesi tiedostot ovat alkuperäisiä julkaisuversioita (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn tai xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Tietokoneesi tiedostot ovat Service Pack -versioita (srv03_spx.mmmmmm-nnnn tai xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Tietokoneen tiedostot ovat GDR-versioita (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn tai xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Kun tietoturvapäivitys, tärkeä päivitys, päivitys, Update Rollup -päivityskokoelma, ohjain tai Feature Pack -paketti asentaa GDR-version tiedostot, myös hotfix-tiedostot kopioidaan %windir%\$hf_mig$-kansioon. Tämä tukee siirtymistä tarvittaviin tiedostoihin, jos asennat myöhemmin hotfix-korjauksen tai Service Pack -paketin, joka sisältää näiden tiedostojen aiemmat versiot. Ajattele esimerkiksi seuraavaa skenaariota:
  1. Asennat tietoturvapäivityksen, joka asentaa Tiedosto.dll-tiedoston GDR-version (versionumero 5.2.3790.1000) ja kopioi Tiedosto.dll-tiedoston hotfix-version (versionumero 5.2.3790.1000) %windir%\$hf_mig$-kansioon.
  2. Asennat hotfix-korjauksen, joka sisältää Tiedosto.dll-tiedoston hotfix-version (versionumero 5.2.3790.0000).
  Tässä skenaariossa vaiheen 2 hotfix-asennus asentaa Tiedosto.dll-tiedoston hotfix-version (versionumero 5.2.3790.1000) %windir%\$hf_mig$-kansiosta sen sijaan, että se kopioisi Tiedosto.dll-tiedoston hotfix-version (versionumero 5.2.3790.0000) hotfix-paketista.
 • Hotfix-tiedostot asennetaan vain, kun tietokoneen tiedostot ovat hotfix-versioita (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn tai xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) tai riippuvaisia muista hotfix-version tiedostoista.
 • Windows Server 2003:n hotfix-paketit sisältävät vain tiedostoja, jotka ovat QFE-tiedostoversioita.
 • Jos et olet asentanut tiedostoja päivittävää hotfix-korjausta viimeisimmän pääpisteen muodostamisen jälkeen kyseisille tiedostoille, tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit asentavat kyseisten tiedostojen GDR-version.
 • Kun asennat jonkin Windows Service Pack -paketin, kaikki sen päivittämät tiedostot päivitetään kyseisen Service Pack -paketin pääpisteeseen. Tämän vuoksi tietoturvapäivitykset, tärkeät päivitykset, päivitykset, Update Rollup -päivityskokoelmat, ohjaimet ja Feature Pack -paketit korvaavat sitten Service Pack -tiedostot GDR-versioilla, kunnes asennat hotfix-korjauksen.
 • Kaikki Windows Server 2003:n ohjelmistopäivitykset ja Windows XP SP2:n ja uudempien versioiden ohjelmistopäivitykset sisältävät sekä QFE- että GDR-tiedostot.
Suositukset
Saat lisätietoja Windows XP -ohjelmistopäivityksistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
328848 Windows XP:n kaksoispäivityspakettien kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus
winxpsp2 winxp_sp2 srv03_sp1 srv03_sp2 srv03_sp3 srv03_sp4 sp1gdr sp1qfe sp2gdr sp2qfe sp3gdr sp3qfe sp4gdr sp4qfe hotpatch coldpatch
Atribuudid

Artikli ID: 824994 – viimati läbi vaadatud: 01/31/2008 16:49:51 – redaktsioon: 11.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • KB824994
Tagasiside