Windows Media Playerin URL-komentosarjakomentojen päivitys

Yhteenveto
Microsoft on julkaissut päivityksen tämän artikkelin alussa lueteltuihin Microsoft Windows Media Player -versioihin. Microsoft suosittelee, että asennat tämän päivityksen, jotta voit entistä helpommin hallita upotettuja URL-komentosarjakomentoja Windows Median ääni- ja -videotiedostoissa (.asf) sekä -virroissa. Tässä artikkelissa kuvataan tämän päivityksen tukemat uudet toiminnot sekä päivityksen hankkimistapa.
Enemmän tietoa
Kun sisällön omistaja luo ääni- tai videovirran, hän voi lisätä komentosarjakomentoja (kuten URL-komentosarjakomentoja ja mukautettuja komentosarjakomentoja), jotka upotetaan virtaan. Kun virta toistetaan, komentosarjakomennot voivat käynnistää upotetun toisto-ohjelman tapahtumia tai ne voivat käynnistää Web-selaimesi ja muodostaa yhteyden määritettyyn Web-sivuun. Tämä toiminta ei ole virhe.

Päivitys 828026 muuttaa tapaa, jolla Windows Media Player käsittelee virtaan upotettuja URL-komentosarjakomentoja. Päivitys muokkaa erityisesti Windows Media Playerin tunnistamaan kolme uutta rekisteriarvoa, joiden avulla käyttäjä tai järjestelmänvalvoja voi hallita tilanteita, joissa toisto-ohjelma suorittaa virtaan upotetut URL-komentosarjakomennot.

Windows Media Player tunnistaa nyt kolme DWORD-rekisteriarvoa. Nämä DWORD-arvot sijaitsevat seuraavassa rekisteriavaimessa, ja niiden arvo on joko 0 (ei käytössä) tai 1 (käytössä):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Tämä päivitys ei luo seuraavia rekisteriarvoja.

Huomautus Jos arvoa ei ole olemassa, käytetään data-oletusarvoa.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Ottaa URL-komentosarjakomennot käyttöön toisto-ohjelman erillisversiossa tai poistaa ne käytöstä. Oletusarvo on 0 (ei käytössä).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Ottaa URL-komentosarjakomennot käyttöön upotetussa toisto-ohjelmassa tai poistaa ne käytöstä. Oletusarvo on 1 (käytössä).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Ottaa URLAndExit-komentosarjakomennot käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Oletusarvo on 1 (käytössä).
Lisäksi lisättiin logiikkaa niin, että kun Windows Media Player suorittaa URL-komentosarjakomentoja, komentosarja ei voi siirtää käyttäjää aiempaa paremmin luotettuun suojausvyöhykkeeseen. Seuraavassa taulukossa on luettelo tilanteista, joissa komentosarjakomentoja voidaan suorittaa (K) ja joissa niitä ei voi suorittaa (E) tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Huomautus Alkuperävyöhyke on joko toistettavan sisällön vyöhyke tai sen Web-sivun vyöhyke, johon toisto-ohjelma on upotettu, sen mukaan, kumman luottamustaso on pienempi. Kohdevyöhyke on sen sisällön vyöhyke, joka on URL-komentosarjakomennon kohteena.
KohdevyöhykeOma tietokone Paikallinen intranet Luotetut sivustotInternetRajoitetut sivustot
Alkuperävyöhyke
Oma tietokoneK **KKKK
Paikallinen intranet EKKKK
Luotetut sivustotEEKKK
InternetEEEKK
RajoitettuEEEEE


** Tietoturvasyistä Oma tietokone -työkalussa Oma tietokone -vyöhykkeellä suoritettavat URL-komentosarjakomennot toimivat vain, kun URL-osoitteet käyttävät jotakin seuraavista protokollista: http://, https:// tai wmhtml://.

Lataamistiedot

Voit ladata ja asentaa tämän päivityksen käymällä Microsoft Windows Update -Web-sivustossa ja asentamalla sitten tärkeän päivityksen 828026:Järjestelmänvalvojat voivat ladata tämän päivityksen Microsoft Download Centeristä tai Microsoft Windows Update Catalog -sivustosta käytettäväksi useissa tietokoneissa. Jos haluat asentaa tämän päivityksen myöhemmin yhteen tai useaan tietokoneeseen, etsi tämän artikkelin tunnusta Windows Update Catalog -sivuston haun lisäasetusten avulla. Saat lisätietoja päivitysten lataamisesta Windows Update Catalog -sivustosta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
323166 Päivitysten ja ohjainten lataaminen Windows Update Catalog -sivustosta
Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Windows Media Player (kaikki versiot) Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP- ja Microsoft Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmiä varten

Jos käytät Windows Media Player 7.0:aa, asenna tämä päivitys Windows Media Player 7.1:ksi tai uudemmaksi päivittämisen jälkeen. Lisätietoja Windows Media Playerin päivittämisestä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 tai Windows Media Player 9 Series Microsoft Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmää varten

Windows Media Player 6.4 Microsoft Windows NT 4.0 Server -käyttöjärjestelmää varten

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Asennustiedot

Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana, jotta voit asentaa tämän päivityksen. Voit ladata ja asentaa tämän päivityksen käymällä Microsoft Windows Update -Web-sivustossa ja asentamalla tärkeän päivityksen 828026:Voit asentaa tämän päivityksen ladatun version suorittamalla lataamasi päivityksen 828026 käyttäen haluamiasi asennusohjelman valitsimia. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän päivityksen käyttöön Microsoft Software Update Services -palveluilla (SUS). Saat lisätietoja SUS-palveluista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
810796 Tiedote: Software Update Services -yleiskatsaustiedote (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Uudelleenkäynnistysvaatimukset

Sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen tämän päivityksen asennuksen viimeistelemiseksi.

Asennusohjelman valitsimet

Tämän päivityksen Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP- ja Microsoft Windows Server 2003 -versiot tukevat seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näyttää luettelon asennuksen valitsimista.
 • /u - Käyttää valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakottaa muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /n - Ei varmuuskopioi poistettavia tiedostoja.
 • /o - Korvaa OEM-tiedostot kysymättä.
 • /z - Ei käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Käyttää hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia).
 • /l - Näyttää luettelon asennetuista korjaustiedostoista.
 • /x - Purkaa tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Jos esimerkiksi haluat asentaa tämän päivityksen niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, käytä seuraavaa komentoriviä:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Jos haluat asentaa tietoturvakorjauksen niin, että tietokonetta ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoa:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Huomautus Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi.

Saat lisätietoja komentorivivalitsimista ja niiden vaikutuksesta tähän pakettiin napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824687 Microsoftin ohjelmistopäivityspakettien komentorivivalitsimet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Microsoft Windows NT 4.0 Server -käyttöjärjestelmän Windows Media Player 6.4:n päivityspaketit ja Microsoft Windows Millennium Editionin Windows Media Player 6.4:n, 7.1:n tai 9:n päivityspaketit tukevat seuraavia valitsimia:
 • /q - Määrittää hiljaisen tilan tai estää sanomia tulemasta näyttöön tiedostojen purkamisen aikana.
 • /q:u - Määrittää käyttäjän hiljaisen tilan, jossa käyttäjälle näytetään joitakin valintaikkunoita.
 • /q:a - Määrittää järjestelmänvalvojan hiljaisen tilan, jossa käyttäjälle ei näytetä mitään valintaikkunoita.
 • /t: polku - Määrittää sen tilapäisen kansion sijainnin, jota asennusohjelma käyttää, tai tiedostojen purkamisen kohdekansion (käytettynä yhdessä /c-valitsimen kanssa).
 • /c - Purkaa tiedostot asentamatta niitä. Jos et määritä /t: polku -valitsinta, sinua kehotetaan antamaan kohdekansio.
 • /c: polku - Määrittää asennuksen .inf- tai .exe-tiedoston polun ja nimen.
 • /r:n - Ei koskaan käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /r:i - Kehottaa käyttäjää käynnistämään tietokoneen uudelleen, jos uudelleenkäynnistys tarvitaan, paitsi käytettäessä valitsimen /q:a kanssa.
 • /r:a - Käynnistää tietokoneen aina uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /r:s - Käynnistää tietokoneen uudelleen asennuksen jälkeen kysymättä käyttäjältä.
Jos haluat esimerkiksi asentaa päivityksen niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, etkä halua pakottaa tietokonetta käynnistymään uudelleen, käytä jotakin seuraavista komennoista:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Tiedostojen tiedot

Tämän päivityksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
Windows Media Player 9 Series
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi Käyttöjärjestelmä  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  17.9.2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003  17.9.2003 05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003  24.9.2003 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition  24.9.2003 21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows XP:n Windows Media Player
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi Käyttöjärjestelmä  ------------------------------------------------------------------------  17.9.2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows XP  18.9.2003 11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi Käyttöjärjestelmä  ----------------------------------------------------------------------------------  17.9.2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows 2000     17.9.2003 22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows 2000    24.9.2003 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition  24.9.2003 21:18 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Päiväys  Aika    Versio   Koko   Tiedostonimi Käyttöjärjestelmä  --------------------------------------------------------------------------  17.9.2003 16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Poistamistiedot

Voit poistaa tämän päivityksen Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP- ja Microsoft Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Valitse Windows Media Player Hotfix [See wm828026 for more information] ja valitse sitten Poista (tai Lisää tai poista).

Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän päivityksen Spunist.exe-apuohjelman avulla. Spuninst.exe-apuohjelma sijaitsee %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst-kansiossa. Tämä apuohjelma tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Hiljainen tila (ei käyttäjän toimia).
Huomautus Microsoft Windows Millennium Edition- ja Windows NT 4.0 Server -päivitykset eivät tue asennuksen poistamista, joten niitä ei voi poistaa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 828026 – Viimeisin tarkistus: 12/05/2007 19:32:27 – Versio: 10.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 6.4

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Palaute