Outlook 2007:n ja Outlook 2003:n Exchange-yhteys Internetin välityksellä -ominaisuuden yhteysongelmien vianmääritys RPC Ping -apuohjelman avulla

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten RPC Ping -apuohjelman avulla tehdään Microsoft Office Outlook 2007:n ja Microsoft Office Outlook 2003:n Exchange-yhteys Internetin välityksellä -ominaisuuden yhteysongelmien vianmääritys, kun HTTP-paketeissa on RPC (Remote Program Call) -kutsuja.
Enemmän tietoa
RPC Ping -apuohjelman avulla voit tarkistaa RPC-yhteyden Microsoft Exchange Server -tietokoneen ja jonkin verkon tuettujen Microsoft Exchange Client -työasemien välillä. Lisäksi pystyt RPC Ping -apuohjelman avulla tarkistamaan, vastaavatko Microsoft Exchange Server -palvelut verkon asiakastyöasemien RPC-pyyntöihin.

PRC Ping -apuohjelma sisältyy Windows Server 2003:n Resource Kit -työkaluihin. Voit ladata Resource Kit -paketin seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:

RPC Ping -apuohjelman käyttämät argumentit

Seuraavassa taulukossa luetellaan RPC Ping -apuohjelman kanssa käytettävät komentoriviargumentit:
ArgumenttiArvoKuvaus
-tncacn_ip_tcp, ncacn_np tai ncacn_httpTämä argumentti määrittää protokollan, jota käytetään RPC Proxy -palvelimeen sitomisen yrittämiseen. Tämä argumentti käyttää tavallisia RPC-protokollajaksoja.
-sExchangeMBX-palvelinTämä argumentti on sekä Microsoft Exchange Server 2003- että MBX-palvelimen nimi.
-oRpcProxy=RpcProxy-palvelinTämä argumentti on RPC Proxy -palvelimen nimi.
-P"käyttäjänimi,toimialue,*" tai "käyttäjänimi,toimialue,salasana"Tämä argumentti määrittää käyttäjätilin, jota käytetään todennukseen RPC Proxy -palvelimen kanssa.
-I"käyttäjänimi,toimialue,*" tai "käyttäjänimi,toimialue,salasana"Tämä argumentti määrittää käyttäjätilin, jota käytetään todennukseen Microsoft Exchange -palvelimen kanssa.
-H1 tai 2Tämä argumentti on RPC Proxy -palvelimen käyttämän todennuksen laji. Käytä arvoa 1 perustodennukseen ja arvoa 2 NTLM-todennukseen.
-u 9, 10, 14 tai 16RPC käyttää jotakin tässä solussa luetelluista suojausmenetelmistä todentamaan käyttäjätilin. Suojauspaketti määritetään numeron avulla. Negotiate-suojauspaketti on 9, NTLM-suojauspaketti on 10, SChannel-suojauspaketti on 14 ja Kerberos-suojauspaketti on 16. Jos käytät tätä argumenttia, sinun on määritettävä todennustaso, joka on muu kuin none (ei mikään). Tällä argumentilla ei ole oletusarvoa. Jos tätä argumenttia ei määritetä, RPC ei käytä yhteystestissä suojausta.
-aconnect, call, pkt, integrity tai privacyTämä on todennustaso, jota käytetään yhteyden muodostamisessa RPC Proxy -palvelimeen. Jos tämä argumentti määritetään, on määritettävä myös suojauspakettitunnus (-u). Tällä argumentilla ei ole oletusarvoa. Jos tätä argumenttia ei määritetä, RPC ei käytä yhteystestissä suojausta.
-F2 tai 3Nämä argumentit ovat lippuja, jotka välitetään RPC/HTTP-edustatodennukselle. Ei SSL-suojausta -lippu on 2 ja käytä SSL-suojausta -lippu on 3. Käytössäsi on oltava Microsoft Windows XP Service Pack 1 tai Microsoft Windows Server 2003 tai uudempi, jotta voit käyttää tätä argumenttia.

Lisäksi sinun on määritettävä suojauspaketti -u ja todennustaso (-a), jotta voit käyttää tätä argumenttia. Jos käytät perustodennusta ilman SSL (Secure Sockets Layer) -suojausta, sinua kehotetaan vahvistamaan tämä valinta.
-v1, 2tai 3Tämä argumentti ottaa käyttöön selväkieliset lokimerkinnät. Arvo 1 tarkoittaa pienintä mahdollista kirjaamista, 2 tavallista kirjaamista ja 3 täydellistä kirjaamista.
-ETälle argumentille ei määritetä arvoja. Tämä argumentti rajoittaa yhteystestin vain RPC Proxy -palvelimeen.
-RHTTP Proxy -palvelin tai noneTämä argumentti määrittää käytettävän HTTP Proxy -palvelimen. Ohita HTTP Proxy -palvelin ja yritä suoraa yhteyttä RPC Proxy -palvelimeen käyttämällä arvoa none.
-Bmsstd:palvelinsertifikaatin_aiheTämä argumentti on palvelinsertifikaatin aihe. Sinun on käytettävä SSL-suojausta, jotta tämä argumentti toimisi (-F 3), ja sinun on määritettävä sekä suojauspaketti (-u) että todennustaso (-a), jotta voit käyttää tätä argumenttia.
-f liittymän UUID[,pääversio]Tämä argumentti on liittymä yhteyden testaamista varten. Tämä argumentti ja endpoint-argumentti sulkevat toisensa pois. Liittymä määritetään UUID (Universally Unique Identifier) -tunnuksena. Jos UUID-pääversion numeroa (pääversio) ei määritetä, etsitään liittymän versio 1. Kun liittymä määritetään, RPC Ping -apuohjelma lähettää kohdetietokoneen EMP (EndPoint Mapper) -päätepistekartoitukselle kyselyn noutaakseen määritetyn liittymän päätepisteen. Kysely päätepistekartoitukselle lähetetään käyttäen komentorivillä määritettyjä asetuksia.
-epäätepisteTämä argumentti on yhteyden testaamisen päätepisteen arvo. Jos määritys on none, kohdetietokoneen EMP testataan. Tämä argumentti ja liittymän (-f)-argumentti sulkevat toisensa pois.
-q-Tämä argumentti on hiljainen tila. RPC Ping -apuohjelma ei tuo näyttöön kehotteita salasanakehotteita lukuun ottamatta. Se olettaa kaikkiin kyselyihin vastauksen Yes (kyllä).

Oletusarvon mukaiset portit, palvelut ja RPC-palvelun UUID-tunnukset

Seuraavassa taulukossa on luettelo vakiopalveluista ja niihin liittyvistä porttien tunnuksista, UUID-tunnuksista ja pääversiosta:
PalveluOletusporttiUUIDPääversio
Store6001a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da0
DsProxy6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656
End Point Mapper593--
DsReferral1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd091
Directory6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656

Tavallisten Outlook 2007:n tai Outlook 2003:n RPC/HTTP-pyyntöjen simuloiminen

Seuraavassa taulukossa on luettelo RPC Ping -apuohjelman käyttämistä argumenteista. Näiden argumenttien avulla voit simuloida Outlook 2007:n tai Outlook 2003:n Exchange-yhteys Internetin välityksellä -ominaisuuden käyttämiä RPC-pyyntöjä:
ArgumentitKäyttö
-BMolemminpuolinen todennus. Sinun on määritettävä käytettävä palvelinsertifikaatin aihe.
-H 1 –F 3Perustodennus ja SSL-salaus. Tämä on yleisin yhteystapa.
-H 1 –F 2Perustodennus ilman SSL-salausta. Sinua kehotetaan vahvistamaan, että SSL-salausta ei käytetä (ellei –q-argumenttia ole määritetty). Sinun on määritettävä RPC Proxy -palvelin sallimaan anonyymit kirjautumiset.
-H 2 –F 3 tai 2NTLM-todennus SSL-salauksen kanssa tai ilman. Huomaa, että NLTM-todennusta ei voi käyttää käänteisten välityspalvelinten kanssa, jos ne lopettavat TCP (Transmission Control Protocol) -istunnon.
-I & -PMääritä tämä argumentti aina. Jos käytät salasanana yleismerkkiä (*), RPC Ping -apuohjelma kehottaa antamaan salasanan.
-e porttiSeuraavat ovat tämän argumentin yleisimmät testattavat portit:
6001 (store)
6004 (dsproxy)
-ETämä argumentti testaa vain RPC Proxy -palvelimen. Selvitä tämän argumentin avulla, missä yhteysongelma sijaitsee.
-RÄlä käytä tätä argumenttia oletusarvon mukaan. Tämä argumentti poimii asiakkaan HTTP Proxy -asetukset. Tämän argumentin avulla voidaan ohittaa HTTP Proxy -asetukset, kuten Microsoft Internet Explorerin välityspalvelinasetus.
–R noneTämä argumentti pakottaa, ettei välityspalvelinta käytetä. RPC Ping -apuohjelma ohittaa Internet Explorerin välityspalvelinasetukset ja yrittää suoraa yhteyttä –o-valitsimen määrittämään palvelimeen.
-f (tai ei asetusta –e)Tämän argumentin avulla testataan RPC Proxy -palvelimen takana olevien yksittäisten tietokoneiden UUID-tunnukset.

Huomautus Tämä argumentti ei toimi, jos EMP:tä ei julkaista. Et pysty käyttämään tätä argumenttia oletuskokoonpanossa, koska –f edellyttää, että RCP Ping -apuohjelma tekee EPM-kyselyn. Lisäksi, jos –e-valitsinta ei ole määritetty, argumentti epäonnistuu. Ilman –e-valitsinta RPC Ping -apuohjelma yrittää käyttää vain EPM:ää (portti 593). EMP:tä ei välttämättä julkaista.

RPC Proxy -palvelimen testaaminen

Kun teet Outlook 2007:n ja Outlook 2003:n Exchange-yhteys Internetin välityksellä -ominaisuuden yhteysongelmien vianmäärityksen, selvitä ensin, vastaako RPC Proxy -palvelin oikein. Seuraava malli esittelee, miten selvitetään, vastaako RPC Proxy -palvelin oikein.

Syntaksi:
rpcping -t ncacn_http -s Exchange-palvelin -o RpcProxy=RPCProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,*" -I "käyttäjä,toimialue,*" -H 2 -u 10 -a connect -F 3 -v 3 -E -R none
Näyttöön tulee kehote antaa Exchange-palvelimesi salasana, minkä jälkeen näyttöön tulee kehote antaa RPC Proxy -palvelimesi salasana. Jos RPC Ping -apuohjelman testi onnistui, näyttöön tulee seuraava vastaus:
RPCPinging proxy server Exchange-palvelin with Echo Request Packet
Sending ping to server
Response from server received: 200 200
Pinging successfully completed in Response_Time ms

Sanalliset vastaukset

Tässä taulukossa on joitakin yleisimpiä sanallisia vastauksia ja niiden RPC Ping -apuohjelman testeissä saamisen syitä:
Sanallinen vastausMahdollinen syy
Response from server received: 200 200
Pinging successfully completed in 4106 ms
Tämä vastaus tulee näyttöön, jos RPC Ping -apuohjelman testi onnistuu.
Response from server received: 401 401
Client is not authorized to ping RPC proxy
Tämä vastaus tulee näyttöön, jos RPC Ping -apuohjelman testi epäonnistui. PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua, jos HTTP-käyttö on estetty, –P-valitsimessa on virheelliset käyttäjätiedot tai jos käyttäjä sulkee apuohjelman.
Error 12029 returned in the WinHttpSendRequest.Tämä vastaus tulee näyttöön, jos RPC Ping -apuohjelman testi epäonnistui. PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua, koska se ei pystynyt muodostamaan yhteyttä välityspalvelimen porttiin 80 (-F 2), koska portti 443 (-F 3) oli estetty tai koska World Wide Web Publishing Service (W3Svc) -palvelin on lopettanut vastaamisen.
Response from server received: 501 501PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua, koska yhteyden muodostaminen tiedostoon RcpProxy.dll ei onnistunut, koska käytettiin väärää näennäispääkansiota (Vroot), RPC Proxy -palvelinta ei ole asennettu tai Vroot ei ole käytettävissä.
Error 12175 returned in the WinHttpSendRequest.PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua, koska sertifikaattiin ei luoteta tai koska se ei luota sertifikaattiin ja päämyöntäjään. RPC Proxy -palvelimen palvelinsertifikaatin aihe ei vastaa -B-valitsimessa määritettyä.

PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua. PRC Ping -apuohjelman testi on saattanut epäonnistua, koska molemminpuolinen todennus epäonnistui siksi, ettei sertifikaatin aihe ollut odotettu. Oletusarvon mukaan sertifikaatin aiheen on vastattava RPC Proxy -palvelimen julkaistua täydellistä toimialuenimeä (FQDN).

Sen varmistaminen, että asiakas pystyy muodostamaan yhteyden taustaportteihin

Oletusarvon mukaan RPC Proxy -palvelin ei julkaise EPM-porttisijaintia. Tämän vuoksi et pysty tekemään ping-komentoa EPM:lle intranetin ulkopuolelta tai käyttämään palvelun UUID-tunnusta.

Pystyt kuitenkin määrittämään testattavan taustaportin. Oletusarvon mukaan Store on portissa 6001 ja DsProxy portissa 6004. Jos näitä sijainteja on muutettu, portit voidaan tarkistaa RpcDump-apuohjelman avulla. RpcDump-apuohjelma on saatavana Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit -paketissa. Lisäksi Microsoft ei suosittele yleisen luettelohakemistopalvelimen tai Exchange-viittauspalvelimen julkaisemista.

Seuraavat RPC Ping -apuohjelman esimerkit kirjoitetaan komentokehotteeseen. Voit käyttää komentokehotetta napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentorivi.

Yhteyden muodostaminen Store-palvelun porttiin perustodennuksen ja SSL-suojauksen avulla

Syntaksi:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBX-palvelin -o RpcProxy=RpcProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,salasana" -I "käyttäjä,toimialue,salasana" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –e 6001

Yhteyden muodostaminen Store-palvelun porttiin perustodennuksen, SSL-suojauksen ja molemminpuolisen todennuksen avulla

Syntaksi:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBX-palvelin -o RpcProxy=RpcProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,salasana" -I "käyttäjä,toimialue,salasana" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –e 6001 –B msstd:palvelinsertifikaatin_aihe

Yhteyden muodostaminen DsProxy-palveluun NTLM-todennuksen avulla ilman SSL-suojausta

Syntaksi:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBX-palvelin -o RpcProxy=RpcProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,salasana" -I "käyttäjä,toimialue,salasana" -H 2 –F 2 –a connect –u 10 –v 3 –e 6004
Sanallinen vastausMahdollinen syy
Completed 1 calls in 60 ms
16 T/S tai 60.000 ms/T
RPC Ping -apuohjelman testi onnistui.
Exception 1722 (0x000006BA)
RPC Server is unavailable
Yhteyden muodostaminen RPC-palveluun ei onnistu. Tämä vastaus saattaa tulla näyttöön, koska RPC Proxy -palvelimen kanssa on ongelmia (tässä tapauksessa voit tarkistaa argumentin –E avulla, että RPC Proxy -palvelin on käytettävissä), koska palvelu pysähtyi Exchange 2003 -taustapalvelimessa (esimerkiksi Store), koska Exchange 2003 -taustapalvelin ei ole toiminnassa, koska ValidPorts-rekisteriavain ei salli tämän palvelimen käyttämistä, koska ValidPorts-rekisteriavain ei salli tätä porttia, koska yritit käyttää julkaisematonta EMP:tä (valitsinta –e tai porttia 593 ei ollut käytettävissä) tai koska yritit käyttää UUID-tunnusta julkaisemattoman EMP:n kanssa (käytit esimerkiksi valitsinta –a, kun portti 593 ei ollut käytettävissä).
Exception 5 (0x00000005)
Access denied.
Tämä vastaus tulee näyttöön, kun –P-käyttäjätiedot ovat virheelliset, –I-käyttäjätiedot ovat virheelliset, käyttäjätili oli poistettu käytöstä tai jos molemminpuolinen todennus epäonnistui. Saat lisätietoja tästä vastauksesta käyttämällä argumenttia –E.

Sen varmistaminen, että asiakas pystyy muodostamaan yhteyden taustapalvelimeen ja taustapalveluihin UUID-tunnuksen avullaOletusarvon mukaan EPM:ää (portti 593) ei julkaista. Tämän vuoksi seuraavien esimerkkien käyttö on rajoitettu. Jos EPM on julkaistu, seuraavia komentoja voidaan käyttää.

EPM:n testaaminen

Syntaksi:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBX-palvelin -o RpcProxy=RpcProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,salasana" -I "käyttäjä,toimialue,salasana" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –B msstd:palvelinsertifikaatin_aihe

Store-palvelun UUID-tunnuksen testaaminen

Syntaksi:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBX-palvelin -o RpcProxy=RpcProxy-palvelin -P "käyttäjä,toimialue,salasana" -I "käyttäjä,toimialue,salasana" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –f a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da,0 –B msstd:palvelinsertifikaatin_aihe
OL2007 OL2003 OL11
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 831051 – Viimeisin tarkistus: 05/13/2010 14:02:58 – Versio: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager

  • kbtshoot kbhowto KB831051
Palaute