Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Yleisesti käytetyt rinnakkaiset kokoonpanot ohittavat sovellukset saattavat olla alttiina ongelmille, jotka jokin Microsoft-ohjelmistopäivitys on korjannut

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

ESITTELY
Microsoft Windows Server 2003 -tietokoneissa järjestelmänvalvojat voivat ohittaa mitkä tahansa yleisesti päivitetyt rinnakkaiset kokoonpanot tiettyjen sovellusten kohdalla. Microsoft Windows XP -tietokoneissa ohjelmakehittäjät ja järjestelmänvalvojat voivat ohittaa mitkä tahansa yleisesti päivitetyt rinnakkaiset kokoonpanot tiettyjen sovellusten kohdalla. Ohittaminen saattaa kuitenkin tehdä sovelluksesta alttiin ongelmille, jotka jonkin yleisen Microsoft-ohjelmistopäivityksen asentaminen olisi muutoin korjannut. Siksi Microsoft suosittelee, että ohjelmakehittäjät ja järjestelmänvalvojat eivät käytä tätä ominaisuutta.

Microsoft ei suosittele sellaisten rinnakkaisten kokoonpanojen käyttämistä, joissa on Windows-tekniikan DLL/COM-uudelleenohjaus. Lisätietoja tästä on Lisätietoja-osassa.
Enemmän tietoa
Rinnakkainen kokoonpano sisältää kokoelman resursseja, joihin saattaa kuulua DLL-tiedostoja, Windows-luokkia, COM-palvelimia, tyyppikirjastoja tai liittymiä. Nämä resurssit tarjotaan sovelluksille aina yhdessä. Rinnakkaisen kokoonpanon valitsee XML-sovellusluettelo, joka saattaa olla seuraavissa sijainneissa:
  • Sovelluksen suoritustiedoston resurssissa.
  • Tiedostossa, jonka tunniste on .exe.manifest ja joka on asennettu samaan kansioon kuin sovelluksen suoritustiedosto.
  • Microsoftin sovellusten yhteensopivuustietokannassa. Jos Microsoftin sovellusten yhteensopivuustietokannassa on sovelluksen luettelo, luettelo ohittaa sovelluksen antamat tiedot.
Käyttöönoton jälkeen ohjelmakehittäjät tai järjestelmänvalvojat voivat päivittää kokoonpanomääritykset sovelluskohtaisesti käyttämällä sovelluksen kokoonpanomääritystiedostoa. Sovelluksen kokoonpanomääritystiedoston tunniste on .exe.config, ja tiedosto sijaitsee samassa kansiossa kuin sovelluksen suoritustiedosto. Sovelluksen kokoonpanomääritystiedostoa voidaan käyttää uudelleenohjaamaan tietty sovellus käyttämään yhden rinnakkaisen kokoonpanon version sijaan toista saman kokoonpanon versiota niin, ettei sovellusta tarvitse kääntää uudelleen. Järjestelmänvalvoja tai kehittäjä voi esimerkiksi päivittää yksittäisen sovelluksen käyttämään uudempaa rinnakkaista kokoonpanoa, jota ei pakotettu kaikkiin sovelluksiin julkaisijan käytännön avulla. Uudempi rinnakkainen kokoonpano ohittaa sitten määritetyn sovelluksen kokoonpanon aiemmat versiot.

Lisäksi Windows Server 2003:n järjestelmänvalvoja tai Windows XP:n järjestelmänvalvoja tai ohjelmistokehittäjä voi ohittaa mitkä tahansa tietyn sovelluksen yleisesti päivitetyt rinnakkaiset kokoonpanot kaikkien sovellusten yleisesti päivitetyn kokoonpanon poistamisen sijaan. Tehdäkseen tämän järjestelmänvalvoja voi lisätä sovelluksen kokoonpanomääritystiedostoon elementin <publisherPolicy apply="no"/>.

Voit määrittää, käytetäänkö sovelluksen kokoonpanotiedostoa ohittamaan jonkin tietyn sovelluksen yleisesti päivitettäviä rinnakkaisia kokoonpanoja Windows XP -tietokoneessa, etsimällä <publisherPolicy apply="no"/> -elementtiä .config-tunnistetta käyttävästä tiedostosta, jonka tiedostonimi on sama kuin sovelluksen suoritustiedoston tiedostonimi. Etsi esimerkiksi <publisherPolicy apply="no"/> -elementtiä Sovellus.exe.config-tiedostossa määrittääksesi, ohitetaanko yleisesti päivitetyt rinnakkaiset kokoonpanot sovelluksessa, jonka suoritustiedosto on Sovellus.exe. Tämä Sovellus.exe.config-tiedosto on asennettu samaan sijaintiin kuin sovelluksen sovellusluettelo.

Tämän ominaisuuden avulla ohjelmistokehittäjät ja järjestelmänvalvojat voivat valikoivasti poistaa Microsoft-ohjelmistopäivityksen käytöstä jonkin tietyn sovelluksen, joka toimii virheellisellä tavalla päivityksen asentamisen jälkeen. (Siten ohjelmistokehittäjien tai järjestelmänvalvojien ei tarvitse poistaa kaikkien sovellusten ohjelmistopäivitystä.) Jos sovellus sisältää kyseisen ohituksen, sovellus saattaa kuitenkin olla alttiina ohjelmistopäivityksen korjaamille ongelmille.

Huomautus Tämän ohituksen käyttäminen edellyttää Windows Server 2003 -tietokoneissa merkintää Microsoftin sovellusten yhteensopivuustietokantaan. Tämän asetuksen voi lisätä vain järjestelmänvalvoja tai Microsoftin ohjelmistopäivitys.

On olemassa myös muita tapoja, joiden avulla sovelluksen tekijä tai sovellushakemistosta vastaava henkilö voi ohittaa yleisen päivityksen.

Varoitus Windows-tekniikan DLL/COM-uudelleenohjauksen käyttämisestä

Tämä tekniikka edellyttää yleensä .local-tiedoston asentamista sovelluksen mukana. Tämä auttaa vähentämään sovellusten yhteensopivuusongelmia.

Huomautus Kun .local-tiedostoa käytetään, järjestelmä käyttää sovelluksen kansiossa olevaa DLL-kirjaston versiota yleisen version sijaan, vaikka yleinen versio saattaa sisältää tärkeän päivityksen. Microsoft suosittelee, että ohjelmakehittäjät ja järjestelmänvalvojat käyttävät tätä ominaisuutta harkiten tai että ominaisuutta ei käytetä lainkaan, kun sovellus käyttää rinnakkaista kokoonpanoa.

Lisätietoja Windows-tekniikan DLL/COM-uudelleenohjauksesta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Suositeltuja käytäntöjä rinnakkaisia kokoonpanoja käyttäville ohjelmakehittäjille
  • Toimita sovelluksen mukana sovelluksen luettelo, jossa kerrotaan sen rinnakkaisen kokoonpanon versio, jota käytettiin sovelluksen luomisessa tai testaamisessa.
  • Asenna rinnakkaisen kokoonpanon luettelotiedosto aina rinnakkaisten DLL-kirjastojen kanssa, vaikka valitsisit asennuksen sovelluksen kansioon.
  • Jos asennat sovelluksen tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 2000 tai aiempi Windowsin versio, älä toimita rinnakkaista kokoonpanoa sovelluksen kansiossa kyseisille käyttöjärjestelmille. Tässä tapauksessa rinnakkaisia kokoonpanoja tulee käyttää järjestelmän kansiosta.
  • Älä käytä .local-ominaisuutta, jotka kutsutaan myös Windowsin DLL/COM-uudelleenohjaukseksi.
  • Älä suorita LoadLibrary-funktiota rinnakkaisen kokoonpanon DLL-kirjastoille, joiden polku on eksplisiittinen ja täydellinen. Käytä tämän sijaan staattista linkittämistä tai LoadLibrary-funktiota raakamuodossa olevan DLL-tiedostonimen kanssa. Käytä tiedostonimenä esimerkiksi nimeä Gdiplus.dll.
Saat lisätietoja seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:
Suositukset
Lisätietoja eristetyistä sovelluksista ja rinnakkaisista kokoonpanoista on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 835322 – Viimeisin tarkistus: 12/01/2007 02:30:00 – Versio: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Palaute