Office XP Service Pack 3:n Excel 2002:ssa korjaamien ongelmien luettelo

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Microsoft on julkaissut Microsoft Office XP Service Pack 3:n (SP3). Tässä artikkelissa on kuvaukset Microsoft Excel 2002:ssa korjatuista ongelmista. Saat lisätietoja Office XP SP3:n lataamisesta ja asentamisesta napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
832671 Microsoft Office XP Service Pack 3:n kuvaus
Enemmän tietoa

Office XP SP3:n Excel 2002:ssa korjaamat ongelmat

Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka on kuvattu seuraavissa Microsoftin korjauspaketteja käsittelevissä artikkeleissa:

823338 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 11.7.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823969 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 10.8.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827143 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 28.8.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827978 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 19.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827984 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 25.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829340 Excel 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjaustiedostopaketti 6.10.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka on kuvattu seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa:
324491 Toinen käyttäjä on saattanut muuttaa tiedostoa... -virhesanoma tallennettaessa työkirjaa verkkopalvelimeen Excel 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
817578 Linkkipolkua ei voi muuttaa, kun Excel-laajennus ei ole ladattuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822380 XL2002: Excel sulkeutuu odottamatta, kun työkirja tallennetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823026 Tiedoston lukeminen ei onnistu -virhesanoma työkirjaa avattaessa ja yritettäessä päivittää linkkejä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
298955 Kenttäaliaksen käyttäminen kyselyssä ei toimi joissakin kolmannen osapuolen tietokannoissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
320516 XL2002: Excel-tiedostoja ei voi avata Resurssienhallinnassa ohjatun tekstin tuomisen käyttämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
321286 XL2002: VBA-virhe makron käynnistämisen yhteydessä, jos useita Excel-esiintymiä avataan RefEdit-ohjausobjektin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
322238 XL2002: Pivot-taulukon kentät eivät toimi sen jälkeen, kun Excel on korjannut ja palauttanut tiedoston (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
323613 Näyttöön tulee virhesanoma poistettaessa useita sarakkeita kaaviosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
324051 XL2002: Suorittimen käyttöaste on 100 prosenttia, kun suurikokoinen taulukko kopioidaan Excelissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
324125 XL2002: Hyperlinkin syntaksia ei tallenneta oikein, kun Excel-tiedosto tallennetaan HTML-sivuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
324557 XL2002: Excel lopettaa vastaamisen, kun välisummat poistetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
325207 XL2002: Pivot-taulukoiden muokkaukset eivät palauta uusia sarakkeita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
325703 Automaattinen laskenta toimii, vaikka se on poistettu käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
327365 XL2002: Työkirja avautuu hitaasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
328196 XL2002: Työkirja sulkeutuu odottamatta heti sen avaamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
330157 XL2002: Excel sulkeutuu ActiveX-komponenttia napsautettaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
330345 Excel 2002: Mukautetut työkalurivit menetetään Excelin sulkemisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
331401 XL2002: Excel saattaa lopettaa vastaamisen, jos asynkronisesta COM-tapahtumasta lasketaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
331505 XL2002: Excel saattaa lopettaa vastaamisen, kun linkin sisältävää pitkää kaavaa yritetään muokata (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
331863 Excel ei voi suorittaa tehtävää nykyisillä resursseilla -virhesanoma yritettäessä tarkastella muokkausmerkintöjä Excel 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811157 XL2002: Excel vaikuttaa lopettavan vastaamisen välisummien poistamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811161 Tieto-otsikot katoavat, jos arvo on suurempi kuin akselin enimmäisarvo (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811207 FrontPage 2002:n esikatselussa ei näy Excel 2002:sta kopioituja tietoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811344 XL2002: Ylimääräinen objektityökirja avautuu ja Excel vaikuttaa lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811541 XL2002: Yhdistelmäruudun arvot palautetaan oletusarvoiksi toisen yhdistelmäruudun käyttämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811542 XL2002: Linkkejä suojatun Web-palvelimen tiedostoihin ei voi päivittää
812384 XL2002: Tiedoston lukeminen ei onnistu -virhesanoma työkirjaa avattaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
812647 XL2002: OLE-objektin linkit eivät päivity automaattisesti, kun tiedosto avataan Resurssienhallinnasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
812668 XL2002: Excel vaikuttaa lopettavan vastaamisen, kun teksti muunnetaan sarakkeiksi aiemmalla versiolla luodussa laskentataulukossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
814020 XL2002: Excel-tiedot vaihtavat fontin muotoa Excel-tietojen muokkaamisen jälkeen Wordissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
815196 OFFXP: Liitetyn Excel-taulukko-objektin otsikot ovat vääristyneet, niitä ei voi lukea tai ne eivät ole täydelliset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
816997 XL2002: Pivot-taulukon aikalaskelmat eivät välttämättä ole tarkat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
819853 XL2002: Tiedoston lukeminen ei onnistu -virhesanoma avattaessa pivot-taulukkoraporttia sisältävää Excel-tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
820432 XL2002: Kommentit tulevat vääriin paikkoihin Web-sivuna tallennetussa työkirjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821078 XL2002: Excel sulkeutuu, kun kaavioon piirretään yhdistämisviiva (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821136 XL2002: DDE-asiakkaat eivät pysty suorittamaan lisättyä makroa Run-komennon avulla suojauspäivityksen asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821273 XL2002: Työkirja ei tulostu, kun Exceliä käytetään Tablet PC -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821292 XL2002: Virhesanoma: Suorituksenaikainen virhe: 13 Tyypit eivät ole yhteensopivia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821456 Virheellinen tiedoston alkuperä näytetään, kun tekstitiedosto avataan Excel 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821564 XL2002: Päivämäärämuodot menetetään, kun tiedot siirretään alueelta toiseen ohjelmallisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826091 XL2002: Jotkin tekstiruutuhyperlinkit eivät toimi sen jälkeen, kun työkirja on tallennettu Web-sivuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827270 Excel sulkeutuu odottamatta ja tuo näyttöön virhesanoman, kun DDE-linkkejä sisältävä Excel-työkirja suljetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Muut Office XP SP3:n korjaamat ongelmat
Office XP SP3 korjaa myös tässä osassa kuvatut ongelmat.

Excel sulkeutuu odottamatta, kun XML-laskentataulukko avataan

Kun avaat Excel 2002:ssa XML-laskentataulukon, joka on luotu Microsoft Office XP Spreadsheet -Web-osalla, ja valitset Esikatselu, Excel saattaa sulkeutua odottamatta. Tämä ongelma aiheutuu siitä, että tulostustietoja ei ole tarpeeksi.

Excel 2002 löytää väärän merkin etsittäessä tiettyä erikoismerkkiä

Excel 2002 löytää väärän merkin, kun etsit tiettyä erikoismerkkiä.EnableItemSelection-menetelmä ei toimi

Jos käytät Excel 2002:ssa pivot-taulukolle OLAP-lähdettä, EnableItemSelection-menetelmän kutsu ei toimi ja näyttöön tulee VBA-virhe 1004. Tämä ongelma ei ilmene, jos pivot-taulukko käyttää tiedolle SQL-kyselyä tai sisäistä lähdettä.Lajittelumenetelmän vakio on xlStroke

Kun nauhoitat sarakkeen foneettisen lajittelun makron Excel 2002:n perinteisen kiinan kieliversiossa, Excel 2002 käyttää lajittelumenetelmään xlStroke-vakiota foneettisen lajittelun xlPinYin-vakion sijaan.VBA-moduulit menetetään, kun työkirjaan lisätään digitaalinen allekirjoitus

Kun Excel 2000- tai Excel 97 -työkirjaan lisätään digitaalinen allekirjoitus Excel 2002:ssa, työkirjaan kuuluvat VBA-moduulit saatetaan menettää työkirjan tallentamisen jälkeen. Kun avaat työkirjan, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen Microsoft Visual Basic -virhesanoma:
Virhe käytettäessä tiedostoa. Verkkoyhteys on saattanut katketa.
Jos valitset OK ja valitset sitten Ota makrot käyttöön, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Tiedostosta Tiedoston_nimi.xls löytyi virheitä, mutta Microsoft Excel onnistui avaamaan tiedoston tekemällä alla luetellut korjaukset. Jos haluat jättää nämä korjaukset pysyviksi, tallenna tiedosto.

Visual Basic -projekti on menetetty.
ActiveX-komponentit on menetetty.Excel 2002 lopettaa vastaamisen muutettaessa perusteparametria tietokannan funktiokutsussa

Excel 2002 lopettaa vastaamisen käytettäessä tietokantafunktiota (kuten DSUM), kun funktion perusteparametri perustuu soluun, jonka tiedot täytetään automaattisesti =Rand()- tai =RANDBETWEEN()-funktiolla.Excel 2002 ei muunna XML-tietoja oikein

Kun avaat XML-asiakirjan Excel 2002:n avulla, vain XML-tietotaulukon kunkin rivin viimeinen elementti tuodaan laskentataulukkoon.Näyttöön tulee Windows 98 -tietokoneessa virhesanoma siitä, että Msquery.exe-ohjelmatiedostoa ei voi suorittaa

Kun yrität tuoda työkirjaan ulkoisia tietoja, MSQuery-ohjelma lopettaa vastaamisen tai näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Ohjelmaa MSQuery.exe ei voi suorittaa


VBA HPageBreaks.Add-menetelmä saattaa saada Excel 2002:n lopettamaan vastaamisen

Kun määrität sivunvaihtoja Excel 2002 -työkirjaan VBA-makron ja HPageBreaks.Add-menetelmän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava suorituksenaikaisen virheen virhesanoma:
Suorituksenaikainen virhe -2147417848 (80010108):

Automaatiovirhe
Aktivoitu objekti on katkaissut yhteydet asiakkaisiinsa.


Näyttöön tulee suorituksenaikaisen virheen virhesanoma "-2147417848 Menetelmä 'Tyyli' objektille 'Alue' epäonnistui", kun VBA-makro suoritetaan

Kun yrität suorittaa makron Excel-työkirjassa, näyttöön saattaa tulla seuraava suorituksenaikaisen virheen virhesanoma:
-2147417848 Menetelmä 'Tyyli' objektille 'Alue" epäonnistui
Jos merkitset kaikki työkirjan lomaketta muotoilevan koodin rivit kommenteiksi, makron suorittaminen ei tuo virhesanomaa näyttöön.Piirto-objektit siirtyvät Excel 2002 -työkirjan tallentamisen jälkeen

Kun tallennat Excel 2002 -työkirjan, piirto-objektien, kuten nelikulmioiden ja ovaalien, sekä muiden objektien sijainti työkirjassa saattaa muuttua työkirjan tallentamisen, sulkemisen ja avaamisen jälkeen.Linkitetyt taulukot saattavat aiheuttaa Odottamaton virhe -virhesanoman Web-selaimessa, kun perustodennus on käytössä

Kun päivität Excel-taulukosta toiseen johtavan linkin, näyttöön saattaa tulla Odottamaton virhe -virhesanoma. Tämä ongelma ilmenee, jos tiedostot sijaitsevat perustodennusta käyttävässä Microsoft IIS Server -palvelimessa ja ne avataan Microsoft Internet Explorerilla.Näyttöön tulee "Parametritietoja ei voi johtaa, kun parametrimerkki on funktion argumentti" -virhesanoma uuden tietokantakyselyn luomisen yhteydessä

Kun luot uuden tietokantakyselyn tietojen hakemiseksi SQL-palvelimesta, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
ODBC SQL Server -ohjain
Parametritietoja ei voi johtaa, kun parametrimerkki on funktion argumentti.
Jos valitset OK, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
ODBC SQL Server -ohjain
Virheellinen kuvauksen indeksi


Excel-tiedosto avataan OLE-automaation avulla ja suljetaan, mutta Excel-prosessi ei sulkeudu

Kun avaat ja suljet tietyn Excel-tiedoston OLE (Object Linking and Embedding) -automaation avulla, Excel-prosessi ei sulkeudu odotetusti.Jaettu Excel-työkirja sulkeutuu odottamatta yritettäessä tallentaa

Excel saattaa sulkeutua odottamatta, kun avaat tai tallennat mukautettuja näkymiä sisältävän jaetun Microsoft Excel -työkirjan, jonka vähintään yksi näkymä sisältää kymmenellä jaollisen määrän sivunvaihtoja (10, 20, 30 ja niin edelleen).

Tiedot menetetään, kun Excel 2002 -työkirja sisältää tietoja, jotka on määritetty xlDefineBinaryName-funktion takaisinkutsun avulla

Kun tallennat Microsoft Excel 2002 -tiedoston, joka sisältää xlDefineBinaryName-funktion takaisinkutsun avulla määritettyjä tietoja, joka on salasanasuojattu ja jonka tiedot ovat tietueeseen sopivien tavujen enimmäismäärää suuremmat, kaikki seuraavat tiedot menetetään, kun avaat työkirjan uudelleen.

Näyttöön tulee virhesanoma Excel 2002:ssa

Näyttöön tulee seuraava Excel 2002 -virhesanoma:
Microsoft Excel on havainnut virheen, ja tuote on suljettava. Saat tämän virheraportin sisällön näkyviin napsauttamalla tätä.
Kun tarkastelet virheraportin tietoja, näet virheen allekirjoituksen, joka muistuttaa jotakin seuraavista virheen allekirjoituksista:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset ------------------------------------------------------------------------ excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcb excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009d excel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264 excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Lisäksi on mahdollista, että ohjelman ja moduulin versiot sekä siirtymät eroavat mainituista.
xl2002 xl2k2 jumittuu kaatuu pysähtyy suojauskorjaus suojauspäivitys päivitys suojausvirhe konteksti virhe heikkous pahantahtoinen hyökkääjä hyödyntää rekisteri todentamaton erityisesti muotoiltu laajuus erityisesti koodattu vaikutus
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 836031 – Viimeisin tarkistus: 12/08/2015 06:13:09 – Versio: 1.6

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo KB836031
Palaute