Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windows XP Service Pack 2 -tukityökalut

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

ESITTELY
Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Windows XP Service Pack 2:n (SP2) Windowsin tukityökalujen päivitykset. Jos olet mikrotukihenkilö tai verkonvalvoja, voit käyttää Windowsin tukityökaluja verkkojen hallintaan ja ongelmien vianmääritykseen.
Enemmän tietoa
Windows XP SP2 sisältää seuraavien tukityökalujen päivitykset:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Tukityökaluja ei asenneta automaattisesti, kun Windows XP SP2 asennetaan. Voit asentaa tukityökalut Windows XP -tietokoneeseen suorittamalla Windows XP -CD-levyn \Support\Tools-kansion Setup.exe-tiedoston.

Windows XP:n tukityökalujen ohjetiedosto sijaitsee Support.cab-tiedostossa. Tämä ohjetiedosto sisältää kuvauksen jokaisesta tiedostosta ja niihin liittyvistä syntakseista, mallitulosteita ja huomautuksia. Tässä ohjeessa on näiden työkalujen tarkkoja käyttötietoja. Saat lisäohjeita kirjoittamalla komentokehotteeseen työkalun nimi/help ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

Lisätietoja Windows XP SP2:n lataamisesta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Voit ladata päivitetyt tukityökalut seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Ipseccmd.exe

Ipseccmd.exe-työkalun avulla voit hallita ja tarkkailla Windows XP -tietokoneiden IPSec-käytäntöjä. Tämä työkalu on päivitetty tarjoamaan seuraavat ominaisuudet:
 • Käytäntöjen tuonti- ja vientitoimien tuki
 • Parannettu käytönaikainen ohje, jonka voi tuoda näyttöön /?-valitsimella
 • Active Directory -hakemistopalvelun varastoasetuksen poistaminen
 • Pysyvän varaston asetus
 • Näytä-vaihtoehto ryhmäkäytäntöobjektin tietojen luomista varten
 • Kyky ottaa Oakley-kirjaaminen käyttöön tai poistaa se käytöstä dynaamisesti.

HTTPCfg.exe

HTTP-määritysapuohjelma (Httpcfg.exe) sisältyy Microsoft Windows Server 2003 -tukityökaluihin. Tämä työkalu sisältyy nyt Windows XP -tukityökaluihin. Tämän työkalun avulla voit määrittää ja poistaa määritystietoja sekä suorittaa niiden kyselyitä. Näitä tietoja ovat nimitilavaraustiedot, SSL-palvelinsertifikaattitiedot ja HTTP-ohjaimen (HTTP.SYS) IP-seurantaluettelotiedot.

Replmon.exe

Active Directoryn replikointiseurantatyökalun (Replmon.exe) avulla voit tarkastella Active Directoryn replikointia, synkronointia ja topologiaa. Tämä tiedosto on päivitetty korjaamaan ongelma, jossa Replmon.exe ei pysty näyttämään yli 200:a replikointikumppania. Tällöin Replmon.exe kirjaa seuraavankaltaisen virheen:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <päiväys> <aika> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <päiväys> <aika> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Iadstools.dll-tiedosto on ADSI:n (Active Directory Service Interfaces) DLL-apukirjasto. Tämä tiedosto on päivitetty korjaamaan ongelma, jossa GetDirectPartnersEx-funktio ei palauta yli 200:a ConnectionObject-objektia.

Extract.exe

Extract.exe-työkalun avulla voit purkaa CAB-tiedoston tiedostot. Tämä tiedosto on päivitetty sisältämään rajojen tarkistus sille asetukselle, joka välitetään Extract-komennolle.

Bitsadmin.exe

BITS-hallinta-apuohjelma on komentorivityökalu, jonka avulla hallitaan Windowsin BITS (Background Intelligent Transfer Service) -palvelua. Tämä työkalu on päivitetty tarjoamaan seuraavat toiminnot:
 • /TRANSFER-asetuksen käyttäminen siirtää yhden tiedoston yhdellä komennolla.
 • /ADDFILESET-asetuksen käyttäminen lisää työhön useita tiedostoja yhdellä komennolla.
 • /ADDFILEWITHRANGES-asetuksen käyttäminen lisää tiedoston, josta ladataan vain tietyt osat.
 • /REPLACEREMOTEPREFIX-asetuksen käyttäminen muuttaa tiedostoryhmän lataamissijaintia.
 • /SETACLFALGS- ja /GETACLFLAGS-asetusten käyttäminen ottaa käyttöön tiedoston käyttöoikeusluettelon (Access Control List) merkintöjen kopioimisen.
 • /UTIL /SETIEPROXY- ja /UTIL /GETIEPROXY -asetusten käyttäminen määrittää ja noutaa nykyisen käyttäjän Internet Explorer -välityspalvelinasetukset.
 • /UTIL /VERSION -asetuksen käyttäminen noutaa asennettuna olevien BITS-palveluiden versiotiedot.
 • /UTIL /REPAIRSERVICE -asetuksen käyttäminen korjaa vioittuneen BITS-asennuksen.

Netdom.exe

Netdom.exe-komentorivityökalun avulla voit liittää tietokoneen toimialueelle tai hallita tietokonetiliä.
 • /JOINDOMAIN-asetuksen käyttäminen liittää tietokoneen toimialueelle.
 • /JOINWORKGROUP-asetuksen käyttäminen liittää tietokoneen työryhmään.
 • /RENAME-asetuksen käyttäminen nimeää toimialueen tietokoneen uudelleen.

Ongelmat

 • Jos tietokoneessa on asennettuna tukityökalujen aiempi versio ja asennat Windows XP SP2 -tukityökalut poistamatta aiempaa versiota, Iadstools.doc-, Iadstools.dll- ja Replmon.exe-tiedostoja ei asenneta Support Tools -kansioon.

  Huomautus Tämä ongelma ei koske sinua, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
  • Poistat tukityökalujen aiemman version tietokoneesta, ennen kuin asennat Windows XP SP2 -tukityökalut.
  • Et asentanut tukityökaluja tietokoneeseen, ennen kuin asensit Windows XP SP2 -tukityökalut.
  Tämä ongelma ilmenee, koska Windows XP SP2 -tukityökalujen Iadstools.dll- ja Replmon.exe-tiedostojen versio on 1.0.0.2234. Aiemmissa Windows XP -tukityökalujen versiossa Iadstools.dll- ja Replmon.exe-tiedoston versio on 1.1.0.1. Windows Installer selvittää päivityksen aikana uusimman tiedoston tiedostojen versionumeroiden avulla. (Mitä suurempi versionumero on, sitä uudempi tiedosto on.) Koska Windows XP SP2 -tukityökalujen versionumero on pienempi kuin Window XP -tukityökalujen versionumero, Windows Installer poistaa vanhat tiedostot asentamatta uudempia Windows XP SP2 -tukityökaluihin sisältyviä tiedostoja.

  Jos olet jo asentanut Windows XP SP2 -tukityökalut, voit ratkaista tämän ongelman suorittamalla Windows XP SP2 -tukityökalujen asennusohjelman uudelleen. Valitse ohjatun Windowsin tukityökalujen asennuksen Setup options -sivulla Add/Remove, valitse Seuraava ja asenna sitten Windows XP SP2 -tukityökalut uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Iadstools.doc-, Iadstools.dll- ja Replmon.exe-tiedostot asennetaan Support Tools -kansioon.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 838079 – Viimeisin tarkistus: 06/14/2005 12:36:00 – Versio: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Palaute