Tietojen poimiminen Office-tiedostoista Officen tiedostomuotojen ja rakenteiden avulla

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Jos sinun on poimittava tietoja Microsoft Excel -työkirjoista, Microsoft PowerPoint -esityksistä tai Microsoft Word -asiakirjoista, voit tehdä sen eri tavoilla. Näitä tapoja ovat API-ohjelmointikutsut, Officen avoin XML, XML, RTF tai HTML. Jos näiden tapojen käyttäminen ei täytä tarpeitasi, saatat olla oikeutettu osallistumaan tiedostomuoto-ohjelmaan, joka ei edellytä palkkion maksamista tekijälle, ja saamaan teknistä dokumentaatiota joistakin Microsoft Officen binaaritiedostomuodoista.
ESITTELY
Tässä artikkelissa kuvataan joitakin tekniikoita, joiden avulla tietoja voidaan poimia Excel-työkirjoista, PowerPoint-esityksistä ja Word-asiakirjoista.
Enemmän tietoa

Officen avoin XML-muoto

Officen avoimet XML-muodot on suunniteltu niin, että useiden ympäristöjen useat sovellukset pystyvät luomaan ja käyttämään Officen avointa XML-muotoa käyttäviä asiakirjoja. Kun käytät Officen avointa XML-muotoa, voit muokata tiedostomuotoa suoraan. Sinun ei tarvitse käyttää Microsoft Office -sovelluksia, kun haluat luoda tai käyttää tiedostoja.

Officen avoimen XML-muodon edut

 • Se on avoin. Officen avoin XML-muoto on lisensoitu ja dokumentoitu avoimesti. Se on kehitetty avoimessa Ecma-prosessissa niin, että se toimii useissa ympäristöissä, sovelluksissa ja käyttötarkoituksissa.
 • Se on XML. Officen avoin XML on vakiotekniikka, jota useat työkalut ja sovellukset pystyvät käyttämään helposti ja läpinäkyvästi.
 • Se on taaksepäin yhteensopiva ja yhteiskäytettävä. Tämän avulla voit säilyttää asiakirjat niiden alkuperäisessä muodossa, kun ne muunnetaan avoimeen ja nykyaikaiseen muotoon. Lisäksi eri sovellukset voivat käyttää Officen avointa XML-muotoa niin, että tulokset voidaan ennakoida.
 • Se toimii aiempien kohteidesi kanssa XML-rakennetuen, aiempien Office-versioiden ilmaisten päivitysten ja tärkeiden helppokäyttötoimintojen tuen avulla.
 • Se on valmis tulevaisuuteen. Officen avoimen XML-muodon avulla voit käyttää kaikkia 2007 Microsoft Office -ohjelmien ominaisuuksia asiakirjojen luomiseen. Officen avoin XML-muoto tarjoaa tapoja jakaa nämä ominaisuudet alijoukkoihin tai laajentaa niitä säilyttäen samalla määritystenmukaisuuden.
 • Se voi auttaa parantamaan tietoturvaa. IT-tietoturvan toiminnot ja sovellukset pystyvät entistä helpommin havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset ongelmat, ja asiakirjojen vioittumistodennäköisyys on aiempaa pienempi.
Lisätietoja Officen avoimesta XML-muodosta saat lukemalla Office Open XML v1.0 -luonnoksen seuraavassa Ecma Internationalin verkkosivustossa: Käy myös seuraavassa OpenXMLDeveloper.org-verkkosivustossa: Officen avoimet XML-muodot tallentavat tiedostojensa tiedot levylle käyttäen Open Packaging Conventions -käytäntöjen avulla. Lisätietoja Officen avoimen XML-muodon käyttämistä Open Packaging Conventions -käytännöistä on Office Open XML v1.0 -luonnoksen osassa 2 (Open Packaging Conventions).

Officen API (Application Programming Interface) -liittymät

Officen binaaritiedostomuodot on suunniteltu käytettäväksi Officen API (Application Programming Interface) -liittymien avulla sen sijaan, että tiedostomuotoja käsiteltäisiin suoraan. Koska muodot ovat monimutkaisia, suora muokkaaminen saattaa vioittaa tiedostoja, joten sen tekemistä ei suositella.

Lisätietoja Officen API-liittymistä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Office 97 - 2003 -binaaritiedostomuodot käyttävät Windows Structured Storage -API-liittymiä. Office-kohtaiset tiedot on tallennettu tässä yleisemmässä muodossa virtoina. Yleisiä elementtejä, kuten asiakirjan ominaisuuksia, voidaan käyttää Structured Storage -API-liittymien avulla, eikä niiden käyttö edellytä Office-binaaritiedostomuodon dokumentaation käyttämistä.

Lisätietoja Windows Structured Storage -API-liittymistä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Microsoft Excel 2007 -binaarimuoto (*.xlsb) tallentaa binaaritietueet. Tämä muoto käyttää samoja osa- ja paketointitekniikoita kuin SpreadsheetML. SpreadsheetML on Officen avoimen XML-muodon osa.

Tärkeää Rakenteen lukeminen tai muokkaaminen suoraan saattaa vioittaa tiedostoja, ja sitä ei suositella.

XML

XML on vain teksti -muotoinen Unicode-metakieli (kuvauskielten määrittämisen kieli). XML ei ole sidottu mihinkään ohjelmointikieleen, käyttöjärjestelmään tai ohjelmiston valmistajaan. XML:n avulla voidaan käyttää erittäin suurta joukkoa tietojen käsittelyn, jäsentämisen ja muuntamisen tekniikoita. XML:n käytön yleistymisen myötä nyt hyväksytään yleisesti, että XML sopii Internetin uusien asiakirjamuotojen kuvaamisen lisäksi jäsenneltyjen tietojen kuvaamiseen. Esimerkkejä jäsennellyistä tiedoista ovat tiedot, jotka sisältyvät yleensä laskentataulukoihin, ohjelmien määritystiedostoihin ja verkkoprotokolliin.

Microsoft Officessa on XML-rakenteiden tuki. Microsoft ylläpitää käyttöoikeussopimusohjelmaa tietyille Officen XML-rakenteille.

Lisätietoja Officen XML-rakenteista on seuraavan Microsoftin verkkosivuston Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop -artikkelissa:
Lisätietoja Officen XML-rakenteiden käyttöoikeusohjelmasta on seuraavan Microsoftin verkkosivuston File Format and Standards Licensing Programs -artikkelissa:

RTF (Rich Text Format)

RTF (Rich Text Format) -määritys on menetelmä koodata muotoiltua tekstiä ja grafiikkaa ohjelmien välillä helposti siirrettävään muotoon. RTF-määritys tarjoaa tekstin ja grafiikan vaihtamisen muodon, jota voidaan käyttää eri tulostuslaitteiden, käyttöympäristöjen ja käyttöjärjestelmien kanssa. RTF ohjaa asiakirjan muotoilun esitystapaa sekä näytössä että tulosteessa ANSI (American National Standards Institute)-, PC-8-, Macintosh- tai IBM PC -merkistön avulla. RTF-määrityksen avulla eri käyttöjärjestelmissä ja ohjelmissa luotuja asiakirjoja voidaan siirtää eri käyttöjärjestelmien ja ohjelmien välillä.

Lisätietoja RTF-lukuohjelman kirjoittamisesta ja toteuttamisesta saat käymällä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa ja kirjoittamalla Search MSDN For -ruutuun RTF Reader:

Vision XML-rakenne

Microsoftin dokumentaation ja käyttöoikeuden (joka ei edellytä palkkion maksamista tekijälle) avulla asiakkaat ja kumppanit voivat hyödyntää XML-rakennetta kaavioiden luomista ja tietojen visualisointia varten luodussa työkalussa. Vision rakenteen käyttäminen mahdollistaa täydellisen ja W3C-yhteensopivan Vision XML (Extensible Markup Language) -tiedostomuodon kuvauksen. Sen avulla organisaatiot voivat käyttää Visio-kaavioihinsa kaapattuja tietoja ja käyttää niitä osana liiketoimintaprosessejaan muiden XML-ohjelmien kanssa, kuten asiakassuhteiden hallinnan (CRM) ja yritysresurssien suunnittelun (ERP) järjestelmissä. Lisätietoja ja lataamislinkkejä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

HTML

HTML-tiedostot ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät käyttäjien näkemät tiedot sekä muotoilutiedot tietojen näyttämistä varten määrittävät tunnisteet. HTML:n avulla voit tallentaa, jakaa ja esittää Office-asiakirjat ja tiedot muodossa, jota voidaan tarkastella useimmissa selaimissa niin, että Office-asiakirjojen monipuolinen sisältö ja monipuoliset toiminnot säilytetään.

Huomautus Microsoft Excel 2007:ssä HTML-tiedostomuoto ei tallenna Excel-kohtaisia ominaisuuksia. Lisäksi HTML-muoto ei tue tai käsittele kaikkia Excel 2007:n ominaisuuksia, kun työkirja tallennetaan HTML-muodossa.

Lisätietoja HTML:n muokkaamisesta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Lisätietoja koodin, HTML-koodin ja resurssitiedostojen työstämisestä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Tiedostomuoto-ohjelmat, jotka eivät edellytä palkkion maksamista tekijöille

Microsoft Officen binaaritiedostomuodot

Microsoft antaa .doc-, .xls- ja .ppt-binaaritiedostomuotomääritykset käytettäväksi sopimuksella, joka ei edellytä palkkion maksamista tekijälle. Se ei haasta oikeuteen mitään tahoa, joka haluaa toteuttaa kaikki nämä määritykset tai osan niistä tuotteissaan. Toteutukseen sisältyy kyky käyttää määritysten dokumentaatiota analysointiin ja oikeusviittauksiin. Myös Microsoft Office Drawing File Format for 2007 ja Visual Basic for Applications (VBA) File Format for 2007 ovat käytettävissä tämän ohjelman alaisuudessa. Jos haluat saada dokumentaation, ota yhteyttä Microsoftiin seuravan sähköpostiosoitteen avulla, ja aloita sopimuksen rekisteröintiprosessi: Kun kirjoitat Microsoftille, anna seuraavat tiedot:
 • tiedostomuotomääritykset, joista olet kiinnostunut
 • yrityksesi tai toimistosi nimi
 • postiosoite
 • kaupunki
 • osavaltio tai provinssi (tarvittaessa)
 • postinumero
 • maa
 • yhteyshenkilön nimi
 • yhteyshenkilön titteli
 • yhteyshenkilön puhelinnumero
biff bff binary file
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 840817 – Viimeisin tarkistus: 04/16/2007 15:04:50 – Versio: 6.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB840817
Palaute