Tietokoneen toiminnan tehostaminen Windows XP:n avulla

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Kiintolevyn toiminnan tehostaminen Windows XP:n avulla
Onko tietokoneen käynnistäminen tai muiden toimintojen tekeminen hidasta? Windows XP:ssä on toimintoja ja työkaluja, joiden avulla voit optimoida tietokoneen kiintolevyn ja suorituskyvyn.
Tilapäistiedostojen poistaminen
Vapaan levytilan puute on usein yksi syy tietokoneen hitaaseen toimintaan. Kun käytät Internetiä tai asennat ohjelmia, tiedostot tallentuvat tilapäisesti kiintolevylle. Yleensä tällaiset tiedostot eivät vie kovin paljon tilaa, mutta useiden ohjelmien tallennuksen tai pitkän käyttöajan jälkeen kiintolevy kannattaa järjestää uudelleen. Tilapäistiedostojen säännöllinen poistaminen on yksi perusmenetelmistä, joiden avulla voit varmistaa tietokoneen parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Windows XP:n Levyn uudelleenjärjestäminen

Windows XP:n Levyn uudelleenjärjestäminen -työkalun avulla on helppoa vapauttaa kiintolevytilaa. Työkalun avulla voit helposti poistaa haluamasi tilapäiset tiedostot, ohjelmat ja Windowsin osat. Voit käynnistää Levyn uudelleenjärjestäminen -sovelluksen seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Kaikki ohjelmat.
 • Valitse Apuohjelmat.
 • Valitse Järjestelmätyökalut.
 • Valitse Levyn uudelleenjärjestäminen.
 • Jos kiintolevy on jaettu useisiin osioihin tai tietokoneeseen on liitetty useita kiintolevyjä, työkalu pyytää sinua valitsemaan järjestettävän osan. Valitse kiintolevy tai osio, johon Windows XP on tallennettu.
 • Valitse OK.
 • Työkalu tarkistaa, kuinka paljon kiintolevytilaa voidaan vapauttaa, ja tuo näyttöön luettelon mahdollisesti poistettavista tiedostoista.
 • Jos et ole varma, voiko luettelossa olevan tiedoston poistaa, valitse tiedosto ja lue sen kuvaus. Voit myös tarkastella joitakin poistettavia tiedostoja valitsemalla Näytä tiedostot. Valitse poistettavat tiedostot lisäämällä valintamerkki tiedoston nimen kohdalla olevaan ruutuun.
 • Lisää vaihtoehtoja -välilehdessä voit valita poistettavaksi Windowsin osia, asennettuja ohjelmia ja järjestelmän palautustiedostoja.
 • Kun olet valinnut poistettavat tiedostot, valitse OK. Työkalu poistaa tiedostot.

... jos valitset poistettavaksi järjestelmän palautustiedostoja, työkalu poistaa kaikki muut paitsi uusimman palautuspisteen. Tällöin voit palauttaa tietokoneen vain uusimpaan palautuspisteeseen. Valitse järjestelmän palautustietojen poisto vain, jos tietokoneessa ei ole pitkään aikaan esiintynyt ongelmia.

Tietokoneen kiintolevyn eheytys
Kun asennat tietokoneeseen ohjelmia tai käsittelet asiakirjoja, tiedostot saattavat hajaantua ja tallentua kiintolevyn eri osiin. Tätä kutsutaan pirstoutumiseksi, ja se heikentää tietokoneen suorituskykyä. Kiintolevy kannattaa eheyttää säännöllisesti, jotta tietokoneen suorituskyky pysyisi mahdollisimman hyvänä.

Windows XP:n Levyn eheytys

Windows XP:n Levyn eheytys -työkalun avulla voit helposti eheyttää kiintolevyn ja lisätä tietokoneen suorituskykyä. Levyn eheytys kokoaa tiedostot ja asettaa ne loogiseen järjestykseen, jolloin kiintolevy pystyy lukemaan ne aiempaa nopeammin. Voit analysoida kiintolevyn Levyn eheytys -työkalun avulla, jolloin näet, sisältääkö se pirstoutuneita tiedostoja. Jos kiintolevy sisältää useita pirstoutuneita tiedostoja, järjestelmä kehottaa sinua eheyttämään kiintolevyn.

Voit käynnistää levyn eheytyksen tai analyysin seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Kaikki ohjelmat.
 • Valitse Apuohjelmat.
 • Valitse Järjestelmätyökalut.
 • Valitse Levyn eheytys.
 • Valitse eheytettävä osio.
 • Käynnistä analyysi valitsemalla Analysoi tai käynnistä eheytys valitsemalla Eheytä.

... levyn eheytys vaatii paljon resursseja, joten muut ohjelmat kannattaa sulkea sen ajaksi. Tallenna työsi ja sulje kaikki ohjelmat, ennen kuin käynnistät levyn eheytyksen. Huomaa, että eheytys voi kestää kauan, jos kiintolevyllä on useita pirstoutuneita tiedostoja.

Ohjelmien automaattisen käynnistyksen estäminen
Jotkut ohjelmat käynnistyvät automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen tai kirjaudut sisään Windows XP:hen. Jos haluat pitää tietokoneen suorituskyvyn mahdollisimman hyvänä, kannattaa pitää käynnistyksen tai sisäänkirjauksen yhteydessä automaattisesti käynnistyvien ohjelmien määrä mahdollisimman pienenä.

Windows XP:n Järjestelmän kokoonpanosovellus

Windows XP:n Järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla voit vähentää käynnistyksen tai sisäänkirjauksen yhteydessä automaattisesti avautuvien ohjelmien määrää. Voit käynnistää toiminnon seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Suorita.
 • Kirjoita näyttöön tulevaan ikkunaan msconfig.
 • Valitse OK.
 • Käynnistys-välilehteen tulee luettelo ohjelmista, jotka käynnistyvät automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen tai kirjaudut sisään järjestelmään Estä ohjelman automaattinen käynnistys lisäämällä valintamerkki ohjelman kohdalle.
 • Valitse Käytä.
 • Valitse OK.
 • Jos et halua ohjelman avautuvan automaattisesti, valitse Yleiset-välilehti.
 • Valitse Valikoiva käynnistys.
 • Valitse Lataa käynnistys-kansion kohteet.
 • Valitse Käytä.
 • Valitse OK.

Windows XP:n järjestelmänvalvoja

Windows XP:ssä on kolme käyttäjäryhmää: käyttäjät, tehokäyttäjät ja järjestelmän valvojat. Käyttäjällä on erilaiset käyttöoikeudet sen mukaan, mihin ryhmään hän kuuluu. Ainoastaan järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen voi muuttaa järjestelmäasetuksia.

Suoritinajan käsitteleminen
Windows XP pystyy käsittelemään samanaikaisesti useita tehtäviä. Tehtäviä kutsutaan myös palveluiksi. Voit lisätä tietokoneen suorituskykyä jakamalla lisää suoritinaikaa edustalla toimiville ohjelmille eli niille ohjelmille, joita käytät itse. Tällöin ohjelmien toiminta nopeutuu. Jos käytät taustapalveluita, esimerkiksi tilaus- tai virustorjuntapalveluita, samalla kun käytät edustalla toimivia ohjelmia, Windows XP voi jakaa kuormituksen tasan taustapalveluiden ja edustaohjelmien kesken.

Suoritinajan jakaminen

Voit jakaa lisää suoritinaikaa edustaohjelmille tai jakaa kuormituksen tasan taustapalveluiden ja edustaohjelmien kesken seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Ohjauspaneeli.
 • Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
 • Valitse Järjestelmä.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 • Valitse Suorituskyky-kohdassa Asetukset.
 • Valitse Suorituskykyasetukset-ikkunassa Lisäasetukset.
 • Valitse Suorittimen käyttö -kohdassa Ohjelmille varataksesi enemmän suoritinaikaa edustaohjelmille tai Taustapalveluille jakaaksesi kuormituksen tasan taustapalveluiden ja edustaohjelmien kesken.
 • Valitse Käytä.
 • Valitse OK.

... jotta voit muuttaa tietokoneen suoritinaika-asetuksia, sinun tulee kirjautua sisään järjestelmänvalvojana.

Tietokoneen muistin tehostaminen Windows XP:n avulla
Jokaisessa tietokoneessa on työmuisti ja näennäismuisti. Windows XP:ssä on toimintoja ja työkaluja, joiden avulla voit optimoida tietokoneen muistin ja pitää suorituskyvyn mahdollisimman hyvänä.
Mitä tarkoittaa näennäismuisti?
Jos käynnissä on samanaikaisesti useita ohjelmia, RAM-muisti eli työmuisti saattaa loppua kesken. Tällaisessa tapauksessa Windows XP käyttää lisätyömuistina tietokoneen kiintolevyllä olevaa erityistä muistitilaa, näennäismuistia. Koska kiintolevy ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan tietoja yhtä nopeasti kuin RAM-muisti, näennäismuistia kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Jos tietokoneessa on paljon RAM-muistia, tietokone käyttää vähemmän näennäismuistia kuin silloin, kun RAM-muistin määrä on vähäinen.

Näennäismuistin koko
Näennäismuistina käytettävä tiedosto luodaan automaattisesti Windows XP:n asennuksen aikana. Sitä kutsutaan myös sivutustiedostoksi. Sivutustiedoston koko voi vaihdella vähimmäiskoosta enimmäiskokoon. Windows XP määrittää sivutustiedoston vähimmäiskooksi automaattisesti puolitoista kertaa RAM-muistin koon ja enimmäiskooksi kolme kertaa vähimmäiskoon. Jos tietokoneessa on esimerkiksi 256 megatavua RAM-muistia, sivutustiedoston vähimmäiskoko on 384 megatavua (1,5 x 256 = 384) ja enimmäiskoko 1152 megatavua (3 x 384 = 1152). Tämä on suositeltava koko.

Sivutustiedoston koon muuttaminen

Voit optimoida näennäismuistin jakamalla sille lisää kiintolevytilaa. Jotta voit muuttaa sivutustiedostojen asetuksia, sinun tulee kirjautua sisään järjestelmänvalvojana Jos tietokone on kytkettynä verkkoon, verkon suojausasetukset saattavat estää asetusten tekemisen.

Voit muuttaa sivutustiedostojen kokoa seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Ohjauspaneeli.
 • Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
 • Valitse Järjestelmä.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 • Valitse Suorituskyky-kohdassa Asetukset.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 • Valitse Näennäismuisti-kohdassa Muuta.
 • Valitse kohdassa Asema [Aseman nimi] asema, jonka sivutustiedoston koon haluat muuttaa.
 • Valitse Sivutustiedoston koko valitussa asemassa -kohdassa Mukautettu koko.
 • Jos haluat muuttaa sivutustiedoston vähimmäiskokoa, kirjoita haluamasi koko Aloituskoko (Mt) -kenttään. Jos haluat muuttaa enimmäiskokoa, kirjoita haluamasi koko Enimmäiskoko (Mt) -kenttään.
 • Valitse Aseta.
 • Valitse OK.

... jos pienennät sivutustiedoston kokoa, tietokone tulee käynnistää uudelleen, jotta uudet asetukset tulevat käyttöön. Jos suurennat sivutustiedoston kokoa, tietokonetta ei yleensä tarvitse käynnistää uudelleen, jotta uudet asetukset tulisivat käyttöön.

Tietokoneen muistin käytön optimoiminen
Windows XP:ssä voit mukauttaa tietokoneen RAM-muistia monella tavalla tietokoneen suorituskyvyn optimoimiseksi. Jos käytät tietokonetta työasemana, voit jakaa lisää muistia käyttämiäsi ohjelmia varten. Tällöin tietokoneen toiminta nopeutuu. Jos käytät tietokonetta palvelimena, kannattaa varata enemmän muistia järjestelmävälimuistiksi.

Mitä tarkoittaa järjestelmävälimuisti?

Järjestelmävälimuisti on osa tietokoneen RAM-muistia, jota käytetään ohjelmien ja Windows XP:n järjestelmäpalveluiden usein käyttämien järjestelmä- ja ohjelmatiedostojen tilapäiseen tallentamiseen. Koska RAM-muisti toimii nopeammin kuin kiintolevy, Windows XP saa tällöin tiedostot nopeasti käyttöönsä.

Muistin käytön mukauttaminen

Voit muuttaa muistin käyttöasetuksia seuraavasti:

 • Valitse Käynnistä-valikko.
 • Valitse Ohjauspaneeli.
 • Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
 • Valitse Järjestelmä.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 • Valitse Suorituskyky-kohdassa Asetukset.
 • Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 • Valitse Muistin käyttö -kohdassa Ohjelmille, jos käytät tietokonetta työasemana ja haluat jakaa suuremman osan muistia ohjelmien käyttöön. Jos käytät tietokonetta palvelimena ja haluat varata suuremman osan muista järjestelmävälimuistille, valitse Järjestelmävälimuistille.
 • Valitse Käytä.
 • Valitse OK.

Windows XP:n PowerToys
PowerToys on Windows XP:n lisätyökalupaketti, joka sisältää monia erilaisia apuohjelmia. PowerToys-ohjelmien avulla pystyt tehostamaan Windows XP:n ja tietokoneen käyttöä.
Ennen PowerToys-paketin asentamista
Ennen kuin asennat Windows XP:n PowerToys-paketin, sinun tulee poistaa mahdolliset aiemmat PowerToys-versiot. Voit asentaa PowerToys-ohjelmat kaikkiin Windows XP:n kieliversioihin, mutta ne on testattu ja hyväksytty ainoastaan englanninkielisessä versiossa. Voit ladata PowerToys-paketin maksutta Microsoftin WWW-sivustosta.

Microsoft PowerToys

... PowerToys ei sisälly Windows XP:hen, eikä Microsoft toimita tukipalveluita PowerToys-ohjelmia varten. Voit asentaa ja käyttää PowerToys-ohjelmia omalla vastuulla.

PowerToys-ohjelma Tweak UI
PowerToys Tweak UI -ohjelman avulla voit muuttaa sellaisia järjestelmäasetuksia, joita ei yleensä voi muuttaa Windows XP:ssä. Ohjelma on jaettu eri luokkiin, joista tärkeimmät ovat General, Mouse, Explorer, Common dialogs, My computer, Control panel, Internet Explorer, Logon ja Repair.

General

General-luokassa voit tehdä Windows XP:n yleiseen toimintaan liittyviä asetuksia. Voit esimerkiksi aktivoida valikoiden animoinnin niin, että valikot "putoavat" näyttöön, tai määrittää, että ohjelma vaatii huomiota, kun sillä on jotain ilmoitettavaa.

Mouse

Mouse-luokassa voit tehdä hiireen ja hiiriosoittimen toimintaan liittyviä asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää kaksoisnapsautuksen nopeuden. Voit myös määrittää, että voit valita aktiivisen ikkunan hiiriosoittimella, sekä määrittää, kuinka monta riviä kerrallaan sivu siirtyy, kun käytät hiiren kiekkopainiketta.

Explorer

Explorer-luokassa voit määrittää, mitä ohjelmia, kansioita ja toimintoja näkyy Käynnistä-valikossa. Voit myös muuttaa pikakuvakkeiden nuolen ulkoasua sekä lisätä näppäimistöön pikanäppäintoimintoja.

Common dialogs

Common dialogs -luokassa voit määrittää valintaikkunoihin erityistoimintoja. Voit esimerkiksi määrittää, että valintaikkunat muistavat aiemmin käsittelemäsi tiedostot, ja voit määrittää Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoihin Edellinen-painikkeen.

My computer

My Computer -luokassa voit tehdä erityisasetuksia Oma tietokone -kansioon. Voit esimerkiksi lisätä Oma tietokone -kansioon Ohjauspaneelin pikakuvakkeen. Voit myös valita, haluatko tietokoneen toistavan musiikki-CD-levyn heti, kun asetat levyn CD-asemaan.

Control panel

Ohjauspaneelissa saattaa mielestäsi olla liikaa toimintoja ja työkaluja niin, että oikean vaihtoehdon valinta on vaikeaa. Control panel -luokassa voit valita, mitä kuvakkeita Ohjauspaneelissa näkyy. Muista lisätä piilottamiesi toimintojen pikakuvakkeet muualle, jotta tiedät, mistä voit käynnistää toiminnot tarvittaessa.

Logon

Logon-luokassa voit tehdä Windows XP:n sisäänkirjaukseen liittyviä asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää, että sisäänkirjaus tapahtuu automaattisesti sinun käyttäjäprofiilillasi, kun käynnistät tietokoneen.

Repair

Repair-luokassa on korjaustoiminto, jonka avulla voit korjata esimerkiksi kuvakkeita.

Muita PowerToys-ohjelmia
Saatavana on myös useita muita erillisiä Windows XP:n PowerToys-ohjelmia. Voit lukea lisää ohjelmista ja ladata niitä ilmaiseksi Microsoftin WWW-sivustosta.

Microsoft PowerToys

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 842988 – Viimeisin tarkistus: 07/28/2004 10:34:45 – Versio: 1.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbpubtypett kbtypenonkb kbhowto KB842988
Palaute