Office 2003 Service Pack 1:n Word 2003:ssa korjaamat ongelmat

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Microsoft on julkaissut Microsoft Office Word 2003 Service Pack -paketin. Seuraavassa Artikkelin sisältö -osassa on kuvaus tämän artikkelin sisältämistä Service Pack -paketin tiedoista.
ESITTELY
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) sisältää Microsoft Office 2003:n uusimmat päivitykset. Office 2003 SP1 sisältää merkittäviä tietoturvaparannuksia sekä vakauden ja suorituskyvyn parannuksia.

Saat lisätietoja Office 2003 Service Pack 1 -paketista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
842532 Office 2003 Service Pack 1:n kuvaus
Palaa alkuun
Enemmän tietoa

Luettelo Service Pack -paketin korjaamista ongelmista

Office 2003 SP1 korjaa ongelmat, jotka on kuvattu seuraavissa korjaustiedostopaketeissa:

833985 Word 2003 -korjaustiedostopaketin 20.1.2004 kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
837818 Word 2003 -korjaustiedostopaketti 5.3.2004 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
837824 Luettelo 22.3.2004 julkaistun Word 2003 -korjaustiedostopaketin korjaamista ongelmista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831941 Word 2003 -korjaustiedostopaketin 21.5.2004 kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Office 2003 SP1 korjaa ongelman, joka on kuvattu seuraavassa Microsoftin Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:

843597 Asiakirjassa ei ole kommentteja tai muokkausmerkintöjä -sanoma tulee näyttöön tarkasteltaessa asiakirjan muokkausmerkintöjä Word 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Office 2003 SP1 korjaa seuraavat ongelmat, joita ei aiemmin ollut kirjattu Microsoft Knowledge Base -tietokantaan.

Office 2003:n MODI-ohjaintiedostoja ei ole allekirjoitettu

Office 2003:n MODI (Microsoft Office Document Imaging) -ohjaintiedostoja ei ole allekirjoitettu. MODI-tiedostot sijaitsevat seuraavassa kansiossa:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


Komentopainike näkyy punaisena X-merkkinä

Samassa linjassa tekstin kanssa -asettelumääritystä käyttävää komentopainiketta ei piirretä uudelleen, jos se lisätään Word 2003 -asiakirjaan, joka on tallennettu ja johon on kirjoitettu tekstiä komentopainikkeen lisäämisen jälkeen. Komentopainike näkyy painikkeen sijaan punaisena X-merkkinä.


KAAVA-kentän \* bahttext -valitsin ei muunna lukua thainkieliseksi tekstiksi

Kun käytät KAAVA-kentässä \* bahttext -valitsinta muuntaaksesi luvun thainkieliseksi tekstiksi, lukua ei muunneta. Tämä ongelma ilmenee, kun luku on suurempi kuin 1 230.


Rivinvaihtoja ja base64-koodattua tietoa sisältävää XML-tiedostoa ei voi avata Word 2003:ssa

Kun yrität avata XML-tiedostona tallennetun Word 2003 -asiakirjan, joka sisältää base64-koodattua tietoa, kuten Microsoft Visual Basic for Applications -makron, ja rivinvaihtoja rivien loppumerkkeinä, asiakirja ei avaudu ja näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Määrittämätön virhe.


Näyttöön tulee virhesanoma, kun Word 2003 -asiakirja on tallennettu PDF-tiedostona Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker -ohjelmalla

Kun olet tallentanut Word 2003 -asiakirjan PDF-tiedostona Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker -ohjelmalla, seuraava virhesanoma tulee näyttöön, kun suljet Word 2003:n:
Microsoft Office Word on havainnut virheen, ja tuote on suljettava.

Saat tämän virheraportin sisällön näkyviin napsauttamalla tätä.
Jos tarkastelet virhesanoman tietoja, näet seuraavankaltaisen virheen allekirjoituksen:
Application Name Application Version Module Name Module Version Offset----------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 sulkeutuu odottamatta, kun pikkukuvia napsautetaan lukuasettelunäkymässä

Jos napsautat Word 2003 -asiakirjan pikkukuvia lukuasettelunäkymässä, zoomaat enimmäiskokoon painamalla CTRL-näppäintä ja käyttämällä hiiren vierityspainiketta sekä zoomaat sitten vähimmäiskokoon, Word 2003 saattaa sulkeutua odottamatta.


Osoitelohkokenttä lisätään käyttämällä oletusarvoista osoiteasettelua kielikohtaisen asettelun sijaan

Kun lisäät osoitelohkokentän yhdistämisessä, kielikohtaista osoiteasettelua ei lisätä. Sen sijaan lisätään oletusarvoista osoiteasettelua käyttävä osoitelohkokenttä.


Näyttöön ei tule kehotusta lisätä tietojen sijainti Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen

Kun viittaat Word 2003 -asiakirjassa Web-sivustossa sijaitseviin tietoihin, näyttöön ei tule kehotusta lisätä tietojen sijainti Microsoft Internet Explorerin Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen.


Näyttöön tulee virhesanoma, kun asiakirja avataan offline-tilassa

Kun avaat offline-tilassa toimiasiakirjaan liitetyn asiakirjan, asiakirja avautuu, mutta näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Tähän XML-laajennuspakettiin kuuluvaa tiedostoa ei voitu ladata.
Huomautus Offline-tila tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietokoneesi ei ole yhteydessä verkkoon.

OK-painike puuttuu suomenkielisen Word 2003:n Taulukon ominaisuudet -valintaikkunasta

Kun napsautat suomenkielisessä Word 2003:ssa hiiren kakkospainikkeella Word 2003 -asiakirjan taulukkoa ja valitset sitten Taulukon ominaisuudet, OK-painike puuttuu Taulukon ominaisuudet -valintaikkunasta.


Toimiasiakirjan ratkaisutiedot eivät tue aikaleimoja

Kun sertifikaatilla allekirjoitettu toimiasiakirjaratkaisu vanhenee, ratkaisu ei enää toimi odotetulla tavalla, vaan ratkaisutiedot on allekirjoitettava ja otettava käyttöön uudelleen. Tämä ongelma ilmenee, koska toimiasiakirjan ratkaisutiedot eivät tue aikaleimoja.


Osa EUDC-tekstistä saattaa näkyä virheellisenä niin, että merkit ovat kiertyneet

Kun Itä-Aasian kieltä käyttävä teksti sisältää sekä vaakasuoraa että pystysuoraa tekstin tasausta, osa EUDC (End User-Defined Characters) -tekstistä saattaa näkyä virheellisenä niin, että merkit ovat kiertyneet.


Word 2003 ei sulkeudu, kun Ohjausobjektit-kohdassa lisätty ohjausobjekti poistetaan

Kun poistat Ohjausobjektit-kohdassa Microsoft Word -asiakirja -objektiin lisätyn ohjausobjektin, taustalla suoritettavaa Word-esiintymää ei suljeta.


Word 2003 sulkeutuu odottamatta, jos useita nimitilamäärityksiä sisältävä HTML-tiedosto avataan

Jos avaat useita nimitilamäärityksiä sisältävän HTML-tiedoston, Word 2003 sulkeutuu odottamatta.


Asiakirjan teksti saatetaan kääntää käyttäen kaikkia Word 2003:n käännöskieliversioita, jos niitä on asennettuna useita

Jos Word 2003:ssa on asennettuna useita käännöskieliversioita, asiakirjan teksti saatetaan kääntää käyttäen kaikkia asennettuja kieliversioita. Odotettu toiminta on se, että yhtä kieliversiota käytetään koko asiakirjan käännösten lähteenä.


Näyttöön tulee virhesanoma, kun teksti lisätään XML-tiedostoon ohjelmallisesti InsertXML-menetelmän avulla

Kun lisäät tekstin XML-tiedostoon ohjelmallisesti InsertXML-menetelmän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
XML-merkintöjä ei voitu lisätä määritettyyn sijaintiin.


Palaa alkuun

Service Pack -pakettiin sisältyvät aiemmin julkaistut päivitykset

Office 2003 SP1 sisältää seuraavan aiemmin julkaistun päivityksen:

830000 Word 2003 -päivityksen 27.1.2004 kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Suomenkielinen Office 2003 SP1 sisältää seuraavan aiemmin julkaistun päivityksen:

834702 Word 2003 -päivityksen 25.5.2004 kuvaus
Palaa alkuun

Virheiden allekirjoitusten tiedot

Näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma Word 2003:a käytettäessä:
Microsoft Office Word on havainnut virheen, ja tuote on suljettava.

Saat tämän virheraportin sisällön näkyviin napsauttamalla tätä.
Kun tarkastelet virheraportin tietoja, näet virheen allekirjoituksen, joka muistuttaa jotakin seuraavista virheen allekirjoituksista:
  Application name Application version Module name  Module version Offset  -----------------------------------------------------------------------------  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece	  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626  Winword.exe    11.0.5604.0     Unknown    0.0.0.0     00000000  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b  Winword.exe    11.0.5604.0     Unknown    0.0.0.0     005c0031  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Lisäksi on mahdollista, että ohjelman ja moduulin versiot sekä siirtymät eroavat mainituista.

Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 872844 – Viimeisin tarkistus: 12/08/2015 07:53:42 – Versio: 1.2

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate KB872844
Palaute