Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

ASP.NET ValidatePath Module Scannerin (VPModuleScanner.js) käyttäminen

Yhteenveto
Microsoft on julkaissut Microsoft ASP.NET ValidatePath Module Scanner (VPModuleScanner.js) -tiedoston. VPModuleScanner.js-tiedosto tarkistaa, onko ASP.NET ValidatePath -moduuli asennettu tietokoneeseen. VPModuleScanner.js ilmoittaa, toteutuuko jokin seuraavista ehdoista:
 • ASP.NET ValidatatePath -moduuli on asennettu tarkistettuun järjestelmään.
 • ASP.NET ValidatatePath -moduulia ei ole asennettu tarkistettuun järjestelmään.
 • ValidatePath-moduulin asennustilaa ei voi selvittää jostakin seuraavista syistä:
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) -palveluita ei ole asennettu tarkistettavaan tietokoneeseen.
  • ASP.NETiä ei ole asennettu tarkistettavaan tietokoneeseen.
  • Tietokoneen tarkistamisen aikana ilmeni virhe.
Voit tarkistaa useita tietokoneita käyttämällä VPModuleScanner.js-tiedostoa yhdessä VPMultimachineWrapper.js-tiedoston kanssa.Saat lisätietoja ASP.NET-sovellusten kanonisen muunnon ongelmien etsimisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887289 Kanonisen muunnon ongelmien ASP.NET-sovelluksessa tarkistamisen HTTP-moduuli
Saat lisätietoja ASP.NETin version selvittämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
318785 .NET Frameworkiin asennettujen Service Pack -pakettien selvittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa VPModuleScanner-paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 14.10.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Tunnetut rajoitukset ja ongelmat

 • Tämän työkalun suorittamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Tämän työkalun suorittamisessa ei voi määrittää käyttöoikeuksia. Suorittamalla Suorita käyttäjänä -kommennon voit kuitenkin aloittaa komentorivi-istunnon, jolla on oikeat käyttöoikeudet. Saat lisätietoja Suorita käyttäjänä -komennosta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  294676 Suorita käyttäjänä -komennon ottaminen käyttöön ja käyttäminen ohjelmien suorittamisessa Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • VPModuleScanner.js-työkalu muodostaa yhteyden etämetakantaan ADSI (Active Directory Service Interfaces) -välityspalvelimen avulla. Siksi komentosarjan suorittavassa tietokoneessa on oltava IIS Common Files -aliosa asennettuna. Muussa tapauksessa työkalu ilmoittaa, että IIS ei ole asennettuna asiakastietokoneeseen.
 • Tämä työkalu määrittää sisäisen komentosarjan aikakatkaisun rekisteriavaimen avulla. Siksi työkalusta on suoritettava vain yksi esiintymä kussakin tietokoneessa.
 • IIS 6.0:ssa tietokone ilmoittaa ValidatePath-moduulin tilan, vaikka ASP.NET olisi poistettu käytöstä Web-palvelulaajennusluettelon avulla.
 • Tarkistustyökalu tuo näyttöön ilmoituksen "ASP.NET not active" (ASP.NET ei ole aktiivinen), jos Microsoft .NET Framework on asennettu ennen IIS-palveluita. Tässä tapauksessa IIS-palveluissa ei ole ASP.NET-määritystä, eikä ASP.NET-toimintoja voi käyttää.

Käytetyt tekniikat

VPModuleScanner.js käyttää seuraavia tekniikoita, jotka saattavat olla poistettuna käytöstä tai rajoitettuna yritys- tai Datacenter-ympäristössä:
 • ADSI: VPModuleScanner.js muodostaa yhteyden IIS-metakantaan DCOM-protokollan avulla.
 • Työkalu käyttää jaettuja SMB-resursseja yhteyden muodostamiseen jaettuun järjestelmänvalvojan etäresurssiin ja tiedostojen noutamista varten. Jaetut järjestelmänvalvojan etäresurssit on otettava käyttöön.
 • COM-osan FileSystemObject (Scrrun.dll) on rekisteröitävä tietokoneessa, joka suorittaa komentosarjan. FSO-osaa käytetään Machine.config-tiedoston avaamiseen etätiedostojärjestelmässä. Tietyt tietoturvakäytännöt suosittelevat tämän osan poistamista käytöstä tuotantokäytössä olevissa IIS-palvelimissa. Lisätietoja näistä käytännöistä on seuraavissa Microsoftin Web-sivustoissa:

ASP.NET ValidatePath Module Scannerin käyttäminen

VPModuleScanner.js tarkistaa, onko määrittämässäsi tietokoneessa ASP.NET ValidatePath -moduuli. Jos kyseessä on yritysympäristö, jossa on tarkistettava useita tietokoneita, voit käyttää VPModuleScanner.js-tiedostoa yhdessä VPMultiMachineWrapper.js-tiedoston kanssa.

VPMultiMachineWrapper.js

Komentorivivalitsimet

 • /l määrittää tiedoston, joka sisältää tarkistettavien tietokoneiden luettelon. Tietokoneiden nimet voivat olla NetBIOS-nimiä tai IP-osoitteita. Yhdellä rivillä on vain yksi merkintä.
 • /d toimialuenimi raja määrittää tarkistettavan Windows-toimialueen. Tässä toimialuenimi on toimialueen nimi ja raja on merkintöjen enimmäismäärä. Seuraava esimerkki tarkistaa example.domain.com-toimialueen ensimmäiset tuhat tietokonetta:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Huomautus Toimialuetarkistus etsii vain sellaisia tietokonetilejä, jotka sijaitsevat kohteen CN=Tietokoneen organisaatioyksikkö (OU) sisällä. Tämä on sisäinen organisaatioyksikkö (OU), jossa tietokonetilit tallennetaan Active Directoryyn. Jos tietokonetilit sijaitsevat mukautetussa organisaatioyksikössä (OU), kuten yksikössä OU=Web-palvelimet, komentosarja ei löydä niitä.
 • /t määrittää sisäisen komentosarjan (VPModuleScanner.js) aikakatkaisun. Tiettyjä VPModuleScanner.js-kutsuja ei aikakatkaista. Tämän vuoksi on tarpeen paketoida VPModulescanner.js ja VPMultimachineWrapper.js yhteen ja määrittää aikakatkaisu, jonka avulla järjestelmänvalvoja voi määrittää, miten kauan VPMultimachineWrapper.js odottaa VPModulescanner.js:n palaamista. Seuraava esimerkki tarkistaa Tietokoneet.txt-tiedostossa määritetyt tietokoneet. Sisäinen komentosarja (VPModulescanner.js) aikakatkaistaan 30 sekunnin jälkeen, ja aikakatkaisumerkintä lisätään lokitiedostoon:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l tietokoneet.txt
 • /o määrittää lokitiedoston sijainnin ja nimen. Jos tätä valitsinta ei määritetä, työkalu luo VPModuleScanner.log-lokitiedoston kansioon, jossa komentosarja sijaitsee. Määrittämäsi nimi voi olla tiedostonimi tai täydellinen polku, johon haluat sijoittaa tiedoston. Tiedosto tallennetaan pilkuin erotellussa .csv-tiedostomuodossa, joten voit avata sen Microsoft Excelissä tai LOGPARSERissa. Jos valitsinta /o ei ole määritetty, tulokset (VPModulescanner.log- ja VPModulescanner_trace.txt-tiedostot) kirjoitetaan nykyiseen kansioon. Seuraavassa esimerkissä tarkistetaan esimerkki.com-toimialueen ensimmäiset 100 tietokonetta. Loki- ja jäljitystulokset kirjoitetaan kansioon, jonka järjestelmämuuttuja %temp% määrittää. PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? tuo näyttöön ohjeen

VPMultiMachineWrapper.js kerää luettelon tietokoneista joko tekstitiedostosta tai Active Directoryn LDAP-kyselyn avulla. Kun VPMultiMachineWrapper.js-työkalulla on täydellinen tietokoneiden luettelo, se aloittaa silmukan, jossa VPModuleScanner.js-työkalua kutsutaan jokaiselle tietokoneelle.

VPMultiMachineWrapper.js kirjaa vianjäljityssanomansa VPMultiMachineWrapper_Trace.txt-tiedostoon. Voit suorittaa VPMultiMachineWrapper.js-työkalun vianmäärityksen tarvittaessa tämän jäljitystiedoston avulla.

VPModulesScanner.js kirjaa vianjäljityssanomansa VPModulesScanner_Trace.txt-tiedostoon. Voit suorittaa VPModulesScanner.js-työkalun vianmäärityksen tarvittaessa tämän jäljitystiedoston avulla.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten VPMultiMachineWrapper.js-työkalu käynnistää VPModuleScanner.js-työkalun:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Tietokone1
Seuraavassa taulukossa on käytettyjen valitsinten kuvaukset:
//t:30komentosarjamoduulin tukema aikakatkaisuarvo; tässä tapauksessa 30 sekuntia
/o "c:\temp"määrittää käytettävän tuloskansion
Tietokone1määrittää tarkistettavan tietokoneen

 • /install asentaa ongelman korjaavan tiedoston paikalliseen tietokoneeseen
  HUOMAUTUS /install-valitsinta voi käyttää vain paikallisesti. Valitsimen /install käyttäminen yhdessä tietokoneen nimen kanssa antaa tulokseksi virhesanoman. VPModule.msi-tiedoston on sijaittava samassa kansiossa VPModuleScanner.js-työkalun kanssa.
  VPModuleScanner.js asentaa VPModule.MSI-tiedoston seuraavan komentorivin avulla:
  MSIexec /install komentosarjan_polku\VPModule.msi /qn
 • /O määrittää tarkistuslokin kansion. Jos et määritä kansiota, raportti kirjoitetaan VPMultiMachineWrapper.log-tiedostoon.
 • <tietokoneen_nimi> määrittää VPModuleScanner.js-työkalun tarkistaman etätietokoneen nimen. Tätä valitsinta ei voi käyttää yhdessä /install-valitsimen kanssa.
 • /? tuo näyttöön ohjeen

Lokitiedoston muoto on seuraavanlainen:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Seuraavassa on tämän muodon elementtien kuvaukset:
 • DATETIME määrittää päivän ja ajan, jolloin tarkistusmerkintä luotiin.
 • SERVERNAME on tarkistetun järjestelmän NetBIOS-nimi tai IP-osoite.
 • NETFX_VERSION_STRING on tarkistettuun järjestelmään asennetun suorituksenaikaisen .NETin versio. Tämän merkinnän arvo on Unknown, jos tietokonetta ei löydy.
 • MACHINESTATUS on tietokoneen tila. Tietokoneen tilan merkkijonoja ovat seuraavat:
  • IIS installed (IIS asennettu) IIS ja .NET Framework ovat asennettuna, ja ASP.NET on käytössä.
  • IIS not installed on client computer (IIS ei ole asennettuna asiakastietokoneeseen) Tarkistava tietokone (asiakaskone) ei pysty suorittamaan tarkistusta, koska siinä ei ole asennettuna IIS Common Files -osaa.
  • Error (virhe) (virheen numero: Virheen kuvaus) IIS:ään yhteyttä muodostettaessa tai tarkistuksen aikana ilmeni virhe.
  • Config file not found (määritystiedostoa ei löydy) Komentosarja määrittää UNC-etäpolun mutta ei pysty muodostamaan yhteyttä jaettuun järjestelmänvalvojaresurssiin etäjärjestelmässä. Tämä tapahtuu esimerkiksi silloin, jos poistat Server-palvelun käytöstä etätietokoneessa tai jos järjestelmänvalvojan jaetut resurssit on poistettu käytöstä.
 • PATCHSTATUS määrittää, onko päivitys asennettu. Päivityksen tilan merkkijonoja ovat seuraavat:
  • Module not installed (moduulia ei ole asennettu) Tietokoneessa ei ole asennettuna ValidatePath httpModule -moduulia.
  • Module installed (moduuli asennettu) Tietokoneessa on asennettuna ValidatePath httpModule -moduuli.
  • Unknown status (tuntematon tila) Tietokoneen tilaa ei saatu.
Seuraavassa on esimerkkejä lokitiedoston merkinnöistä:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Komentosarjan suorittaneella käyttäjällä ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia palvelimeen.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  VPmodule on asennettu palvelimeen SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  VPmodule ei ole palvelimeen asennettuna SERVER3.
Voit käyttää VPModuleScanner.js-työkalua SMS-komentosarjana. Seuraavia palautuskoodeja käytetään SMS-yhteensopivuuden vuoksi:
 • 20000 VPmodule is not installed on the system. (VPmodule ei ole asennettuna järjestelmään.)
 • 20001 Machine.config cannot be found. IIS is not installed. (Machine.config-tiedostoa ei löydy. IIS ei ole asennettuna.)
 • 0 VPmodule is installed. (VPmodule on asennettu.)
 • <muu> Tapahtui virhe, jota yllä olevat koodit eivät määritä.
Seuraavassa on MACHINESTATUS-lokitiedoston virhesanomia:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) (etäpalvelinta ei ole tai se ei ole käytettävissä) IIS ei ole asennettu tarkistettuun tietokoneeseen tai määritetty tietokone ei vastaa.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) (käyttö estetty) Tarkistuksen suorittavalla käyttäjällä ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia tarkistettavaan tietokoneeseen.
 • Error(0x80070424: ) Tarkistettuun tietokoneeseen on asennettu vain IIS Common Files -osa.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) IIS Administration Service on poistettu käytöstä.
Suositukset
Saat lisätietoja LOGPARSERista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
840671 IIS 6.0 Resource Kit -työkalut (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887405 VPModule.msi-tiedoston asentaminen Active Directory -toimialueelle Windows Installerin ja ryhmäkäytännön avulla
887404 ValidatePath-moduulin asentaminen Systems Management Server 2003 -palvelimen avulla
887787 Näyttöön saattaa tulla Reporting Services -palveluiden virhesanomia ASP.NET ValidatePath -moduulin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Atribuudid

Artikli ID: 887290 – viimati läbi vaadatud: 12/03/2007 18:51:33 – redaktsioon: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Tagasiside