VPModule.msi-tiedoston asentaminen Active Directory -toimialueelle Windows Installerin ja ryhmäkäytännön avulla

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Yhteenveto
Voit asentaa Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll HttpModule -moduulin VPModule.msi-tiedoston avulla tietokoneisiin, joissa on käytössä ASP.NET. Tässä artikkelissa kuvataan vaiheet, jotka suorittamalla HttpModule-moduuli asennetaan ryhmäkäytännön avulla. Vaiheita ovat seuraavat: jakelupisteen luominen, ryhmäkäytäntöobjektin luominen Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll-asennuksia varten ja VPModule.msi-tiedoston asentaminen.
ESITTELY
VPModule.msi-tiedosto asentaa kohdetietokoneisiin HttpModule-moduulin, jonka nimi on Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll. Asennus myös lisää Machine.config-tiedostoon tai -tiedostoihin uuden HttpModule-merkinnän. Saat lisätietoja VPModule.msi-tiedostosta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887289 Kanonisen muunnon ongelmien ASP.NET-sovelluksessa tarkistamisen HTTP-moduuli
VPModule.msi-tiedoston avulla voit asentaa Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll-moduulin tietokoneisiin, joissa on käytössä ASP.NET. Jos ylläpidät Active Directory -hakemistopalveluympäristön tietokoneita, voit asentaa VPModule.msi-tiedoston kohdetietokoneisiin ryhmäkäytännön ohjelmistoasennus- ja ylläpito-ominaisuuden avulla. Tässä artikkelissa kuvataan VPModule.msi-tiedoston asentaminen Microsoft Windows 2000 Server -palvelimen tai Microsoft Windows Server 2003 Active Directory -toimialueen kohdetietokoneisiin Windows Installerin ja ryhmäkäytännön avulla. Artikkelissa oletetaan, että tiedät jo, missä ympäristösi tietokoneissa on käytössä ASP.NET.

Ryhmäkäytännön käyttäminen on suositeltu tapa ohjelmiston asentamisen hallintaan asiakkaille, jotka eivät vielä käytä jotakin yrityksen päivityksenhallintaratkaisua, kuten Systems Management Server (SMS) 2003 -palvelinta tai Software Update Services (SUS) -palveluita. Lisätietoja ryhmäkäytännöstä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Enemmän tietoa

VPModule.msi-tiedoston määrittäminen ryhmäkäytännön avulla

Voit määrittää VPModule.msi-tiedoston ryhmäkäytännön avulla seuraavasti:
 1. Luo jakelupiste.
 2. Luo ryhmäkäytäntöobjekti (GPO) VPModule.msi-asennuksia varten.
 3. Asenna VPModule.msi-tiedosto jaetusta jakelukansiosta tietokoneen määrittämänä.
 4. Voit halutessasi asentaa VPModule.msi-tiedoston määritetyille suojausryhmille.
Kohdetietokoneet eli tietokoneet, joihin VPModule.msi-tiedosto asennetaan, on liitettävä toimialueelle, jossa Windows Installer -tiedoston (.msi) sisältävä palvelin sijaitsee. Kun olet määrittänyt paketin, Windows Installer asentaa VPModule.msi-tiedoston automaattisesti, kun verkkoon yhteydessä olevat käyttäjät käynnistävät tietokoneensa seuraavan kerran. Microsoft suosittelee, että tarkistat kunkin tietokoneen ominaisuudet ja varmistat, että kohdetietokoneen VPModule.msi-päivitys on valmis. Saatat joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen useita kertoja, jotta asennus viimeistellään.

Vain järjestelmänvalvoja tai paikalliseen tietokoneeseen järjestelmänvalvojana kirjautunut käyttäjä voi poistaa määritetyn ohjelmiston (eli VPModule.msi-tiedoston) kohdetietokoneesta. Tässä osassa olevat toimet selitetään tarkemmin seuraavissa osissa.

Jakelupisteen luominen

Sinun on luotava palvelimeen jakelupiste, jotta voit määrittää ohjelmiston. Voit luoda jakelupisteen seuraavasti:
 1. Kirjaudu palvelintietokoneeseen järjestelmänvalvojana.
 2. Luo jaettu verkkokansio, johon sijoitat jaeltavan VPModule.msi-tiedoston. Tämä kansio on ohjelmistopaketin jakelupiste.
 3. Määritä jaetun verkkokansion oikeudet niin, että jakelupakettia voidaan käyttää. Anna käyttöoikeudet seuraaville käyttäjille:
  • Järjestelmänvalvojat
  • Vahvistetut käyttäjät
  • Toimialueen käyttäjät.
  Voit myös halutessasi määrittää jakelupisteelle DFS (Distributed File System) -tiedostojärjestelmän. Microsoft suosittelee tämän tekemistä, sillä se lisää joustavuutta. Se parantaa joustavuutta varmistamalla jakelupisteen keskeytymättömän saatavuuden siltä varalta, että palvelin joudutaan vaihtamaan. Lisäksi DFS-tiedostojärjestelmän käyttäminen helpottaa jakelupisteiden sijoittamista useisiin palvelimiin. Saat lisätietoja DFS-tiedostojärjestelmästä seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:
 4. Kopioi VPModule.msi-tiedosto jakelupisteeseen.

Ryhmäkäytäntöobjektin (GPO) luominen ohjelmiston asentamista varten

Voit luoda ryhmäkäytäntöobjektin ja linkittää sen mihin tahansa Active Directory -säilöön, joka sisältää ne kohdetietokoneet, joihin haluat asentaa VPModule.msi-tiedoston. Active Directory -säilö voi olla esimerkiksi järjestelmä, toimialue tai organisaatioyksikkö (OU). Seuraavissa ohjeissa käytetään toimialuetta säilönä ja kohdistetaan ryhmäkäytäntöobjekti tiettyihin tietokoneisiin suojaussuodatuksen avulla. Saatat haluta linkittää ryhmäkäytäntöobjektin ympäristössäsi johonkin toiseen säilöön, kuten organisatioyksikköön. Voit linkittää mihin tahansa haluamaasi Active Directory -säilöön. Voit myös muokata aiemmin luotua ryhmäkäytäntöobjektia sen sijaan, että loisit uuden ryhmäkäytäntöobjektin vain VPModule.msi-tiedoston asentamista varten. Microsoft ei kuitenkaan suosittele toimialueen oletuskäytännön tai toimialueen ohjauskoneiden oletuskäytännön muokkaamista.

Ryhmäkäytäntöobjektin luominen VPModule.msi-tiedoston asentamista varten

Luo ryhmäkäytäntöobjekti VPModule.msi-tiedoston asentamista varten jollakin seuraavista tavoista.

Jos asennettuna on ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC), toimi seuraavasti:
 1. Avaa hallintatyöasemassa ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC).
 2. Napsauta konsolipuussa hiiren kakkospainikkeella sitä toimialuepuuryhmän toimialueen nimeä, johon haluat luoda ja linkittää ryhmäkäytäntöobjektin (GPO).
 3. Valitse Luo ja linkitä ryhmäkäytäntöobjekti tähän.
 4. Määritä Uusi ryhmäkäytäntöobjekti -valintaikkunassa nimi uudelle ryhmäkäytäntöobjektille ja valitse sitten OK.
Jos ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolia (GPMC) ei ole asennettuna, toimi seuraavasti:
 1. Avaa toimialueen ohjauskoneessa tai hallintatyöasemassa Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet.
 2. Etsi se organisaatioyksikkö, joka sisältää ne tietokoneet, joihin haluat asentaa VPModule.msi-tiedoston.
 3. Napsauta kyseistä organisaatioyksikköä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Ryhmäkäytäntö-välilehti ja valitse sitten Uusi.
 5. Määritä Uusi ryhmäkäytäntöobjekti -valintaikkunassa nimi uudelle ryhmäkäytäntöobjektille ja valitse sitten OK.

Ryhmäkäytäntöobjektin (GPO) muokkaaminen ohjelmiston asentamista varten

Kun olet luonut jakelupisteen ja ryhmäkäytäntöobjektin VPModule.msi-tiedoston asentamista varten, sinun on muokattava ryhmäkäytäntöobjektia ryhmäkäytännön Software Installation and Maintenance -ominaisuudella. Sinun on käytettävä ryhmäkäytäntöobjektieditorin Tietokoneasetukset-solmua, jotta voit asentaa VPModule.msi-tiedoston.

Voit muokata ryhmäkäytäntöobjektia ohjelmiston asentamista varten seuraavasti:
 1. Napsauta uutta ryhmäkäytäntöobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa.
 2. Valitse ryhmäkäytäntöobjektieditorissa Tietokoneasetukset, Ohjelmistoasetukset ja valitse sitten Ohjelmistoasennus.
 3. Valitse Toiminto-valikosta Uusi ja valitse sitten Pakkaus.
 4. Kirjoita asennettavan jaetun asennusohjelmapaketin koko UNC (Universal Naming Convention) -polku Avaa-valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun. Kirjoita tämä polku seuraavassa muodossa:
  \\PalvelimenNimi\JaettuKansio\VPModule.msi tai \\PalvelimenIP-osoite\JaettuKansio\VPModule.msi
  Varmista, että käytät jaetun asennusohjelmapaketin UNC-polkua.
 5. Valitse Windows Installer -paketti ja valitse sitten Avaa.
 6. Valitse Ohjelmiston käyttöönotto -valintaikkunassa Varattu ja valitse sitten OK. Valitsemasi jaettu asennusohjelmapaketti tulee näkyviin ryhmäkäytäntöobjektieditorin oikeanpuoleiseen ruutuun.
Huomautus PalvelimenNimi ja PalvelimenIP-osoite ovat sen tietokoneen palvelimen nimen tai IP-osoitteen paikkamerkkejä, jossa jaettu kansio sijaitsee. JaettuKansio on palvelintietokoneessa sijaitsevan jaetun kansion paikkamerkki.

Ohjelmiston asentaminen tiettyihin suojausryhmiin

Voit asentaa VPModule.msi-tiedoston ryhmäkäytännön suojaussuodatuksen avulla vain tietyn suojausryhmän jäsentietokoneisiin. Jos esimerkiksi luot ryhmäkäytäntöobjektin toimialuetasolla käyttämällä tässä artikkelissa kuvattuja toimia, voit kohdistaa ryhmäkäytäntöobjektin suojaussuodatuksen avulla vain haluamiisi tietokoneisiin. Sinun on ensin luotava suojausryhmä ja lisättävä kohdetietokoneet jäseninä.

Voit luoda suojausryhmän seuraavasti:
 1. Napsauta kohteeksi valitsemaasi toimialuetta tai Active Directory -säilöä hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi ja valitse sitten Ryhmä.
 2. Anna suojausryhmälle nimi.
 3. Valitse Jäsenet-välilehti ja valitse sitten Lisää.
 4. Kirjoita tietokoneiden nimet ja valitse sitten OK.

VPModule.msi-tiedoston kohdistaminen suojaussuodatuksen avulla

 1. Kaksoisnapsauta ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolissa Ryhmäkäytäntöobjektit.
 2. Valitse se ryhmäkäytäntöobjekti, johon haluat käyttää suojaussuodatusta.
 3. Valitse tulosruudun Vaikutusalue-välilehdessä Lisää.
 4. Kirjoita Kirjoita valittavien kohteitten nimet -ruutuun sen ryhmän, käyttäjän tai tietokoneen nimi, jonka haluat lisätä suojaussuodattimeen, ja valitse sitten OK.
 5. Jos Vaikutusalue-välilehden Suojaussuodatus-osassa on Vahvistetut käyttäjät -ryhmä, valitse se ja valitse sitten Poista. Tämä varmistaa, että vain lisäämäsi ryhmän tai ryhmien jäsenet saavat tämän ryhmäkäytäntöobjektin asetukset.
Huomautus Ryhmäkäytäntöobjektin asetukset koskevat vain seuraavia käyttäjiä ja tietokoneita:
 • Sen toimialueen, organisaatioyksikön tai organisaatioyksiköiden käyttäjät ja tietokoneet, johon ryhmäkäytäntöobjekti on linkitetty.
 • Suojaussuodatuksessa määritetyt käyttäjät ja tietokoneet tai siinä määritetyn ryhmän jäsenet.
Voit määrittää useita ryhmiä, käyttäjiä tai tietokoneita yksittäisen ryhmäkäytäntöobjektin suojaussuodattimessa.
Suositukset
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887404 ValidatePath-moduulin asentaminen Systems Management Server 2003 -palvelimen avulla
887459 Kanonisen muunnon ongelmien ohjelmallinen tarkistaminen ASP.NET-sovelluksessa
887787 Näyttöön saattaa tulla Reporting Services -palveluiden virhesanomia ASP.NET ValidatePath -moduulin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
887290 ASP.NET ValidatePath Module Scannerin (VPModuleScanner.js) käyttäminen
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 887405 – Viimeisin tarkistus: 09/30/2011 10:35:00 – Versio: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbgrppolicyinfo kbgpo kbactivedirectory kbsecurity kbpermissions kbdirservices kbdeployment kbhowto KB887405
Palaute