Update.exe-ohjelman vaatimat käyttöoikeudet

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
ESITTELY
Jotkin Microsoftin ohjelmistopäivitykset käyttävät asennusohjelmana Update.exe-ohjelmaa. Update.exe-ohjelman versio 5.4.1.0 ja uudemmat versiot edellyttävät, että ohjelmistopäivityksen asentava käyttäjä on järjestelmänvalvoja, jolla on tietyt käyttöoikeudet. Tässä artikkelissa on luettelo kyseisistä käyttöoikeusvaatimuksista.
Jos käyttäjä, jolla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia, yrittää asentaa Update.exe-ohjelmaa käyttävän ohjelmistopäivityspaketin, seuraavankaltainen virhesanoma saattaa tulla näyttöön:
Sinulla ei ole oikeuksia päivittää kohdetta <käyttöjärjestelmän nimi>. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Jos ohjelmistopäivityksen asennus tehtiin valvomattomassa tilassa määrittämällä komentorivivalitsin /quiet tai /passive, tämä virhesanoma näkyy asennuslokissa. Oletusarvon mukaan asennuslokin sijainti on %systemroot%/KB######.log, jossa ###### on asennetun korjauksen sisältävän Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin numero.
Enemmän tietoa
Voit selvittää, käyttääkö ohjelmistopäivitys asennusohjelmana Update.exe-ohjelmaa heinäkuun 2004 jälkeen julkaistuille paketeille, tarkastelemalla ohjelmistopäivityspaketin Ominaisuudet-valintaikkunan Versio-välilehden asennusohjelmamoduulin arvoa. Jos paketti on julkaistu ennen heinäkuuta 2004, sinun on purettava paketin sisältö, jotta voit selvittää käytettävän asennusohjelman ja sen version. Saat lisätietoja tämän tekemisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
832475 Windows-ohjelmistopäivityspakettien asennusohjelman uusien ominaisuuksien kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Seuraavassa taulukossa on luettelo Update.exe-ohjelman vaatimista käyttöoikeuksista.
Ryhmäkäytäntöobjektin nimi Update.exe-vaatimus Kuvaus
Tiedostojen ja kansioiden varmuuskopiointiVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta voit tehdä varmuuskopiointitoimia.
Tiedostojen ja kansioiden palautusVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta voit tehdä palautustoimia. Tämän käyttöoikeuden avulla voit määrittää minkä tahansa kelvollisen käyttäjän tai ryhmän suojaustunnisteen (SID) objektin omistajaksi.
Valvonta- ja suojauslokin hallintaVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta voit tehdä useita tietoturvaan liittyviä toimia, kuten tarkistussanomien hallintaa ja tarkastelua. Tämä käyttöoikeus ilmaisee, että sen omistaja on tietoturvaoperaattori.
Tiedostojen tai muiden objektien omistukseen ottoVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta saat objektin omistajuuden ilman, että sinulle myönnetään käyttäjäkohtaista käyttöoikeutta. Tämä käyttöoikeus sallii omistaja-arvon määrittämisen vain niiksi arvoiksi, jotka omistajalla on lupa määrittää objektin omistajana.
Järjestelmän sammutusVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta voit sammuttaa tietokoneen. Jotkin ohjelmistopäivitykset edellyttävät tietokoneen uudelleenkäynnistämisen. Jos tätä käyttöoikeutta ei ole, ohjelmistopäivityksen asennus tehdään loppuun ja käyttäjä joutuu ottamaan yhteyden kyseisen käyttöoikeuden omistavaan järjestelmänvalvojaan tietokoneen uudelleenkäynnistämistä varten, jos uudelleenkäynnistys vaaditaan.
Ohjelmien virheenkorjausVaaditaanSinulla on oltava tämä käyttöoikeus, jotta voit tehdä prosessin virheenkorjauksen. Update.exe-ohjelman versiota 5.4.1.0 aiemmat versiot saattavat edellyttää, että järjestelmänvalvojalla on tämä käyttöoikeus, jotta ohjelmistopäivitykset asennetaan onnistuneesti.
Nopean korjaamisen tekniikka, jota kutsutaan myös korjaamiseksi muistissa, on ajoitettu sisällytettäväksi Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1:een (SP1), ja se tulee olemaan käytettävissä joillekin päivityksille. Sinulla on oltava Ohjelmien virheenkorjaus -käyttöoikeus, jotta voit käyttää nopeaa korjaamista. Lisätietoja korjaustiedostojen ja päivitysten hallinnasta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc768045.aspx
Lisätietoja Update.exe-ohjelman aiemmista versioista ja virheenkorjausohjelmista, jotka edellyttävät järjestelmänvalvojilta käyttöoikeuksia, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
830846 Windows-tuotepäivitykset saattavat lopettaa vastaamisen tai käyttää kaikki tai lähes kaikki suorittimen resurssit (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Voit selvittää puuttuvan käyttöoikeuden tarkastelemalla asennuksen lokitiedostoa. Asennuksen lokitiedosto sisältää seuraavankaltaisia virhesanomia:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (versio X.X.X.X)
2.744: Käyttöönotto epäonnistui: SE_SECURITY_PRIVILEGE
2.754: Asennusohjelma kohtasi virheen: Sinulla ei ole riittäviä oikeuksia ohjelmiston käyttöjärjestelmän_nimi päivittämiseen. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
2.764: Sinulla ei ole riittäviä oikeuksia ohjelmiston käyttöjärjestelmän_nimi päivittämiseen.
Huomautus Käyttöjärjestelmän_nimi edustaa käyttöjärjestelmän nimeä. SE_SECURITY_PRIVILEGE edustaa puuttuvaa käyttöoikeutta. X.X.X.X edustaa versionumeroa.

Voit tarkastella tai muokata käyttöoikeuksia seuraavasti:
  1. Käynnistä ryhmäkäytäntöeditori joko paikallisessa tai toimialueesi ympäristössä. Lisätietoja tämän tekemisestä on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
  2. Valitse Tietokoneasetukset ja Windows-asetukset.
  3. Valitse Suojausasetukset, valitse Paikalliset käytännöt ja valitse sitten Järjestelmäoikeuksien osoitukset.
  4. Voit määrittää aiemmin luetellut käytännöt napsauttamalla käytäntöä hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Ominaisuudet ja lisäämällä sitten käyttäjän.
Se_Backup_Privilege Se_Restore_Privilege Se_Shutdown_Privilege Se_Take_Ownership_Privilege Se_Debug_Privilege
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 888791 – Viimeisin tarkistus: 09/30/2011 10:44:00 – Versio: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbinfo kbhowto KB888791
Palaute