Update Rollup -päivityspaketti on saatavana Internet Explorer 6 Service Pack 1:lle

Yhteenveto
Microsoft on julkaissut Update Rollup -päivityspaketin 889669. Tämä Update Rollup -päivityspaketti on suunniteltu tieto tietotekniikan ammattilaisille, jotka tarvitsevat Microsoftin tietoturvatiedotteen MS04-004 jälkeen julkaistuja Microsoft Internet Explorer -korjaustiedostoja. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää seuraavat korjaustiedostot:
 • Tietoturvapäivityksen 889293 sisältävät kumulatiiviset tietoturvakorjaukset.

  Huomautus Tietoturvapäivitys 889293 on kuvattu Microsoftin tietoturvatiedotteessa MS04-040.
 • Päivitykset 888092 ja 871248.
 • Kaikki Microsoftin tietoturvatiedotteen MS04-004 jälkeen julkaistut Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) -korjaustiedostot.
Update Rollup -päivityspaketti 889669 on saatavana Microsoft Download Centeristä. Sinun on asennettava Update Rollup -päivityspaketti 889669, jos tarvitset jonkin Microsoftin tietoturvatiedotteen MS04-004 jälkeen julkaistun Internet Explorer 6 SP1 -korjaustiedoston.

Huomautus Jos tietokoneessasi ei ole Internet Explorer 6 SP1:tä (versio 6.00.2800.1106), asenna tietoturvapäivitys 889293 Update Rollup -päivityspaketin 889669 sijaan.
ESITTELY
Microsoft Internet Explorer 6 SP1:lle (versio 6.00.2800.1106) on saatavana Update Rollup -päivityspaketti. Update Rollup -päivityspaketti 889669 sisältää tietoturvapäivityksen 889293 (MS04-040) ja kaikki Internet Explorer 6 SP1 -korjaustiedostot, jotka on luotu Microsoftin tietoturvatiedotteen MS04-004 julkaisemisen jälkeen.Useimmat Windows 2000 Service Pack 3:n, Windows 2000 Service Pack 4:n, Windows XP:n, Windows XP Service Pack 1:n, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a:n, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6:n, Windows 98:n, Windows 98 Second Editionin ja Windows Millennium Editionin Internet Explorer 6 Service Pack 1 -korjaustiedostot eivät sisälly tietoturvapäivitykseen MS04-040.

Kun asennat jonkin tai jotkin Internet Explorer 6 SP1:n tietoturvapäivityksen MS04-040, tietoturvapäivityksen MS04-004 jälkeen julkaistut Internet Explorer -korjaustiedostot poistetaan, jos korjaustiedosto korvaa jonkin tai jotkin Microsoftin tietoturvatiedotteen MS04-040 Tietoturvapäivityksen tiedot -osassa luetelluista tiedostoista. Tietoturvapäivityksestä MS04-025 alkaen Internet Explorerin kumulatiiviset korjaustiedostot ovat saatavana erillisenä Update Rollup -päivityspakettina, joka sisältää sekä kumulatiiviset korjaustiedostot että uusimman Internet Explorerin tietoturvatiedotteen sisältämät tietoturvakorjaukset. Esimerkiksi Update Rollup -päivityspaketti 871260 sisältää tietoturvapäivityksen MS04-025 kumulatiiviset tietoturvakorjaukset ja tietoturvapäivityksen MS04-004 jälkeen julkaistut korjaustiedostot. Update Rollup -päivityspaketti 889669 sisältää tietoturvapäivityksen MS04-040 kumulatiiviset tietoturvakorjaukset ja tietoturvapäivityksen MS04-004 jälkeen julkaistut korjaustiedostot. Lisätietoja Update Rollup -päivityspakettiin 889669 sisältyvistä korjaustiedostoista on tämän artikkelin "Luettelo tähän Update Rollup -päivityspakettiin sisältyvistä korjauksista" -osassa. Tämän Update Rollup -päivityspaketin sisältämät korjaustiedostoversiot asennetaan riippumatta siitä, oletko aiemmin asentanut jonkin Internet Explorer -korjaustiedoston, joka päivittää jonkin tietoturvatiedotteen "Tietoturvapäivityksen tiedot" -osassa luetellun tiedoston. Lisätietoja MS04-040-tietoturvapäivityksistä (889293) on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Enemmän tietoaVoit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa Windows XP-, Windows XP Service Pack 1-, Windows 2000 Service Pack 3- ja Windows 2000 Service Pack 4 -paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 1.12.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Palaa alkuunVoit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa Windows 98 Second Edition-, Windows Millennium Edition-, Windows NT- ja Windows 98 -paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 1.12.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Palaa alkuunVoit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa Windows XP 64-Bit Edition -paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 1.12.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Palaa alkuun

Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana, jotta voit asentaa Update Rollup -päivityspaketin 889669 ja tietoturvapäivityksen 889293. Voit asentaa lataamasi Update Rollup -päivityspaketin 889669 suorittamalla sen käyttäen haluamiasi asennusohjelman valitsimia. Jos olet yrityksen järjestelmänvalvoja, voit asentaa Update Rollup -päivityspaketin 889669 ja tietoturvapäivityksen 889293 Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Packin tai SMS 2003:n avulla. Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) voi tunnistaa Update Rollup -päivityspaketin 889669 asennustilan. Jos paketti on asennettu, MBSA voi selvittää, onko päivitys MS04-040 järjestelmässä. Voit asentaa tietoturvapäivityksen tai Update Rollup -paketin SMS:n avulla. Voit tehdä tämän, koska MBSA tunnistaa päivityspaketin uudet tiedostoversiot tietoturvapäivityksen MS04-040 tiedostoja vastaaviksi tietoturvan suhteen. Et pysty selvittämään MBSA:n avulla, onko Update Rollup -päivityspaketin asentamisesta hyötyä jollekin tietylle tietokoneelle. Et esimerkiksi pysty selvittämään MBSA:lla, onko tietokoneessa tietoturvapäivityksen MS04-004 jälkeisiä korjaustiedostoja. Voit selvittää MBSA:n avulla ainoastaan, onko tietoturvatiedotteen MS04-040 määrittämät tietoturvan vähimmäisvaatimukset täytetty. Et pysty asentamaan Update Rollup -päivityspakettia 889669 Microsoft Software Update Services (SUS) -palveluiden avulla.Saat lisätietoja Update Rollup -päivityspaketin 889669 asentamisesta SMS:n avulla vain niihin tietokoneisiin, joissa on tietoturvapäivityksen MS04-004 jälkeen julkaistuja korjaustiedostoja, tai sen selvittämisestä, onko Update Rollup -päivityspaketti asennettu asiakastietokoneisiin, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
867832 Tietoja sellaisten ohjelmistopäivitysten jakelemisesta, joita Microsoft Baseline Security Analyzer ei tunnista Systems Management Server 2003 -palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Voit varmistaa Update Rollup -päivityspaketin 889669 tai tietoturvapäivityksen 889293 asennuksen jollakin seuraavista tavoista:

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 ja Windows XP (kaikki versiot)
 • Vertaa tietokoneessa olevien päivitettyjen tiedostojen versioita "Tiedostojen tiedot" -osassa lueteltuihin tiedostoversioihin.
 • Varmista, että Installed-DWORD-arvo näkyy seuraavassa rekisterin avaimessa ja että sen data-arvo on 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>


  HuomautusTässä nnnnnn on päivitysartikkelin numero.
Kaikki muut Windows-versiot
 • Vertaa tietokoneessa olevien päivitettyjen tiedostojen versioita "Tiedostojen tiedot" -osassa lueteltuihin tiedostoversioihin.
 • Varmista, että IsInstalled-DWORD-arvo näkyy seuraavassa rekisterin avaimessa ja että sen data-arvo on 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2de9c32a-bd2c-4d19-8ec1-8af319e1c762}
Palaa alkuun


Microsoft on testannut tässä artikkelissa luetellut Windows- ja Internet Explorer -versiot arvioidakseen, vaikuttavatko nämä heikkoudet niihin, sekä vahvistaakseen, että Update Rollup -päivityspaketti 889669 korjaa nämä heikkoudet.

Jotta voisit asentaa Update Rollup -päivityspaketin 889669, sinulla on oltava käytössä Internet Explorer 6 SP1 (versio 6.00.2800.1106) jossakin seuraavista Windows-versioista:
 • Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP ja Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows 98
Palaa alkuun


Sinun on viimeisteltävä asennus käynnistämällä tietokone uudelleen.

Palaa alkuun
Update Rollup -päivityspaketin 873377 ja tietoturvapäivityksen 889293 (MS04-040) Windows XP- ja Windows 2000 -versiot tukevat seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /help - Tuo näyttöön komentorivivalitsimet.
 • /quiet - Käyttää hiljaista tilaa (ei käyttäjän toimia tai näytön tekstejä).
 • /passive - Valvomaton tila (vain tilanneilmaisin).
 • /uninstall - Poistaa paketin asennuksen.
 • /norestart - Ei käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /forcerestart - Käynnistää tietokoneen uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /l - Tuo näyttöön luettelon asennetuista Windows-korjaustiedostoista tai -päivityspaketeista.
 • /o - Korvaa OEM-tiedostot kysymättä.
 • /n - Ei varmuuskopioi asennuksen poistamiseen tarvittavia tiedostoja.
 • /f - Pakottaa muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /extract - Purkaa tiedostot suorittamatta asennusohjelmaa.
Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi. Jos esimerkiksi haluat asentaa Update Rollup -päivityspaketin niin, että käyttäjän toimia ei tarvita, käytä seuraavaa komentoa komentokehotteessa:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /passive /quiet
Jos haluat asentaa Update Rollup -päivityspaketin niin, että tietokonetta ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoa komentokehotteessa:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /norestart
Palaa alkuunTietoturvapäivityksen 889293 (MS04-040) ja Update Rollup -päivityspaketin 889669 muut päivityspaketit tukevat seuraavia valitsimia:
 • /q - Määrittää hiljaisen tilan tai estää sanomia tulemasta näyttöön tiedostojen purkamisen aikana.
 • /q:u - Määrittää käyttäjän hiljaisen tilan, jossa käyttäjälle näytetään joitakin valintaikkunoita.
 • /Q:A - Määrittää järjestelmänvalvojan hiljaisen tilan, joka ei näytä käyttäjälle mitään valintaikkunoita.
 • /T: <koko polku - Määrittää tiedostojen purkamisen kohdekansion.
 • /C - Purkaa tiedostot asentamatta niitä. Jos /T: polku -valitsinta ei määritetä, sinua kehotetaan antamaan kohdekansio.
 • /C:<Cmd> - Ohittaa tekijän määrittämän asennuskomennon. Määrittää asennuksen .inf- tai .exe-tiedoston polun ja nimen.
 • /R:N - Ei koskaan käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /R:I - Kehottaa käyttäjää käynnistämään tietokoneen uudelleen, jos uudelleenkäynnistys tarvitaan, paitsi käytettäessä valitsimen /Q:A kanssa.
 • /R:A - Käynnistää tietokoneen aina uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /R:S - Käynnistää tietokoneen uudelleen asennuksen jälkeen kysymättä käyttäjältä.
Voit yhdistää nämä valitsimet yhdeksi komennoksi. Jos haluat esimerkiksi asentaa Update Rollup päivityspaketin ilman käyttäjän toimia niin, että järjestelmää ei pakoteta käynnistymään uudelleen, käytä seuraavaa komentoa komentokehotteessa:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Palaa alkuun


Update Rollup -päivityspaketti 889669 sisältää seuraavat ohjelmistopäivitykset:
 • 888092 Näyttöön saattaa tulla moduulia Mshtml.dll koskeva virhesanoma ja Internet Explorer sulkeutuu, kun mukautettu Web-ohjelma suoritetaan Internet Explorer 6:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Korjaus ongelmaan, jossa Internet Explorer ei pysty löytämään tiettyyn tiedostotyyppiin liitettyä oikeaa ohjelmaa. Tämä ongelma ilmenee, jos palvelimen palauttama sisältölajiotsikko (content-type) sisältää määritteitä, kuten merkistön. Jos palvelimen palauttama sisältölaji on "text/xml; charset=utf-8," Internet Explorer ei välttämättä pysty löytämään tiedoston avaamiseen käytettävää ohjelmaa. Microsoft päivittää tämän artikkelin heti, kun ongelmaan liittyvä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli 871248 julkaistaan.
 • 873377 Internet Explorer 6 SP1:lle on saatavana Update Rollup -päivityspaketti
 • 889293 MS04-040: Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys

Palaa alkuun

Tämän päivityksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

Windows 2000:n ja Windows XP:n (32-bittinen versio) Internet Explorer 6 Service Pack 1:
NimiPäiväys (UTC)Aika (UTC)VersioKoko
Browseui.dll12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856
Inseng.dll 24.9.200421:076.0.2800.147569,632
mshtml.dll25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216
Shdocvw.dll24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520
Shlwapi.dll12.11.200404:336.0.2800.1605402,432
Urlmon.dll26.10.200417:526.0.2800.1480451,584
Wininet.dll25.10.200417:406.0.2800.1480577,024
Windows XP:n (64-bittinen versio) Internet Explorer 6 Service Pack 1:
NimiPäiväys (UTC)Aika (UTC)VersioKokoKansio
Wbrowseui.dll12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856WOW
Winseng.dll24.9.200421:076.0.2800.147569,632WOW
Wmshtml.dll25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216WOW
Wshdocvw.dll24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520WOW
Wshlwapi.dll12.11.200404:336.0.2800.1605402,432WOW
Wurlmon.dll26.10.200417:526.0.2800.1480451,584WOW
Wwininet.dll25.10.200417:406.0.2800.1480577,024WOW
Browseui.dll12.11.200402:526.0.2800.16072,869,760Ei mitään
Inseng.dll 24.9.200422:036.0.2800.1475230,912Ei mitään
mshtml.dll25.10.200418:396.0.2800.14809,116,160Ei mitään
Shdocvw.dll24.11.200400:286.0.2800.16113,669,504Ei mitään
Shlwapi.dll26.10.200417:226.0.2800.16051,117,696Ei mitään
Urlmon.dll26.10.200417:536.0.2800.14801,430,528Ei mitään
Wininet.dll25.10.200418:386.0.2800.14801,815,552Ei mitään
Windows 98:n, Windows 98 SE:n, Windows Me:n ja Windows NT:n Internet Explorer 6 Service Pack 1:
NimiPäiväys (UTC)Aika (UTC)VersioKoko
Browseui.dll12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856
Inseng.dll24.9.200421:076.0.2800.147569,632
Mshtml.dll25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216
Shdocvw.dll24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520
Shlwapi.dll12.11.200404:336.0.2800.1605402,432
Urlmon.dll26.10.200417:526.0.2800.1480451,584
Wininet.dll25.10.200417:406.0.2800.1480577,024
Palaa alkuunVoit poistaa tämän päivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Tähän päivitykseen viittaava kohde näyttää sen Windows-päivityksenä Internet Explorer -päivityksen sijaan. Tämä on muuttunut aiempien Internet Explorerin Update Rollup -päivityspakettien jälkeen.

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän Update Rollup -päivityspaketin Spuninst.exe-apuohjelmalla. Spuninst.exe-apuohjelma sijaitsee %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst -kansiossa. Tämä apuohjelma tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo asennuksen valitsimista.
 • /u - Käytä valvomatonta tilaa.
 • /f - Pakota muut ohjelmat sulkeutumaan, kun tietokone sammutetaan.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Hiljainen tila (ei käyttäjän toimia).


Voit poistaa tämän päivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Valitse Internet Explorer 889669 ja valitse sitten Muuta tai poista (tai valitse Lisää tai poista).

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän päivityksen Ieuninst.exe-apuohjelmalla. Tämä tietoturvapäivitys asentaa Ieuninst.exe-apuohjelman %Windir%-kansioon. Tämä apuohjelma tukee seuraavia asennusohjelman valitsimia:
 • /? - Näytä luettelo tuetuista valitsimista.
 • /z - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen, kun asennus on valmis.
 • /q - Hiljainen tila (ei käyttäjän toimia).
Voit esimerkiksi poistaa tämän päivityksen tarvitsematta käyttäjän toimia seuraavan komennon avulla:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Huomautus Tässä komennossa oletetaan, että Windows on asennettu C:\Windows-kansioon.
Palaa alkuun


Jotta voisit poistaa useamman kuin yhden Internet Explorerin kumulatiivisen päivityksen Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 -tietokoneesta oikein, sinun on poistettava päivitykset niiden käänteisessä asennusjärjestyksessä. Jos esimerkiksi asennat ensin 818529-päivityksen ja sitten 828750-päivityksen, sinun on poistettava 828750-päivitys ennen 818529-päivityksen poistamista.Saat lisätietoja tunnetuista ongelmista, jotka voivat ilmetä tämän päivityksen asentamisen jälkeen, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
325192 Internet Explorerin tai Windowsin päivitysten asentamisen jälkeiset ongelmat

Palaa alkuun

 • Kun olet poistanut Update Rollup -päivityspaketin 889669 Windows XP-, Windows 2000-, Windows NT Server 4.0-, Windows Millennium Edition- tai Windows 98 Second Edition -tietokoneesta, et pysty poistamaan edellisiä Internet Explorerin kumulatiivisia päivityksiä, kuten tärkeää päivitystä 818529. Tämä toiminta ei ole virhe. Ainoastaan viimeksi asennettu kumulatiivinen päivitys voidaan poistaa.
 • Saat lisätietoja tunnetuista ongelmista, jotka voivat ilmetä tämän päivityksen asentamisen jälkeen, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  325192 Internet Explorerin tai Windowsin päivitysten asentamisen jälkeiset ongelmat
Palaa alkuun
Update Rollup -päivityspaketti tietoturvakorjaus tietoturvapäivitys tietoturva suojaus virhe ohjelmavirhe heikkous pahantahtoinen hyökkääjä hyödyntää rekisteri todentamaton puskurin ylivuoto erityisesti muotoiltu laajuus palvelunesto DoS TSE WinNT Win2000
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 889669 – Viimeisin tarkistus: 01/20/2006 14:36:00 – Versio: 9.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB889669
Palaute